TRENČAN

Trenčanom o Trenčíne

Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína


Manželia Menclovi a Trenčiansky hrad

 
Mená manželov Dobroslavy Menclovej (2. jan. 1904 - 19. nov. 1978) a Václava Mencla (16. jan. 1905 - 28. júl 1978) sú natrvalo spojené s pamiatkovou ochranou Trenčianskeho hradu.

Historička umenia Ing. arch. Dobroslava Menclová sa narodila v Přerove v rodine akademického maliara Vavrouška. V Prahe začala najskôr študovať maliarstvo, potom vyštudovala architektúru.
Od skončenia štúdií v roku 1930, až do rozpadu prvej Československej republiky pôsobila v Bratislave. Tu sa prvé tri roky venovala historickej architektúre. Historické vedomosti si rozšírila u prof. Chaloupeckého, ktorý vtedy pôsobil v Bratislave.

Od r. 1933 spolu so svojím manželom, tiež historikom umenia Václavom Menclom vykonávala historické prieskumy slovenských hradov a kláštorov. V slovenských i maďarských časopisoch publikovala práce o vývoji slovenskej historickej architektúry. Už v r. 1936 vydala spolu s manželom svoju prvú knihu, o stavebnom vývoji hradu a mesta Bratislava.

Obdobie druhej svetovej vojny prežila aj s manželom v Čechách. I tu robila prieskum hradov a mestských opevnení. Václav Mencl sa v tom čase zaoberal českou ľudovou architektúrou.
Po skončení vojny obaja opäť pôsobili aj na Slovensku. V päťdesiatych rokoch knižne publikovala sedem monografií o slovenských hradoch. Piata z nich vyšla v r. 1956 o hrade Trenčín.

Doc. Dr. Ing. arch. Václav Mencl pochádzal z Plzne. Po ukončení štúdia architektúry v Prahe v r. 1928 sa stal pracovníkom Štátneho referátu pre ochranu pamiatok v Bratislave. Po vojne bol vysokoškolským pedagógom v Bratislave a v Prahe. Venoval sa najmä ľudovej architektúre, okrem iného na východnom Slovensku. Zaslúžil sa o prieskum a opravy slovenskej pamiatkovej architektúry, a o konzervovanie dvoch z najväčších slovenských hradov, Trenčianskeho a Spišského. Publikoval na túto tému viacero odborných prác, vychoval a ovplyvnil niekoľko generácií slovenských historikov umenia.

Menclovej monografia o hrade Trenčín vyšla síce už pred vyše štyridsiatimi rokmi a len v jedinom vydaní, dodnes však nemá konkurenciu a je stále využívaná ako zdroj informácií v prácach iných autorov. Hoci už i predtým vyšli práce na túto tému, a aj čas priniesol prehodnotenie niektorých a rozšírenie viacerých Menclovej poznatkov o našom hrade, ale čo do komplexnosti a rozsahu spracovania možno bez nadsadenia povedať, že jej dielo o hrade Trenčín je stále jedinečné.

Je to dostatočný dôvod na to, aby sme si občas s vďakou pripomenuli manželov Menclových, ktorí sa zaslúžili o prieskum a konzerváciu Trenčianskeho hradu.


Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín.

Tento článok bol uverejnený v mesačníku Považie vo februári 1999.

Autor si vyhradzuje všetky práva, hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä udeľovať súhlas na rozmnožovanie, verejný prenos a iné rozširovanie.

Ako uviesť tento zdroj pre citovanie krátkej časti tohoto diela alebo iné použitie podľa Autorského zákona:   
    BRABENEC, V.:
Manželia Menclovi a Trenčiansky hrad
    Dostupné na: www.trencan.ic.sk. Získané dňa ..........