TRENČAN

Trenčanom o Trenčíne

Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína


Čierne perly o Trenčíne

 
Nájdete tu rôzne nezmysly, omyly tlačiarenských škriatkov, omyly autorov (každý sa môžeme mýliť, a aj sa mýlime), chyby pseudoautorov (chyby pri odpisovaní cudzích prác), ale tiež moje vlastné chyby a omyly - to všetko bez ohľadu na to, či vznikli nedbalosťou alebo úmyselne.
Uvádzam postupne tie, ktoré nachádzam.
Najviac mi pravdaže vadia tie, ktoré deformujú skutočnosť.
Dôvodom nie je kritizovať, ale napraviť čo sa dá.


Na stránke http://www.travel-cz.cz/index.php?stranka=339-Popis
som 26.4.2008 v neveľkom príspevku o Trenčíne našiel pomerne veľké množstvo čiernych perál:
  • "Žákem evangelického kolegia byl plných deset let i český historik František Palacký" Tak to teda určite nie. Palacký  iste nebol v Trenčíne 10 rokov. Vážne by ma zaujímalo, ako mohla vzniknúť takáto hlúposť. Obvykle sa uvádza Palackého pobyt v Trenčíne od leta 1809 do leta 1812, teda tri roky, ale stretol som sa aj s údajom o jeden rok odlišným.
  • "Mutúšova zem" (zjavne nedbalosť pri odpisovaní, správne má byť Matúšova)
  • "Terra Mathej" (zjavne nedbalosť pri odpisovaní, uvádza sa Terra Mathei, prípadne Mathaei)
  • "mauský" (rozumej štýl, je to zjavne omyl pri odpisovaní, správne má byť maurský)
  • Pri fotografii budovy na Palackého ulici, v ktorej je Bazovského galéria, uvádzajú nesprávne "na náměstí"
  • "Projděte se pasáží Zlatá Fatima s liánovými sloupy..."   (čo by to tak asi malo byť, tie lianové stĺpy? - je to možno nedbalosť pri odpisovaní, pôvodný autor mal možno na mysli liatinové stĺpy)

Otrasnú neznalosť slovenského pravopisu nájdete na všeobecných stránkach o Trenčíne http://www.old.estranky.cz/stranka/www.OLd.estranky.cz
(Príklady hneď z prvých riadkov: "V trenčíne je Trenčianský hrad. Trenčín sa aj nazíva mestom mody.")


My žijúci sme pravdaže minulosť nezažili, preto všetko o nej môžeme len odpisovať, priamo alebo nepriamo. Preto všetci odpisujeme - i keď každý inak. Je ale rozdiel, či len odpíšeme (doslovne alebo s pozmenením textu, aby to odpisovanie tak nebilo do očí), alebo s použitím cudzích informácií a vlastnej tvorivosti vytvoríme inú kvalitu. Nápadnú podobnosť nájdete medzi týmito stránkami o Trenčíne:
http://www.old.estranky.cz/stranka/www.OLd.estranky.cz
http://referaty.atlas.sk/prirodne_vedy/dejepis/33007/?page=3


V mojom vlastnom 5-článkovom seriáli o trenčianskych vážskych mostoch uverejnenom v Trenčianskych novinách v januári 1995 uvádzam zrejme nesprávnu podrobnosť o polohe mosta postaveného rumunskou armádou zjari 1945. Žiaľ, upozornenie som po zverejnení článku dostal anonymne poštou, bez uvedenia správnejšej polohy mosta, pôsobí však dôveryhodne ako svedectvo účastníka.Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín.

Autor si vyhradzuje všetky práva, hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä udeľovať súhlas na rozmnožovanie, verejný prenos a iné rozširovanie.

Ako uviesť tento zdroj pre citovanie krátkej časti tohoto diela alebo iné použitie podľa Autorského zákona:   
    BRABENEC, V.:
Čierne perly o Trenčíne
    Dostupné na: www.trencan.ic.sk. Získané dňa ..........