ODKAZ       (Pomôžka pre túto ukážku: ako kľúč vložte slovo "ukazka".)