Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:

Pošta Orechové
Stará budova pošty v Orechovom, približne oproti kostolu.
V ľavom dolnom rohu obrázku si všimnime okraj zregulovaného potoka.
Za poskytnutie fotografie aj článku ďakujeme rodine Pauerovej, ktorá má dom na mieste starej pošty.
Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: