TRENČAN

Trenčanom o Trenčíne

Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína


Trenčanské pesničky

 

Takto mi ich dávno spievával môj otec, keď som bol malý...


Pri trenčanskej bráne

Pri trenčanskej bráne
stoja kone vrané.
Pri trenčanskej bráne
stoja kone vrané.
Vysadajú chlapci,
vysadajú chlapci,
vysadajú na ne.

Keď na ne sadali,
na boha volali.
Keď na ne sadali,
na boha volali.
Bože nám pomáhaj,
bože nám pomáhaj,
v našom bojuvaní.

Pán boh nám pomáhaj,
aj panna Mária,
pán boh nám pomáhaj,
aj panna Mária,
aby prekvitala,
aby prekvitala,
slovenská krajina.


Ja som dobrý remeselník

Ja som dobrý remeselník
z tej Trenčanskej stolice,
po mestách aj po dedinách
chodím drótovať hrnce.
Hrnce, misky, aj rajničky
dajte drótovať ženičky!

Ja som dobrý remeselník
z tej Trenčanskej stolice,
po mestách aj po dedinách
chodím drótovať hrnce.
Tu ma všade radi majú,
hrnce drótovať mi dajú.

Ja som dobrý remeselník
z tej Trenčanskej stolice,
po mestách aj po dedinách
chodím drótovať hrnce.Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín.

Autor si vyhradzuje všetky práva, hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä udeľovať súhlas na rozmnožovanie, verejný prenos a iné rozširovanie.

Ako uviesť tento zdroj pre citovanie krátkej časti tohoto diela alebo iné použitie podľa Autorského zákona:   
BRABENEC, V.:  Trenčanské pesničky

Dostupné na: www.trencan.ic.sk.  Získané dňa ..........