Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


Trenčiansky mier
a
Trenčianska zmluva (A.D. 1335).
[0212]
Keď bol pojem Trenčianska zmluva včera 15.2.2023 verejne vyslovený na mierovom zhromaždení na trenčianskom námestí na pódiu z úst českej rečníčky, bola to novinka pre trenčianske publikum. 
V Trenčíne sa síce vie o "gotickej monštrancii" ako dare pri príležitosti tunajších kráľovských rokovaní, ale o čom sa rokovalo, vie sa pomenej. O spopularizovanie sa kedysi zaslúžil najviac náš Rektor - Jozef Branecký, ale jeho poslucháči sa už pominuli a jeho písané diela už málokto číta (sú voľne aj na http://trencan.6f.sk/branecky/index.html). Nespomína sa tiež, prečo sa rokovalo práve v Trenčíne, veď rokovania sa Trenčína netýkali. 
Pojem Trenčianska zmluva nie je známy ani v Trenčíne(!), ba ani v Slovensku nie: je oveľa viac známy v zahraničí než v Trenčíne samotnom: nájdete ho v nemeckej, českej aj anglickej (pravdepodobne aj poľskej) vikipédii, ale nie v slovenskej. 
Pozrime sa teda, čo zahraničné zdroje píšu o "našej" Trenčianskej zmluve.

Po obnovení Poľského kráľovstva v roku 1295 vznikli medzi ním a Českým kráľovstvom spory o ovládnutie Sliezska.
Spory sa skončili Trenčianskym mierom uzavretým v roku 1335 Trenčianskou zmluvou.
Jej zmluvnými stranami boli na jednej strane český kráľ Ján Luxemburský a jeho syn markgróf Karl a na strane druhej poľský kráľ Kazimír Veľký. Pri rokovaniach o zmluve vystupoval ako sprostredkovateľ Kazimírov švagor, uhorský kráľ Karol I. Robert z Anjou. Preto sa rokovania uskutočnili na jeho hrade Trenčín, ktorý je neďaleko hraníc so Sliezskom a Čechami na severozápade dnešného Slovenska. 

Trenčianska zmluva bola písomne uzavretá 24. augusta 1335 na Trenčianskom hrade v meste Trenčín, kde sa stretli zástupcovia poľského kráľa Kazimíra III. Veľkého, dvor Karla I. Roberta z Anjou a osobne Jan Luxemburský so synom Karlom. Neprítomný poľský kráľ Kazimír III. Veľký zmluvu ratifikoval - podpísal zmluvu až 9. marca 1339 v Krakove. 

V Trenčianskej zmluve sa poľský kráľ Kazimír Veľký na večné časy vzdal všetkých nárokov Poľska na sliezske územia ovládané Piastovcami, a český kráľ Ján Luxemburský a jeho syn Karl sa za 20 tisíc kôp českých grošov zriekli poľského kráľovského titulu, ktorý prevzali od Přemyslovcov. 

Po smrti Jána Luxemburského, po ktorom v roku 1347 nasledoval jeho syn Karol IV. ako český kráľ, boli ustanovenia Trenčianskej zmluvy medzi Kazimírom III. Veľkým a Karolom IV. potvrdené v roku 1348 zmluvou v dolnosliezskom meste Namslau (teraz poľsky Namysłów). 
Kazimírov nástupca Ľudovít I. v roku 1372 ako poľský kráľ v plnom rozsahu potvrdil vzdanie sa poľských nárokov na Sliezsko vyjadrené v Trenčianskej zmluve. 
Trenčianskou zmluvou sa Sliezsko oddelilo od Poľska a začlenilo sa do Českého kráľovstva Svätej rímskej ríše národa Nemeckého.

Súvisiace mapy na internete:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Bohemia_1138%E2%80%931254.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Polska_1333_-_1370.png

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín,
uverejnené na stránke http://www.trencan.6f.sk
dňa 16.2.2023.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
Autor uvíta prípadné pripomienky.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.

Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) chcete použiť, požiadajte autora vopred.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: