Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:

Anna Bezáková:                                                                        

Duchovní pastieri pôsobiaci na sídlisku Juh v Trenčíne
[0188]
Dňa 11. 10. 1993 – základný kameň kostola bol posvätený vtedajším nitrianskym pomocným biskupom Františkom Rábekom. Od augusta 1993 – do októbra 1998 prebiehala výstavba kostola pod vedením investora stavby Rímsko - katolíckeho farského úradu v Trenčíne a zodpovednosť za výstavbu kostola preberá vtedajší farár Mons. Peter Paliatka. Autorom návrhu je Ing. J. Kostiaľ, pričom vykonávací projekt vypracoval MK – projekt Trenčín. Stavebný dozor vykonával Ing. Viliam Krajčík. Autorom výtvarných diel je PhDr. Karel Rechlík.
Dňa 24.10.1998 – Kostol sv. Rodiny bol posvätený vtedajším nitrianskym biskupom J.E. Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom.
Dňom 1.7. 1999 – pre Kostol sv. Rodiny je vyčlenená Duchovná správa v rámci farnosti Trenčín. Správou kostola bol od 1.7.1999 poverený Mgr. Ing. Juraj Križan, ktorému boli pre potreby pastorácie sídliska Juh Trenčín pridelení postupne nasledovní kapláni:
Od 1.7.2000 nastúpil kaplán Mgr. Martin Michalíček, ktorý v  r. 2002 odišiel na štúdia do Ríma. Po skončení štúdií v zahraničí i doma postupne získal tituly odb. as., ThDr.,PhD zastával funkciu riaditeľa Diecézneho katechetického úradu v Nitre a od januára v roku 2018 bol poverený generálnym sekretárom Európskych biskupských konferenií ( CCEE ) v Bazileji vo Švajčiarsku.
Od 1.7 2002 miesto kaplána vystriedal Mgr. Eugen Rybanský, ktorý po dvoch rokoch bol poverený pastoráciou Slovákov žijúcich v  zahraničí, najprv pôsobil v USA a neskôr v  Írsku. V súčasnosti je uvoľnený do služby v Salzburgskej arcidiecéze v St. Johann in Tirol, Rakúsko.
Od 1.7.2004 pôsobil v našej farnosti kaplán Mgr. Cyril Lieskovský, ktorý po roku pastorácie v Trenčíne sa v r. 2005 stal najprv administrátorom a neskôr farárom farnosti Nitrianske Rudno. V posledných rokoch, až do svojej smrti dňa 13.januára 2020, pôsobil ako farár vo farnosti Michal nad Žitavou.
Od 1.7.2005 – Duchovná správa Kostola Sv. Rodiny v Trenčíne na sídlisku Juh sa zmenila na Farnosť Sv. Rodiny Trenčín - Juh. K tomuto dňu bol nitrianskym diecéznym biskupom stanovený do funkcie farára novozriadenej farnosti ICLic. Jozef Varhaník. Počas jeho pôsobenia v našej farnosti boli pre potreby pastorácie sídliska Juh pridelení nasledovní kapláni:
Ako prvý kaplán v novozriadenej farnosti od 1.7.2005 pôsobil novokňaz Mgr. Martin Országh, ktorý po troch rokoch pastorácie v Trenčíne bol preložený za kaplána do farnosti Ludanice potom bol správcom farnosti v Tlmačoch a od júla 2021 bol ustanovený za farára v Jacovciach.
Od 1.7.2008 ho vystriedal Mgr. Martin Kročka a po troch rokoch pôsobenia vo Farnosti sv. Rodiny Trenčín - Juh potom vykonával pastoráciu ako kaplán vo farnosti Ludanice. Následne pôsobil ako farský administrátor farnosti Veľké Chyndice a terajšie pôsobisko je vo farnosti Výčapy – Opatovce, kde pôsobí ako farár.
Od 1. 7. 2011 bol vo farnosti sv. Rodiny Trenčín-Juh kaplánom novokňaz Mgr. Anton Žovic, ktorý po roku pôsobenia bol preložený za kaplána do farnosti Horná Súča. V tomto čase pôsobí ako administrátor farnosti Tekovské Lužany, excurrendo Ondrejovce.
Od 1.7.2012 nastúpil za kaplána farnosti sv. Rodiny Trenčín-Juh Mgr. Peter Mihálik, ktorý predtým pôsobil ako kaplán v Topoľčiankach. Od roku 2016 slúži ako správca farnosti Lužianky. Tohto času pôsobí ako farár vo farnosti Veľký Ďur.
Na miesto kaplána od r. 2014 bol menovaný Mgr. Juraj Musil, ktorý pôsobil v našej farnosti do r. 2016 a následne v mesiaci júl t. r. bol preložený za kaplána do farnosti v Preseľanoch. V r. 2021 bol ustanovený do funkcie administrátora v Zliechove.
Od 1.7.2016 bol ustanovený za kaplána vo farnosti sv. Rodiny Trenčín-Juh Mgr. Pavol Stanko, ktorý v súčasnosti pôsobí ako kaplán vo farnosti Komjatice.
Od 1.7.2017 začal svoju pastoráciu Mgr. Ján Kollárik ako kaplán, po troch rokoch jeho pôsobenia bol preložený za kaplána do farnosti Nitra Klokočina.
Na základe rozhodnutia nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka nastala po 14- tich rokoch zmena vo vedení našej farnosti sv. Rodiny Trenčín - Juh. Doterajší farár ICLic. Jozef Varhaník, sudca cirkevného súdu a honorárny dekan, bol menovaný za správcu farnosti Rybany a za nového farára farnosti sv. Rodiny Trenčín - Juh bol od 1.júla 2019 ustanovený Mgr. Miroslav Kukla, dovtedajší farár farnosti Motešice.
Od 1.7. 2020 bol otcom biskupom určený za kaplána našej farnosti na sídlisku Juh Mgr. Ľuboš Utekal. Predtým pôsobil ako kaplán vo farnosti Močenok a od júla r. 2021 je vo farnosti Preseľany.
V tomto roku 2021 bol ustanovený vo farnosti sv. Rodiny Trenčín-Juh za výpomocného duchovného Andrzej Mituta, CCG, ktorý predtým pôsobil vo farnosti Maňa.

Odkaz na súvisiaci článok:
KATOLÍCKI KŇAZI Z FARNOSTI SV. RODINY TRENČÍN JUH

Autor: Anna Bezáková.
Aktualizované 10.10.2021.

Zverejnené na www.trencan.6f.sk na Veľký piatok roku 2021.
Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v pôvodnom umiestnení a s pôvodnou adresou.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.

Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Na prípadné použitie diela (čo i len čiastočné) treba súhlas autora.


Návrat späť na vrch tejto strany


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: