Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR] =
Kruhové križovatky v Trenčíne.
[0210]
KRUHOVÉ KRIŽOVATKY V TRENČÍNE (Ing.V.Brabenec, 01/2007, 2013=Upd1, 2023=Upd3)
Por.č. Datum postavenia Umiestnenie Smery ciest
1. 1941
zánik 1981
Námestie Marca Aurelia, pred hotelom Tatra. Vzniklo s budovaním podjazdu na Sihoť (1941). Uprostred bol veľký kruh posiaty kvetmi. Zaniklo výstavbou podchodu (1981) pred hotelom Tatra a úseku št.cesty II/507 od hotela Tatra po biskupické rampy v osemdesiatych rokoch na mieste dovtedajších ulíc Hasičskej a Električnej. Hlavné námestie a Palackého - Štefánikova - Sihoť - (Orgoník).
2. Začiatkom mája 2002 Pod sídliskom Juh, neďaleko cintorína, na križovatke cesty na sídlisko Juh a cesty do Soblahova. Jej výstavba začala v októbri 2001, ale cez zimu bola zastavená, pokračovala až vo februári 2002 a ukončená bola v máji 2002. Trenčín - Soblahov - Biskupice - Juh.
3. V lete 2002 Na ceste II/507 do Bánoviec, asi 2 km za biskupickými železničnými rampami. Okružnú križovatku vybudovali ako súčasť stavby obchodného domu Tesco, uvedeného do prevádzky 24. okt. 2002. Trenčín - Trenč. Turná - Tesco.
4. Koncom leta 2005 (august 2005) Na ohybe Bratislavskej cesty, oproti Kvasnicovej, pri novopostavenom obchodnom dome Lidl. Okružnú križovatku vybudovali ako súčasť stavby obchodného domu Lidl, uvedeného do prevádzky 7.9.2005. Trenčín - Záblatie - Zamarovce.
5. Na jeseň 2005 (október, november 2005) Na križovatke ulíc Legionárska-Dolný šanec-Soblahovská, pri budove Keramoprojektu. Legionárska - Soblahovská - Dolný Šanec.
6. Koncom roku 2005 Na ohybe Štefánikovej ulice, pred vchodom do továrne Merina. Okružnú križovatku vybudovali ako súčasť stavby obchodného domu Max, uvedeného do prevádzky 7.12.2005. Trenčín - Opatová - obchodné stredisko Max.
7. V novembri 2006 Na odbočke do obchodného domu Tesco z cesty II/507 do Bánoviec. Stojí len asi 100 metrov západne od už predtým postavenej okružnej križovatky vybudovanej v lete 2002 ako súčasť stavby obchodného domu Tesco. Št.cesta II/507 - Tesco - rad obchodov v samostat.prízem.budove /Nay,...).
8. Vybudovaná v novembri 2006. V prevádzke približne od 1.12.2006. Neďaleko biskupických železnič.rámp, na odbočke z bánovskej cesty II/507 na sídlisko Juh, asi 100 metrov východne od obch. domu Kaufland. Umožňuje vjazd k pôvodne dvom prízemným rozľahlým obchodným areálom hneď južne vedľa cesty: Baumax a ešte jeden (neskôr rozšírené a zmenené). II/507 - sídlisko Juh - Inovecká ul. - obchody (pôv. Baumax + 1).
9. Leto 2014 Približne 100m východne od ľavobrežného vyústenia nového cestného mosta postaveného v r. 2014 (2012-2015) v Biskupiciach. Nový cestný most - Nozdrkovce - Biskupice - sídlisko Noviny (- hrádza Váhu).

Podrobnejšie o zaniknutej kruhovej križovatke pred hotelom Tatra (1941-1981):
Kruhová križovatka pred hotelom Tatra na leteckej snímke z roku 1949: Kruhová križovatka pred hotelom Tatra v roku 1949. Táto križovatka je tiež znázornená na dobovom plániku tu. Dobový pohľad na križovatku pred hotelom Tatra: Záber je odhadom z päťdesiatych rokov. Za chrbtom fotografa je povojnová budova banky, v diaľke za podjazdom je budova obchodnej akadémie, vľavo vtedajšia hudobná škola (Fränklov dom) a vpravo hotel Tatra.
Rozľahlý priestor pred hotelom Tatra vznikol postupným historickým vývojom a do podoby na obrázku sa dostal v r. 1941 vybudovaním podjazdu na Sihoť. Doprostred priestoru umiestnili rozľahlý kvetinový kruh, ktorý vozidlá obchádzali, ale boli tu tiež trojuholníkové ostrovčeky ako aj chodník po obvode kruhu - to nie je charakteristické pre kruhové križovatky súčasnej doby. Uprostred kvetinového kruhu v lete bývala veľká palma, vyrastajúca (bez kmeňa) z veľkého dreveného kvetináča, ale na zimu ju vždy odviezli - na fotografii (vyššie) ju vidieť. Táto úprava priestoru zanikla výstavbou úseku št.cesty II/507 od hotela Tatra po biskupické rampy v osemdesiatych rokoch na mieste dovtedajších ulíc Hasičskej a Električnej ako aj vybudovaním podchodu (1981) pred hotelom Tatra. Priestor pred hotelom Tatra spočiatku nemal pomenovanie, vybiehajúca ulička sa volala Pri lesíku. Po prebudovaní priestoru v roku 1941 tu bolo "námestie Marka Aurelia" čo kvôli blízkemu rímskemu nápisu je iste najvýstižnejší názov. Po pofrontovej zmene režimu to bolo "námestie Ľudových milícií", potom "námestie Márie Turkovej" a keď Turkovej pridelili skromnejšie miesto na Sihoti (je tam doteraz, nevedno prečo), námestie pred hotelom Tatra dostalo názov "SNP", aby Štefánikova ulica (za socializmu SNP) mohla dostať svoj pôvodný nárov "Štefánikova" - touto rošádou zrejme chceli vyhovieť všetkým. Poďakovanie Za pomoc s určením datumu ďakujem pani Mgr. Danici Hlaváčovej.
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín,
uverejnené na stránke http://www.trencan.6f.sk
dňa 27.1.2023.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
Autor uvíta prípadné pripomienky.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.

Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) chcete použiť, požiadajte autora vopred.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: