Pravda sa nebojí skúmania. V zabúdaní je zánik. Na udalosti histórie treba nazerať z hľadiska vtedajšej doby. Ľahko je hovoriť potom, čo sa malo urobiť predtým. Buďme milosrdní k minulosti, lebo jej dôsledkom sme my sami. Môžete mať vlastný názor, ale nemôžete mať vlastné fakty. List histórie je písaný aj na rubovej strane, ktorú pri čítaní lícnej strany nevidíme. Aj my by sme boli bývali vedeli, čo by nám bolo treba robiť, ale robili sme to, čo bolo možné. (Ján Bethlen, 1613-1678) Kto nič nevie, uverí čomukoľvek. Kto môže ísť k prameňu, nech nechodí ku džbánu. Ak sa chcete dostať k prameňu, musíte plávať proti prúdu. Treba rozlišovať medzi súvislosťou a príčinou. Veci sa dejú len preto, že majú príčiny. Kto ich nevidí, čuduje sa ich dôsledkom. Hroznou tragédiou každej vedy sú vraždy nádherných teórií príšernými faktami. Mýty majú väčšiu moc ako história. Prítomné udalosti dávajú zmysel minulým činom. Spätný pohľad umožňuje čítať zmysel dejín. Porozumenie je ako padák. Funguje len keď je otvorené. Kto široko načiera, málo naberie. Dvere do minulosti nemožno otvoriť bez vŕzgania. Alberto Moravia Keď na svojej strane prijmete nedostatky, nikto ich už nemôže vytiahnúť proti vám. Pane režisére, prozradíte našim posluchačům něco z vašich plánů? Ani slovem. Hrozně se krade. Václav Vorlíček, filmový režisér († 88r. 5.2.2019) v ČR2 (954 kHz), 6.2.2019, okolo 17.55 hod. Keď sa všetci klaňajú, tak stoj. Keď všetci spievajú, tak mlč. Keď vám dajú nalinkovaný papier, píšte naprieč. Ukazujte svojím príkladom, to vám ľudia uveria. Život núti robiť niektoré veci dobrovoľne. Nemožno dať všetkým všetko, lebo všetkých je veľa a všetkého je málo. Čo sa týka všetkých, môžu riešiť iba všetci. Nebojte sa hájiť svoje záujmy. Bojte sa, ak ich nehájite. Moc nespácha samovraždu. Kto chce iným svietiť, musí sám horieť. Keď chýbajú argumenty, obvykle vydajú zákaz. Najlepšia obrana je útok. Hlavné je obviňovať – nech sa potom ospravedlňujú. Ten, kdo sa ospravedlňuje, je pre verejnosť už napoly vinný. To, čo vidíme, nemusí být nutne to, čo sa deje. Nedobre činí ten, kto preháňa. Pocit je niekedy silnejší než skutočnosť. Kto riadi minulosť, riadi aj budúcnosť. Kto riadi súčasnosť, riadi aj minulosť. (Orwell) Dejiny píšu tí, ktorí vešajú hrdinov. (Wiliam Wallace) Keď sa pojem začne požívať ako symbol, je oddelený od svojho obsahu a používa sa v novom význame, ktorý s pôvodným už nemá nič spoločné. Cieľom už nie je nájsť pravdu, ale chrániť oficiálne lži. Pokiaľ neuveríme, že nám môžu klamať, budeme slepí. Kto vládne zistíme podľa toho, kto sa nesmie kritizovať. Čím viac sa spoločnosť vzďaľuje od pravdy, tým viac nenávidí tých, ktorí ju hovoria. George Orwell Rozhovor počas francúzskej revolúcie: "Občan, prečo na sebe nemáš trikolóru, náš symbol slobody a nezávislosti?!?" "Lebo skúšam, či žijem v slobode a nezávislosti." Pane, nesúhlasím s vaším názorom, ale som ochotný položiť život za to, aby ste ho mohli prejaviť. Voltaire ... proces urobil zločin z prehranej vojny. Revolúcia sa dá poraziť, ale proti evolúcii niet obrany. Keď je v ruke kladivo, všetko vyzerá ako klinec. Niekedy to vyzerá akoby sa bojovalo proti predsudkom, ale v skutočnosti sa bojuje proti prirodzenosti. Nepôjde to, ale bude to modernejšie. Čím viac nezmyselných nariadení, tým menej aj tých potrebných sa dodržiava. Celý svet je divadlo a nikdy sa nevie naisto, čo je naozaj, čo len naoko, a čo vôbec nie je. Svet či história nie sú čiernobiele. Všetko má svoje príčiny a svoje dôsledky. Všade a všetci páchali aj rôzne odsúdeniahodné činy, v rôznom čase, na rôznych miestach. Ale ak sa väčšinove budeme zameriavať len na naše vlastné historické tiene, zatiaľ čo ostatní okolo nás sa usilujú sami seba ukazovať v čo najlepšom možnom svetle, tak potom prehrávame náš kladný obraz v histórii. Nikto však nemá v minulosti len svetlé stránky bez tých tienistých. Ukazujme celú pravdu, ukazujme aj príčiny, nielen dôsledky. Nie je pravda, že by v našej minulosti boli len tienisté stránky. Neustále sypanie si popola na hlavu má ako konečný dôsledok prevrátenie hodnôt. Tí, ktorí boli príčinou, potom ľahko vkĺznu do úlohy obete. Horší než diktatura je diktatura, co se maskuje za demokracii :). @Blahma (wiki) Niektoré veci nie je možné oklamať, časom vyjdú na povrch. Ľud, ako dejiny ľudstva svedčia, vždy križoval svojich dobrodincov a radšej bozkával bič svojho trýzniteľa. (Jozef Kačka: Rozpomienky na moje utrpenie. 2. vydanie kníhtlčiareň "Unia", Bratislava, 1927, str. 22.) Ó, na slobode mnoho rabov býva, a pod zámkami mnoho voľných duší! Veď hlúposť často zástavami kýva a reve hromom, keď um v kúte čuší... (Vajanský, podľa: Jozef Kačka: Rozpomienky na moje utrpenie. 2. vydanie kníhtlčiareň "Unia", Bratislava, 1927, str. 33.) == Právne citáty: === Na každý právny pomer treba použiť takú právnu normu, ktorá bola platná a účinná v čase vzniku pomerov a skutočností na ktoré sa má použiť. Teda všetky skutočnosti a pomery sa upravujú a riešia takým právnym pravidlom, ktoré bolo platné a účinné v tom čase, kedy tieto pomery a skutočnosti vznikli. (Vysokoškolské učebné texty Dr. Ján Bakiča: Základné právne pojmy). ...žádný národ nemůže být nucen žít pod svrchovaností, které neuznává... Přijímáme americké zásady... Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím... Stálé vojsko bude nahrazeno milicí. ...veškeré úmluvy a smlouvy mají být sjednávány otevřeně a upřímně, bez tajné diplomacie. – vytoužený věk lidstva vzchází. Věříme v demokracii – věříme ve svobodu – a ve svobodu vždy větší a větší. (Masaryk, Štefánik, Beneš, v: Washingtonská deklarace - Paríž 16. října 1918) == Latinské: === Felix, qui potest rerum cognoscere causas. Šťastný, kto pozná príčiny vecí. Koho by zaujímali ďalšie všeobecne smerované výroky, dá sa pozrieť na adrese: http://www.priestornet.com/p/aforizmy.html http://www.juko56.dobrosoft.sk/vyroky2.htm http://www.juko56.dobrosoft.sk/vyroky1.htm
Václav Havel byl člověk kompromisů. Nikdy nebyl bojovník. Během svého života vždycky odpovídal jen sám za sebe. Neuměl nést zodpovědnost za jiné. Nikomu v životě nepomohl. Takovýto člověk nemůže být vůdce. Vůdce musí nést zodpovědnost za všechny. John Bok. „Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou.“ Pythagoras

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: