Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:

Mlyn na Váhu v Žabinci


Známy posledný vodný vážsky mlyn Štefana Kosíka v Žabinci, v období okolo prvej svetovej vojny, je na obrázkoch nižšie.
Pán Štefan Kosík sa narodil 18.8.1881, zomrel 14.1.1974, ako uvádza nápis na jeho hrobe v severnej časti citorína pri orechovskom kostole. Hrob našiel pán Ľubomír Hrudka, za čo mu patrí vďaka.
Pani Hane Košíkovej ďakujeme za zprávu, že podľa zachovaného sobášneho listu Mateja Kossíka, syna Jána Kossíka, z r. 1873, v ktorom je uvedený ako molitor v Žabinci, vyplýva, mlyn tu bol už prinajmenej v tom roku 1873.
Pán Ľubomír Hrudka miestnym prieskumom zistil, že posledný mlynár pán Št. Kosík bol z piatich detí - dvaja chlapci a tri dievčatá, z ktorých dve zostali slobodné.
Pán Ján Zemek spomínal, že podľa pamätníkov kedysi veľká voda mlyn odtrhla od brehu a zaniesla až k Záblatiu, odkiaľ ho museli volským záprahom vytiahnúť späť na pôvodné miesto.
Dr. Ján Hanušin vo svojej knihe Trenčín na starých pohľadniciach uvádza, že mlyn zanikol v r. 1922; údaj pochádza z rukopisu práce jeho otca (pozrieť nižšie); tiež osobne spomína na otcove opakované prieskumné návštevy u Kosíkovcov..
Aj mapy 1. a 2. vojenského mapovania (= 18. a 19. storočie) ukazujú, že na Váhu pri a v Trenčíne bolo takých mlynov viac.
Týmito mlynmi sa dlhodobo zaoberal aj Trenčan pán PhDr. Ján Hanušin st. (žil 1920-2000), niekdajší riaditeľ Slovenského národného múzea v Bratislave; jeho obsiahla práca zatiaľ nenašla vydavateľa.
Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa:

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain