TRENČAN

Trenčanom o Trenčíne

Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína


Drobnosti 
          
Niekdajšia Biskupická ulica v Trenčíne v r. 1977, pohľad smerom ku hradu.
 
V súčasnosti (2010) jestvuje už len stará smutná vŕba (uprostred fotografie, kde sa cesta rozvetvuje), a aj tá je už značne orezaná po tom, čo ju na jar 2008 dokmásala víchrica. Jej vek odhadujú na zhruba stovku rokov.
 
Zástavbu a obidve ulice za vŕbou (vľavo aj vpravo) už dávno zbúrali a na ich mieste stoja nové vysoké administratívne budovy (poisťovňa, daňový úrad, neskôr aj krajský úrad). Južnejšia časť ulice (za chrbtom fotografa) od starej smutnej vŕby až po roh hasičskej zbrojnice ešte jestvuje pod názvom Jesenského ulica.
 
Názov Biskupická ulica v súčasnosti jestvuje v Trenčianskych Biskupiciach (= v súčasnosti miestna časť Trenčína), čo je v  historickej súvislosti mätúce.


Porovnanie niekdajšej (1977) a súčasnej (2010) podoby toho istého miesta:
   


Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín.

Autor si vyhradzuje všetky práva, hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä udeľovať súhlas na rozmnožovanie, verejný prenos a iné rozširovanie.