TRENČAN

Trenčanom o Trenčíne

Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z TrenčínaSmutný príbeh posledného (?) trenčianskeho somára


Každé mesto má svoje kuriozity. K tým trenčianskym v časoch medzi dvoma vojnami patril aj istý somár. Skutočný, štvornohý, s dlhými ušami. Celé mesto ho poznalo, najmä deti. Bol ich miláčikom. Volal  sa Hansi  a nevedno,  odkiaľ pochádzal.  Dokonca ani nebol Trenčan:  prichádzal sem  z blízkej  Opatovej.

Hansi s deťmi pred kostolom piaristov v Trenčíne

Patril  tamojšiemu lesníkovi pánovi Klepancovi. Ten ho mal spolu s kravičkou, aby sa dopĺňali: jej mlieko vozil Hansi do Trenčína na predaj. Hansi tak denne meral starú cestu  z Opatovej do Trenčína a späť, zapriahnutý do neveľkého vozíka s kanvičkami mlieka, "šoférovaný" sedliačkou  Amalou.  Namiesto  volantu  ovládala  jeho tvrdohlavý "motor" prútom. Zvieracia  inteligencia  a  každodenné  opakovanie  známej  trasy naprogramovali Hansiho tak, že už aj sám poobchádzal "štamgastov" a zastavoval u nich i bez povelu. Nijako sa pritom neponáhľal, lebo vtedy boli dni akosi dlhšie než sú v dnešných časoch. Na svojich zastávkach holdoval spoločenským stykom: priatelil  sa s deťmi. A  tie si ho obľúbili,  ako si len deti vedia  obľúbiť zvieratá. Trpezlivo zniesol,  aby naň hoci aj vyliezli. Čo na to jeho gazdiná, nevedno, ale doložené fotografie rukolapne  dokazujú,  že  Hansi  bol  nesporne  miláčikom mladého obecenstva...  Zábery  sú  z  námestia,  z  okolia  piaristického kostola.

 Hansi s Gitkou Tadlánkovou, Trenčín, zboku kostola piaristov, okolo r. 1932

Po vyše desiatich odslúžených rokoch  svojej mliečnej misie by sa bol Hansi pravdepodobne v  pokoji dožil svojej somárskej staroby, keby ... Život to  však zariadil celkom ináč.  Nevinný trenčiansky somárik sa stal azda  prvou obeťou druhej svetovej vojny  v Trenčíne.
Ako sa to stalo?
Patrí medzi  tradičné somárske ctnosti  držať sa len  toho svojho a neustúpiť ani  za nič. Náš Hansi  tiež nemohol ináč, veď  aj on mal dlhé uši. Za  prvej  republiky  sa  začal  vzmáhať  automobilizmus. Autá už úspešne začali z ciest (vtedy sa povedalo "hradská") vytláčať ich pôvodných užívateľov:  ľudí a zvieratá.  Medzi podmienky prímeria na cestách vtedy  patrila jazda vľavo. Toto sa  stalo pre Hansiho prirodzenosťou a vo svojej somárskej  hlave si zaiste nevedel ani predstaviť, že by to niekedy mohlo byť aj ináč.

Čas však  všetko mení, aj  časy, ako píše  náš klasik, a  v tomto prípade tú  zmenu priniesla vojna. Vlastne  nie vojna, ale Nemci. Vlastne ani  Nemci nie, veď tí  boli v Trenčíne od  nepamäti, ale zmenu priniesla nemecká armáda: Wehrmacht. Okolie  Trenčína  obsadila  na  jar  roku  1939 ako ochrannú zónu (Schutzzone).   Nemecké   vojsko   bolo   na   tú  dobu  moderné, motorizované.  So   sebou  prinieslo  ďalšiu   novinku,  dnes  už samozrejmosť: jazdu  vpravo. To sa stalo  Hansimu osudným. Nič mu nepomohlo ani  jeho nemecké krstné  meno. Stretli sa  zoči - voči oproti sebe na ceste: Hansi a automobilová kolóna Wehrmachtu. Možno to bol prvý odpor, s ktorým sa v Trenčíne Wehrmacht stretol. Zastavili sa,  lebo si vzájomne stáli  v ceste. Každý z  nich mal svoju  "pravdu". Ani  jeden nebol  ochotný ustúpiť  na protiľahlú voľnú stranu cesty. Hansimu  to znemožnil jeho obmedzený somársky rozum. Nemeckému dôstojníkovi zase  jeho hrdosť nedovolila vyhnúť sa  somárovi. Hansi  sa  rozhodol  vec riešiť  typickou somárskou zbraňou  - pozičnou  vojnou: zostal  stáť a  tvrdohlavo čakal, až protivník ustúpi. Nemecký dôstojník  riešil vec zbraňou, ktorú mu dala do ruky armáda. Keď Hansi neustúpil, zastrelil ho.

Tak smutne  skončil život trenčianskeho  somára Hansiho kdesi  na ceste medzi Trenčínom a Opatovou. Na poučenie všetkým somárom ...


Autor:  Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín.

Fotografie sú z elektronického archívu autora. Tento článok
vznikol 10. 2.1999 a bol uverejnený v Trenčianskych novinách v decembri 1999.

Autor si vyhradzuje všetky práva, hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä udeľovať súhlas na rozmnožovanie, verejný prenos a iné rozširovanie.

Ako uviesť tento zdroj pre citovanie krátkej časti tohoto diela alebo iné použitie podľa Autorského zákona:   
    BRABENEC, V.:  Smutný príbeh posledného (?) trenčianskeho somára.
    Prameň: www.trencan.ic.sk.  Získané dňa ..........