Poučení pro starší lidi

Minulost - hovořit o minulosti znamená být k smíchu, nikoho to nezajímá, všichni jsme to slyšeli mnohokrát a často to ani není pravda. Někteří sice soucitně naslouchají, ale mají toho dost. Doporučuje se upozornit "stárneš" a pod.

Budoucnost je k pláči, rovněž o budoucnosti není dobré příliš hovořit, ale je nutné se připravit, např. madla v koupelně a na záchodě, optimální teplo, teplá voda, výtah či doprava po schodech, zuby, brýle, čitelný mobil, naslouchátka pro hluchnoucí.
Nedoslýchavost nesmírně popuzuje.

Přítomnost je nejdůležitější, je třeba ji náležitě využít.

Doporučení:
- mít jeden domov, který důvěrně známe a kde jsme spokojeni
- nešetřit, již nebude příležitost úspor využít, potomci to rozhází
- uvědomit si svoji nedůležitost
- starat se o přiměřené zdraví
- být samostatný bez partnera, umět si uvařit, vyprat apod., u žen zvládat mužské činnosti
- mít přátele pozitivně laděné, tam, kde se jenom naříká a nadává, tam nechoďte
- ve společnosti mluvte přiměřenou intenzitou, příliš hlasitá mluva odpuzuje
- mít dostatek času, říci "nemám čas" znamená buď "nechce se mi" nebo "jsem neschopný"
- nic nemusíte
- mějte svůj majetek, byt, peníze, žít každý za své, říkat si o peníze je ponižující
- nenechat si mluvit do života, ať si mladí nechají své rady pro sebe
- mladým do ničeho nemluvit, poradit jenom pokud se zeptají a odpovědět pokud možno to, co chtějí slyšet
- připustit, že jsme sami v minulosti udělali mnoho chyb
- nepředstírat mládí a chuť na sex, když není, nebo to nejde
- nedělejte dětem obětavou tchyni, tchána, péče o vnoučata již není povinnost
- přiměřeně se pohybovat, cyklisté s přilbou a kartou zdravotní pojišťovny
- e-mail neposílat mladým, mají jiný vkus, vzbuzujeme soucit
- nepředvádět se, je to trapné
- oblékat se přiměřeně věku, ne příliš mladě
- nepřejídat se, nekouřit, přiměřeně pít alkohol
- výchova starších lidí je nesmysl
- velmi důležitá je čistota, denně má být koupel, zápach odpuzuje
- pravidelně používat internet

Autor: Maxmilián Kašparů, psychiatr, katolický kněz a docent na univerzitě, žije v Jihlavě.
Zaznamenáno z vystoupení autora na ČTV 2 v roce 2010