Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Staré obchody v Trenčíne (1919-1945)
www.trencan.6f.sk   Posledná zmena [MM/DD/RRRR] =
Zmena režimu v roku 1918 priniesla zásadnú zmenu aj do radov obchodníkov a iných podnikateľov. Vnímame tu len málo mien z predprevratového stavu. Iste viacerí odišli, ďalší sa utiahli do ústrania, aj generačná zmena urobila svoje. Podobné procesy prebehli pri každej zmene režimu; ak zanedbáme zmenu roku 1848 a 1867, o ktorej už veľa nevieme, tak prevrat roku 1918 priniesol najväčšie spoločenské zmeny v Trenčíne, ktoré v ďalších prelomových obdobiach sa opakovali. S českým vojskom a úradníkmi i učiteľmi došlými do Trenčína tu našli uplatnenie tiež českí podnikatelia; zdôraznime, že miestni predstavitelia nového režimu (JUDr. Karol Štúr, ...) ich vyslovene vyzývali, aby sa v Trenčíne usadili. Takto sa napríklad v Trenčíne usadil známy Jára Smutný, špecializovný na bicykle. Nie vždy však české priezvisko v Trenčíne je od r. 1918 - príkladom je Coufal, ktorý mal obchod v Trenčíne dávno pred r. 1918. Ďalším príkladom je autor, ktorého priezvisko pochádza od pradeda došlého do Trenčína okolo r. 1875 z južných Čiech a na Vežovej ulici mal obchod s rámovaním obrazov, inak bol maliar (Anstreicher, festö); manželku mal však už Slovenku Máriu rod. Štefancovú, dcéru trenčianskeho povrazníka. Nižšie uvádzame zoznam významnejších (nie všetkých) trenčianskych obchodov jestvujúcich začiatkom dvadsiatych rokov:
Benedikt Bahno, obchodník Jozef Bárdoš, cukrár Ján Barényi a Spol, obchodníci Baťa, Trenčín – N.Mesto n/V R.Császtka nást., obchodník Trenčianska mliečareň, (majiteľ H.Fuchs) Samuel Fürst, obchodník Vojtech Gerebenič, krajčír Július Guttmann, maj.barviarne Štefan Haško, pekár Kaviaren „Helvetia“ Eduard Héda obchodvedúci „Helios“, technická spoločnosť Ferd.Hinner, obchodník Leopold Horn, obchodník s cukrovinkami a delikatesmi (Buffet) S.Horn a Syn, mäsiari a udenári vdova Jánova Hradko, majiteľka hostinca „Pod Hradom“ Jozef Janík, majiteľ hostinca „Ilava“ Max Kaunitz, hostinský Viliam Kellermann, majiteľ kaviarne „Nový Svet“ Mikuláš Kontšek, obchodník Karol Kostka, udenársky majster Michal Kovačovský, maliar Krajčírske výrobné družstvo Krausz, hostinský, Istebník, nádr. Módny dom A. Kürti Ján Lamoš, hostinský (Plzeňský Dvor) Štefan Ledényi, holič Karol Lizoň, remenár Pavel Makk, maj.módneho salónu Mihaliček a Spol., obchodníci Ján Oppelt, obchodník Vd. Pažická, maj.hostinca „Lenc“ Ondrej Pobežal, pekár Ján Pobežal, pekar Emil Pollák, kaviarnik Hostinec Š.Porubskyho Alex. Prchálek pekar Gustáv Ripka, hostinský (Parkový Kiosk) David Rosenfeld, kaviarnik Ferd.Rybniček, hodinár a zlatník Juraj Sedlaček, udenár a mäsiar Adolf Schaner, udenár Rud.Scháner ml., udenár a mäsiar František Schmitz, holič Móric Stark, majiteľ „Mestského hostinca“ Bratia Stein-ovia, hostinskí Stolárske družstvo „Svojpomoc“ (malo aj vlastnú predajňu na Hviezdoslavovej ul.) Jozef Szarka, holič Ženo Szarka, holič Ján Šteiss, obuvník (možná chyba v písaní priezviska) Vojtech Šuhajda, udenár a mäsiar (možná chyba v písaní priezviska) A. Trefný, elektrotechnický závod Vojtech Urbánek, údenár Rudolf Urbánek, udenár a mäsiar Jozef Vatulík, hodinár Vyskočil, majiteľ pivného skladu Jozef Weiss, obchodník Herman Weiss a spol., obchodník so sklom a kuchyňským náradím Leopold Weisz, cukrár Št. Zamaróczy, kominársky majster Jakub Ziegler, majiteľ sódovej továrne Šimon Zoltán, kaviarnik Zoltán a Földváry, hodinári Samuel Zugmann, pekár

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 1996 - 2017 - apríl 2020.
Zverejnené na www.trencan.6f.sk v máji 2020.
Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia prosí autor o upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.

Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení a s pôvodnou adresou.
Pre iné použitie diela je potrebný súhlas autora vopred.
Ele adresa pre styk s autorom je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany           Návrat na hlavnú stránku


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: