www.fukacky.ic.cz   (8.5.2011 zal. Belo)
  Menkó
je vraj japonská národná hra, kde sa vrhá kúsok pevného papiera; trošku to môže pripomínať hru s hádzaním lietajúceho taniera, alebo vystreľovanie starých (tvrdých) železničných cestovných lístkov
prstom ("frčkou"), ako sme to kedysi zamladi robievali my.
MUDr. Hironori Higuchi prišiel s gumičkovou variantou, v ktorej sa kotúčik pevného papiera (priemer zhruba 5 cm) vystreľuje gumičkou z odpaľovacej tyčky s rukoväťou - poloha pri streľbe pripomína streľbu z pištole. Môžete si to v pohybe pozrieť na:
http://www.youtube.com/watch?v=qHBWLHhmU-M


Vyskúšal som "menkó". Pripomína mi to naše "fazulkáče" z detstva, ibaže namiesto fazuliek sa vystreľujú papierové kolieska. Použil som asi 30 cm dlhú drevenú odpaľovaciu tyčku (ako "hlaveň"), drevený kolík (ako spúšť), jednu kupovanú kvalitnejšiu "odpaľovaciu" gumičku (vystreľuje kotúčiky; na mojich fotkách je ružová) a viac (čiernych) gumičiek nastrihaných z bicyklovej duše (držia to všetko pokope), a ešte krabicu z mlieka (je z nej urobená rukoväť a ešte je z nej vystrihnutý kotúčik priemeru asi 4 až 5 cm s výrezom podľa obrázka - ten kotúčik sa vystreľuje; je vhodné si vystrihnúť väčší počet rovnakých kotúčikov).  

Dúfam, že obrázky to ukazujú dostatočne a netreba popisovať konštrukcou.
Pripomeniem však, že drevený kolík ("spúšť) je k odpaľovacej tyčke upevnený gumičkami síce do určitej miery pevne (aby sa neposunul)  ale aj pružne, aby sa "spúšť" dala ukazovákom pritiahnúť, čím sa (ružová) odpaľovacia gumička uvoľní (vyšmykne, "vyzuje") a "odpáli" papierový kotúčik. Po uvoľnení "spúšte" (čierne) gumičky vrátia "spúšť" do pôvodnej (stabilnej) polohy (kolmo na odpaľovaciu tyčku).

Treba však popísať jednu dôležitú vec, a to je správne uloženie vystreľovaných kotúčikov na odpaľovaciu tyčku ("hlaveň").
Každý kotúčik má výrez v tvare písmena "V" (pozrieť na fotke). Odpaľovacia gumička (na mojich fotkách je ružová) naráža na hranu výrezu kotúčika a udeľuje kotúčiku dva pohyby, obidva sú pre let kotúčika zásadne dôležité:
 - rotačný
 - dopredný (smerom dopredu = k cieľu).

Pre rotačný pohyb kotúčika je dôležité, aby gumička narazila na kotúčik v určitej vzdialenosti od stredu kotúčika, lebo iba tak udelí kotúčiku rotačný moment. Ak rotačný pohyb kotúčika nie je dostatočne veľký, kotúčik letí slabo, nestabilne, padá k zemi. Rotačný pohyb stabilizuje kotúčik obdobne, ako rotácia strely z pušky.

Pre dopredný pohyb kotúčika je dôležité, aby gumička narazila na kotúčik v určitej vzdialenosti od okraja kotúčika (= nie celkom na kraj, ale bližšie k stredu kotúčika), lebo iba tak udelí kotúčiku dopredný impulz. Ak dopredný impulz kotúčika nie je dostatočne veľký, kotúčik letí iba málo dopredu.

Treba nájsť vhodný kompromis medzi dostatočnou rotáciou kotúčika a dostatočný dopredným pohybom  kotúčika.  
Prakticky to znamená nájsť správne miesto nárazu gumičky na kotúčik, niekde medzi stredom kotúčika a jeho okrajom. Je to dôležité pre správny let kotúčika. Ak niektorý pohyb prevažuje, kotúčik neletí dobre.

Tiež je treba skusmo nájsť správnu polohu kotúčika v smere predo-zadnom. Je možné kotúčik položiť čo najviac dozadu (= k strelcovi), takže odpaľovacia gumička ihneď po svojom uvoľnení naráža do kotúčika. Niekedy sa dosiahnu lepšie výsledky vtedy, keď sa kotúčik položí kúsok ďalej dopredu,
takže odpaľovacia gumička po svojom uvoľnení nenaráža do kotúčika ihneď, ale až po zopár centimetroch, keď je už trochu viac "rozbehnutá".

Pravdaže, hmotnosť (váha) kotúčika musí byť vo vhodnom vzťahu k "sile" gumičky - treba skúšať.

Kotúčik sa vkladá, ako je z fotiek vidieť, do medzery v napnutej gumičke; zvrchu kotúčika je  vhodné dať vonkajšiu gumku, lebo tá kotúčik pritlačí k odpaľovacej tyčke - tak lepšie drží, aby nevypadol (pozrieť na fotkách a vyskúšať).

DÔLEŽITÉ
Bezpečnosť predovšetkým! - vždy dodržte pravidlá platné pre streľbu vzduchovkou!  
Energia a dostrel kotúčikov "menkó" sú oveľa nižšie než energia vzduchovky alebo hodeného kameňa, noža, sekery či podobného predmetu. Ale aj tak pri použití "menkó" sa musia dodržať isté primerané bezpečnostné opatrenia; určite sú vhodné aj tie, ktoré sú potrebné pri streľbe vzduchovkou. Treba predovšetkým ochrániť oči.Túto internetovú stránku som založil dňa 8.5.2011,
k prichádzajúcemu 47. výročiu mojej prvej fúkačky.


Belo, inak Uzlík, 52.O.S., TN, 2011