Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Niekdajšie trenčianske obchodníčky a podnikateľky (1919-1945)
www.trencan.6f.sk   Posledná zmena [MM/DD/RRRR] =
Najstaršie trenčianske obchody vidíme v rukách mužov. Obchodné priestory často nadväzovali na obydlie, aj do obchodnej činnosti bývala zapojená celá rodina, žena, deti. Žena uhorskej spoločnosti bývala uvádzaná menom svojho muža - len ako jeho žena bez svojho vlastného mena, čo sa ešte aj dnes dá vidieť na starých maďarsky písaných náhrobkoch. Rakúskouhorská monarchia (jestvovala do 1918), bárs v nej niečo vyše posledného polstoročia jestvovalo podnikanie za účelom dosiahnutia zisku, t.j. kapitalistické, predsa vo svojich základoch bola feudálnym štátnym útvarom, v ktorom vládol panovník z božej vôle. Zásadná zmena prišla v dôsledku porážky monarchie v prvej svetovej vojne koncom r. 1918 presadením americkej koncepcie práv, ktoré prvý raz (na rozdiel od dovtedajšieho stavu) neudeľoval panovník, ale určovala ich moc politická opretá o moc vojenskú. Po vojne dva roky trvajúce mierové rokovania víťazov vojny (Francúzsko, Anglicko, USA,...) radom mierových zmlúv uzavretých (vulg.) v lete 1920 vytvorili nové štáty na nových zásadách. Namiesto dovtedajšej monarchie ustanovili z jej časti nový Česko-Slovenský Štát (text "Czecho-Slovak State" = picture ex Trianon Treaty 1920) v ktorom potom mali ženy samostatnejšie postavenie s možnosťou hospodárskej samostatnosti. Pripomeňme, že žena-vdova mala (zdá sa, že ešte za monarchie) právo prevziať a ďalej viesť podnik svojho zomretého manžela po jeho smrti, k čomu niekedy pristupovala povinnosť mať v podniku príslušného odborníka - v Trenčíne napríklad po smrti lekárnika Červenku viedla lekáreň vdova Červenková so zodpovedným lekárnikom Aladárom Ferényim; voľné živnosti viedli vdovy samé, napr. vd. Mária Chovanová (do Trenčína prišla okolo 1920 už ako vdova z Liptova), alebo vd. Amálie Zelíková (z Uh. Brodu, sklad piva). V prvej medzivojnovej ČSR aj v Trenčíne podnikal značný počet žien. Nižšie uvádzame zoznam významnejších (nie všetkých) trenčianskych podnikov (najmä, ale nie výlučne obchodov) žien, jestvujúcich v období 1919 - 1945 (príp. 1948):
• ANDOROVÁ, Amália, obchod ručnými prácami, detskou a dámskou konfekciou, Sládkovičova 1 - na rohu kde neskôr mliečny bar, R.1933, 1935, neskôr Reháková a Gerebenitsová • ANDROVIČOVÁ, Magda rod. Štefániková, krajčírka, hlavné nám.38, R.1935, 1938, • ANITA, modely, klobúky, Hviezdoslavova 28, 1. posch., • APPELTOVÁ B., reštaurácia, záhradná kolkárňa, pivo, víno, jedlá, (asi za mostami vpravo hostinec teraz Partizán), R. 1935, (iný os. údaj: mal to Appelt) • BAJČÍKOVÁ Mária, mieš. tovar, Istebník, okolo r.1947, • BARTÁKOVÁ, krajčírka, nám. sv. Anny 8, pri lekárni, R.1935, • BINGOVÁ Laura?, krajčírkapri hoteli Janík, 1.ČSR, • BRTKOVÁ Mária, jemné dámske a pánske látky, textilná služba, roh námestia pri mestskej veži, tel.73, 1.SR, predtým Haasová, • ČAPRNDOVÁ Justína, výroba šnurovačiek a bielizne, Sládkovičova 8, • ČERVEŇANOVÁ M., pánske a dámske kaderníctvo, Hviezdoslavova ul., oproti Orionu, 1. SR, • ČERVENKOVÁ Hildegarda, vd., lekárňa Mater dolorosa, zal. 1919, zodp. lekárnik Aladár Ferényi, Hviezdoslavova 18, tel. 81, tel.133, • DIAMANTOVÁ Viola, kozmetický ústav, Banková 2, R.1936, • ĎURŽOVÁ Helena, SIAM, obchod dámskym a detským módnym tovarom, pri mests. bráne, 1.SR, • FASTOVÁ Beta, dámsky módny salón, Vajanského 26, R.1944, • GABI SALÓN, krajčírka, Ďurčekova ul., • GEREBENITSOVÁ Etela a REHÁKOVÁ (=sestry Kokodičové), obchod ručnými prácami, detskou a dámskou konfekciou, Sládkovičova 1, predtým Andorová, • GOPPOLDOVÁ Julia, obchod klobúky ("MAISON KALMÁR"??), hlavné nám. 16, • GUTTMANNOVÁ, galantéria, Hviezdoslavova ul., • HAASOVÁ, strižný tovar a textil, hlav. nám. 1, roh námestia pri mestskej veži, R.1944, neskôr prevzal BRTKO Eugen majiteľkin brat • HEVEŠIOVÁ, trafika, v barakoch pri dolnom nádraží, • HOLČÁKOVÁ Anna, šnurovačky, Vajanského 8, • HOLOUBKOVÁ - URBASIOVNA Mária, fotoateliér, hlav. nám., 1919-1948, • HORNOVÁ, lahôdky, pri sv. trojici, • HORYLOVÁ, mliekáreň, medzi mest. vežou a piarist. kostolom, • CHOVANOVÁ Mária, vd., kníhkupectvo a papiernictvo, Vajanského 12 (32?), medzi kostolom ev. a sestričiek, asi 1919-1948, • IVA, ručné práce, , • JANSOVÁ Ružena, obchod mieš. tovarom, Hviezdoslavova 32, R. 1938, neskôr Kišš evanjelik ktorého syn Milan robil v KMP. • JÁSZAYOVÁ - DRELICSKOVÁ Illy (t.j. Helena), fotoateliér, hlav. nám. (v starom šľachtickom konvikte kde Sternova neskôr Pollákova Mestská kaviarňa), neskôr Farská ul., asi 1932 - asi 1948, • KAČICOVE SESTRY, tri krajčírky, Farská ul.5, R. 1944, • KASRIELOVÁ Anna, obchod mieš. tovarom, sklad fy. Meinl, R. 1935, • KELLEROVÁ Milena, vd., čalúnictvo, nábytok, • KIACOVÁ Terézia, kaderníctvo, medzi mest. vežou a piarist. kostolom, asi po r. 1935, • KLČOVÁ, trafika, oproti sedrii na severnom okraji parčíka kde aj teraz trafika, • KOŠÍKOVÁ Oľga, obchod krátkym tovarom, hlav. nám. 33, R. 1944, spolu s Magdou Androvičovou, pred nimi obchod patril židovke Mohrovej • KUČÁKOVÁ Emília, lahôdkareň, ovocie, údeniny, cukrovinky, mliečne výrobky, Štefánikova ul. 4, 1.SR, • MAHREROVÁ, šnurovačky, medzi mest. vežou a piarist. kostolom ??, • MAKKOVÁ Júlia, moderný krajčírsky salón, Farská 2, 1.SR, • MICANIOVÁ Joža, dámska krajčírka, nám. sv. Anny 17, R. 1933, • MIHALIČEKOVÁ J., vd., kvetinová sieň, hlav. nám., nástupca Fr. Pytlík, záhradníctvo v Záblatí • MINÁRIKOVÁ, krajčírka, hlavné nám.-oproti Androvičovi, • MOHROVÁ, textil. galantéria, obchod krátkym tovarom, hlav. nám. 33, neskôr Košíková Oľga (spolu s Androvičovou Magdou) • MURINOVÁ, lekáreň "U božského srdca Ježišovho", nám. sv. Anny 10, tel. 111, po 1938, • NOVÁKOVÁ Anna, hostinec a reštaurácia "U pošty", hlav. nám. 26, predtým Ant. Cviček (ale obchod prevádzkoval Cvičekov švagor Ondrejička). Za RU monarchie majiteľ Lencz. • NOVOSADOVÁ Greta, GRETA salón, klobúky a závoje, R.1944, • PEŤOVSKÁ K., výroba šnurovačiek, dámske krajčírstvo, Hviezdoslavova 21, 1.SR, • PRACHÁROVÁ J., vd., garáž, Horný šanec, • PRETZELMAYEROVÁ Laura, obchod lahôdky, Sládkovičova ul., • PRCHÁLEKOVÁ Amália, vd., pekáreň, Hviezdoslavova ul. (oproti Bankovej ul.), R.1938, • REISOVÁ - KUTNÁ Štefánia, lahôdkarstvo, Vajanského ul., tel. 2175, • ROTTEROVÁ, predaj novín, pri kaplnke sv. Anny, • SCHULZOVÁ Amália, reštaurácia, Pribinova 2, 1.SR, • SCHWEIDLEROVÁ Anna, modistka, Masarykovo 26, R.1933, • SKOPALOVÁ Ľud., "LIPA", umelecké ručné práce, ľudový priemysel, hlav. nám. 9, • SLABEŇÁKOVÁ Mariena, dámsky a detský módny salón, Hviezdoslavova 5, R. 1939, • SOPKOVÁ Mária vd., záhradná reštaurácia, obchod mieš. tovarom, Súdna ul. 8, • TOCHTENOVÁ, predaj cukríkov v búdke na chodníku, nám. sv. Anny, • TREFNÁ - HORÁČKOVÁ Filoména, fotoateliér "umelecká fotografia D'ART", nám. sv. Anny 6, 1.SR, • TVRDOŇOVÁ, obchod zelenina, Legionárska ul. (pred Biskupic. rampami), • UHERKOVÁ A.J., Kníhkupectvo a papiernictvo, "prvý 100% arizovaný obchod v Trenčíne, kresťanský podnik", hlav. nám 15, predtým majiteľ Max Fried • URBANOVÁ Štefánia, obchodný dom, tel. 2288, 1.SR, predtým Flack • VILDA, modistka, Štefánikova 34, majiteľka pravdepodobne priezvisko Rozumová • VOTAVOVÁ? Heda, holičstvo a kaderníctvo, Piaristská ul., R. 1939, • WEINEROVÁ, obchod lahôdkareň, na rohu ul. Banková a Hviezdoslavova v Lorantovom dome, 1.ČSR, neskôr Stránsky?? • vdova Jánova Hradko, majiteľka hostinca „Pod Hradom“ (v dobovom pomenovaní vdovy vidíme vplyv predprevratových zvyklostí) • vdova PAŽICKÁ, majiteľka hostinca „Lencz“ na hlavnom námestí oproti terajšej pošte; neskôr Anna Nováková (uvedená vyššie), hostinec a reštaurácia "U pošty" • vdova STARKOVÁ, majiteľka „Mestského hostinca“ (manžel Móric Stark žil ešte zač. 20. rokov)

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 1996 - 2010 - apríl 2020.
Zverejnené na www.trencan.6f.sk v máji 2020,
s použitím vlastného diela (TTT1, dec. 2010, ISBN 978-80-970620-9-5).
Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia prosí autor o upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.

Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení a s pôvodnou adresou.
Pre iné použitie diela je potrebný súhlas autora vopred.
Ele adresa pre styk s autorom je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany           Návrat na hlavnú stránku


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: