Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena:  [MM/DD/RRRR hh:mm:ss]

Rázusova, či Gorkého ulica ??


Úsmev na tvári mi vyvolala zpráva na internete na wikipédii, o názve trenčianskej ulice Gorkého - údajne ( https://web.archive.org/web/20151031131735/https://sk.wikipedia.org/wiki/Ulica_Martina_R%C3%A1zusa_(Tren%C4%8D%C3%ADn) ) mala toto meno niesť od roku 1948 do roku 1991 (v tom článku sú aj iné "perličky"). Bolo to ináč.
Opraviť sa to tam na wikipédii prakticky nedá: technicky sa dá, ale bola by to márna práca, lebo ak nemajú na to "zdroj", tak to budú tvrdošijne vracať späť, bárs aj do bludov. Viem, lebo som to kedysi skúšal; neoplatí sa to. Aby bol "zdroj", píšem toto drobné dielko. Rád by som ale vedel, z akého "zdroja" majú názov Gorkého ulice v r. 1948-1991, keďže majú pravidlo "žiaden vlastný výskum"...Reč je o hlavnej ulici mestskej štvrte (stará) (Horná) Sihoť (I.) v Trenčíne. Výstavba tu začala koncom prvej Československej republiky (ďalej "1.ČSR").
V minulosti odpradávna sa tu vylieval Váh, stavieb tu prakticky nebolo. Po prvej svetovej vojne (ďalej "1.SV"), na tomto území, vojdúc od mesta za železnicu (pred 1.SR tu boli železničné rampy, žiaden podjazd), rovno viedla poľná cesta smerom ku Skalke, a vpravo odbočovala cesta smerom ku (Veľkej) Kubre, k neskoršej mliekarni a "sídlisku" Šanghaj - oboje postavené počas prvej Slovenskej republiky (ďalej "1.SR").
Obe cesty boli priame, ich vzájomné poloha mala tvar písmena "V". Dalo by sa veľa podrobností písať, tie však nepatria do tejto témy názvov ulíc. Už vtedy tá cesta ku Skalke bola o čosi výraznejšia než tá druhá, tiež rozdeľovala užívanie plochy (vojenské cvičisko, role) - z nej vznikla hlavná cesta, dnes Rázusova. Na nej, aj na tej druhej ceste, neskôr ulici (dnes Hodžova; premeny názvu teraz neuvádzam), začala sústavná zástavba v roku 1937 (aj keď prvá väčšia budova na (okraji) Sihote bola sokolovňa otvorená 15.decembra 1935).
Vtedy už Obchodná akadémia Dr. Milana Hodžu stála (do prevádzky vo februári 1937), aj ďalšie (prevažne bytové nájomné) domy boli prinajmenej rozostavané, aj budova vojenského veliteľstva bola pred dokončením (preberala sa po častiach).
Hlavná ulica Sihote spočiatku (...1937...) niesla meno vtedajšieho prezidenta republiky Beneša, čo zrejme súvisí s jeho príležitostnou návštevou Trenčína podvečer dňa 21. septembra 1936, ku ktorej príležitosti mestské zastupiteľstvo 19. augusta 1936 Benešovi udelilo čestné občianstvo Trenčína.
Avšak o dva roky neskôr, 2. novembra 1938 mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí (okrem iného) Benešovu ulicu premenovalo na Rázusovu. (Zprávu o tom podáva aj Ľuptákove dielo z r. 1939 (na str.21; dostupné tu v Knihovničke Trenčana); za upozornenie ďakujem pánovi Mgr. Pražienkovi z Trenčianskeho múzea.) Za týmto premenovaním môžeme vidieť niekoľko dobových udalostí roku 1938: 5.októbra Beneš odstúpil, deň potom bola vyhlásená slovenská autonómia v rámci ČSR, a v lete predošlého roku (1937) zomrel len 50 ročný významný slovenský politik a autonomista evanjelický kňaz Martin Rázus;
Dobrým svedkom pomenovania ulíc môžu byť tiež dobové mapy.

Predvojnových (pred 1939) máp so začínajúcou zástavbou Sihote niet. Marákyho nedatovaný plán je z r. 1935, tam ešte pomenované ulice na Sihoti nemôžu byť, a ani nie sú (pozrieť na: http://www.trencan.6f.sk/0018-TnMap-1935-Maraky+sg-p25-ss420.jpg).

Z obdobia 1.SR (1939-1945) jestvuje nezverejnená rukopisná ozalidová A3 mapa pána Ernesta Tesára, v mierke 1:8750, datovaná 1.8.1943; ona už obsahuje Rázusovu ulicu aj Hodžovu ulicu.

Po druhej svetovej vojne (... 1954 ... 1958 ...) som na Rázusovej ulici vyrastal v Pařízkovom dome (č. 6) oproti Okruhu (=budova vojenského veliteľstva), poniže (južnejšie) vedľa Pechancovho (už znárodneného) Zlatokovu, preto z vlastnej skúsenosti viem naisto, že ulica sa volala Rázusova. Dosvedčuje to aj záznam na úradnom doklade s pečiatkou datovanom 8.5.1958, ktorého snímka je tu nižšie:


Orientačný plánik (nižšie) z r. približne 1972 z nedatovaného letáčika z príležitosti otvorenia Obchodného domu Prior ukazuje ulicu pod menom Rázusova:


Mapa (nižšie) tlačená v r. 1970 už ukazuje ulicu s názvom Gorkého.


Mapa (nižšie) z r. 1973 ukazuje ulicu s dvomi názvami: Rázusova aj Gorkého. (Poloha nápisov môže zvádzať k domnienke, že od podjazdu po rozvetvenie ulica niesla názov Rázusova, a severnejšia časť bola Gorkého, ale z vlastného poznania tej doby viem, že to tak nebolo.)


Mapa (nižšie) z r. 1987 ukazuje ulicu už s názvom Gorkého.


Záver z uvedeného je, že ulica sa menovala:
- spočiatku (zrejme od leta 1936 do 2.11.1938) Benešova ulica, čo vydržalo dva roky,
- od 2.11.1938 to už bola Rázusova ulica,
- aj počas 1.SR (1939-1945), aj po vojne (po 1945), stále sa nazývala Rázusova; toto pomenovanie vydržalo zhruba tri a pol desaťročia,
- až začiatkom sedemdesiatych rokov ju premenovali na Gorkého, čo vydržalo niečo vyše poldruha desaťročia,
- po r. 1989 sa čoskoro pomenovanie vrátilo späť na Rázusova ulica.

Premenovanie ulice z Rázusovej na Gorkého sa stalo v začiatkoch obdobia normalizácie, ktoré začalo okolo r. 1970 a nasledovalo po potlačení vývoja roku 1968. Vtedy bola tendencia preukazovať väčšiu príchylnosť k SSSR; v tej dobe (po 1969) sa aj v meste v dovtedy nevídanom rozsahu zvýšil počet hviezd (červených, či s kosákom a kladivom) na rôznych verejných budovách, kde pred r. 1968 ani neboli.
Presné datovanie premenovania by sa zrejme našlo v archívnych dokumentoch mesta, alebo nepriamo v dobovej tlači (Trenčianske noviny), úradných dokumentoch (napr. Zlatokovu,...), ba aj v adresách osobnej korešpondencie.

Historický doplnok:
Dá sa pochopiť, že ulice sa premenúvajú pri zmenách režimu. Je dobre, ak sa ulice nepremenúvajú príliš často.
Premiestňovanie názvov ulíc je však historickým barbarstvom, pretože uvádza do omylov pri zisťovaní prítomného umiestnenia historických adries. Takéto nešťastie postihlo Trenčín napríklad v prípade ulíc:
- Hollého (predtým pod Brezinou, teraz za mostami)
- Biskupická (predtým blízko dolných kasární, teraz v Biskupiciach)
Žiaľ, úrad mesta Trenčín, ktorý tieto zmeny vykonáva, nevedie sústavné záznamy o zmenách názvov ulíc. Tieto údaje treba vyhľadávať v dobových záznamoch, kde je riziko prehliadnutia, nehovoriac už o vysokej pracnosti.
V prípade Trenčína základným dielom na tému vývoja historických názvov ulíc je rozsahom aj spôsobom zverejnenia (nie však významom) skromné dielo veci znalej pani PhDr. Jany Karlíkovej, niekdajšej historičky trenčianskeho múzea. Toto dielo si svojou dôležitosťou určite zaslúžilo aj trvalejšie zverejnenie v niektorej z kníh o Trenčíne, žiaľ nestalo sa tak - za to však autorka nemôže. Našťastie toto dielo rozdelené do troch článkov bolo uverejnené aspoň v týždeníku Trenčianske noviny od 4.6.1991, a vďaka láskavému súhlasu autorky je prístupné aj na inom mieste tejto internetovej stránky.
Podobne ako ulice, občas sa menia aj čísla domov (31/2003, 125/2015, 369/1990), čo je pochopiteľným dôsledkom stavebného vývoja. Menia sa orientačné (červené) čísla domov a ich vchodov na jednotlivých uliciach, aby mali logiku pre uľahčenie vyhľadávania.
Menia sa však aj súpisné (čierne) čísla budov v rámci celého mesta či KÚ, čo je už iná a vážnejšia vec.
Žiaľ, úrad mesta Trenčín, ktorý tieto zmeny vykonáva, nevedie sústavné záznamy o zmenách týchto čísel, preto naisto určiť umiestnenie budovy podľa niektorého z predchádzajúcich očíslovaní je nemožné.
Ešte by malo jestvovať zaznamenanie dobového stavu číslovania domov v Trenčíne zhruba v 70. rokoch (Ing. arch. Štefan Androvič), verejnosti aj úradom je však prakticky nedostupné.
Pohľad dozadu ukazuje neradostnú skutočnosť, že zodpovední činitelia sa sústreďujú na prítomný stav, ale primálo sa myslieva na náväznosti.

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2018, ver.2ttt876f.

(Koniec diela.)Za podporujúce prostredie ďakujem mojím priateľom, známym a nášmu Klubu starých Trenčanov.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.


      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránkuNižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: