Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Aktuality

Kniha "O pár týždňov sa vrátime..."
- osudy našincov vo Veľkej vojne (1914-1918)


S potešením som si prečítal rukopis knihy pána Slava Tomíka "O pár týždňov sa vrátime...". Týmito slovami sa s nádejou lúčili mladí muži v nejednej rodine, keď museli narukovať do Veľkej vojny (1914-1918). Autor v knihe zaznamenal dávne vojnové osudy týchto vojakov z obcí Veľké Stankovce, Malé Stankovce, Rozvadze, Sedličná, Selec, Opatovce, Veľké Bierovce, Krivosúd-Bodovka. Mnohí sa už nevrátili, iní sa vrátili zranení alebo zmrzačení, či už z frontu alebo zo zajatia, z légií, ale všetci boli až do konca života vnútri poznačení drsnými vojnovými zážitkami.

Autor trpezlivo a dôkladne preskúmal spomienky a vzácne pamiatky na príbuzných, ktoré sa ešte aj teraz, sto rokov po vojne, v týchto obciach v mnohých rodinách opatrujú s úctou k svojim predkom. Popísal osudy jednotlivcov, pripojil ich dobové spomienky, výňatky z denníkov a staré fotografie aj z frontu, aj z obcí. Zasadil ich do podrobných súvislostí prebiehajúcej vojny, takže kniha ukazuje vtedajší život na fronte aj v zázemí, ale dáva aj dobrý prehľad o prvej svetovej vojne a jej jednotlivých fázach, frontoch a dôsledkoch. Tým má táto miestna kniha význam aj pre ostatných čitateľov.

Kniha má vyše 200 strán, ale dobre sa číta, lebo obsah je prehľadne členený podľa vojnových aj povojnových udalostí a podľa tunajších obcí, z ktorých vojaci pochádzali. Pripojený je časový sled hlavných udalostí a ďalšie pomôcky.

Autor je miestny rodák znalý pomerov, pracuje ako strojný konštruktér a toto nie je jeho prvé dielo.
Nezávidím, ale blahoželám Stankovčanom ku knihe, hoci je mi ľúto, že môj Trenčín nemá ani takého usilovného autora, ani také dielo. Dúfam, že toto dielo nájde vydavateľa tak, aby sme si knihu mohli kúpiť už čoskoro, keď na jeseň 2018 si budeme pripomínať sté výročie konca Veľkej vojny.
Určite si ju kúpim a každému odporúčam na prečítanie.

Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 3. september 2018.

Kontaktné údaje na autora:
Slavo Tomík, Rozvadze 450, Trenč. Stankovce, 913 11
e-mail: tomik.s@azet.sk tel. 0904 308739


Archív minulých aktualít


18. februára 2012 vo veku 81 rokov zomrel Ing. arch. Štefan Androvič, CSc.,

známy Trenčan, povolaním architekt, s celoživotným zameraním na históriu, skauting, letectvo, vojenstvo, modelárstvo.

Narodil sa v roku 1930 v trenčianskej živnostníckej rodine a vyrastal pod hradom, na hlavnom námestí. Na jeho príklon k histórii mal zrejme vplyv aj rektor Branecký, ktorý ho učil. Vyštudoval architektúru na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u architekta a historika prof. Alfréda Piffla, absolvoval v roku 1955. Vedeckú hodnosť kandidáta vied nadobudol v SAV, u historika PhDr. Jána Tibenského v oblasti histórie vied a techniky.
Pracoval celý život v oblasti výstavby: v projekcii aj v štátnej správe; istý čas bol hlavným architektom mesta Trenčín.

Publikovať začal ešte ako študent architektúry, keď pracoval vo vlastivednom krúžku profesora Pozdišovského pri Mestskom múzeu v Trenčíne, príspevkami do jeho Informačných zpráv. Pokračoval množstvom textov vo všetkých oblastiach svojich záujmov, je autorom a spoluautorom niekoľkých kníh.

Osobne zažil veľké premeny Trenčína aj spoločenského prostredia, poznal veľa starých Trenčanov a stihol zachytiť pozoruhodné spomienky. Spolupracoval s odborníkmi v oblastiach svojho záujmu, doma aj v zahraničí. Osobne i cez svoju bohatú korešpondenciu sa poznal s mnohými ľuďmi dnes už legendárneho mena.

(Jeho fotografia je nižšie pri informácii o jeho osemdesiatke)   11. januára 2012 vo veku 99 rokov zomrel generál Ing. Ján Strcula,
pozoruhodná postava československého vojenstva.

Do stovky mu chýbal už iba kráty čas. Do vysokého veku bol činný a pestoval svoju záľubu - rezbárstvo. Jeho pozoruhodný životopis je na internete: keď Nemecko v r. 1938 zabralo pohraničie, neuposlúchol rozkaz a so svojou delostreleckou jednokou išiel proti nim bojovať, preto ho vlastní uväznili. Moja osobná spomienka naňho je z rokov šesťdesiatych, bývali sme v tom istom dome na Nábrežnej ulici, spomínam si, že generál mal peknú dcéru.

(Autor orig. fotografie: neznámy)Trenčianska 20 - Eur - minca

(Za informácu a podklad ďakujem môjmu priateľovi Lacovi N.)
28.10.2011 inštalovali pamätnú tabuľu na Hviezdoslavovej ulici, ktorú občanom Trenčína venoval pán ass. prof. MUDr. Ivan Engler, PhD.26.10.2011 zomrel Cyril Vrzgula z Jericha vo veku 73r. , bývalý riaditeľ Trenčianskeho múzea, pochovaný v  Trenčianskom Jastrabí.Ing. arch. Štefan Androvič 80ročný
Na jeseň 2010 sa 80 rokov dožil známy Trenčan, architekt trenčianskeho sídliska Juh II, znalec histórie najmä Trenčína, skautingu a vojenstva, člen staronového 52. klubu oldskautov. Do ďalších rokov želáme hlavne dobré zdravie!
Za podporujúce prostredie ďakujem mojím priateľom, známym a nášmu Klubu starých Trenčanov.


Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránkuNižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: