Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Sto rokov robotov. Robot je Slovák, narodený v Trenčianskych Tepliciach pred storočím.
Včera 19.11.2019 večer (okolo 22. hod.) zaznelo na Nova Internacional opäť to známe, že slovo "robot" dali svetu bratia Čapkovci. Je to pravda, ale nie celá. Desiatky rokov pred prvou svetovou vojnou vnímame český záujem o Slovensko (Karel Kálal,...), ktorý tu nejdeme teraz rozoberať. V tom období MUDr. Antonín Čapek (1855 – 1929) až do roku 1923 žil 12 rokov v kúpeľoch Trenčianske Teplice. Začal tu pôsobiť ako kúpeľný lekár v r. 1911, keď jeho synovia mali Josef 24 rokov, Karel 21 rokov. Chlapci aj s najstaršou sestrou Helenou chodievali na pobyty k rodičom do Trenčianskych Teplíc a tu vznikali aj niektoré známe čapkovské diela. Hru R.U.R. (Rossum's Universal Robots) napísal 30-ročný Karel Čapek počas svojho pobytu u rodičov v Trenčianskych Tepliciach. Nevieme o okolnostiach jeho pobytu, či a kam chodieval do okolia kúpeľov, či a s kým sa tu stýkal, teda čo všetko v našom kraji na neho pôsobilo, keď v Trenčianskych Tepliciach v roku 1920 napísal (dopísal, zverejnil) hru "R.U.R." a do nej vymyslel (uvádza sa brat Josef) a použil dnes už medzinárodne známe slovo "robot". Pozrime sa na vznik slova "robot" bližšie. Čapek bol Čech, písal česky, ale napísal to na Slovensku. Je slovo "robot" české? Nachádzame jeho slovný kmeň v češtine? Čeština má podstatné meno "práce" a sloveso "dělat" a slová súvisiace, teda vnímame české slová dělat, udělat, přidělat, podělat, oddělat, nadělat, zadělat, vydělat, dělník, dělnický, dělničák, dělání, možno tiež nadělení.... - ale kde je "rob..."? - nenachádzame ho v češtine. Slovenčine je ale slovný základ "rob..." vlastný, nachádzame slová robota, robotník, urobiť, prirobiť, odrobiť, zarobiť, robotnícky, robenie, ... Vidíme, že Čapkovi roboti majú slovný základ nie v rodnom jazyku autora, ale v jazyku kraja, v ktorom ich napísal - v slovenskom jazyku. Navyše, (nielen) v Trenčianskych Tepliciach sa vyskytuje aj rodinné priezvisko "Robota" - môžeme už po storočí iba hádať, či azda aj ono bolo Čapkovi podnetom po vynechaní poslednej hlásky "a", ktorá takmer zaniká v anglickej výslovnosti prostredia, do ktorého je Čapkova dráma "Rossum's Universal Robots" zasadená. Naše slovné nálezy, prieskumy a rozbory v súvislostiach nás vedú k zaujímavému zisteniu. Dnes už zmedzinárodnené slovo "robot" priviedli do sveta českí bratia Čapkovci, ale je to slovo slovenské. Robot bratov Čapkovcov je Slovák a narodil sa na Trenčiansku, v kúpeľoch Trenčianske Teplice, pred storočím... Ešte poznámka, keď už sme pri slovách... Napísal som "Slovák", nie preto, že aj Čapkovci by to tak napísali, ale preto, že naši rodáci sú celý život tak naučení, lenže: - naše mamy sú Slovenky, - naša reč slovenčina, - naša zem Slovensko, tak aj my sme logicky Sloveni... Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 20. november 2019, uverejnené na www.trencan.6f.sk
(Koniec diela.)


Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.

Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) chcete použiť, požiadajte autora vopred.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany           Návrat na hlavnú stránku


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: