TRENČAN

Trenčanom o Trenčíne

Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína


História trenčianskych ulíc

 
Historický miestopis každého mesta je jednou z dôležitých tém jeho histórie.
S ňou úzko súvisí vývoj miestnych názvov, najmä ulíc.


V prípade Trenčína základným dielom na tému vývoja historických názvov ulíc je rozsahom aj spôsobom zverejnenia (nie však významom) skromné dielo veci znalej historičky trenčianskeho múzea pani PhDr. Jany Karlíkovej. Toto dielo si svojou dôležitosťou určite zaslúžilo aj trvalejšie zverejnenie v niektorej z kníh o Trenčíne, žiaľ nestalo sa tak - za to však autorka nemôže. Našťastie toto dielo rozdelené do nasledujúcich troch článkov bolo uverejnené aspoň v týždeníku Trenčianske noviny od 4.6.1991. Autor každého článku je uvedený na jeho konci, je to spomenutá pani PhDr. Jana Karlíková.

Vývoj ulíc mesta Trenčín (1)

Vývoj ulíc mesta Trenčín (2)

Vývoj ulíc mesta Trenčín (3)
Autor textu aj fotografií, ak nie je uvedené inak, je Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín.

Autor si vyhradzuje všetky práva, hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä udeľovať súhlas na rozmnožovanie, verejný prenos a iné rozširovanie.

Ako uviesť tento zdroj pre citovanie krátkej časti tohoto diela alebo iné použitie podľa Autorského zákona:   
    BRABENEC, V.:
 Ulice Trenčína
    Dostupné na: www.trencan.ic.sk.  Získané dňa ..........