Pravda sa nebojí skúmania.

Nasleduj pravdu, nech vedie kamkoľvek. Sokrates.

Vincit omnia veritas.

Amicus Plato, sed magis amica veritas.

V zabúdaní je zánik.

Na udalosti histórie treba nazerať z hľadiska vtedajšej doby. 

Dvere do minulosti nemožno otvoriť bez vŕzgania.

Ľahko je hovoriť potom, čo sa malo urobiť predtým.

Buďme milosrdní k minulosti, lebo jej dôsledkom sme my sami.

Môžete mať vlastný názor, ale nemôžete mať vlastné fakty.

List histórie je písaný aj na rubovej strane, ktorú pri čítaní lícnej strany nevidíme.

Prítomné udalosti dávajú zmysel minulým činom. Spätný pohľad umožňuje čítať zmysel dejín.

Aj my by sme boli bývali vedeli, čo by nám bolo treba robiť, ale robili sme to, čo bolo možné.  Ján Bethlen, 1613-1678

Začnite robiť to, čo je nutné, potom to, čo je možné, a odrazu zistíte, že dokážete nemožné.  sv. František z Assisi

Kto nič nevie, uverí čomukoľvek.

Kto môže ísť k prameňu, nech nechodí ku džbánu.

Silnejšia je stará chyba, ako nová oprava. Anton Bernolák

Správne rozhodnutia vychádzajú zo skúseností, ale skúsenosti sa nadobúdajú zlými rozhodnutiami.

Ak sa chcete dostať k prameňu, musíte plávať proti prúdu.

Jediné poučenie z histórie je, že sa z nej ešte nikto nikdy nepoučil.

Treba rozlišovať medzi súvislosťou a príčinou.

Veci sa dejú len preto, že majú príčiny. Kto ich nevidí, čuduje sa ich dôsledkom.

Hroznou tragédiou každej vedy sú vraždy nádherných teórií príšernými faktami.

Mýty majú väčšiu moc ako história.

Porozumenie je ako padák. Funguje len keď je otvorené.

Vidieť si na špičku nosa vyžaduje stále úsilie. (George Orwell)

Kto široko načiera, málo naberie.

Keď na svojej strane prijmete nedostatky, nikto ich už nemôže vytiahnúť proti vám.

Záhyby, ktoré obvykle sprevádzajú každú ľudskú udalosť, sa s ňou neťahajú až do učebníc histórie, tam sa objavujú už vyhladené.

Nikdy neviete, pred akým nešťastím vás zachránila obyčajná smola.

Keď sa všetci klaňajú, tak stoj. Keď všetci spievajú, tak mlč.

Keď vám dajú nalinkovaný papier, píšte naprieč.

Ukazujte svojím príkladom, to vám ľudia uveria.

Zlý je to pastier, ktorého vlci chvália.

Život núti robiť niektoré veci dobrovoľne.

Nemožno dať všetkým všetko, lebo všetkých je veľa a všetkého je málo.

Čo sa týka všetkých, môžu riešiť iba všetci.

Nebojte sa hájiť svoje záujmy. Bojte sa, ak ich nehájite.

Moc nespácha samovraždu.

Aká akcia, taká reakcia. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.

Záplata musí byť väčšia než diera.

Kto chce iným svietiť, musí sám horieť.

Nedobre činí ten, kto preháňa.

Len hlupák si myslí, že zlí ľudia nerobia zlé veci.  Marcus Aurelius

Keď chýbajú argumenty, obvykle vydajú zákaz.

Najlepšia obrana je útok. Hlavné je obviňovať – nech sa potom ospravedlňujú. Ten, kdo sa ospravedlňuje, je pre verejnosť už napoly vinný.

To, čo vidíme, nemusí být nutne to, čo sa deje.

Pocit je niekedy silnejší než skutočnosť.

Kto riadi minulosť, riadi aj budúcnosť. Kto riadi súčasnosť, riadi aj minulosť. George Orwell

Dejiny píšu tí, ktorí vešajú hrdinov. Wiliam Wallace

Dokola sa krúti koleso.  (z bájky o porazenom kráľovi, ktorého víťaz zapriahol namiesto koňa...)

Cieľom už nie je nájsť pravdu, ale chrániť oficiálne lži.

Tí, ktorí ovládajú naše obrazovky, ovládajú našu realitu.

Prázdny sud najviac duní.

Pokiaľ neuveríme, že nám môžu klamať, budeme slepí.

Kto nepozná pravdu, je iba hlupák. Ten, kto ju zatajuje, je zločinec. B. Brecht.

Kto vládne zistíme podľa toho, kto sa nesmie kritizovať.

Čím viac sa spoločnosť vzďaľuje od pravdy, tým viac nenávidí tých, ktorí ju hovoria. George Orwell

História nie je veda, ale nástroj riadenia.

Čím menej žije priamych svedkov, tým voľnejšie ruky majú historici.

Nesúhlasím s vaším názorom, ale urobím všetko pre to, aby ste ho mohli prejaviť.

Norimberský proces urobil zločin z prehranej vojny.

Niektoré veci nie je možné oklamať, časom vyjdú na povrch.

Revolúcia sa dá poraziť, ale proti evolúcii niet obrany.

Kto má v ruke kladivo, hľadá klince.

Keby si bol mlčal, bol by si mudrcom zostal. (Bernolák - Fándly)

Niekedy to vyzerá akoby sa bojovalo proti predsudkom, ale v skutočnosti sa bojuje proti prirodzenosti.

Nepôjde to, ale bude to modernejšie.

Čím viac nezmyselných nariadení, tým menej aj tých potrebných sa dodržiava.

Celý svet je divadlo a nikdy sa nevie naisto, čo je naozaj, čo je len naoko, a čo vôbec nie je. 

Keď sa pojem začne požívať ako symbol, je oddelený od svojho obsahu a používa sa v novom význame, ktorý s pôvodným už nemá nič spoločné.

„Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem“ („Slavus sum, et si in cathedra Petri forem, Slavus ero“). Alexander Rudnay pri udelení kardinálskej hodnosti v r. 1828. 

Definícia fašizmu je výtvorom marxistov na zjazde Kominterny v roku 1935, keď členovia komisie na čele s Georgiom Dimitrovom sa vtedy zhodli, že "fašizmus je najviac otvorene teroristická diktatúra najreakčnejších, najšovinistickejších a najimperialistickejších elementov finančného kapitálu".  
DIMITROFF, Georgi: Gegen Faschismus und Krieg: Ausgewähle Reden und Schriften. Leipzig, Reclam, 1982, s. 50.
(Ako každý iný politický smer, aj fašizmus je taký, ako ho chápu samotní fašisti; nie ako ho popisujú jeho protivníci.)
Už na XI. plenárnom zasadaní EKI (Exekutíva Kominterny) v marci – apríli 1931 komunisti začali slovom fašizmus označovať všetko to, čo oni vnímali ako absolútne zlé. Komunisti vnímali fašizmus ako najväčšiu konkurenciu, ktorú za každú cenu treba odstrániť, alebo aspoň očierňovať.

Svet či história nie sú čiernobiele. Všetko má svoje príčiny a svoje dôsledky. Všade a všetci páchali aj rôzne odsúdeniahodné činy, v rôznom čase, na rôznych miestach. Ale ak sa väčšinove budeme zameriavať len na naše vlastné historické tiene, zatiaľ čo ostatní okolo nás sa usilujú sami seba ukazovať v čo najlepšom možnom svetle, tak potom prehrávame náš kladný obraz v histórii. Nikto však nemá v minulosti len svetlé stránky bez tých tienistých. Ukazujme celú pravdu, ukazujme aj príčiny, nielen dôsledky. Nie je pravda, že by v našej minulosti boli len tienisté stránky. Neustále sypanie si popola na hlavu má ako konečný dôsledok prevrátenie hodnôt. Tí, ktorí boli príčinou, potom ľahko vkĺznu do úlohy obete.

Pravdu treba opakovať vždy znova a znova, pretože aj omyly sa okolo nás znova a znova hlásajú, a to nie jednotlivcami, ale masami. V novinách a encyklopédiách, na školách a na univerzitách, všade sú omyly na všetkom a je im pohodlne a dobre v pocite väčšiny, ktorá je na ich strane. Johann Wolfgang von Goethe (Rozhovory s Goethem v posledných rokoch jeho života; z časti II zo 16. decembra 1828. Insel Verlag, ISBN 3-458-32200-0.) V pôvodine:
Und denn, man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder geprediget wird, und zwar nicht von einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum obenauf, und es ist ihm wohl und behaglich, im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist. Johann Wolfgang von Goethe. Quelle: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens; aus Teil II vom 16.12.1828. Insel Verlag, ISBN 3-458-32200-0.

Nicht dass du mich belogst, sondern dass ich dir nicht mehr glaube, hat mich erschüttert.  Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse

Tí veľkí prestanú vládnuť, keď sa tí malí prestanú plaziť. F. Schiller

Každý názor, nech je ako chce pravdivým, ak nebude podrobený mnohostrannej, úplnej a smelej diskusii, bude existovať ako mŕtva dogma a nie ako živá pravda. MILL, J. S.: O slobode, s. 60, In: BARTOŇ, M.: Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010, s. 219.

Někdy se udržuje ještě představa, že práce napsaná tak, aby je četl s porozuměním i neodborník, do
vědy nepatří. Podle toho předsudku je jejich autor jen obratný stylista. Naopak se snadno šíří o nepřístupně
napsané nicotnosti přesvědčení, že jde o náročné vědecké dílo vymykající se chápání laika. Marek, Jaroslav: Příspěvky k typologii historikova textu, ČČH 1994, č.4, str.536.

Rozhovor počas francúzskej revolúcie:
  "Občan, prečo na sebe nemáš trikolóru, náš symbol slobody a nezávislosti?!?"
  "Lebo skúšam, či žijem v slobode a nezávislosti."

"Apres moi, la deluge" (Po nás potopa). Ludvík XI. po zdrcující porážce francouzské armády pruským králem Fridrichem II. Velikým v bitvě u Rossbachu v roce 1757. Potopa (Francouzská revoluce) přišla o tři desetiletí později, aby vykoupala bourbonskou monarchii v krvi a poslala králova vnuka Ludvíka XVI. a královnu Marii Antoinettu pod gilotinu.

Ak chcete iným ľuďom pomôcť, treba vám urobiť to čo oni chcú.

Každý lepšie chápe to, čo už sám prežil. Preto starí lepšie porozumejú mladým než mladí starým.
Skúsenosti umožňujú porozumenie, ktoré nemusí byť súhlasom.
Kde niet skúseností, ľahko sa súhlasí s čímkoľvek.

Hlúpy je ten, ktorý rozmýšľa o tom, čo druhý povedal. Múdry je ten, ktorý rozmýšľa o tom, čo on povie.

Nevieme vieryhodne povedať, čo by sme robili v inej situácii, než práve sme, a to z dôvodu, že v nej nie sme.

Poznanie nespočíva v prístupe k (nejako vyjadreným) vonkajším (cudzím) poznatkom, ale v osobnej účasti na spoznávaní.

Na prínosných veciach je prínosné predovšetkým to, že prichádzajú v pravý čas.

Zlato sa skúša ohňom, žena zlatom, muž ženou. Pythagoras

Svet sa uberá cestou ľudskej hlúposti, strachu a chamtivosti. A.Einstein 

„Domnievam sa, že sa napraví ľudská spoločnosť, ak napravíme výchovu detí.“ Biskup Ján Vojtaššák (1877-1965) (https://biskup-jan.sk/)

Pane režisére, prozradíte našim posluchačům něco z vašich plánů?
Ani slovem. Hrozně se krade.
  Václav Vorlíček, filmový režisér († 88r. 5.2.2019) v ČR2 (954 kHz), 6.2.2019, okolo 17.55 hod. == Politické citáty: ===

Monopol na pravdu patrí k podmienkam stability monopolu moci.  KAPLAN, K., PALEČEK, P.: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno, Barrister & Principal, 2008. s. 18.

Moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne. Lord Acton (1834 – 1902)

Horší než diktatura je diktatura, co se maskuje za demokracii :).   @Blahma (wiki)

Moc ničí tých, ktorí ju nemajú. 

Nie pánov potrebujeme, ale ľud. J. M. Hurban

Moc je choroba, z ktorej sa nikto nechce vyliečiť.

Voľby sa vyhrávajú sľubmi.

Stádo oviec vytvorí vládu vlkov.

Aj biblický Noe bol konšpiračný teoretik, až kým nezačalo pršať.

V politike netrvá večnosť viac ako dvadsať rokov.  Edgar Faure, francúzsky politik, 1908 - 1988

Totalita bola okupácia tankami. Demokracia je okupácia bankami.

Kedysi sa kradlo, dnes sa to slobodne a demokraticky premiestňuje.

Demokracia bez demokratov dopracúva. Martin Rázus, l. mája 1926, Národnie noviny.

Demokracii na bázi stranictví si vymyslel bankéř Grote. Ortega y Gasset (1883-1955) 

„Finančníci, ... začali promyšleně rozdávat peníze lidem, schopným rozvášnit davy.“ (R. Korngold: Robespierre a čtvrtý stav) 

„Chtěl jsem pomoci chudým a pomohl jsem finančníkům.“ Robespierre před popravou v červenci 1794.
Odpověď na otázku, komu slouží novověké demokracie: je to nadnárodní kapitál. K závěru dospěl v roce 1832 Alexis de Tocqueville (1805-1859) při studiu americké demokracie (kniha "Demokracie v Americe" 1835+1840). Doc. PhDr. Marie Řehořková, CSc. (*30.3.1933): Cena lidského života; 6. 8. 2012 

Nikdy nezabúdajme, že aj priemerný mier je lepší ako úspešná vojna. Mária Terézia.

Za lásku by som dal život, ale za slobodu by som obetoval aj lásku. Alexander Petrovič, neskôr Sandor Petöfi

Ľud, ako dejiny ľudstva svedčia, vždy križoval svojich dobrodincov a radšej bozkával bič svojho trýzniteľa.
  (Jozef Kačka: Rozpomienky na moje utrpenie. 2. vydanie kníhtlčiareň "Unia", Bratislava, 1927, str. 22.)

Ó, na slobode mnoho rabov býva,
a pod zámkami mnoho voľných duší!
Veď hlúposť často zástavami kýva 
a reve hromom, keď um v kúte čuší...
  (Vajanský, podľa: Jozef Kačka: Rozpomienky na moje utrpenie. 2. vydanie kníhtlačiareň "Unia", Bratislava, 1927, str. 33.)

Václav Havel byl člověk kompromisů. Nikdy nebyl bojovník. Během svého života vždycky odpovídal jen sám za sebe. Neuměl nést zodpovědnost za jiné. Nikomu v životě nepomohl. Takovýto člověk nemůže být vůdce. Vůdce musí nést zodpovědnost za všechny. John Bok.

Nech sa vlasť ukáže spoločnou matkou všetkých občanov, nech výhody, ktorým sa tešia vo svojej zemi, im ju učinia drahou. Nech vláda ponechá, aby cítili, že tu sú doma. Jean-Jacques Rousseau 

Nikdo nemá právo bráti národu iluze, ať jsou jakékoliv; vžitá iluze jest jedním ze sloupů, na nichž spočívá národ; v takových případech není dovoleno klásti si otázku pravdy; pravda jest v citu.  Božena Viková-Kunětická, česká nacionalistka, mezi světovými válkami.

"Slovensko rozřešilo zvláštním zákonem židovskou otázku. Učinilo tak celkem dosti mírně a řekli bychom na základě katolickém." - píše Peroutkova "Přítomnost" 26.4.1939, str. 250/251.


 == Právne citáty: ===

Na každý právny pomer treba použiť takú právnu normu, ktorá bola platná a účinná v čase vzniku pomerov a skutočností na ktoré sa má použiť. Teda všetky skutočnosti a pomery sa upravujú a riešia takým právnym pravidlom, ktoré bolo platné a účinné v tom čase, kedy tieto pomery a skutočnosti vznikli. 
(Vysokoškolské učebné texty Dr. Ján Bakiča: Základné právne pojmy).

...žádný národ nemůže být nucen žít pod svrchovaností, které neuznává...
Přijímáme americké zásady...
Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím...
Stálé vojsko bude nahrazeno milicí.
...veškeré úmluvy a smlouvy mají být sjednávány otevřeně a upřímně, bez tajné diplomacie.
– vytoužený věk lidstva vzchází. Věříme v demokracii – věříme ve svobodu – a ve svobodu vždy větší a větší.
(Masaryk, Štefánik, Beneš, v: Washingtonská deklarace - Paríž 16. října 1918) == Latinské citáty: ===

Felix, qui potest rerum cognoscere causas. Šťastný, kto pozná príčiny vecí.

Nil sapientiae odiosius acumine nimio nimio. Nič nie je viac nenávidené na múdrosti, ako nadmerná múdrosť. Seneca


Koho by zaujímali ďalšie všeobecne smerované výroky, dá sa pozrieť na adresách:
http://www.priestornet.com/p/aforizmy.html
http://www.juko56.dobrosoft.sk/vyroky2.htm
http://www.juko56.dobrosoft.sk/vyroky1.htm
https://citaty-slavnych.sk/citaty/
https://cipmania.cz/


Literatúra:
Alexis de Tocqueville (1805-1859): Demokracie v Americe. Kniha I.+II., 1835+1840.
Charles Dickens: Americké poznámky. (1842). Vydavateľstvo SSS Bratislava, 2020. ISBN 978-80-8194-107-8 
Neruda: Nejnovější idea lidstva. Fejeton, 1872.
Šalda: Moje pochybnosti o demokracii. Článek, 1933. 
H. G. Wells: Rozum v koncích. 1945.
Ďakujem Zdenke, ktorá ma kedysi pradávno ako študenta k citátom nechtiac priviedla svojím príkladom.
Za dvadsať rokov budeš viac sklamaný z vecí, ktoré si neurobil, než z tých, ktoré si urobil. Pred biedou sa nezohni, na Boha sa spoľahni. Krajšie než hory sú len hory, kde som ešte nebol. Vladimír Vysockij

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: