Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:
Trenčianski funkcionári Trenčianske inštitúcie minulosti, ich predstavitelia, funkcie a funkcionári. [0079]
Vo verejnom živote sa vždy prejavujú inštitúcie, ich predstavitelia, funkcie a mená funkcionárov, ktoré verejnosť vníma rôznymi spôsobmi - cez miestnu tlač pravidelnú aj nepravidelnú, cez osobný styk, cez rôzne dokumenty, cez zloženie inštitúcií správy štátu, politických strán, cirkví, aj iných verejných či spoločenských inštitúcií. Čas obmieňa funkcie a ich obsadenie, ba aj jestvovanie inštitúcií samotných. Tu uvádzame inštitúcie, funkcie a mená minulých období, ako sme ich vnímali z dobových historických verejných zdrojov (z nich aj pochádzajú). Cieľom je pripomenúť mená, ktoré boli kedysi známe vo verejnom živote. Niektorý výpočet mien môže nadobúdať formu zoznamu, to však nie je prvotným cieľom, preto prípadný zoznam nemusí byť úplný, a naopak - niektorý zoznam z dôvodu nepretržitosti môže prechádzať až do prítomnosti, to však nie je cieľom tejto stránky. Nie je úmysel začleniť tu aj podnikanie (firmy) - to si zaslúži samostatné spracovanie, ktoré je už dlhšie (1996 - 2014) v istom stupni rozpracovanosti (položka: Zoznam trenčianskych podnikov - prvý, skúšobný, neúplný...- na podnet zn. "hapkuaka") a obsahuje 663 položiek. Na samostatné spracovanie sú aj ďalšie stavovské zoznamy - už zverejnení (na tejto stránke Trenčan, ako samostatné položky) sú právnici a športovci, niečo sa nájde v položkách Funkcionári (riaditelia škôl) a Známi Trenčania (napr. niektorí lekári)... Súčasný obsah nie je konečný, predpokladá sa postupné rozširovanie. Začíname tým, čo život práve prináša, teda celkom nesystematicky. Niektoré kategórie majú obsah iba naznačený. Ak by objem obsahu narástol, zrejme by bolo vhodné členenie jednak podľa období, ale aj podľa pôsobnosti (štát (ústredné aj miestne orgány), cirkev, školstvo, zdravotníctvo, spolky,...). Začíname na Tri krále roku 2016. Príspevky od obecensta sú vítané, styk s autorom stránky je aj cez adresu ele pošty uvedenú v záhlaví prvej stránky. Trenčianska župa - župani: Niektoré údaje sú z výstavy o Trenčianskej župe, ktorá bola v nov. 1997 v trenčianskom štátnom archíve (vtedy ŠOKA), za čo archívu patrí vďaka. Ctibor zo Ctiboríc - od 1394 do 1403, župan trenčiansky aj bratislavský Matúš Čák - od 1296 do 1321, župan trenčiansky aj bratislavský Ján Baptista Illeshazy - od 1766 do 1799, župan trenčiansky aj liptovský Jozef Illésházy (Josephus Illyeshazy) - od 1723 do 1766, župan trenčiansky aj liptovský Zichy Jozef - od 1891?? do 1822?? Illésházy Stefan II., od 1800 do 1835, župan trenčiansky aj liptovský, 1822(?) abdikoval Ladislav Vietoris - 1849 - vládny komisár (prerušenie župnej samosprávy rakúskou administratívou) Anton Marcibáni (župan trenčiansky aj oravský) - od 1845 do 1849 Pavol Kubicza , po 1848 odvolaný z miesta župana, lebo bol košutovec, inak bol rodák z Kysúc Pavol Kubicza - od 1867 do 1890 Eugen Marsovszky - od 1890 do 1891 Julius Szalavszky - od 1892 do 1899 - dvojnásobný trenčiansky župan (politicky pomaďarčený Slovák rodom z Hlohovca, žil 1846-1936) bol odvolaný z funkcie župana v r. 1899 preto, lebo tajne podstúpil zakázaný súboj na pištole, ktorý mal (52 ročný, ako poslanec) v roku 1898 v Budapešti s opozičným poslancom - v tomto súboji bol ťažko ranený a hospitalizovaný v budapeštianskej nemocnici, vtedajšie noviny písali o incidente a svoje sympatie mu tam telegramom vyjadrilo vyše dvesto Trenčanov. Gejza Ostrolúcky - od 1899 do 1905   (podžupan A. (Andrej?) Schwertner) Valér Smialowsky - do 1910 Julius Szalavszky - od 1910 do 1917 Ladislav Medňanský - od júla 1917    1.1.1923 (zák.126/1920) Trenčianska župa zanikla, územne začlenená do veľžupy sídliacej v Martine, a miestna samospráva zanikla zoštátnením.     1.7.1928 (zák.125/1927) župy (aj ministerstvo pre správu Slovenska) zanikli, vznikla Slovenská krajina (mala prezidenta, zastupiteľstvo, úrad), zoštátnená bola samospráva (aj okresná), na čele vládou menovaní úradníci - okresní náčelníci.    31.12.1939 (zák. z 25.7.1939) bola Trenčianska župa obnovená, župan bol: JUDr. Vojtech Kállay - od 1939 do 1945    1945 obnovili krajinské zriadenie, teda Trenčianska župa zanikla, Trenčín bol potom sídlom okresu    1.7.1960 zmena územného členenia (zák. 36/1960), Trenčín bol naďalej sídlom okresu zväčšeného najmä o zrušený dovtedajší okres Nové Mesto n. V.    24.7.1996 bol zriadený (zák.221/1996) "Trenčiansky samosprávny kraj", na jeho čele postupne: Štefan Štefanec - od 2001 do 2005 MUDr. Pavol Sedláček - od 2005 - 2009 - do 2013 Jaroslav Baška - od 2013 - 2017 - doteraz (2019) Dodatočne nachádzam inde výborné zoznamy županov aj podžupanov Trenčanskej stolice od špecializovaného odborníka, ktorým iste treba dať prednosť, sú tu: Župani Trenčianskej stolice 1141-1913 = https://miro-martinicky.blogspot.com/2010/05/zupani-trencianskej-stolice-1141-1913.html alebo zaarchivované tu: https://web.archive.org/web/20230817063154/https://miro-martinicky.blogspot.com/2010/05/zupani-trencianskej-stolice-1141-1913.html Podžupani Trenčianskej stolice 1268-1913 = https://miro-martinicky.blogspot.com/2010/05/podzupani-trencianskej-stolice-1268.html alebo zaarchivované tu: https://web.archive.org/web/20230817063147/https://miro-martinicky.blogspot.com/2010/05/podzupani-trencianskej-stolice-1268.html Najvyšší predstavitelia mesta Trenčín: Najmä podľa podkladov Štátneho archívu v Trenčíne a p. Mgr. Jozefa Čeryho, za čo im patrí poďakovanie; niečo je aj z iných prameňov. Michael - villicus - od 1324 Andreas - iudex - od 1370 Iacobus Seffridi - (richtár) - od 1412 Nykus (Mikuláš) LANG - (richtár) - od 1421 Jakub HODNA - (richtár) - od 1437 Jan POTHESSYK - (richtár) - od 1453 Oswaldus SOMAROWSKI - (richtár) - od 1461 Jan POTHESSYK - (richtár) - od 1463 Oswaldus de ZAMARD - (richtár) - od 1464 Filip SSWORCZ - (richtár) - od pred - do 1476 Matúš KOCHNACZ - (richtár) - od 1476 Bartolomej (Zamaroczy?) jr. - (richtár) - od 1476 - do 1477 Bartolomej (Zamaroczy?) sr. - (richtár) - od 1479 - do 1480 Bartolomej (Zamaroczy?) sr. - (richtár) - od 1481 - do 1482 Martin GAWIN - (richtár) - od 1487 - do 1488 Martin GAWINA - (richtár) - od 1488 - do 1489 Matej JUNAK - (richtár) - od 1492 - do 1493 Martin GAWINA - (richtár) - od 1493 - do 1494 Martin GAWINA - (richtár) - od 1494 - do 1495 Matej JUNAK - (richtár) - od 1495 - do 1496 Jakub de ZLATHEC - (richtár) - od 1496 - do 1497 Leonhard - (richtár) - od 1499 - do 1500 Leonhard Corpona - (richtár) - od 1500 - do 1501 Tomáš KAROLUS - (richtár) - od 1504 - do 1505 Tomáš KAROLUS - (richtár) - od 1509 - do 1510 Blažej JUNAK - (richtár) - od 1511 - do 1512 Michal SSOMODI - (richtár) - od 1512 - do 1513 Blažej HRDY - (richtár) - od 1513 - do 1514 Štefan, súkeník - (richtár) - od 1514 - do 1515 Tomáš KAROLUS - (richtár) - od 1515 - do 1516 Ján, zlatník - (richtár) - od 1517 - do 1518 Juraj MAGOLD - (richtár) - od 1518 - do 1519 Tomáš MUDRON - (richtár) - od 1524 - do 1525 Tomáš MUDRON - (richtár) - od 1525 - do 1526 Blažej HRDY - (richtár) - od 1526 - do 1527 Blažej HRDY - (richtár) - od 1527 - do 1528 Ernest UCSNAY - mešťanosta - od 1887 - do 1918 Alexander ZELENAY - mešťanosta - od 1918 - do 1919 Jozef LACO - mešťanosta - od 1919 - do 1920 Cyril SVOBODA - mešťanosta - od 1920 - do 1922 Ing. Gustáv DOHNÁNYI - starosta - od 1923 - do 1924 Rudolf MISZ - starosta - od 6. nov. 1924 - do 22. marca 1928 Jozef REIHEL - starosta - od 1928 - do 1939 JUDr. Ján ZAŤKO - starosta - od 1939 - do 1942 JUDr. Ján ZAŤKO - vlád. komisár - od 1942 - do 1944 JUDr. Ján ZAŤKO - mešťanosta - od 1944 - do 1945 Štefan MARKOVIČ - mešťanosta - od 1945 - do 1945 Ján ZEMAN - predseda MNV - od 1945 - do 1945 Ján BARTÁK - predseda MNV - od 1945 - do 1946 JUDr. Jozef BAAR - predseda MNV - od 1946 - do 1948 Ján MIKULA - predseda MNV - od 1948 - do 1948 Eduard KLČO - predseda MNV - od 1948 - do 1949 Štefan ONDRUŠKA - predseda MNV - od 1949 - do 1951 Vojtech KIANIČKA - predseda MNV - od 1952 - do 1954 Anton TOMÁŠ - predseda MsNV - od 1954 - do 1971 Rudolf PAJTINA - predseda MsNV - od 1971 - do 1977 Štefan REHÁK - predseda MsNV - od 1977 - do 1990 Štefan REHÁK - primátor mesta - od 1990 - do 1994 Ing. Jozef ŽIŠKA - primátor mesta - od 1994 - do 1998 Ing. Jozef ŽIŠKA - primátor mesta - od 1998 - do 2002 Ing. Juraj LIŠKA - primátor mesta - od 2002 - do okt. 2003 Ing. Ján KRÁTKY - zástupná funkcia - od okt. 2003 - do jan. 2004 Ing. Branislav CELLER - primátor mesta - od jan. 2004 - do 2006 Ing. Branislav CELLER - primátor mesta - od 2006 - do dec. 2010 Mgr. Richard RYBNÍČEK - primátor mesta - od dec. 2010 - do Richtári obcí, neskôr organizačne pričlenených do Trenčína: Orechové v tomto poradí: Ján Zemek st. (pred O. Zemekom) Ondrej Zemek (zomrel 1929) do r. 1929 Ján Straka starší (pred Kobzom) Ján Kobza - medzi vojnami, možno do r. 1945 NN - po 1945 Ján Zemek (nar. 1924) - od 1957 do 1960 Jozef Gago, predseda MNV - 1960 - 1964; tajomník bol Jozef Straka Jozef Pitvorec (od 1964) (zrejme do 1972) Údaje poskytol pán Ján Zemek (nar. 1924) dňa 8.2.2016, za čo mu ďakujem, ako aj pánovi Ľubošovi Hrudkovi za sprostredkovanie a záujem. V r. 1913 bol k Orechovému pričlenený Žabinec. V r. 1960 Orechové vplynulo do umelo vytvorenej obce "Závažie", v ktorej v r. 1972 vplynulo do Trenčína. Záblatie: Fraňová (posledná dlhoročná (zrejme vyše 10r.) predsedkyňa MNV Záblatie) - zrejme do r. okolo 1985. V r. 1907 Veľké Záblatie zmenilo názov na Dolné Záblatie. V r. 1913 Veľké Záblatie spolu s obcami Malé Záblatie a Rybáre sa stali jedinou obcou s názvom Záblatie, ktorá okolo r. 1985 vplynula do Trenčína. Niektorý povojnový (1945-1948) mestský národný výbor v Trenčíne: približné zloženie - podľa spoločnej fotografie: Jakubóczy, remenár NN Gustav Ďurža Kišš, obchodník NN Čížik NN Pavol Fabo JUDr. Starinský? JUDr. Vojtech Okrucký (Štefan) Pobežal, riaditeľ Živostenskej banky (Štefan?) Babiak, stolár (Svojpomoc) Kedro Vladimír Chovan Alexander Viselka Ján Kudla NN Valent Svitok Ondrej Kadlec MUDr. Eduard Brežný Edmund Klčo Štefan Černík, tlačiar Ján Zeman, evanjelický senior Ján Barták, predtým stolár NN Urban (zvaný Gero) - (azda Ondrej?) (Ján?) Minárik Okresný národný výbor v Trenčíne: Ján Minárik Štefan Adaška Mikuláš Andris Okresní náčelníci: Dezider Kántor JUDr. Eduard Galvánek Ondrej Štiavnický Rímsko - katolícka cirkev v Trenčíne: Údaje, ktoré obsahujú roky, láskave poskytol trenčiansky dekan vdp. Mons. Milan Kupčík, za čo mu patrí vďaka. Rozsiahlejší zoznam trenčianskych farárov je na stránke dominikánov https://www.knihydominikani.sk/hlavna_nemethy_22?farnost_id=944 Zoznam správcov farnosti (farárov) v Trenčíne: Ľudovít Stárek Rudolf Misz Andrej Marsina 1945 - 1950 Štefan Pecár 1950 - 1954 Dr. Cyril Guniš 1954 - 1968 Michal Úradník, kanonik 1968 - 1970 Dr. Andrej Paldan 1970 - 1982 Imrich Staník 1982 - 1990 Gejza Luky, dekan 1990 - 1991 Dr. Viktor Rašovec, kanonik, 1991 - 2004 Mons. Peter Paliatka, dekan 2004 - 30.6.2019 Mons. Milan Kupčík, dekan 1.7.2019 -    PaedDr. Ľubomír Havran, farár, čestný dekan Zoznam kaplánov farnosti Trenčín: 1937 - 1938 Dr. Ján Pásztor 1938 - 1940 Ján Milo 1940 - 1942 Ján Haranta 1942 - 1945 Ján Rekem 1945 - 1950 Dr. Ján Čierny 1950 - 1959 p. Ján Homola 1955 - 1959 p. Emil Prístupny 1959 - 1959Bohumil Kapusta 1959 - 1964 Celestín Mikunda 1974 - 1976 Jozef Čičmanec 1976 - 1977 Milan Gábriš 1977 - 1978 Milan Karnett 1978 - 1980 Ivan Nekoranec 1980 - 1982 Marian Pagáč 1982 - 1983 Milan Zaujec 1983 - 1986 Milan Bričkovský 1986 - 1989 Ján Vallo 1989 - 1990 Marián Ďurčan 1990 - 1991 František Pekara 1991 - 1993 Peter Brodek 1992 - 1993 Pavol Špita 1993 - 1995 Viliam Chrastina 1993 - 1994 Jozef Varhaník 1994 - 1996 Stanislav Kaššovic 1995 - 1996 Stanislav Strapko 1996 - 1997 Jozef Vojtek 1996 - 1997 Igor Hanko 1997 - 1999 Peter Škor 1997 - 1998 Juraj Bunčiak 1998 - 1999 Ing. Juraj Križan 1999 - 2005 Juraj Križan (správca duch. správy Juh) 1999 - 2000 Ing. Rudolf Kopecký 1999 - 2000 Ján Dorotčin 2000 - 2002 Tibor Šuba 2000 - 2002 Martin Michalíček (kaplán duch. správy Juh) 2002 - 2004 Ing. Pavol Benko 2002 - 2004 Eugen Rybanský (kaplán duch. správy na Juhu) 2003 - 2004 Pavol Turza 2004 - 2005 Peter Knapec 2004 - 2006 Juraj Pluta 2005 - 2007 Peter Blahovec 2005 - 2006 Slavomír Trnka 2006 - 2009 Stanislav Caránek 2007 - 2011 Tomáš Zelenák 2009 - 2010 Roman Križan 2010 - 2013 Jozef Blahovec 2011 - 2014 Pavol Berka 2013 - 2016 Lukáš Kutiš 2014 - 2015 Ľubomír Rebek 2015 - 2016 Anton Ďatelinka 2016 -           Vladimír Uhrin 2016 -           Jozef Hlavina Zoznam kurátorov sv. Anny vo farnosti Trenčín: 1949 - 1959 Dr. Vojtech Hromník 1959 - 1965 Dr. Bohumil Kapusta 1965 - 1969 Imrich Staník 1969 - 1996 Dr. Vojtech Hromník 2002 - 2003 Anton Domián 2004 - 2005 Ing. Pavol Benko Zoznam kurátorov kostola Notre Dame vo farnosti Trenčín: 1951 - 1972 Dr. Andrej Vršanský 1972 - 1998 p. Emil Prokop 1998 - 2005 Peter Masarik Ďalší r. k. kňazi v Trenčíne: Ľudovít Szenasi Kňazi farnosti Trenčín - Juh = odkaz na samostatný článok na adrese http://trencan.6f.sk/0188-KnaziFarnostiTnJuh/KnaziFarnostiTnJuh.html Farár a kňaz nie je to isté: síce každý farár je kňazom, ale nie každý kňaz je farárom. Kňazom sa stáva absolvent teologického štúdia tým, že je mu udelené kňazské vysvätenie. Kňazskému vysväteniu môže predchádzať nižší predstupeň: diakonské vysvätenie, ktoré obvykle sa udeľuje študentom teológie pred posledným ročníkom štúdia. Farár je vlastný pastier farnosti, ktorá mu je zverená biskupom. Vo farnosti má učiteľskú, posväcovaciu a riadiacu úlohu. Pred rokom 1990 menovanie kňaza do akejkoľvek duchovnej služby podliehalo štátnej kontrole a udeleniu tzv. štátneho súhlasu. Veľmi rozšíreným javom bolo menovanie tzv. správcov farnosti; boli pokladaní za farárov, ale cieľom použitia tohto nejasného titulu bolo odstránenie stability úradu farára, pretože jeho zotrvanie v úrade bolo podmienené štátnym súhlasom. Keď farnosť práve nemá farára, alebo keď sa farárovi prekáža vo vykonávaní jeho úlohy uväznením, vyhnanstvom alebo vypovedaním, pre nespôsobilosť alebo slabé zdravie alebo z iného dôvodu, diecézny biskup určuje farského administrátora čiže kňaza, ktorý má farára zastupovať, ale nenahradzuje ho. Je to dočasné riešenie, je zavedená až novým Kódexom kánonického práva v roku 1983. Ak by bol farár vo vykonávaní svojej úlohy hatený, ešte pred ustanovením farského administrátora riadenie farnosti má dočasne prevziať kaplán. V prípade potreby farárovi možno prideliť jedného alebo viacerých kaplánov ako spolupracovníkov v rozsahu, ktorý je potrebný. Do farnosti bez farára nemusí byť určený farský administrátor, ak vo farnosti pôsobí kaplán, ktorý farára zastupuje. Dekan je správca skupiny (podľa názvu desiatich) farností. Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) v Trenčíne - farári: Karol Černo Žigmund Križan, tiež senior do (†)jan.1921 Ján Zeman (*1885- †1975), tiež senior (1937-1953), dekan, poslanec (od 1927) a senátor (od 1935) NS RČS v Praze (do 1939), predseda revol. MNV (1945-1946) Michal Lantaj Ďalší funkcionári ECAV v Trenčíne:    JUDr. Karel Štúr (*1867- †1926), seniorálny dozorca od r. 1906-(1926), inak notár v Trenčíne a v r. 1918 predseda miestnej trenčianskej revolučnej Národnej rady (pozn.: (prvé) krstné meno tu uvádzam tak, ako je v matrike narodených zapísaný; datum jeho úmrtia býva uvádzaný nejednotne)    Ľudovít Stanek, nám. sen. dozorca v Trenčíne    Fedor Hrušovský, presbyter, inak bankový úradník v Trenčíne    Gustáv Dohnány, presbyter, inak staviteľ v Trenčíne    Daniel Izák, presbyter, inak učiteľ v Trenčíne (bez úprav podľa: Šematizmus cirkvi evanjelickej augšp.vyznania na Slovensku; sostavil Otto Škrovina, senior turčiansky; 1924; tam na str. 117-123)
Židia v Trenčíne - rabíni: Do r. r. 1760 trenčianski židia patrili pod pôsobnosť rabína v Uherskom Brode. Od 1760 rabíni v Trenčíne boli: 1. David KOHN - Chassid. Trenčiansky rabín od r. 1760, povolaný z mesta Brandýs v Čechách. Zomrel 11.Adara 1783. 2. Israel CHAJIM - Leipnicker. Zomrel 11.Ijara 1795. 3. Aron SPITZ. Rabín v Trenčíne v rokoch 1811-1813, zomrel v Holíči na Hoschana-Rabba v r. 1817. 4. Benjamin WOLF LASCH - Lichtenstern. Narodil sa v meste Triesch. Zomrel v r. 1827 (iný údaj:10.Tebet 1828). 5. Jecheskel (Ezechiel) LÖWY. Rabínom bol od r. 1818 v obci Hunsdorf, od 1827 v Trenčíne. Zomrel v r.1838 (iný údaj:1.Ijar 1839). 6. Josef Samuel LÖWY. Syn predošlého. Rabínsky úrad zastával 42 rokov. Zomrel 10.Av 1882. 7. Dr. Moriz DIAMANT. Trenčiansky rabín do r. 1917. Narodil sa v r. 1839 v obci Bogdany, dnes Bohdanovce pri Trnave. V r. 1883 bol zvolený za trenčianskeho rabína, do úradu nastúpil 6. sept. 1883. Zomrel 19.januára 1913(?) (1917?). 8. Dr. Benjamin FISCHER. Pôsobil najskôr v Budapešti, od r. 1917 (iný údaj:1918) bol v Trenčíne, kde zastával rabínsky úrad od 1.júla 1918 do r. 1937 (iný údaj: do 1928!?!). 9. Dr. Pinkas KELLER -Marthef. Posledný trenčiansky rabín od r.1937 (iný údaj: od r. 1928) až do svojej smrti v Trenčíne v r.1943. Narodil sa 9. dec. 1883 v uhorskej obci Karad asi 20 km južne od strednej časti Balatonu. V Trenčíne býval na Hviezdovej ulici č. 2, vedľa synagógy v budove ŽNO v ktorej bola aj židovská škola. Komunistická strana v Trenčíne: založená 12.júla 1921, funkcionári podľa zápisnice: predseda: Alojz Šumbera, textilná továrňa (=Tiberghien, neskôr Merina) miestopredseda: František Dohnal, textilná továrňa (=Tiberghien, neskôr Merina) zápisník: Ján Minárik, textilná továrňa (=Tiberghien, neskôr Merina) pokladník: Ondrej Urban, knihár revízor: Jozef Jánošík, gumová továrňa revízor: Štefan Medzihorský, potravný robotník člen výboru: Rudolf Gabor, holič člen výboru: Pavel Veber, , textilná továrňa (=Tiberghien, neskôr Merina) člen výboru: Anton Fabík, --------------------------------------- člen výboru: Františka Nápoková, textilná továrňa (=Tiberghien, neskôr Merina) člen výboru: Vinco Popper, holič Michal Vitázek, tajomník (spolupodpísal zápisnicu) medzi vojnami tiež: Alojz Macek, krajčír, rodom z Brumova na Morave Ján Barták, *17. sept. 1895 Podlužany, † 15. 11. 1984 Trenčín; účastník ľubochnianskeho zjazdu 1921 ktorý založil v Slovensku komunistickú stranu; v Trenčíne žil od r. 1930, stolár na nám. sv. Anny, manželka krajčírka, funkcionár svojpomocného družstevníctva, po vojne predseda MNV. Jozef Demitra, krajčír na Hviezdoslavovej ul., zomrel po 1958 Po 2. svetovej vojne: Alexander Dubček, od júna 1949 tajomník OV KSS, od apr.1950 vedúci tajomník OV KSS do okt.1951. Žil 1921-1992. Podrobnosti z jeho mladých rokov sú málo známe. Pozrieť na tejto stránke samostatný článok Dubčekovci v Trenčíne (žili tu 1937-1941, potom 1945-1951, potom 1955-1958). Samuel Kodaj (1922 Myjava – 1992 Trenčín) člen ÚV KSS (1958 - 1989) Július Turček, vedúci tajomník OV KSS (zhruba do 1969); tiež tajomník ÚV KSS (leto 1968) Dušan Šišmiš, vedúci tajomník OV KSS (zhruba od 1969) Viliam Kelemen, tajomník OV KSS (1971) Valent Svitok
Slovenská národná rada v r. 1918 v Trenčíne: JUDr. Karol Štúr, predseda SNR, inak pravotár Andrej Marsina, zapisovateľ SNR, inak kaplan Igor Pietor, riaditeľ banky Miroslav Dukát, typograf Slovenská ľudová strana v Trenčíne: Andrej Marsina, župný vodca (1944) Pavol Jančovič, župný tajomník (1944) Jozef Reihel JUDr. Ján Zaťko Strana robotníckeho a roľníckeho ľudu (tzv. Mičuráci) v Trenčíne: ??? Demokratická strana v Trenčíne: Ľuboš Baar Milan Polák Alexander Viselka Živnostenský úverný ústav v Trenčíne: Zal. 1923. Funkcionári a úradníci ústavu v roku 1944: Správa: Predseda: Ing. Gustáv Dohnányi, staviteľ Podpredseda: Cyril Svoboda, riaditeľ v. v. Členovia: Viliam Blaško, holič Jára Smutný, obchodník Štefan Zamarovský, majiteľ píly a tehelne Dozorný výbor: Predseda: Štefan Gallo, mestský hlav. účtovník v. v. Podpredseda: Ján Steis, obuvník a obchodník Členovia: Štefan Rehák, vl. komisár obce Trenč. Biskupice Pavol Bartek, obchodník Karol Ábel, mlynár Rudolf Urbánek, hostinský Úradníctvo: Štefan Pobežal, dirigent-prokurista Dezider Zapletal, úver. referent Alžbeta Kárpissová, účtovníčka Ján Sapák, likvidátor Margita Siarská, pokladníčka Michal Kováč, úradník Viliam Blaško, úradník Tatiana Poláková, úradníčka Viera Husárová, úradníčka Pavol Gašparík, zriadenec Soznam spolkov v meste Trenčíne jesvujúcich (1942) Zrejmé nesprávnosti, či už pôvodiny alebo prepisu, sú odstránené, avšak dobové zvláštnosti sú ponechané. Za tento Soznam vďačíme členovi nášho KLubu starých Trenčanov a nášmu priateľovi, už nežijúcemu Ing. Vojtechovi Tichému. 1. Slovenský Kruh 2. Spolok Trenčianskych obchodníkov 3. Trenčiansky Telocvičný spolok 4. Telocvičná Jednota Sokol 5. Telocvičná Jednota Orol 6. Robotnická telocvičná akademia 7. Osvetový vzdelávajúci klub 8. Hudobné a spevácke sdrúženie 9. Priemyselný sbor 10. Trenčiansky mestský ženský spolok 11. Spevácky sbor slovenských učiteľov 12. Spolok židovskej mládeže 13. Organizácia jednoty murárskych majstrov 14. Spolok Židovských žien 15. Spolok Židovských majiteľov domov 16. Spolok Židovských Považských akademikov 17. Chewra Kadischa 18. Spolok podporujúci chudobných žiakov v gymnáziumu 19. Jednota Čs. gážistov mimo hodnostnej triedy 20. Ústav pre sociálnu pečlivosť zdravotnú 21. Evanjelický ženský spolok 22. Slovenská remeselnická a obchodnická jednota 23. Spolok šachistov 24. Hasičská okresná jednota 25. Hviezdoslav spolok dívadelných ochotníkov 26. Rybársky spolok 27. Sväz slovenského učiteľstva 28. Spolok pro podporovanie chudobných žiakov Čsl. obchodnej školy 29. Spolok sväzu advokátov 30. Klub filatelistov 31. Klub atletov 32. Sportovný klub Rudá Hviezda 33. Včelársky spolok 34. Spolok pre ochranu domácich zvierat 35. Jednota proletárskej telovýchovy 36. Sdruženie slovenských podomových obchodníkov 37. Okresná pečlivosť o mládež 38. Sdrúženie trenčiansko-považských poľnohospodárov 39. Českoslov. červený kríž 40. Slovenská Iíga 41. Matica Slovenská 42. Živena 43. Masarykova letecká liga 44. Masaryková líga proti tuberkuloze 45. Čs. obec legionárska 46. Odbor klubu čs. turistov 47. Československá obchodná beseda 48. Katolická žénská jednota 49. Spolok čsl. štátnych železničných zamestnancov 50. Unia spolok železničiarov 51. Skupina Invalídov 52. Sväz čsl. dôstojníkov 53. Aliance Français 54. Sväz čsl. rotmistrov Soznam verejných a kultúrnych pracovníkov v meste Trenčíne (1942) Pôvodca tohoto Soznamu Obecný úrad mesta Trenčína zasiela tento Soznam adresátovi Ústredie slovenského katolíckeho študentstva v Bratislave, Palisady - Svoradov, na jeho požiadanie zo dňa 29. mája 1942, k číslu 641/1942, listom číslo 6938, datovaným 1. júna 1942, predmet: Sjazd Úskš-adresár, podpísaný J.Boček, m.starosta. Zrejmé nesprávnosti, či už pôvodiny alebo prepisu, sú odstránené, avšak dobové zvláštnosti sú ponechané. Za tento Soznam vďačíme členovi nášho KLubu starých Trenčanov a nášmu priateľovi, už nežijúcemu Ing. Vojtechovi Tichému. 1. Dr. Ján Zaťko, starosta mesta Trenčína 2. Dr. Vojtech Kállay, župan 3. Msgr. Andrej Marsina, dekan-farár 4. Bruno Ripka, riaditeľ št. obch. akademie 5. Štefan Markovič, obchodník 6. Rudolf Misz, opát-farár 7. Alexander Čerňanský, riaditeľ mestskej sporiteľni 8. Dr. Gerhard Šebák, predseda krajského súdu 9. Dr.Anton Hudec, posIanec a advokát 10. Ján Zeman, senior 11. Andrej Štiavnický, okr. náčelník 12. Jozef Branecký, provinciál 13. Pavol Jančovič, župný hl. tajomník HSĽS 14. Štefan Špiller, riaďiteľ súkennej továrne 15. Ľudovít Ferienčík, hl. fin. radca 16. Dr. Anton Šujanský, fin. riaditeľ 17. Alojz Bartáky, zástupca župana 18. pplk. pech. František Stojan, veliteľ obl. veliteľstva 19. Anton Martinček, okr. veliteľ HG 20. Dr. Vojtech Laurinec, hl. radca pri župnom úrade 21. Dr. Ján Nemšovský, prednosta okr. súdu 22. Gejza Hartmann, prednosta poštového úradu 23. pplk. žand. Pavol Huorka 24. Dr. Michal Slávik, verejný notár 25. Karol Točík, škol. dozorca 26. Alexander Riccotti, prednosta stanice 27. Imrich Solčiansky, riaditeľ gymnázia 28. Jozef Chura, riaditeľ gymnázia piaristov 29. Štefan Pecár, riaditeľ r.kat.škol 30. Pát. Vojtech Müller, superior dominikánov 31. Pát. Dr. Inocent Müller, dominikán 32. Pavol Senický, okr. vodca HM 33. Cyril Vančo, m. veliteľ HM 34. Gustav Sigotský, riaditeľ mešt. školy chlapč. 35. Dr. Ján Vrlla, hl. zdrav. komisár 36. Dr. Jozef Lukáč, primár nemocnice 37. Dr. Štefan Čongrády primár nemocnice 38. Emil Ciho, továrnik 39. Rudolf Schaner, továrnik 40. Dr. Jozef Tiso, riaditeľ droždárne 41. Jozef Kováč, polic. radca 42. Dr. Jozef Jakubóczy, polic. radca 43. Fraňo Maxoň, riaditeľ Tatra banky 44. Adam J. Blaškovič, riaditeľ Slov. banky 45. Štefan Pobežal, dirigent Živn. úver. ústavu 46. Ľudovít Podivinský, riaditeľ fy Nehera 47. Vojtech Podivinský, dirigent vzájomnej robotníckej pokladnic 48. Vladimír Predmerský, riaditeľ ústavu spolku pre lieč. nápra 49. Ing. Viktor Kraus, riaditeľ 50. Otto Havlík, riaditeľ cukrovaru Trenč. Teplá (Pozn. Bbc A.D.2020: otec klavíristky Kláry Havlíkovej) 51. Ľudovít Gorek, učiteľ mešť. školy 52. Emil Hrmo, org tajomník 53. Štefan Zamarovský, starosta okr. živn. spoločenstva (Pozn. Bbc A.D.2020: otec neskoršieho známeho spisovateľa) 54. Karol Baxa, riaditeľ Tatra hotelu 55. Jozef Rieger, hl. inšpektor št. železnic 56. Pavol Putz, mechanik, člen zast. sboru 57. lng. Gustav Dohnányi, staviteľ 58. Jozef Gažík, správca elektrárne 59. Ladislav Gáťa, tajomník živn. spoločenstva 60. Vojtech Gräffinger, úradník súkennej továrne 61. Ján Halaša, lekárník 62. Michal Holmík, penzista 63, vd. Mária Jankovičová, penzistka 64. Ing. Ján Jávorský, zememerač 65. Dr. Ignác Matis, riaditeľ št. nemocnice 66. Gustav Rosinský, riaditeľ. úrad. rob. soc. poisťovne 67. Karol Schaner, obchodník 68. Ludovít Pokorný, obchodník 69. Ľudovít Tomáška, súkromník 70. Ernest Tesár, úradník slov. železníc 71. Gen.del. Jozef Turanec, veliteľ divízie 72. pplk.dopl. Karol Burian, prednosta dopl. a rem. správy 73. plk. žand. Eduard Benko Vojsko v Trenčíne: Edmund Hurly Ján Hallweil gen. Alois Eliáš, v Trenčíne pôsobil od septembra 1935 do decembra 1938 (veliteľ V. armádneho zboru); potom sa stal ministrom železníc (dopravy) vlády Česko-Slovenskej reubliky, neskôr účastník porady v Unhošti pred Homolovým pučom, potom bol predsedom vlády nemeckého Protektorátu Böhmen und Mähren, to všetko v dobe dvojitého prezidentovania JUDr. Emila Háchu, vtedy mal (Eliáš) aj tú aféru s otrávenými chlebíčkami pre svojich hostí... gen. Jozef Turanec Vesel Miloš, Mirko, +1 (boli traja) Jozef Kristín Východný vojenský okruh - velitelia: (do 1.9.1965 to bol 2. vojenský okruh, od 1992 Vojenské veliteľstvo "Východ") zbor. gen. František Janda 1950 - 1952 genpor. Jaroslav Ťokan 1952 - 1955 genpor. František Sedláček 1955 - 1961 genpor. Josef Valeš 1961 - 1968 genplk. Samuel Kodaj 1968 - 1982 genplk. Jozef Hrebík 1982 - 1989 genpor. Imrich Andrejčák 1989 - 1990 genmjr. Jozef Tuchyňa 1990 - 1992 poverený genmjr. Ing. Pavel Honzek 1992 genmjr. Július Humaj 1992 generál Kováčik politruk na VVVO Organizácia armády (prvej) Slovenskej republiky Súčasťou Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky bolo Hlavné vojenské veliteľstvo (HVV) (bývalé Krajinské vojenské veliteľstvo (KVV)). Bolo výkonným veliteľstvom brannej moci s úplnou veliteľskou a oblastnou právomocou pre všetky veliteľstvá, útvary a ústavy slovenskej brannej moci. Skladalo sa z veliteľa, veliteľov zbraní, štábu, zložiek jednotlivých služieb, 3 vyšších jednotiek a útvarov a ústavov priamo podriadených HVV. Hlavný vojenský veliteľ býval dosadzovaný do funkcie hlavou štátu na návrh ministra národnej obrany. Velil v mieri všetkým vyšším jednotkám a útvarom priamo podriadeným hlavnému vojenskému veliteľstvu. Pri hlavnom vojenskom veliteľstve boli ustanovení títo velitelia zbraní: veliteľ pechoty, veliteľ jazdectva, veliteľ delostrelectva, veliteľ letectva a OPL, veliteľ ženijného vojska, veliteľ telegrafného vojska. Velitelia zbraní boli vo veciach svojej zbrane odbornými poradcami a výkonnými orgánmi HVV a podliehali mu prostredníctvom náčelníka štábu HVV. Pracovnou zložkou hlavného vojenského veliteľstva bol štáb. Podľa nar. MNO č. 45 7000 dôv.II / 4.1944 bol 15. 3. 1944 štáb HVV odlúčený od štábu ministra národnej obrany. Ďalšie zaujímavé (vojenské, ale aj iné) údaje vzťahujúce sa na Trenčín sú vo viacerých článkoch na tejto stránke: http://jozefkoreny.sweb.cz/

Založené na Tri krále roku 2015.
Za podporujúce prostredie ďakujem mojím priateľom, známym a nášmu Klubu starých Trenčanov.
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2013-2020.

Zverejnené na www.trencan.6f.sk v júli 2020.
Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení a s pôvodnou adresou.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.
Súčasný obsah nemusí byť úplný ani konečný.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia autor uvíta upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.

Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Na prípadné použitie diela (čo i len čiastočné) treba súhlas autora.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: