Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Tabuľka hromadnej bytovej výstavby a jej predchodcov v Trenčíne (po r. 1918) [0203]
Obsahuje hromadnú bytovú výstavbu, komplexnú bytovú výstavbu, aj ich predchodcov, ale neobsahuje individuálnu bytovú výstavbu.
Char. rok Názov Obdobie výstavby od - do Poznámka
1926 železničiarska bytovka 1926+1928 východne od žel.st.
1930 Váhová ul. cca 1930 západná strana ulice
1930 Štefániková ul-voj.byty cca 1930 X-Kukučínova
1938 Sihoť I cca 1938 Obch.akad., voj.velit,+...
1938 Odeva od 1939 =+(4)slobod.+KD+...
1955 Dlhé hony I od cca 1955 Smažienka, ul.MPČL
1955 Kvasnicová bytovky cca 1955
1963 Dlhé hony II od cca 1963 Perla, ul.SA
1965 Sihoť II cca 1965; 1.K=1967 od Kotvy po mliekareň
1970 Pri židovskom cintoríne od cca 1970 býv. tehelňa
1970 Juh I od cca 1970 Centroprojekt Gottwaldov
1971 Pred poľom 1971 =1.byty
1972 Soblahovská ul. od cca 1972 ul. Soblahovská
1973 (za Sopkovou) cca 1973 pri Nemocenskej
1974 Noviny (KBV) od cca 1974 pri Svojpomoci
1974 Centrum cca 1974 Hviezdoslavova, H.Šanec
1980 Agrostav od cca 1980 pred Soblahovom vpravo
1980 Sihoť III cca 1980 Radegast + okolie
1980 Sihoť IV
1980 Sihoť V
1980 Podsokolice cca 1980 viac byt.komplexov
1980 Bavlnárska cca 1980
1982 Juh II (stavby 1-8) od cca 1982 Stavoprojekt at.TN
1985 Kvetná cca 1985 čínsky múr
1989 Juh III (samost.domy) od 1989 po 1989
2000 Nad Tisovou vilou od cca 2000 Brezina
2010 Nad židovským cintorínom od cca 2010 Brezina
2010 Bitúnok 2010
Obdobie po r. 2010 tu nie je zahrnuté.

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 24.6.2012 - 1.5.2022,
Tu na stránke http://www.trencan.6f.sk
uverejnené 1.mája 2022.


Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
Autor uvíta prípadné pripomienky.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.

Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) chcete použiť, požiadajte autora vopred.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: