TRENČAN

Trenčanom o Trenčíne

Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína


Symbolika Trenčína

 
Každé mesto, ktoré má svoju historickú symboliku, si ju stráži a ochraňuje tým viac, čím je staršia. Historická skúsenosť ukazuje, že novotvary v tomto smere našťastie nemávajú dlhé trvanie. Dôkazom sú napríklad či už v celoslovenskom meradle Husákova vatra na Kriváni, alebo v duchu tzv. pokrokového vedeckého učenia nedávnych čias vysvetľovanie baránka v mestskom znaku Trenčína jeho textilnou tradíciou. Obidvoje som osobne zažil a našťastie som sa aj dožil konca týchto novotvarov. Naposledy sa nám do historickej tradície Trenčína zahryzli akísi dvaja zvíjajúci sa červíci. Verím, že aj tí sa pominú s ich tvorcami. Netreba si ich všímať, veď sa oni v duchu našej národnej hymny stratia, a radšej sa pozrime na tie naše naozajstné historické symboly mesta.

Znak mestaFarby mesta Trenčín

Na tému farieb mesta Trenčín bol uverejnený v týždeníku Trenčan v roku 1942 nasledujúci článok. Autor článku je uvedený na jeho konci, je to náš Rektor.

Farby mestaAutor textu aj fotografií, ak nie je uvedené inak, je Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín.

Autor si vyhradzuje všetky práva, hlavne podľa autorského zákona (618/2003  v aktuálnom znení), najmä udeľovať súhlas na rozmnožovanie, verejný prenos a iné rozširovanie.

Ako uviesť tento zdroj pre citovanie krátkej časti tohoto diela alebo iné použitie podľa Autorského zákona:   
    BRABENEC, V.:
 Symbolika Trenčína.
    Dostupné na: www.trencan.ic.sk.  Získané dňa ..........