Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Jozef Gálik (1858-1935) trenčiansky nemocničný kaplan, dekan, matičiar, učiteľ a verejný pracovník
Narodil sa 23. júla 1858 v Ilave ako Jozef Hrubiško. Za katolíckeho kňaza bol vysvätený v r. 1881 v Nitre. Pôsobil ako kaplán v Rosine a v Kovarciach, od r. 1882 ako profesor na nitrianskom gymnáziu, od r. 1886 ako katecheta v žilinskom sirotinci, od r. 1899 profesor náboženstva na žilinskom gymnáziu. Od r. 1902 bol dištriktuálny dekan žilinského dekanátu. Od r. 1907 bol farárom v Rybanoch, zriekol sa fary a mal dovolenku. Od r. 1908 bol výpomocný duchovný v Považskom Podhradí. Od roku 1908 (iný údaj: 1915) bol prvým kurátom župnej trenčianskej nemocnice, od r. 1924 opäť. V Trenčíne od r. 1910 učil na dievčenskej škole, od r. 1912 bol riaditeľom dievčenskej meštianskej školy a jej katechetom, od 1922 katechetom na dievčenskej meštianke a Obchodnej akadémii. V roku 1924 ako trenčiansky dekan daroval jeden z troch nových zvonov na vtedy obnovenom kostole na Malej Skalke. Bol významný slovenský prekladateľ a spisovateľ, známy trenčiansky rodoľub a vtipný pesničkár. Tlačou vyšlo jeho dielo Malá obrázková biblia alebo Dejiny spasenia pre dietky III. - IV. - V. triedy elementárnych škôl. V januári 1925 spolu s p. rektorom Braneckým dokončili dielo "Krátke dejiny mesta Trenčína", ktoré však tlačou nevyšlo. Prekladal z maďarčiny, najmä rôzne príručky pre roľníkov. V roku 1910 preložil maďarský katechizmus do slovenčiny. Po r. 1918 pre potrebu čsl. úradov preložil dovtedajšie maďarsky písané zákony do slovenčiny. Svoje články uverejňoval v časopisoch Trenčan, Trenčanské noviny a v Pútniku svätovojtešskom. Bol zakladajúci člen Matice Slovenskej, mal na starosti matičnú knižnicu, lebo bola založená s ohľadom aj uľahčiť neľahký osud obyvateľom nemocnice. Zozbierali 50 kníh a niečo prikúpili. Zomrel v Trenčíne 76 ročný 24. mája 1935. Pochovaný je na trenčianskom všeobecnom cintoríne, v rodinnej hrobke rodiny Šebák. Jozef Gálik bol od r. 1908 do svojej smrti tretí z troch kaplanov trenčianskej fary, mal na starosti duchovnú starostlivosť o pacientov v tunajšej štátnej nemocnici, bol penzionovaný žilinský katecheta a mal hodnosť dekana a (stredoškolského) profesora. Zaslúžil sa o zriadenie kaplnky v trenčianskej (pôvodne župnej) nemocnici, ktorá bola vysvätená vysvätená v roku 1927. Po smrti Jozefa Gálika sa stal nemocničným kňazom kaplán Michal Valo (nar. 27.9.1907 v Tvrdošovciach), v r. 1940 ho vystriedal ThDr. Andrej Családy (nar. 20.11.1911 v Jelšovciach).
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 1996 - máj 2020.
Zverejnené na www.trencan.6f.sk v máji 2020,
Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia prosí autor o upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.

Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení a s pôvodnou adresou.
Pre iné použitie diela je potrebný súhlas autora vopred.
Ele adresa pre styk s autorom je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany           Návrat na hlavnú stránku


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: