Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.Trenčianski funkcionári.

Vo verejnom živote sa vždy prejavujú inštitúcie, ich predstavitelia, funkcie a mená funkcionárov, ktoré verejnosť vníma rôznymi spôsobmi - cez miestnu tlač pravidelnú aj nepravidelnú, cez osobný styk, cez rôzne dokumenty, cez zloženie inštitúcií správy štátu, politických strán, cirkví, aj iných verejných či spoločenských inštitúcií. Čas obmieňa funkcie a ich obsadenie, ba aj jestvovanie inštitúcií samotných. Tu uvádzame inštitúcie, funkcie a mená minulých období, ako sme ich vnímali z dobových historických verejných zdrojov (z nich aj pochádzajú). Cieľom je pripomenúť mená, ktoré boli kedysi známe vo verejnom živote.
Niektorý výpočet mien môže nadobúdať formu zoznamu, to však nie je prvotným cieľom, preto prípadný zoznam nemusí byť úplný, a naopak - niektorý zoznam z dôvodu nepretržitosti môže prechádzať až do prítomnosti, to však nie je cieľom tejto stránky.
Nie je úmysel začleniť tu aj podnikanie (firmy) - to si zaslúži samostatné spracovanie, ktoré je už dlhšie (1996 - 2014) v istom stupni rozpracovanosti (položka: Zoznam trenčianskych podnikov - prvý, skúšobný, neúplný...- na podnet zn. "hapkuaka") a obsahuje 663 položiek. Na samostatné spracovanie sú aj ďalšie stavovské zoznamy - už zverejnení (na tejto stránke Trenčan, ako samostatné položky) sú právnici a športovci, niečo sa nájde v položkách Funkcionári (riaditelia škôl) a Známi Trenčania (napr. niektorí lekári)...
Súčasný obsah nie je konečný, predpokladá sa postupné rozširovanie. Začíname tým, čo život práve prináša, teda celkom nesystematicky. Niektoré kategórie majú obsah iba naznačený. Ak by objem obsahu narástol, zrejme by bolo vhodné členenie jednak podľa období, ale aj podľa inštitúcií (štát (ústredné aj miestne), cirkev, školstvo, zdravotníctvo, spolky,...). Začíname na Tri krále roku 2016. Príspevky od obecensta sú vítané, styk s autorom stránky je aj cez adresu ele pošty uvedenú v záhlaví prvej stránky.
Trenčianska župa - župani:

Niektoré údaje sú z výstavy o Trenčianskej župe, ktorá bola v nov. 1997 v trenčianskom štátnom archíve (vtedy ŠOKA), za čo archívu patrí vďaka.

Najvyšší predstavitelia mesta Trenčín:

Najmä podľa podkladov Štátneho archívu v Trenčíne a p. Mgr. Jozefa Čeryho, za čo im patrí poďakovanie; niečo je aj z iných prameňov.

Richtári obcí, neskôr organizačne pričlenených do Trenčína:


Niektorý povojnový (1945-1948) mestský národný výbor v Trenčíne:

približné zloženie - podľa spoločnej fotografie:

Okresný národný výbor v Trenčíne:Okresní náčelníci:


Rímsko - katolícka cirkev v Trenčíne:

Údaje, ktoré obsahujú roky, láskave poskytol trenčiansky dekan vdp. Mons. Milan Kupčík, za čo mu patrí vďaka.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) v Trenčíne - farári:

Ďalší funkcionári ECAV v Trenčíne:
   JUDr. Karel Štúr (1867-1926), seniorálny dozorca od r. 1906-(1926), inak notár v Trenčíne a v r. 1918 predseda miestnej trenčianskej revolučnej Národnej rady (pozn.: (prvé) krstné meno tu uvádzam tak, ako je v matrike narodených zapísaný; datum jeho úmrtia býva uvádzaný nejednotne)
   Ľudovít Stanek, nám. sen. dozorca v Trenčíne
   Fedor Hrušovský, presbyter, inak bankový úradník v Trenčíne
   Gustáv Dohnány, presbyter, inak staviteľ v Trenčíne
   Daniel Izák, presbyter, inak učiteľ v Trenčíne
(podľa: Šematizmus cirkvi evanjelickej augšp.vyznania na Slovensku; sostavil Otto Škrovina, senior turčiansky; 1924; tam na str. 117-123)Židia v Trenčíne - rabíni:

Do r. r. 1760 trenčianski židia patrili pod pôsobnosť rabína v Uherskom Brode.
Od 1760 rabíni v Trenčíne boli:

Komunistická strana v Trenčíne:

založená 12.júla 1921, funkcionári podľa zápisnice:
medzi vojnami tiež:

Po 2. svetovej vojne:


Slovenská národná rada v r. 1918 v Trenčíne:


Slovenská ľudová strana v Trenčíne:


Strana robotníckeho a roľníckeho ľudu (tzv. Mičuráci) v Trenčíne:


Demokratická strana v Trenčíne:


Živnostenský úverný ústav v Trenčíne:

Zal. 1923. Funkcionári a úradníci ústavu v roku 1944:

Vojsko v Trenčíne:


Východný vojenský okruh - velitelia:

(do 1.9.1965 to bol 2. vojenský okruh, od 1992 Vojenské veliteľstvo "Východ")


Za podporujúce prostredie ďakujem mojím priateľom, známym a nášmu Klubu starých Trenčanov.

Založené na Tri krále roku 2015. Súčasný obsah nie je úplný ani konečný.
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2015 - 2017.
(Koniec diela)
Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.

      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                 <<    <<  Návrat na hlavnú stránkuNižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa:

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich