Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Karol Borhy 23.6.1912 Budapešť - 9.1.1997 Trenčín úspešný tréner (nielen) trenčianskych futbalistov [0205]
Do nezabudnuteľnej histórie trenčianskeho futbalu okrem futbalových oddielov aj klubov, a okrem futbalových hráčov, neodmysliteľne patria tiež tréneri. Z nich najznámejší bol Karol Borhy, ktorého podiel na historickom úspechu trenčianskeho futbalu je neoddiskutovateľný. Jeho životná púť aj trénerská činnosť rozhodne neboli jednotvárne a v mnohom sa v nich odráža doba, v ktorej žil. Karol Borhy sa narodil ešte pred prvou svetovou vojnou v čase Rakúsko-Uhorskej monarchie, 23.6.1912 v okrajovej štvrti terajšej Budapešti v rodine obuvníka. Pochádzal zo siedmich súrodencov. Školské vzdelanie absolvoval v rodisku. Prianím rodičov bolo, aby sa vyučil zlatníkom. Presadil si však svoje želanie pracovať v textilnej továrni Gamma v Budapešti, a tam sa nakoniec stal majstrom. Keď sa 11. budapeštianskom obvode utvoril továrenský futbalový oddiel "Gamma Szentimrevárosi", stal sa jeho hráčom. Vážne zranenie kolena mu znemožnilo ďalšiu aktívnu hráčsku činnosť, preto sa stal trénerom oddielu.
V roku 1936 sa oženil, jeho manželka pochádzala z budapeštianskej nemeckojazyčnej rodiny. Mladej rodine sa v Budapešti narodil syn Karol. Po známom pripojení južného Slovenska k Maďarsku v roku 1938, Karol Borhy dostal ponuku pracovať v textilnej továrni pôvodne židovského majiteľa v terajšej obci Opatová pri Lučenci. Ponuku prijal a presťahoval sa tam aj manželkou a synom v r. 1942. Zakrátko začala druhá svetová vojna. V roku 1944 bol Karol Borhy pridelený na nútené práce do nemeckého mesta Zwickau. Po prechode frontu na jar 1945 sa hranica vrátila naspäť a jeho manželka aj s malým synom bola v rámci výmeny obyvateľstva na základe známych Benešových dekrétov vykázaní do Maďarska, kde našla útočisko u sestry v Budapešti. Neskôr sa tam k manželke a synovi pripojil i Karol Borhy po svojom návrate z nútených prác v Nemecku. V roku 1947 Karol Borhy aj s rodinou bol už späť v Opatovej pri Lučenci, bol majstrom v textilnej továrni ako predtým. Postupne sa stal vedúcim majstrom a viacnásobným zlepšovateľom. Keď pri továrni založili futbalový oddiel, stal sa jeho trénerom. V roku 1948 sa mu v Bratislave narodilo druhé dieťa - dcéra Agnesa. V roku 1952 pod vedením trénera Karola Borhyho Poľana Opatová vyhrala krajské majstrovstvá. Tu sa stal úspešným a uznávaným trénerom, na základe čoho sa v r. 1953 - 1954 bol trénerom reprezentačného česko-slovenského futbalového družstva a viedol československú futbalovú reprezentáciu na majstrovstve sveta vo Švajčiarsku v roku 1954:
Nebolo to bez problémov: bolo mu treba zabezpečiť byt v Prahe a doriešiť jeho zamestnanie, pretože textilná továreň v Lučenci ho potrebovala ako vedúceho majstra:
Od r. 1955 prešiel ako tréner do Nových Zámkov, kde bol zamestnaný v podniku Elektrosvit na výrobu svietidiel. V Nových Zámkoch pobudol s rodinou jeden rok, trénoval tu futbalový oddiel DŠO Spartak Nové Zámky, ktorý sa vtedy stal víťazom majstrovstiev Nitrianskeho kraja. Jeho úspešná trénerská činnosť pokračovala v Bratislave. V rokoch 1957(1956) až 1961 trénoval futbalistov Červenej hviezdy Bratislava, ktorá pod jeho vedením získala titul majstra ČSR. V rokoch 1961 - 1962 trénoval futbalistov konkurenčného oddielu Slovan Bratislava.
V sezóne 1962-1963 ako 51 ročný prijal ponuku trénovať futbalistov telovýchovnej jednoty TJ Jednota Trenčín. Do Trenčína sa aj s rodinou v r. 1963 presťahoval a tu už na Sihoti žili celý zvyšok života aj s manželkou a s dcérou; dospelý syn naďalej žil v Bratislave. Pod jeho vedením v sezóne 1962 - 1963 sa Jednota Trenčín umiestnila na druhom mieste v celoštátnej lige. V roku 1964 prijal ponuku robiť trénera futbalistov v nedávno novoutvorenom štáte Kuvajt V Kuvajte bol s prestávkami opakovane trénerom futbalistov spolu osem rokov. V tej dobe istý čas žil v Kuvajte aj s rodinou. Ponuku prijať aj s rodinou občianstvo Kuvajtu neprijal. Začiatky v cudzej krajne neboli jednoduché, ale pod jeho vedením Kuvajťania dosiahli futbalové úspechy (najúspešnejší bol rok 1982), ktoré mu nezabudli a ctili si ho doživotne. Vďaka jeho znalostiam miestnych pomerov a známostiam v Kuvajte mal podstatný podiel na zriadení československého diplomatického zastupiteľského úradu v Kuvajte.
Karol Borhy v Kuvajte (Všimnite si tie pokryté hlavy v pozadí.)
V obdobiach medzi trénovaním v Kuvajte robil trénera futbalistov aj v Nových Zámkoch a v Topoľčanoch, tiež v r. 1969-1970 trénoval trenčianskych futbalistov. Svoje občasné kúpeľné pobyty v Piešťanoch u primára MUDr. Horváta zavŕšil v r. 1971 privedením Kuvajťanov na športové sústredenie do Piešťan. Odvtedy sú kuvajtskí pacienti zákazníkmi piešťanských kúpeľov. Trénovanie v Kuvajte ukončil v roku 1985 ako 73 ročný. Potom sa vrátil sa do Trenčína. Tu žil ako dôchodca aj s rodinou na Sihoti sprvu kratšie na Nábrežnej ulici, potom na Hodžovej ulici. Občas ešte pomáhal miestnym športovcom, napr. v Detskom mestečku Zlatovce. Podľa spomienok bol na tréningoch veľmi prísny, svojim hráčom neodpustil nič. Nevydarený futbalový výkon hneď hodnotil frázou "profesionálny hráč takto neslúži", hoci futbalisti boli v tom čase amatéri. Jeho bývalí hráči sa ešte po rokoch bavili jeho zvláštnou výslovnosťou s cudzím prízvukom, ale vždy bol vysoko rešpektovaný. Pamätal aj na budúcnosť hráčov, keď raz prestanú hrať. Vďaka Borhyho pomoci niektorí z nich získali aj vysokoškolské diplomy a pokračovali vo svojej kariére športových funkcionárov alebo trénerov. Karol Borhy sa dožil 85 rokov, po dlhotrvajúcom ochorení zomrel vo štrvrtok 9.1.1997 v skorých ranných hodinách v nemocnici v Trenčíne na zlyhanie srdca. Pochovali ho 13. januára na trenčianskom cintoríne, asi 15 metrov juhozápadne od (dolnej, starej) kaplnky.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 24.4.1997 schválilo pomenovanie mestského futbalového štadióna na Štadión Karola Borhyho. Karol Borhy bol vzorným a zaslúžilým trénerom. V ankete Slovenský tréner storočia v r. 2000 v denníku Pravda bol vyhodnotený na 5. mieste. V roku 2004 bol Karol Borhy anketou Trenčanov pri príležitosti 100. výročia založenia TTS Trenčín a trenčianskeho futbalu vyhlásený za trénera storočia v Trenčíne. Jeho meno je zapísané v sieni slávy trenčianskeho futbalu od jej vzniku 22.11.2014. Jeho meno zostáva neoddeliteľne späté s úspechmi futbalu v Trenčíne, ale aj inde v tuzemsku a v Kuvajte. Poďakovanie: Ďakujem pani Agnese Žitňanovej rod. Borhyovej aj jej manželovi pánovi Jánovi Žitňanovi za poskytnutie podkladov pre tento článok. Poznámky: V niektorých iných textoch o Karolovi Borhym je uvedený jeho datum narodenia nesprávne 21.6.1912, správny datum jeho narodenia však je 23.6.1912. V niektorých iných textoch o Karolovi Borhym je uvedené miesto jeho úmrtia nesprávne Lučenec (príp. maďarsky Losonc), správny údaj však je, že zomrel v Trenčíne v nemocnici. V niektorých textoch o Karolovi Borhym sú uvedené aj také datumy, ktoré v tomto článku nie sú; dovodom je, že už dnes s dlhým časovým odstupom sa nedajú presne a vieryhodne zistiť, preto ich tu radšej vynechávame. Tento článok nielen že vychádza z údajov, ktoré láskavo poskytla dcéra Karola Borhyho, ale ona aj niektoré údaje opravila tak, ako sú tu uvedené.

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, máj 2022,

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
Autor uvíta prípadné pripomienky.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.

Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) chcete použiť, požiadajte autora vopred.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: