Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR] =
Niektoré staré trenčianske odznaky [0208]
Uvedené sú iba staršie odznaky, do roku približne 1948, ale ani pre toto obdobie nemožno tento zoznam považovať za úplný. Neskôr vyšlo veľké množstvo trenčianskych odznakov, najmä podnikových a športových, ktoré, najmä z dôvodu veľkého rozsahu, v tomto zozname nie sú uvedené - čakajú na autorove spracovanie. Údaje v zozname sú v tomto poradí a s týmto významom: rok vydania, popis, text na odznaku (v úvodzovkách), najväčšie rozmery šírka x výška [mm], materiál (Al=hliník, Ms=mosadz, Ag=striebro), povrchová úprava, spôsob upevňovania (pozn.: znak / znamená rozhranie riadkov textu) 1890? klubový odznak Trencséni sport kör, modrý štít s bielym lemom a bielymi písmenami "STK", 14x17, Ms plný, smalt, ihla. (TSK bol založený okolo r. 1890 a bol predchodca spolku TTS (*1905); preto starší trenčiansky odznak nepoznám.) 1899?? (nedatované) vojenský odznak 15. honvédskeho pluku v Trenčíne, tvar mierne zvlnenej zástavy plus z ľavého dolného rohu nadol vyčnieva žŕďka zástavy dlhá 8mm, zástava tmavomodrá, veľké číslo "15" a vľavo od neho menší uhorský znak, pod tým všetkým na dolnom okraji zástavy písmená "M K H Gy E" (?žeby: Magyar Királyi Honvéd Gyakorlat Emlekére = na pamiatku cvičenia uhorských kráľovských honvédov?), 27x17, Ms plný, farebný smalt, vodorovná zapínacia ihla. 1905? klubový odznak "TRENCSÉNI TORNA EGYESÜLET 1905", činka, prekrížený pár šablí, lopta, farby červená a biela, kruh, 23 mm, farebný smalt, plná mosadz, ihlová spona? (Spolok Trencséni torna egyesület (TTE) po r. 1918 používal slovenský názov Trenčiansky telocvičný spolok = TTS.) 1915? vojenský odznak 15. honvédskeho pluku v Trenčíne, reliéf dvoch vojakov: v popredí vojak s puškou v ruke v pohybe vpred, vľavo za ním trúbiaci vojak tiež s puškou, v pozadí na zemi (nejasní) ležiaci ranení vojaci; nad nimi drobučký trojriadkový nápis: JANGRÓT 1914 XI/18   /   KOZIALATA 1915 IV/9   /   WYSNICA 1915 VII/4  ; pod reliéfom s vojakmi je v ležatom obdĺžnikovom poli vyrytá kresba vtáka, ktorý na chrbte nesie textový reliéf "15 OS HONVÉD"; zvislý obdĺžnik s hornou stranou v miernom oblúku, 26x40mm, reliéf razený z mosadzného plechu hrúbky takmer 2mm, bez farieb, zvislá zapínacia ihla. 1915? spoločný vojenský odznak obidvoch trenčianskych plukov bojujúcich v (1. svetovej) Veľkej vojne, boli to cisársky K.u.K. 71. Infanterieregiment a uhorský kráľovský 15. honvédsky pluk v Trenčíne (Magyar Király Honvéd); v popredí uprostred pešiak útočí bodákom na puške na vojaka na koni s kopijou, vpravo civilná trojčlenná rodina na priedomí, vľavo stromoradie(?), v pozadí trenčiansky hrad, pri ňom označenie obidvoch plukov: " IR71.   /   15.M.K.Honv.", nad tým všetkým heslo IR71 "IN TREUE FEST"; mosadz, bez farieb, ležatý zhruba obdĺžnik, veľkosť odhadom okolo 4cm (odznak som nemal v ruke). 1921, v hornej časti cvičenec pred sokolským odznakom na ozdobnom pozadí, pod tým text "ZÁJEZD .Č.O.S. DO TRENČÍNA 1921", nepravidelný obdľžnik, 19x33, bez farieb, Ms plech, ihla. 1923, text prizdobený vetvičkami: "ODHALENÍ PAMÁTNÍKU PADLÝCH VOJÍNŮ A XI. SJEZD BARÁČNÍKŮ V TRENČÍNĚ 20/5.1923", nepravidelný tvar, 30x29, bez farieb, Ms plech, ihla. Tento odznak sa netýka nášho Trenčína - vysvetlenie pozrieť tu: http://www.trencan.6f.sk/0146-Baracnici.html 1925, v hornej časti centrálna časť trenčianskeho hradu, pod tým text: "Sjazd legionárov Trenčín 1925", tvar obráteného hranatého štítu, 25x25, bez farieb, Ms plech, ihla. 1928, reléf centrálnej časti Trenčianskeho hradu, za ním veľký vták, nad tým rok "1928", pod tým naspodu odznaku text:"ZÁJAZD ČOS DO TRENČÍNA", tvar nepravidelný, 35x30, plech (sú tri varianty: matný farby zinku, lesklý bezfarebný, mosadzný), bez farieb, ihla (ale sú aj exempláre bez ihly s dierkami na obidvoch okrajoch). 1928, v hornej časti Palackého hlava vyrastajúca z dosky, na nej text: "ODHALENIE PAMÄTNEJ DOSKY FR. PALACKÉHO SOKOLOM V TRENČÍNE 1928", tvar nepravidelný, 30x25 mm, bez farieb, mosadzný plech, vodorovná zapínacia ihla. 1930, v kruhovom poli biely trenčiansky hrad, za ním tmavomodrá obloha, okolo kruhopis "TRENČIANSKY TELOCVIČNÝ SPOLOK" na bielom podklade, pokračuje časť kruhopisu "1905 - 1930" na červenom podklade, kruh, priemer 20mm, plná mosadz, farebný smalt, ihla. 1930, v kruhovom poli biely trenčiansky hrad, za ním tmavomodrá obloha, okolo kruhopis "TRENČIANSKY TELOCVIČNÝ SPOLOK" na bielom podklade, pokračuje časť kruhopisu "1905 - 1930" na červenom podklade, kruh, priemer 15mm, plná mosadz, farebný smalt, ihla. 1932, poprsie hasiča v prilbe so sekerkou a lipovou vetvičkou, pod ním znak Slovenska, po stranách znaku letopočty "1922" "1932", pod tým text: "10 ROČNÝ JUBILEUM ZEMSKEJ HASIČ. JEDNOTY NA SLOVENSKU A OKR. VEREJNÉ CVIČENIE V TRENČÍNE 1932", tvar nepravidelný, 25x45, bez farieb, Ms plech so zlatistým povrchom, zvislá ihlová spona, na rube odznaku je dole plechovými pásikmi upevnená trikolóra - textilná stužka šírky asi 17 mm, visí dolu v dľžke asi 30mm pod odznak, má tri farebné pásy (zľava pre pozorovateľa): biely, modrý, červený. 1933, v hornej časti centrálna časť trenčianskeho hradu, pod tým text: "Sjazd čs. dobrovolníkov z roku 1918-19 v Trenčíne 1933", tvar nepravidelný, 33x33, bez farieb, Ms plech so striebristým povrchom, zvislá ihlová spona. 1939? (nedatované), štít s písmenom "n", na štíte trojcípa korunka (=známy znak firmy Nehera), 7x10mm, plná mosadz, bez farieb, vzadu hladký, ihla. (Odevná továreň Nehera moravského zakladateľa bola v Trenčíne od r. 1939, ale odznak sa nemusí týkať výlučne Trenčína.) 1939, trojuholníkový štít, v dolnej polovici slovenské trojvršie s dvojkrížom, nad ním v pozadí trenčiansky hrad, po obvode štítu text "SJAZD HLINKOVEJ SLOV. ĽUD. STRANY V TRENČÍNE 1.X.1939", 27x22mm, bez farieb, plech postriebrená mosadz?, ihla. 1939, v hornom polkruhu trenčiansky hrad so slovenským trojvrším a dvojkrížom v pozadí, za ktorými sa radiálne rozbiehajú lúče, v dolnom polkruhu orol s kruhovým štítom s dvojkrížom na hrudi, pod ním v poloblúku klas vľavo a klas vpravo, po obvode dolného poloblúka polkruhový rámik s textom "ŽUPNÝ ZJAZD H.S.Ľ.S. V TRENČÍNE 7-8. IX. 1940."; kruh priemeru 20/21mm, bez farieb, reliéf, strieborný kov (Ag? - punc nemá), vzadu hladký s vyrazeným drobným textom "MINCOVŇA KREMNICA", ihla. (1932-1944), nedatované, lýra bielej farby, na spodnej časti má nápis "Drotár", vnútri lýry je v kruhu vyobrazený trenčiansky hrad, nad ním písmená "HOJ" (= Hasičská Okresná Jednota) v bielom rámiku; odznak má tvar lýry, 13x20mm, plná mosadz, farebný smalt, vzadu hladký s nápisom "KARNET-KYSELÝ / PRAHA", ihla. asi 1. ČSR, nedatované, v hornej časti tmavomodré slovenské trojvršie, na ňom (kovový) dvojkríž, za tým biele pozadie, pod tým text "·Š·K·T·", kruh priemer 23mm, plná mosadz, farebný smalt, ihla. asi 1. ČSR, nedatované, v hornej časti tmavomodré slovenské trojvršie, na ňom (kovový) dvojkríž, za tým biele pozadie, pod tým text " Š·K  /   TRENČÍN   /   Č-S ", kruh priemer 12mm, plná mosadz, farebný smalt, ihla asi 1. ČSR, nedatované, v hornej tretine prepletené písmená "ŠK", pod tým vystriedané zvislé pásy: 5 bielych a 4 červené, na ich hornej časti oblúkový rámik s textom: "TRENČÍN", obdĺžnik, 13x20mm, plná mosadz, farebný smalt, vzadu hladký s textom: "K. SVOBO(DA?) / PRAHA / PERSPY..." ihla. asi 1. ČSR, nedatované, hore text "T. T. S.", pod tým trenčiansky hrad, po stranách hradnej veže je letopočet 1905, tvar štítu, jeho vrch tvoria dva oblúčiky, 14x20mm, plná mosadz, farebný smalt, vzadu hore text v dvoch riadkoch (nečitateľný, prekrytý cínom), ihla. asi 1. ČSR, nedatované, reliéf trenčianskeho hradu, pod ním vľavo písmená "TTS", vpravo malými číslicami "1905"; kruh, priemer 13mm, bez farieb, bez smaltu, razené z plného kovu. Jestvuje niekoľko variant vyhotovenia: mosadzný aj striebristý (Ag?), s ihlou aj vzadu so zapínacím kovovým oválom do gombíkovej dierky, s letopočtom 1905 aj bez neho. Kedysi veľmi rozšírený odznak. asi 1. ČSR, nedatované, reliéf trenčianskeho hradu, nad ním v oblúku text "TRENČÍN", kruh priemer 20mm, razené z tenkého mosadzného plechu, ihla. Zriedkavý odznak. asi 1. ČSR, nedatované, znak mesta Trenčín: na modrom pozadí biely baránok so žltou šesťcípou hviezdou nad hlavou, nesie žŕďku s krížom na vrchole, na žŕďke visí červená vlajka s bielym krížom uprostred, nad znakom v bielom páse čierny text:"TRENČÍN", na rube vyrazené "800", tvar štítu, 10x12, Ag?, farebný smalt, ihla má v strednej časti plytký závit s veľkým stúpaním. Zriedkavý odznak. asi 1. ČSR, nedatované, iba text: "MAŠKARNI PLES TTS", biele písmo na červenom podklade, kruh 18mm, červené sklo, ihla. 1942, na pozadí hôr lyžiar v behu, pod tým text: "II. VEREJNÉ PRETEKY V BEHU NA LYŽIACH TRENČÍN 1942", tvar nepravidelný, 31x35, bez farieb, plná Ms, vodorovná ihlová spona. 1946, obdľžnikový tvar, rozmer asi 21,5 x 30 mm, na stojato, vľavo hore vojak s puškou v ruke, nachýlený dopredu, smeruje do prava, vpravo od jeho nohy je štátny znak, pod tým všetkým je 5 riadkov textu : POSVIACKA / PRÁPORA / VYSLÚŽENÝCH VOJAKOV / V ORECHOVOM Č. 21. / DŇA 6. VII. 1946. Odznak je z plnej mosadze, vzadu s ihlou na zapichnutie, vzadu pri ihle vyrazený text MINCOVŇA KREMNICA. 1947?, nedatované, hore hlava (Merkur?) a pod ňou ozubené koleso v ktorom je trenčiansky hrad s Váhom; za nimi je červená zemeguľa, hore na roch štvrtinách obvodu je kruhopis: "ROBOT. ŠPORT. KLUB SLOVENA TRENČÍN"; kruh, priemer 16mm, mosadz, farebný smalt, zapichovacia ihla 1947, pred trenčianskym hradom horná polovica postavy hasiča v prilbe so sekerkou v ruke, pred ním plamene, dookola text: "OBLASTNÝ HASIČSKÝ SJAZD TRENČÍN 1947", bez farieb, Ms plech, kruh 35mm.
Ak nie je výslovne uvedené inak, autor je
Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, A.D. 1997-2022
pôvodne spracované okolo r. 1997 ako príloha nevydanej "Kroniky Trenčana 1900-1999", doplnené v aug. 2022
uverejnené na stránke http://www.trencan.6f.sk
na sviatok Nanebevzatia Panny Márie A.D. 2022

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
Autor uvíta prípadné pripomienky.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.

Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) chcete použiť, požiadajte autora vopred.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: