TRENČAN

Trenčanom o Trenčíne

Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z TrenčínaHádanky o Trenčíne

Vaše reakcie (odpovede, ale aj otázky, nové hádanky, a pod.) môžete posielať na emailovú adresu uvedenú na úvodnej stránke.  Prínosné príspevky od vás budú uverejnené tu, aj s vaším menom.

Nápis-hádanka
                                    (Foto: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín)

1.    Kde je umiestnený historický nápis zobrazený na fotografii?  
                (to je ľahká otázka, chodíme okolo neho, stačí len zdvihnúť hlavu....)
2.    Z ktorého roku nápis pochádza?
                (ani to nie je ťažká otázka, stačí sa lepšie pozrieť....)
3.    Kde je zverejnený prepis a preklad nápisu?
                    (to teda neviem nielen ja, ale ani nikto koho poznám - žeby to ešte doteraz nikto nebol urobil?)
4.    Ako znie text (prepis) a preklad nápisu?
                (je vôbec taký "macher" v Trenčíne, kto by to vedel urobiť? Pán profesor Pozdišovský nám už zomrel...)5.    Kde bola v Trenčíne továreň "Venus" (uvádza sa tiež "Supervenus"), čo vyrábala, kedy existovala, kto bol jej majiteľ ?

6.    Kedy postavili v parku (pri detskom ihrisku) kruhovú besiedku so zvýšeným pódiom ?

7.    Kedy a kde v Trenčíne prvý raz postavili bytový dom s osobným výťahom ?

8.    Kedy a kde v Trenčíne prvý raz postavili murovaný dom s plochou strechou ?

9.    Dokedy a kde v Trenčíne (okrem hradu!) bola šindľová strecha ?

10.    Dokedy sa v školách v Trenčíne používali bridlicové tabuľky, na ktoré sa písalo grifľami ?

11.    Kde a načo v Trenčíne postavili prvý priemyselný komín ?

12.    Kedy a kto postavil mliekareň na Sihoti ?

13.    Kedy vyhorel katolícky konvikt na hlavnom námestí ?

14.    Kedy a kde bola v Trenčíne prvá vyasfaltovaná plocha (chodník, cesta, ...)

15.    Kedy odstránili sochu sv. Floriána z hlavného námestia?

16.    Kde je umiestnený tento znak ?  --->>>  Znak Trenčína   (Foto Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 15.4.2008)


17.    Kde je umiestnený tento znak ?  --->>>  Znak Trenčína   (Foto Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 23.4.2008)
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín.

Autor si vyhradzuje všetky práva, hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä udeľovať súhlas na rozmnožovanie, verejný prenos a iné rozširovanie.

Ako uviesť tento zdroj pre citovanie krátkej časti tohoto diela alebo iné použitie podľa Autorského zákona:   
    BRABENEC, V.:
Hádanky o Trenčíne
    Dostupné na: www.trencan.ic.sk. Získané dňa ..........