Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR] =
====================================== == STARÝ TRENČÍN NA NOVÝCH POHĽADNICIACH. === ====================================== Katalóg.
Staré pohľadnice starého Trenčína spracoval Trenčan pán RNDr. Ján Hanušin, CSc., do jedinečnej knihy s názvom "Trenčín na starých pohľadniciach", ktorá vyšla už v dvoch (nie totožných) vydaniach v r. 2004 a 2013. Knihe predchádzali rozsahom skromnejšie (štvorcového formátu) brožúry na zhodnú tému: * Premeny Trenčína a okolia a starých pohľadniciach. (Katalóg k rovnomennej výstave.) Texty Jana Karlíková. Vydalo Trenčianske múzeum v Trenčíne v decembri 1981. (34 čb. obr.) (B142) * Trenčín na starých pohľadniciach. (Katalóg pohľadníc.) Vydal Erpo Bratislava, sept. 1989. (30 čb. aj far. obr.) (zorganizovalo múzeum, aj predávalo) * Ján Hanušin: 1895-1945 Trenčín svedectvo starých pohľadníc. Vydal Geoprint, 1992. (50 čb. obr.) (zorganizovalo mesto, aj predávalo) Odkazy na obrázky starého Trenčína na internete (v elektronickej forme):    Obrázky starého Trenčína - podstránka s viac než 160 starými fotografiami z internetu    Obrázky starého Trenčína (1) - pdf seriál 23 starých obrázkov s popismi    Trenčín a Skalka na starých obrazoch (2) rakúskeho maliara Thomasa Endera (1793-1875) - pdf seriál, 7 farebných malieb    Obrázky starého Trenčína (3) - pdf seriál, 12 veľkých farebných vyobrazení Nedostatok starých pohľadníc priniesol myšlienku vydať nové papierové pohľadnice starého Trenčína. Prvé štyri staré farebné pohľadnice Trenčína nanovo vydal po r. 1989 pán Zdeněk Žižka. Približne od sedemdesiatych rokov žil v Trenčíne. Bol filatelista a v deväťdesiatych rokoch mal niekoľko rokov obchod s filateliou ("Beny" - prezývka z čias, keď hrával basketbal) na trenčianskom hlavnom námestí približne oproti bývalému Čedoku - v tom obchode tie svoje pohľadnice predával a v ňom ich aj vydal, niesli názov obchodu "Beny". Pán Žižka získal vzťah k trenčianskym pohľadniciam zrejme cez svoju manželku, známu Trenčanku pani JUDr. Danicu Okruckú. Vo februári 2011 svoju prvú pohľadnicu starého Trenčína nanovo vydal Ing. Vojtech Brabenec. Po čase nasledovali ďalšie, tu je ich katalóg - náhľady a súpis:

P01 Trenčín, ulica k dolnému nádražiu v r. 1982 orig. foto Brabenec 1982, čb. vydané 18. febr. 2011
P02 Trenčín socha sv. Jána Nepomuckého na križovatke ulíc (Štefánikova/Kukučínova) okolo r. 1905 orig. foto NN, čb. vydané v lete 2012
P03 Trenčín, kostolík sv. Anny okolo r. 1952, zasnežené, v pozadí mesiac a čierna silueta mestského baránka, s vianočným a novoroč. vinšom, orig. foto NN, čb. vydané v dec. 2012
P04 Trenčín, dve plachetnice na Váhu, vzadu hrad, r. 1958 - 1959 orig. foto NN, čb. vydané v apr. 2013
P05 Trenčín, vianočné jasličky v piaristickom kostole okolo r. 1970, s vianočným a novoroč. vinšom orig. foto V. Brabenec, čb. vydané v dec. 2013
P06 "In Treue Fest" - na pamiatku našich účastníkov svetovej vojny 1914-1914 grafika V. Brabenec = virtuálna pamätná tabuľa, čb. vydané v máji 2014
P07 Šándor Bumbala (11.5.1907-21.2.1983) - portrét, asi sedemdesiate roky (=1970+) orig. foto Miloslav Abel, čb. vydané 3.6.2014
P08 Andrej Hlinka reční na zhromaždení na hornej sihoti v Trenčíne, na rube čb miniatúra bankovky 1000,-Sk - Hlinka orig. foto NN zo zbierky Dr. J. Hanušina, čb. vyšlo 27.sept. 2014
P09 Trenčín, zasnežené námestie s kostolom Piaristov a mest. vežou, slávnostne osvetlené, Silvester 1999 rubová strana čistá orig. fareb. foto Brabenec1999, doplnené vian. vinšom a drob. grafikami vo viac alt. vydané v dec. 2014
P10 Trenčín, kláštor Piaristov a hrad z Palackého ul. odhadom v 30. rokoch (=1930+) + virtuálna pam. tabuľa na pamiatku zal. 1. skaut. odd. v Trenčíne 1.aug.1915 orig. foto NN, čb. vydané v júni 2015
P11 Trenčín okolo r. 1915 - obraz Weeser Krell na trenčianskej fare, orig. fareb. foto Brabenec vydané vo febr. 2017 na pamiatku 100. výročia príchodu Rektora Braneckého do Trenčína formát predĺžený = približne 10cm x 21cm
P12 na líci pamätná minca 1939, čb. rub s far. predtlačou starej známky k 130. výr. nar. 1. prezidenta Slovenskej republiky Bbc výroba tlačovej predlohy pre numizmatikov, vydal Ing. Bulko
P13 Trenčín, Branecký stojí s knihou na lúke pred plavárňou, v pozadí hrad Trenčín, doplnený podpis a iniciálky JB a znak Piaristov, rub plný textu a fiktívna čb. známka o Braneckom orig. foto NN, čb. vydané v aug. 2017 na pamiatku 100. výročia príchodu Rektora Braneckého do Trenčína
P14 virtuálna pam. tabuľa - grafika s portr. Braneckého a textom od autora Ing. M. Bulku rub plný textu a fiktívna čb. známka o Braneckom, všetko čb. vydané v aug. 2017 na pamiatku 100. výročia príchodu Rektora Braneckého do Trenčína
P15 Orechové a Istebník, odhadom v 30. rokoch (=1930+) dve staré fotografie od NN zo zbierky Dr. J. Hanušina, čb. vydané v marci 2019
P16 Sto rokov Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne, zal., 16.nov.1919 grafika s použitím diplomu MS Št. Reháka z Biskupíc vydané na jar 2019
P17 Trenčín - sídlisko Juh z lietadla, v pozadí údolie Váhu, odhadom koniec 80. rokov v pravom rohu oválny znak Klubu starých Trenčanov foto Štefan Kačena koncom 80. rokov, čb. vydané v auguste 2019 k príležitosti polstoročia od začiatku plánovania výstavby najväčšieho trenčianskeho sídliska Juh a ukončenia jeho kompexnej bytovej výstavby v plánovanej podobe pred tromi desiatkami rokov
P18 Trenčín - sídlisko Juh z lietadla, v pozadí Ostrý vrch, odhadom koniec 80. rokov v ľavom rohu oválny znak Klubu starých Trenčanov foto Štefan Kačena koncom 80. rokov, čb. vydané v auguste 2019 k príležitosti polstoročia od začiatku plánovania výstavby najväčšieho trenčianskeho sídliska Juh a ukončenia jeho kompexnej bytovej výstavby v plánovanej podobe pred tromi desiatkami rokov
P19 Štefan Androvič: Hrad Trenčín - tretia brána. Farbená kresba autora - vtedy ešte študenta Štefana Androviča - z roku 1954, keď bol v predposlednom ročníku vysokej školy. Vtedy pôsobil vo vlastivednom krúžku prof. Pozdišovského, v rámci ktorého sa venoval prieskumu hradu. Z tejto činnosti pochádzalo viac jeho kresieb, ktoré sú dnes už všetky nezvestné. Zväčša to boli technické nákresy voľnou rukou na pauzák A4 a následné ozalidové kópie. Jeho písomné zprávy sa zachovali v informačných zprávach, ktoré tento krúžok vydával. Názov ("tretia brána") pochádza od autora. Menclová o dva roky neskôr (v známej knihe vydanej v roku 1956) túto bránu menuje prvou. Podpisy - značky autora sú v pravom dolnom rohu. Vyjadrujú prezývku autora. Sú dva: nižší (červenkastý) je na ozalidovom podklade s pôvodnou ľahkou (zrejme tužkovou) kresbou na pauzáku; na ozalidovú kópiu potom autor kreslil (zjavne lievikovým pierkom) čiernym tušom a dofarbil (možno vodovými farbami), pričom pripojil svoj druhý vyšší podpis (v zásade rovnakého obsahu). Foto a úpravy Ing. V. Brabenec. Vydané 21.septembra 2020 k príležitosti nadchádzajúceho 90. výročia narodenia trenčianskeho historika Ing.arch. Štefana Androviča.
P20 Trenčín, severovýchodná časť ulice Obrancov mieru (predtým aj potom Pribinova), okolo roku 1970. Orig. foto NN, refoto a úpravy Ing. V. Brabenec. Formát približne 20cm x 9,5cm. Vydané 26. septembra 2020.

P21B Matúšov dukát vydaný k 700. výročiu úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho †18.III.1321. Grafický návrh Ing. Miroslav Bulko. Nakreslil Ing. arch. Július Bruna. Formát približne 15cm x 9,5cm. Vydané 27. februára 2021 k príležitosti 700. výročia úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho †18.III.1321; datum narodenia nie je známy. P21 = Bbc výroba tlačovej predlohy; s bielym podkladom, určené pre profesionálnu tlač. P21B = Bbc vydanie s modrým pozadím a vyrovnaným slovenským znakom, malé zmeny v rubopise.

P22 Trenčín, Branecký stojí s knihou na lúke pred plavárňou, v pozadí hrad Trenčín, doplnený podpis a iniciálky JB a znak Piaristov, text "140. výročie narodenia *31.3.1882 †14.11.1962" rub plný textu a fiktívna čb. známka o Braneckom Orig. foto NN, refoto a úpravy Ing. V. Brabenec. Formát približne 15cm x 9,5cm. Vydané na jar 2022 na pamiatku 140. výročia narodenia Rektora Braneckého.
P23 Trenčianske Biskupice, kostol sv. Kozmu a Damiana, pôvodne stredoveký románsky, postavený v 13. storočí. Orig. foto NN, refoto a úpravy Ing. V. Brabenec. Formát približne 15cm x 9,5cm. Vydané v lete 2022. Všetky tieto pohľadnice, ak nie je výslovne inak uvedená, sú formát približne 10cm x 15cm, čiernobiele, na papieri 300g/m2, s rubovou stranou ako je obvyklé na pohľadniciach, vydané pre zberateľov, nepredajné, dostupné na požiadanie adresované autorovi tejto stránky.

Ak nie je výslovne uvedené inak, autor je
Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2019

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia autor prosí o upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.

Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) chcete použiť, požiadajte autora vopred.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany           Návrat na hlavnú stránku


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: