TRENČAN

Trenčanom o Trenčíne

Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína


Sucholin

 




Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín.

Tento článok bol uverejnený v Trenčianskych novinách 21.5.1996.

Autor si vyhradzuje všetky práva, hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä udeľovať súhlas na rozmnožovanie, verejný prenos a iné rozširovanie.




„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich