Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:
Najstarší tlačou vydaní Sprievodcovia Trenčína.

Sprievodca mestom Trenčín a jeho históriou z r. 1893 -
strojový preklad zo strojne načítaného textu knihy v maďarskom jazyku.
Život mesta Trenčín a jeho obyvateľov sa v mnohých ohľadoch zmenil pripojením Trenčína na železnicu, dlhodobým prenikaním ústrednej moci do pôsobnosti samospráv, vznikom a rozvojom priemyslu, a mnohými dôsledkami uvedeného. S tým tiež prichádzal vznik spolkov, rozvoj poznávania a vedy - v rozsahu miestnom aj širšom. Začala sa pociťovať vhodnosť širšie dostupného písaného súhrnu poznatkov o meste - akéhosi sprievodcu. Tu spomenieme len stručne niektoré takéto diela v rozsahu pre úvod do tejto témy. V r. 1852 tlačou vyšiel prvý sprievodca: Der Wegweiser in der Trentschiner Burg-Ruine und Umrisse der Geschichte der kön. Freistadt und Burg Trentschin. Autorom bol trenčiansky farár Ľudovít Stárek (*30.3.1803 Bratislava; +22.3.1863 Trenčín; jeho životopis ja na týchto stránkach inde) Vyšiel síce tlačou, ale k významnej príležitosti príchodu cisára Franza Josefa I. do Trenčína bol pripravený slávnostne upravený a ručne dopísaný (dodnes zachovaný) výtlačok. Z tohoto diela vychádzali jeho nasledovníci v značnom rozsahu. Tiež nemecky je písané dielo podobného charakteru: J. Lord: Das Schloss Trencsén und dessen Gebiet Ďalší tlačení sprievodcovia autorsky logicky súviseli s miestnou sústredenou skupinou vzdelancov, čo boli profesori vtedajšieho kráľovského vyššieho piaristického gymnázia v Trenčíne. V roku 1893 tlačou Leopolda Gansela vyšla 80 stranová knižôčka TRENCSÉN szab. kir. város és vára vázlatos LEIRÁSA od kňaza a trenčianskeho piaristického profesora Karola Krasňanského. V roku 1913 vyšiel 41 stranový brožovaný sprievodca TRENCSÉN od trenčianskeho piaristického profesora Ľudovíta Kellera, popisujúci vtedajší aj minulý Trenčín i hrad, s mapou, piatimi fotografiami, jednou kresbou a s dobovými reklamami na desiatich nečíslovaných stranách.

Sprievodca mestom Trenčín a jeho históriou z r. 1893 strojový preklad zo strojne načítaného textu knihy v maďarskom jazyku
Tu ďalej predkladáme veľmi nedokonalý strojový preklad zo strojovo prepísaných zosnímaných strán Krasňanského knižôčky z r. 1893. Výsledný slovenský text je veľmi biedny, priamo nie je použiteľný. Príčina tkvie aj v tlačenej predlohe (tieňované písmo, žiaľ), jej zosnímaní (stratová kompresia; dpi postačuje, zdá sa že prevodová krivka tiež vyhovuje), ale najmä v nedokonalom OCR (optical character recognition) a nedokonalom strojovom automatickom preklade z maďarčiny do slovenčiny cez Google (Yandex dal podobný nedokonalý preklad). Ručné opravy sú síce možné, ale náročné na rozsah aj na vedomosti, preto nie sú vykonané, aj keď nedokonalosti miestami priveľmi bijú do očí. Význam zverejnenia tohoto veľmi nedokonalého slovenského prekladu vidíme v prvom a povrchnom oboznámení s obsahom tohoto už časom dosť zabudutého maďarsky písaného Krasňanského diela z r. 1893, ktoré je svedectvom svojej doby. Ak by sa našiel nadšenec, ktorý by chcel a dokázal preklad zlepšiť, môže sa mi ozvať za účelom dohodnutia ďalšieho postupu; moja elektronická adresa je v záhlaví prvej stránky "Trenčan". Popis pôvodného diela: 80 číslovaných strán formátu približne A6. Obrázky v texte: erb Barbory, erb Illésházyovcov, erb Zápoľských, Časti obsahu: o meste minulosti aj prítomnosti (str. 8-21), o hrade (s.22-40), chronologický prehľad A.D. 176-1835 (s.41-75), o okolí (s.76-80).
TRENCHEN krajčír. kir. mesto a hrad útržkovité POPIS. S obrázkom 5. Zostavil A NAPÍSAL: KÁROLY KRASZNYÁNSZKY, milosrdný kňaz. TRENCSEN 1893. Vytlačil a vydal Lipó Gansel. S úctou ERNŐ UCSNAY pol starosta Pánovi, a trenčianskych krajčírov. kir. mesto DO VAŠEHO DUCHOVNÉHO publika odporúča na znak úcty Autor. == Predhovor. === Pri predstavovaní mojej súčasnej práce svetu a t. čitateľ by sa ma mohol spýtať: čo začalo napíšem túto brožúru, po niekoľkých sem a tam, ale javili sa roztrúsene a vo fragmentoch bol oznámený popis mesta a hradu? Úprimne, tento krok sám súčasná kniha t. vydavateľstvo povzbudené a vlastniť ju, - od ktorej tlače po celé desaťročia pred tým u. n. "Wegweiser." in der Troncsiner Burg-Ruine und Umrisse der Geschichte der kön. Freistadt und Barg Trencsin “, ale v nemčine Jazyk! Z tohto dôvodu si myslím, čitateľ môže iba oceniť a pohoršiť sa bude t. finančná obeť vydavateľa a prispel na výstavu. nezlomí mi prútik, o to viac po zainteresovaných cudzincoch Poskytujem sprievodcu napísaného v maďarčine do svojich rúk, ktorých obsah sa skladá zo štyroch častí stojany, u. m. I. Opis pamiatok mesta. II. Informácie medzi zrúcaninami hradu. III. Chronologická história hradu. ARC. Pohľad na krajinu trenozínu. Materiál zhromaždený v týchto štyroch kapitolách od známeho „Wegweiser“; Pechán A. „Z príručky Vágvölgyi“; Lovcsdnyi „Z topografického popisu Vágu a jeho regiónu“ a ,, Westung. Grenzbott „XX. rok 6505., 6506, 6507: „Das Zámok Trencsin und dessen Gebiet „v. Josef Lord a Jakab Rupp „Maďar z jeho topografickej histórie “ a zariadil s opravami. Zimári a Jankó vies J. Vili. Ona. študent nakreslila. Striktne povedané však pri mojej práci priadzu tvoril slávny Nemec Wegweiser. A to je dôvod, ak t. čítanie tu a tam narazíte na rôzne historické údaje, nepripisujte cestu mojej osobe ale napísal pôvodné dielo - autorovi. A som veľmi rád ak a t. čitateľ s dobrými komentármi povedz mi, že oni sú. možné II. Môžem to brať ako samozrejmosť. Trenčín, i8gj. rok. Autor. == Popis pamätihodností mesta. === Trenčín sa nachádza na ľavom brehu Váhu é. vietor. 48 °, 53 ', 50 ", východnej zemepisnej dĺžky. 350, 41 ', 20 ", dole, 215 m. Od mora nad farbou, stúpajúca o tri stupne na úpätí hradného kopca krajčír. opisuje. mesto. Vchod Odchod z trenčianskej stanice, celá cesta do mesta míňame pekný park, o ktorý sa opierame Vietorisz László Trenčín Vm. 81. opovrhovaný jeho hlavným pánom (1861-1865), - s o ktorú sa stará mestské zastupiteľstvo momentálne na sebe. Pri vstupe vľavo je červená „Hviezda“ v záhrade reštaurácie, na skale hradu na vyrezávanom mieste vidno kríž, čo je 1662 aug. Pripomína 7. povodeň cestujúci s týmto nápisom: Exundationis 7. augusta 1C62. Obnovený pamätník v roku 1886. Povedal, len čo voda Váhu umyl skalnú stranu hradu, tzv roku narazil plť do vyčnievajúcej skaly a veslári v raite sú kríž zázračne zachránený tekvica. Za záchranu životov ako obetu vďakyvzdania kríž zdvíhali zbožné plte. Neďaleko od vyrezávanej dutiny je vidieť aj iný nápis, všakže čas úplne zničil zub železa a viditeľná je iba stopa. Údajne Rimania tento nápis z doby. Rovno smerujeme do mesta, dostávame Do centra Trenčína, napravo od malej župy K | S es dom, - naľavo je väčší na®y budova stúpa, tento alebo krajský dom.mwehiz- Táto budova pochádza z čias Márie Terézie v roku 1761. bol postavený v roku, pretože jeho nápis naznačuje: D. Maria Theresia pia feLICe InVICta. Aj v 70. rokoch malé i veľké medzi župnými sieňami sa týčila veža, na dne ktorého viedla brána - neporušená v tvare vedľa existujúcej radnice veža. (Odtiaľ názov dolná a horná brána). Týchto dvoch spájal obranný múr a dá sa úplne uzamknúť. Na pravom konci meštianskych domov, oproti so vstupom je tu Illyésházy palác, - Husár vedľa malej župnej haly dom, v ktorom stojí. dievčenská škola (prvé peklo - dievča sochy materská škola) je miestnym pedagógom - novopostavený Lamb Hostel, inštitút, (majetok mesta). Na rozdiel od vkusu vyvýšený sv. Socha Trojice stúpa, - vychoval slávny Miklós Illyésházy V roku 1712. Jeho titulky si zaslúžia pozornosť. Toto sa dá čítať zo strany otočenej k Baránkovi: íjIíOkIaie DjüI patkIs obbsíM Vieirb © SweffabIILI © BBAiralS. Excellentissimus ac Illustrissimus (Do = mínus prichádza (Dominus (Dnus .Nicolaus lllesházy de llleshaza (Perpetuus a Trenchin eiusdem ac [Liptoviensis Comitatuum Haereditarius Suprem. Conies \ Sacrae Cae— sareae (kegiae q. Majestatis Actualis Intimus Consiliarius a kol. (Regnum Hungaria's Aulae (Cancellarius. Nočná strana, spodok smerom k bráne: «JLöbIas: B> .eI fJOLII ®bbk1 SAKOVISE kkCbeatIs. Na južnej strane župná hala smerom k: «ILMIIab bpIkIttVs bastCtI okbeM IíokIs «» atIae KEPULEÍTOIB. Ďalej ide pohodlný cement chodník, je tu trojposchodový „piaristický piarista kolégium a popisuje. všetko. fögymnasium pretty C0 ,,? 9ium s dvojvežovým kostolom Xav. szt.Ferencz- f8gymn odporúčané pre. Túto budovu postavil George Lippay plne postavený ostrihomským primátom, —- a kostol bol vysvätený v roku 1657. ty. Jeho súčasný jas je však len skvelý zvíťazil po požiari v roku 1708. E kolégium a chrám kedysi patril jezuitským otcom volt. Kolégium otvoril János Püski z Nitry Biskup založený v roku 1644, - ktorý pridal daroval im tiež skalické opátstvo (Abbatia de rupibus). Neskôr Sze- György Lepcsényi v roku 1656, ale hlavne György Lippay, Estónsko. arcibiskup v roku 1653 s kapitálom takmer 120 tisíc frt a ďalšie obohatil ich o tovar; na vysokú školu a kostol v skutočnosti to položilo základ a vzhľadom na jeho súčasnú veľkosť. Za kostol a kolégium stojí na kontrolu. Desať korintských bledých veľkolepý spočíva na stĺpe z červeného mramoru maľovaná klenba, prísne pravidlá výhľadu s jeho postavami, bohatými na zlátenie. Podlaha a bočné steny mramorovaný. So siedmimi nádhernými oltármi. THE na hlavnom oltári č. Socha Márie lVa mét. vyrobené z vysokého, čistého striebra, - takmer sú z čistého striebra na bočnej strane svätostánku anjelské sochy a svietniky je. Vybavenie kostola 120 Zakladateľa to stálo tisíc forintov. Po zrušení jezuitských otcov a kostol a kolégium pre študijnú základňu pripojený, a v roku 1776 Mária Terézia, kráľovná Maďarska, je milostivá odovzdané do výučbového systému s tým rozdielom že veľké bohatstvo kotla mojich svedkov, základňa zadržaný v prospech. A tak zmrzačený dodnes piaristi vydržia. V roku 1877 malá telocvičňa. do ôsmich tried doplnené a študovať sú udržiavané štandardne. Vysokoškolská knižnica je v tisícoch ide na objem, meno. jeho diela však sú krajina. boli umiestnené v knižnici so zrušením jezuitov. Cirkevné odevy, relikviá- uma je veľmi cenená, už v staroveku zadržaný; hlavná pieseň obrady a účinkujúci jeho izby sú bezkonkurenčné, najmä brat Med. nyánszkyho prírodovedná zbierka si zaslúži väčšiu pozornosť. Telocvičňa zodpovedá potrebám doby. Toto je budova západná strana l1 / * m. vysoká, Je to pamätný kameň veľkej povodne z roku 1818 zachytené: YI «es1Ma neXta aVcíYstí, FATIiES Y®Dae eXCreVerakt___hYC VsqVe. WOF 1813 Nachádza sa oproti telocvični Convlotu8, založený arcibiskupom Szécsényim v roku 1694, Inštitút pre vzdelávanie ušľachtilej mládeže (Convidus nobiliurn), ktorá budova neskôr (tzv zrušenie jezuitov) sa stalo mestom uvedené na vzdelávacie účely. Zatiaľ však do skupiny 71. pešieho pluku, ktorá tu sídli slúži ako kasáreň. Naľavo od mestskej veže je rosháza, s malou vežou, aby videl jeho dom. mestský erb. (Toto, pravák jahňacie drží v rukách vlajku. Len také vidno vedľa radnice veľké veža a farská veža rovnako. E czi- dovoľuje si výskumníkovi naznačiť, že II. Endre získal trenčianske slobody a stal sa krajčír. kir. povýšený na mesto; - Je pravda, jeho diplom stratil, ale až po Endre Kir. peniaze sa pravdepodobne vyskytujú u jahňacieho mäsa czimere je z tohto veku.) Táto budova bola kedysi Bol to Serényiho druh súkromného pobytu a jeho posledné manželka moravského emigranta grófa Zahra- deczkyné vala, od ktorých roku 1663 kúpou, budova sa dostala do vlastníctva mesta. Predtým však uprostred centra v dome číslo 13, boli držané v meste zasadnutia rady a slúžilo na radnici! Farnosť priestor a chrám. Vedľa mestského domu stúpa na východ na ulici (Dr. Brancsik K. kraj byt vedúceho lekára a významného prírodovedca spolu s bezkonkurenčným chrobákom, motýľom, zbierka slimákov si zaslúži pozornosť,) dostávame na kryté schodisko, ktorým do farského kostola alebo do starého podľa názvu: „Marienburg“ - ak jazdíte cesta. Nachádza sa na najvyššej priečke podkovy krucifix vyrobený podľa vkusu, - čo je 1886. zachytáva oheň. (Tentokrát kostol pod centrálnym hradom sa stala korisťou plameňov s radovými domami.) Jeho pamäť je označená týmto nápisom: Y®ea € Is VICtIMa IísCenBI! PÜIiä RüVSXl © bILatIs. Na prvý pohľad príchod na farské námestie stlačil miesto, ale čoskoro krásny výhľad z najvyššej výšky námestia sa otvára do mesta a na vidiek dole. Budova na západnej strane vôbec Kaplnka zasvätená archanjelovi Michalovi bol —- ktorý zo XIV. storočia počiatky a oblúky gothicus existujú dodnes zostávajú nedotknuté niekoľko dní, - mama semienko použité. Významný kostol na tomto kopci jeho základný kameň bol položený v roku 1553, - (po r z dôvodu obliehania starého kostola v roku 1528 zničené), - a dokončené V roku 1558, nasledujúci rok, Zaka- vysvätil biskup István lincsy. Staviteľom tohto kostola bol Talian, (Volal sa. Sebastian). Kostol až neskôr vyhral svoj oblúk, - ktorého stavba Viedol ju architekt Miklós Busz. Stĺpec 6, na ktorom spočíva klenba, v Oravskej župe zhotovil kamenár John Ostravssky od. Toto je príležitosť noci múr v zátoke kostola sa stal dole a o pár decimetrov ďalej budova. Týmto spôsobom cirkvi, ale tá prvá stratila proporcionalitu. Kostol má niekoľko chuťových vetiev. evang. padol do rúk, ale opäť kath. zotavil sa. Nebude to nezaujímavé spomenúť, čo stála cirkev stavby v tejto dobe. Na kamenárske práce dostalo sa: 28 zlatých pr., 6 meracích raž a 2 vínové pivá; 29 frt za tesársku prácu a 1 vínové pivo; pre stolárske práce 20 frtot. - 100 ks pre pomstu zaplatené 4 forinty; 100 ks pre lamely 1 frtot. 1300 ks pre šindle 1 frt, ale cena okenného skla sa rovnala platbe kamenárov. Cirkev jeden vlastní strieborná sviatosť v gotickom štýle; - vraj Dar Ľudovíta I., uhorského kráľa, ktorú on IV. Od cisára Karola ako darček krištáľ obklopený striebrom, dostal za džbán, --- bol na svojej strane umiestnené v jednom kuse od stĺpika, ktorá je poslednou večerou nášho Pána Krista použité ako úhrada pri príležitosti - a ktoré dodnes v pražskej katedrále umiestnené na oltár na Zelený štvrtok a je držaný v pokladnici s veľkým milosrdenstvom. V kostole je železná mriežka uzavretá malá kaplnka, - • skrýva Eliáša domy, smer, mol lllésházy Socha Georga v životnej veľkosti, priesvitná alabastr, v stánku z čierneho mramoru, Wés- tiež u. tam oproti bočnému oltáru, mauso ^ eu- Vidno rudnú bustu Józsefa Mésházyho. dnes má krucifix vynikajúcu krásu a skvelý vzhľad. piebánia vitelü. Hrobka II. Cisár Jozef tempiom- dobre rozptýlené, šperky Dubniczra v. odnesené - a jedlo z rakiev boli vyrobené pre nemocnice. Cesta na hrad a samotný hrad Po tomto prospekte budem toto miesto ignorovať (II, kap.) Aj tak objemne bude to. Poďme do kostola Ľudová záhrada. od námestia cez malé dvere do južnej záhrady, čo je trenčianska detská armáda v lete tvorí jeho usadlosť; na tomto mieste takmer novšie, milšie inovácie sa stalo, čiastočne v meste, čiastočne v niektorých z dôvodu obety občanov. Pri príchode z kopca prichádzame k tzv Eliášovo námestie, - z toho svety ulice sú otvorené pre každú z nich. Na ulici vedúcej k Vág (v noci) viac je tam synagóga a izr. ľudová škola, - pozornosť v ulici Knbicza (na juh) obec elementárne hodné škola, - pokračuje evang. kostol a ®Stavba eí. škola, - vľavo (východ-juh) a tučne. Gyurcsek od kanonikov J. uyitrai založených šesť, starostlivosť o dievča, s narodením, pali szt. Názov dostal po Vinczeovi pod vedením bratov, čo je pekné jeho vybavenie a výstava si zaslúžia pozornosť; odtiaľto vedie ulica do Vrabcov Humna smerom (na juh), t. j. Humna, Trenčín Trenčín na predmestie, kde sv. Meno Anna Rímska kaplnka. kath. farárom podarilo sa, v celej svojej kráse a Chuti reštaurované (v roku 1890) ozdoby. Stále je na predmestí Trenčína novovybudované "kasárne armády" a župná nemocnica na konci mesta, sv. Pod vedením mníšok pomenovaných po Vinczeovi a buduje sa južne od mesta končí. - Takmer na okraji Trenčína každý dom má vynikajúcu záhradu s ovocím. Prechádzajúce súbežne s hlavnou ulicou, pozdĺž rieky, u. n. «Marsovszky utca han »van Najkrajšia budova v Trenčíne: a Marsovszkyho palác, - susedné súdne a ti finančné budova, četníctvo, oproti nim pošta a telegrafný úrad, tribúny. strojárstvo; je to ulica v jednom z rohov juhozápadu smerom k hostincu Scheibner. —- Vidíte, že idete ďalej. Hasiči s prominentnou vežou jeho usadlosti. Z miest zábavy stojí za zmienku: Nočný klub s peknou pivnicou v mestskom parku; the iielyei. Priestor vedľa dreveného mosta cez Váh. V opačnom prípade budú milovníci soli pozerať môžu si dlho oddýchnuť za hradným vrchom pohodlne vyrobené a dostatočne rozšírené na promenádach: (tzv. mestské «V Brezinej»). ktoré miesto v meste Brezina, prefektúra s veľkou finančnou obeťou a najlepšie zariadené pre potešenie publika. Blízko k tomu je pekné vojenská strelnica. Týmto smerom, do našich očí „Kasárne Fredericka Föherczega“ - pre 71. peší pluk, - župa postavené vekovo primeraným vojenská kolónia. Oproti nemu sú peknejšie lak stúpa - - a existuje veľká nádej, že Trenčín sa bude stavať iba týmto smerom a šírenie. Mesto Trenčín je všeobecne veľmi priaznivé robí dojem na cudzinca: je najstaršia v Maďarsku a najkrajšia na Váfjvidéku jedno z miest. Má 420 domov, - počet obyvateľov (okrem armády) vrátane) posledného sčítania ľudu z roku 1890 podľa: 2882 ​​zadržanie. orná \ vek lúka pasienok les výrobok ketlen. 1790 59 40 003 67 353 Jeho pôda je zvyčajne dobrej kvality, - častým nalievaním vody Váhu. - veľa meniť koryto rieky kaziť jeho úrodné krajiny. Treneson sú všetky okresy a činy. kancelárske ústredie; —Správa: kráľ. četníctvo, Armádny peší pluk a velenie 71. spoločného pešieho pluku. Vaše publikum je inteligentné - toľko úradníkom, vojakom a vojakom Trenesona možno nazvať kolóniou remeselníkov. - Farmár., ROM. kath. Izraelit pobočka. evang. reforma. kr. prebudí sa. 3388 1198 485 25 6 pozemský sotva bežal, - ale viac obchodník. Spoznajte náš priemysel mii z nasledujúcich údajov. V meste Trenčín je remeselník: 1 Stolár 39 26 Kominár 5 2 Zlatník 3 27 Lanový šľahač 1 3 Pozlátenie 2 28 zámočník 28 | 4 Tesár 11 29 Mäsiar 37! Ona Holič 11 30 Miller 6 6 Ošetrovateľstvo 8 31 Umývacia žena 8 7 Pôrodná asistentka 4 32 Obchod s dámskou módou 5 8 Bábková pec 7 33 Tlačiareň 10 9 Bognár 14 34 Každú hodinu 5 10 Klampiar 15 35 Pekár 35 11 Švec 174 36 Pracovník medi 8 1? Cukrár 7 37 Sipkás 2 13 Architekt 4 38 Sodronyos 1 14 Otočené 3 D Y Krajčír ioe Strieľať Fotograf 3 40 Mydlové ') \ T 1 SZO Potter 14 41 Stolička 1 17 kováč 20 Í42 Horák na uhlie 6 18 Čalúnená 10 43 Výrobca opaskov 2 19 Murivo 17 44 Maliar izieb 7 20 Vyhľadávanie kníh 2 45 Furier 9! 21 Kamenár 2 46 Tkáč 1 22 Kníhviazač 5 47 Vrhač tehál 6 23 V rukavici i Í8 1 imár 1 24 Sporák 34 49 Sklovitý 5 25 Záhradník 4 K dispozícii je tiež sporiteľňa a akciové družstvo; vzťah medzi nimi veľmi priaznivé. Železničná doprava je všetko v zaslanom tovare obe osoby veľmi prestížna v doprave. Sám vďaka železničnej doprave Vzostup Trenčína. Ten mimo mesta pred niekoľkými desaťročiami. odvážil sa, prinútený pripustiť, že Trenčín mesto napredovalo rýchlo. Mesto nové budovy podľa vášho vkusu, - jeho čistota presahuje omnoho prestížnejšie a bohatšie mesto. Jeho chodníky sú pohodlné. Centrum mesta je vynikajúce a robí ho príjemným pre oko v kruhu zasadil «acer> -¦ Pokrok v tomto veku zásluhy možno pripísať starostovi od roku 1887 sedieť na stoličke a taktne riešiť záležitosti mesta vedúci Ernő Ucsnay a jeho dobrý vkus a nepoddajnosť horlivá mestská rada, ktorí v našom meste nič nerobia ustanoviť a uvedomiť si, čo a v prospech a pohodlie občanov mesta na ozdobenie a povznesenie vášho zdravia aby ste boli neporušení! == Informácie medzi zrúcaninami hradu === Z 269 v. vysoko stojaci tren Chen sa chce dostať na hrad, tí traja Môžete sa k nej priblížiť vzostupným smerom: 1 a na hrad, vedľa veľkej župnej haly, na u. názov. «Počkajte na ulici "; Vedie 2-krát od hlavného námestia Cez „uličku“ oproti Najsvätejšej Trojici «Na ulici vedúcej do Váralje» trikrát na konci «farskej ulice» cez chodbu, Hneď ako sa dostaneme na dno ruín, - doprava, opúšťajúc farskú budovu, závoj nechal meno so. Budova «.Závoj» má päť typov sme stavaní v našich očiach. Táto budova, dokonca aj minulosť bytie. storočia, so starou bránou hradu (z toho po mame už ani stopy) s doskou bol pripojený. - Volá sa brána boli chránené 2 veže 9 m - 48 m - vysoký a 3 m - 79 m - v priemere oni mali; jednak pre stavby novšieho veku patril, rovnako ako sa dotýkal kamenný múr je. - Na konci tohto muriva vidieť stopy po jednom rozpadajúca sa sutina padajúca na cestu úseky a ktoré slúžili ako podpora pre výťahový most; 3 m - 79 m ďaleko a druhé murovacie stojany. * Predná brána je nízka jeho veža je veľmi stará, ale vnútorné murivo Vyrobené okolo 1G00, aby sa dal jeden umiestniť ťažný most môže byť na ňom jednoduchší uplatniť. Samotná brána je široká 4 m • 64 cm, Výška 3 m> 7í) cm, veža vysoká 6 m - 54 cm dlhý, 5m '69cm-široký a 9m-48em' bolo to vysoko. Zo strany útesu sa otvoril vchod do strážnej miestnosti, odtiaľto natiahol kamenný múr dlhý 62 m - 58 cm, ktorá je dielom staroveku, - a novšie bol niekoľkokrát opravený. Na konci tohto muriva nájsť bránu zabudovanú v novšej dobe a jeden tu ešte stál na začiatku tohto storočia dvojpodlažná budova (k veži vľavo postavená), čo je však cca 50 rokov [predtým, ako sa stal predajcom unesený a zničený. E veža Volá sa Matyášova veža - alebo Matyáš hodinová veža tiež. Západná veža tejto veže “ na piesni boli viditeľné dve obmurované gule, ktoré pripomínajú cestujúcemu rok 1528. Ostromra. Takých malých guličiek je viac tiež nájdené vyvŕtané do steny. Veža pod ktorými sú štyri poschodia 18m 17cm- vysoký a 6 m - 54 cm štvorcový základný majetok, bol komín hlboký 3 m - 79 cm (väzenie). Dvere na prvom poschodí sú gotické, dvere na druhom Roman, alebo skôr byzanthi, a pol strom tretích dverí neexistuje nie viac a štvrté poschodie až neskôr bolo zdvihnuté, aby sa na ňu dali použiť hodiny byť. Pôvod veže však spadá medzitým, keď got stavba! štýl zlúčený s rímskym štýlom (okolo 13. storočia). E z veže sa tiahne pevná stena, 36V špine, 15 m - 17 cm široké, - dva do kasární postavených na poschodí a odtiaľto až po horný hrad. Avárör- V bezprostrednej blízkosti veže- lakujú. naľavo od bytu strážcu 49m sa. gl «, v diaľke studňu nájdete, - Akútna. s hĺbkou 60 m 68cm- Posledný pri požiari spadol do studne strom lúč znemožnil vode ponorenie, - potom sa stalo niekoľko ľudí prepustili a nasadili na 72ra- 06om hĺbka studne. Po stavbe studne žiadne svedectvo - nemáme nijaké písanie, niet pochýb o tom, že výstavba studne, alebo rezanie hornín po mnoho rokov tiekli a ešte neexistovali v čase Matiáša; pretože používal vodné nádrže; oproti tomu kráľ Karol a ha Louis je možné dať načas, keď sú už bežnejšie zostali tu a mali problémy. mať dobrú pitnú vodu. (K studni vidieť dovnútra, a pokrčený papier zapaľovač a na skládku. Že to nič nie je kamene by sa nemali variť minimálne je lepšie naliať pohár vody). Podľa legendy je pôvod studne kamenný - Studňa1 súvisiaci s týmto príbehom: Zápolya kerinBÖ Štefana z bitky proti Turkom návrate priviedol niekoľko tureckých zajatcov Trenčiansky hrad, vrátane pomenovaného Fatime luxusné turecké dievča tiež. Niekoľko dní strávil Fatime v zajatí a zvíťazil so svojimi milými spôsobmi milosrdenstvo jeho mocnej milenky, zatiaľ čo Omar je basafi. adorátor dievčaťa s bohatými darmi priblížil Trenčín. do srdca podľa vášho výberu môže spustiť. Zapolya odmietol bohatý darček a kedy Omar ležiac ​​na kolenách prosil o milosť, hradný pán sľúbil prepustenie Fatime, ak sa Turkom podarí dobre rezať do skaly. Homár s niektorými ľuďmi pustil sa do tvrdej práce, ale tak bolo pomalé, že% bolo psychicky a fyzicky vyčerpaných Homár ťažko ochorel a chytiť ju mohla iba starostlivá úprava Fatime z hrdla smrti. Potom pri studni pracujúci Turci oznámili, že chválili Attaka, že ich chytila ​​voda. To ovplyvnilo chorľavejúcu basafiru. Vykúpil ju Zápolya Splnil svoj sľub, Fatim a vítaní milenci, pane cesta z Trenčína. Zatiaľ a povedal a na základe toho: Láska no “. Obchádzam, teda výskum zľava nachádzame cestu na koniec útesu. Bol- ako ďalej vidíš dvere, cez ktoré lower tom *: Môžem prísť do väzenia, do jeho trezoru iöcz je už dlho na roztrhanie. Odtiaľto (ako v hovorí) je zločinec, Horn-Gloska zinkový partner, zostúpil na hadicu a zo skaly v nádeji, že je Váh padá do rieky, (treba poznamenať, že po celé storočia najskôr čakáme na Hrad / umývanie skaly) spadol na vyčnievajúci vrchol útesu a našli ho rozdrveného skalné sedlo. Naproti tomu dolné väzenie je až po zákaz bol v dobrom stave mnoho rokov a istý čas zbrane používané v bojoch za slobodu slúžil ako úložisko. Avárká- Napravo od studne prichádza muž hradu poina. do jeho najstaršej kaplnky. Je to len prvé bola doska, ale neskôr klenutá. va sa stal a pozostáva z dvoch malých okien v gotickom štýle bol osvetlený, vysoký 95 cm a Šírka 47 cm. Stavba kaplnky sa datuje do 14. storočia. storočia. Samotná hradná kaplnka 7 m - 59 cm - dlho (svätyňa je 9 "* ' 18 m široký.) Hladujúci dvaja strelci izba, jedna 22 ra '12cm, druhá I3m 28um - dlhé a obe úplne Až do roku 1820 sa župné zbrane zachovali oni boli. Bolo to o niečo ďalej ako 18 m Brodenie s dĺžkou 28 m s ka- mlynom, nad jeho púdžou bola kamenná doska s nápisom: „C. I. G. C. T. L. a D. A. E. (u. I. Casparus Illyésházy Comitatuum Trinesin, Liptov a Dominus Arvae, Eques) auratus. Má molas in perpetuam - Anno 1630 - mi. priama pamäť confici curavit “. Ten kameň bol asi pred 40 rokmi Bol odvezený do Tr.-Teplicze a tam do starého kostola umiestnené na podlahe, (toto je hlavné námestie stál, ale v roku 1888 nový kostol postavený, starý zbúraný), teraz stopy označené krížikom. K mlynu sa pridružili tzv svadobná sieň, ktorá je l6m 04 cm dlhý a 8 m 03 cm široký tri okná označujú. Určite áno táto izba je určená pre zábavu domáceho personálu slúžil. Nasledovali budovy dlhé 79 m-05c, n slúžili ako stodoly a 60 rokov, predtým boli obývateľní. Rad budov uzatvára tzv hladová veža, vytesaná v podzemí 7 ra ́59 cm. mljy dungeon. E veža veže, priemer 6m 54cm a velmi pevna konstrukcia. Naľavo sa tiahne 37 m ' 93 cm dlhá ochranná stena (hradná priehrada), na ktorej V roku 1528 bola postavená malá bašta. urobil; za tým nájdete «tretiu ^ brána vedúca k hradu. - čo je nový vek výrobok z. Napravo od brány je 22 metrov dlhá stena smerom k väčšej budove. Barbory, ktorá má hradný tvar, a toto kráľovná] jorjJ (; ia kráľovná (kráľ Žigmund manželka); pretože sever - na východnej strane pod balkónom vidieť czime- lúka: štvordielna kamenná doska zo štyroch so svmbolom maďarskej rieky - českej s levom, orlom a eúlom s tromi hviezdami. Dno čaká v strede, aby uvidel jedného priestranný, ale už sa mohol zrútiť pivnica. Asi 15 m - 17 cm - ďaleko z tretej brány sa týči veža s vysokými dverami, nad ktorými je II- vidieť odkazovač Lyésliásy a Pálff'yak e s nápisom rod „Stephanus de lllyésháza prichádza Podzimný trineín, Lipto, Dominus Castorum S. Georgii et Bazin, Stomfa, Trincen, Likava, Suran, Clabrag (možno Cabrag?) Zitnia, ac Tovacio na Morave, Sac. Caes. Mtis. Consiliarius, ak liegnuru Hungáriáé Mag. Curiae atď. et Reštaurácia Catharina Pálffy od 1600 “. 45 rokov pred touto obrovskou vežou odtrhnutý a ezimert s 2 kartami prospieval kúpeľ Heinricha Jánosa v Trenčíne Riaditeľ ho vzal do Becsu. Zrútilo sa veža má šírku 2 m - 85 cm a 1 ”• 90 cm vysoké dvere, cez ktoré doprava k bašte a doľava k pomenovanej priehrade môžete ho získať 3 m - 79 cm '- 9 “• 48 cm- široký a 9 m 48 m hlboký. Neďaleko po jeho pravej strane vidíte zamurovanú gotiku štýlové okno, vysoké 2 m - 85 cm a 1 m Brána široká 90 cm s výťahovým mostom bola poskytnutá; asi 28m- 45cm- ďaleko od dejiska roztrhanej veže doľava, aby som opäť našiel nižšie brána vedúca k bašte, —¦ a 98 "* • Glcm - dlhý, 7m 59cm - široký; nad týmto ďalších 5 m „69 cm“ vysoký a 22 m „96 cm“ nachádza sa dlhý múr bašty. Naľavo od menšej motyky je a dvojpodlažná budova a je z tejto strany Zapolya schodisko do zákopovej hradnej priekopy. priekopa. ktorý je mladší, ale zhoršil sa. Ísť inou cestou je odrazovým mostíkom navyše sa dá murivo zavesiť vidno aj spodný priekop. Z havarovanej veže vedie 14m 28 cm dlhá chodba, 17 m - 59 cm ’široká chodba Hradné nádvorie.na hradné nádvorie. Stena je vpravo je pripevnená na šírku 11 m - 38'cm ', dve so stĺpom s olovom v obchode, ktorý a _ postavené z ruín. Na nádvorí samotného hradu, ktorý je 49m 31 cm dlhý a 15 m 97 cm široký, viditeľný naľavo je silná veža a vedľa nej a klenba dverí; toto je pravdepodobne Zapola pred časom z hradného nádvoria k bašte a odtiaľ viedol na východný kopec, keď hrad neoddeľuje ani priekopa z kopca. Uskutočňuje sa tu inšpekcia (keď je cudzinec odbočí smerom k hradu), pozri budovu 3 obmurované gule. • Prichádzame napravo od silnej veže a malá bašta s veľmi príjemným výhľadom, so zastrešeným balkónom na pravej strane boli to byty. Sú dôveryhodní najstarší ľudia na hrade. Var zrútená chodba vedúca k útesu '^ saf a neskôr viedol do hradnej priekopy. „“ Odbočením doprava vidíme opak lllésházyho brána, ku ktorej bol kedysi drevený lllésházy most (19 m - 92 cm dlhý) viedol a dostal „“ kedysi spočíval na hromadách kameňa. Nad bránou boli lllésházy a Pálffy czimere, mama je tiez viditelna, dalej s titulkami: Spectábilis ac jvlagnificus Hominus (Úo- mimis Stephanus de lllyésháza PalatH mis (Regni Hungáriáé Judex Cuma- norum ac Comitatuum Trincsin et Liptov, prichádza Sac. Reg. Mtis. Mathiae 2 ”di (Regis Hungáriáé atď. Consiliarius et per Hungáriám Locum tenens, ac Catharina (konzorcium Rálffy de Erdőd fecerunt anno MHCIX. Touto bránou sa môžete dostať k . «Tower Courtyard», ktorá sa nachádza v rozdeľuje budovu na 2 časti: - pozri vľavo budova. Ogy väčšia budova, toto je kráľ Ľudovít I. vlastnené manažérmi obchodov nižšie bir a po výške Súdiac podľa dvoch bola rozdelená na časti. - Z ľavých dverí 1 môže prejsť nízkym otvorom v široké nádvorie a odtiaľ smerom do mesta čelný (polkruhový) dvor. Odtiaľ pozri dve okná na západnej strane budovy medzi vyvŕtanými guľami v stene, sme svedkami na hrad aj z predmestia obkľúčený. Táto budova mala 7 izieb (medzi S 2 väčšími izbami, z ktorých väčšia 11 m - 38 mil. 9 m '48 cm' široký a bol zdobený nápismi.) Po jednej z týchto miestností (prvá podlaha) sa pod omietkou našlo veľa mien (S číslami rokov 1550, 1552, 1509), dospelo sa k záveru, že táto budova, (ktorá bola ešte začiatkom tohto storočia pod stropom by bolo) po zničení roku 1528 zrekonštruovaný. Svedčí o tom druhá strana označený (veľmi zhruba vyrytý) zimer tiež, ktorý je stále nad jednými z dverí tejto budovy bol na začiatku 80. rokov, ale v roku 1884 celú stránku spolu s vyššie uvedeným cziinerom odtrhol sa a vošiel do kúpeľne. Práve pre túto budovu boli 2 poschodia Budova typu Zápolya (dlhá 30 m - - 35 cm, J0m '43 cm široký) postavený týmto spôsobom V blízkosti Queen Queen's Suite bol v kontakte. Starobylá budova ktorá je však napravo od brány Illésházy a pripisuje sa Matthiasovi, s dvoma klenbami v dolnej časti a 3 miestnosťami v hornej časti sú viditeľné stopy, čo naznačuje oheň jeho zvyšky naznačujú. Nachádza sa v strede budovy, ktorá bolo v súvislosti s opevnenou vežou znateľné na strane veľkej veže 4 murované guľky. - Toto je roh budovy a Kráľovná Borbála laka v kontakte s nami dva metre, v oblasti 3m 79cm- hlboko dobre položené kameňmi koezka zlomilo sa to pred niekoľkými rokmi. Odtiaľto smeroval k veľkej veži naše kroky, západ slnka v našich očiach: Var smerom k hradnej kaplnke, ktorá však iba kaplnka, ppggpp k veži a budove kráľa Ľudovíta sa zdá byť pripojený, o čom svedčí: výčnelok prednej steny a červenkasté žriebätá zdobiace celú vežu, ktoré sú na strope kaplnky v gotickom štýle napriek prasknutiu zatiaľ nie boli úplne zničené. Je to tak nájsť gotickú stavbu kráľovnej Borbály aj v jeho dome. Loď kaplnky!) M-48 ‘™ a 7 m - 90 m široký; sanatórium 3m- 7 í) cm 'dlhý, rovnako široký ako druhý má aj ozdoby, ktoré a XVII. storočia. Kaplnka je reštaurovaná náklady na tento pomer znášal Illésházy. —- na zvláštnu žiadosť lllyésházy Lippay György Ostrihomský primát 16 (11. októbra O 3. počatí Nepoškvrnenej Panny Márie: vysvätený na jeho sviatok, hoci o 10 rokov skôr procesia Dňa Pána (v roku 1651) z tohto miesta bol vedený. Okrem kaplnky venujeme pozornosť už spomínanej a Kráľovná Borbála hraničí s nádvorím veže Borbála budova. Je dlhý 32 m '25 cm', 18 m 02 cm kir. budova vysoká a 14 m - 23 ™ '- budova bez slov a dnes. - tu: (Obsadzujem 3 borovice, 1 veľkú v eBy na! Ly a 7 - S menej ovocia, (komora s pokladmi tu t !? m ’8 nie úzky.) Tesné tmavé, folvoso (1 suita 43 bm - dlhá) vedie k budove piuczo a naľavo od vchodu, - pomsta 7 '"- 5í) cm', poklad 4m 74 cm - široký, vyrezaný do steny, malá šípka a osvetlená takzvanou ^ pokladnicou. Okrem toho existuje ešte jedna existuje, pre ktoré je indexové prehľadávanie tiež úzke vedie chodbou. Ten, ktorý sa tu použil dvere boli vyrobené nízko. The strednú časť budovy zaberala veľká hala, ktorá je dlhá 12 m - 33 cm, nyi široký a 7 m- 59 cm vysoký, tri okno je osvetlené. Nachádza sa pod ním a, špendlíková chuť a veľká sála góth boltivozoto tiež, ktorý sa nazýva kaplnka celkom podobná. Veľká izba dávno to bolo roztrhané, - zatiaľ čo borovice pravá aj ľavá sú úplne nočné. The napravo od budovy bola miestnosť, l) m - 4 cm dlhý, 7 m - 59 cm široký, dva osvetlené oknom, vysoké 1 m- 90 stupňov 1 m 25 ™ - široký, klenutý dizajn apartmán ako, veľká sála. Neskôr bola klenba presunutá preč a miestnosť, rozdelená na 2 časti podľa výšky, my 15 (i (stal som sa; pretože v týchto rokoch v noci môžete vidieť vymaľované okná v czimeroch. Czi- odvážiť sa vidieť (namaľovaného) dvojitého orla s týmto nápisom: «Margaréta Panna Gräfin zu Arch. Wittib »považovať toto okno za iné czime- muškátový oriešok a tieto slová: «Nosič Graf zu Arch; » sa zobrazí v susednom okne taký muškátový oriešok a tento nápis: «Anna Gräfin zu Arch» v druhom zimerovi orol s týmito slovami: „Georg Greif zu Serin.“ Ignorujeme vysvetlenie ezimertiky, a pozri sa ďalej do interiéru budovy. Vedľa miestnosti bol jeden bez stropu Dĺžka 48 metrov a šírka 19 cm miestnosť: nad touto rovnakou veľkosťou. THE bol naľavo od veľkej haly na každom poschodí 2-2 izby. Ten druhý bol okamžite dva 9 m - 48 cm dlhé pri vchode, 8 m - 54 cm - široké, kedysi silno strúhané okno osvetlené komínom a komínom veľká izba vybavená Zasadacia miestnosť, ale zasadacia miestnosť alebo Súd vydesiť. mohla to byť oznamovacia miestnosť, ktorá tam je je osvetlená silnou železnou mriežkou. Napravo je jeden, s niečím hlbšia, nevykurovaná miestnosť, - vyššie klenutý, ale vykurovaný; dno * u archív a vrchol môže byť kancelária) pýta sa budova- e'iez vedie na balkón. Teraz ich máme 43 bytie. schody do prvého poschodia Matschnker do budovy, - (je to iba z čias Matúša a svoje meno vzal iba od Matúša V paláci zvanom Matsakerhof vo Viedni samostatný dvor), ktorým je Borbála postavené na budove kráľovnej wow; správny chodbou 7 m - 59 cm - dlhou, 4 m - 74 cm široká izba s balkónom dosahujeme! Ak odbočíme doľava, vedú dvere do dvoch miestností a obráťte sa na jednu z nich kde sa predpokladá kaplnka bola postavená a vystúpila k budove Matschaker tam bol potomok ku kaplnke; - a z druhého mohli vyjsť na vežu. Všetky strany podstavca veže llm- Veža 3Rcm - výška veže 53m- 10cm- 68 palcov, s ° nalíčiť. Kedysi bola výška veže 15m '17cm \ šírka môže byť 7m- 59um-; až neskôr a v tom čase keď bola postavená budova Matschaker, veža sa tiež musela zdvihnúť, že ďaleko prevyšuje budovu. Ak vezmeme do úvahy podlahy veže, potom však musíme zvýrazniť 6 poschodí na druhej strane to boli kedysi iba 3 poschodia. E Vo veži je použitých 10 dverí v gotickom štýle 1 m - 58 cm - - lm - 90 cm - vysoká, 93 om- široký a 2 Roman v. byzanthy dvere tilu rovnakého rozsahu. Všetky vedľa je miestnosť a všetko toľko, až na dno, sa zohrievalo. Naznačujú to komíny. Vynikajúce pre IY. na poschodí bola izba), o 3 okná osvetlené, 5m- 69om- pomsta a rovnaké množstvo široká miestnosť. Tá diera to je vidieť na spodnom poschodí veže a v komíne vedie z bezpečnostných dôvodov v 70. rokoch bol zamurovaný roky, aj keď bol blázon od hľadačov pokladov sa znovu a znovu otvárali. Až nakoniec v roku 1880 to bolo úplne potrebné Potom som sklapol alebo zvracal tento rok zamilovaný pár do tohto balíka otrávený jeho životom a po ňom keď boli mŕtvoly toľko vymyslené sa začali rozpúšťať už nie sa dali previezť, tam zvyšok videl veľa na spodnom poschodí veže. Najvyššia stena veže A. ku ktorej faka. zata. okrem 43 schodov sa nachádza 66 kamenných schodov vyššie.a drevené schody vedie, kvôli neskoro Barón György Sina, ktorý k nej mal prístup. umožnilo to. A teraz z najvyššieho bodu hradu, pozrieť sa na hrad z verandy veže romjaira. Vidíme: na západ hradnú kaplnku a Lajos kir. budova; na noc budova Matschaker; na východ Borbála budova kráľovnej a ruiny Zápolya na juhu; v pozadí starodávna budova a Illésházyho brána. Ak to druhé the. ideme dozadu a vždy dozadu držíme sa vpravo, dostávame sa na chodník, a ktorá čaká na skalu a hornú priekopu hradu1- vedie. Na začiatku je to chodník trochu strmé, - ale nedlho potom napr. pohodlnejší spôsob. Do priekopy dohadovať sa, aby som to isté videl neďaleko ponorná chodba od vchodu. O hornom hradnom jarku, ktorý je 117 m * 58 cm - dlhý a 11 lm 38 cm široký, môžeme prísť dno, ktoré je široké 22 m - 76 cm, kde môžete tiež nájsť stopy po stĺpcoch, na ktorých kedy sa skryl klamstvo. Začal to István Zápolya postaviť oboje, ale stavba je hotová toto nemohol zažiť. Opäť naša cesta pokračujeme v ceste, ktorú sme absolvovali, s tým rozdielom že toto je cesta z farnosti, cez dvere na juh v »ľudovej záhrade» až oveľa novšie ako stúpajúce čokoľvek z vyššie uvedeného. Uzatváram záverečné poznámky na zrúcaninu hradu, moja krajina, - inak architektúra hradu moje vysvetlenie a prechádzam do III. časť, teda hrad jeho história je v chronologickom poradí popísať. Tu tiež spomeniem na hrad prírodou a umením obe severná časť strana hradu, je taká strmá je nemožné liezť; - Východná strana- bol obkľúčený z - a preto nájdeme najsilnejšie opevnenie na tejto stránke, hlboké priekopy, tri rády bastiónový múr, ktorým je hrad z tejto strany bol tiež tak istý, že iba Matthew mohol dlho vzdorovať Károlymu Hókértovi s obrovskými armádami - ktoré konečne čakajú presvedčený o svojej neschopnosti - zahanbený vycúvali! Staré spomienky, - stará sláva a vidí vo svojom lone pri pohľade na hrad, a to je nemožné aby sa tulák na chvíľu nezastavil súhlasím a oči dávno minulých čias necitujte skôr, zablúdite od jednorazovej pri pohľade na obrovský hrad v Trenčíne: «Tu v liajda dahlias bojujú za cenu svojich životov, Vo svetle ich šablí žiaril láskou. Teraz len priezračné steny merodezuek smutne za horia Ponúkajú nebeskú usadlosť pre hrobky. Ale v lone údolia vlny rieky vedľa, Predo mnou svieti nové svetlo a moja duša sa raduje: Pokojný pokrok v špine špinavého hmyzu, Požehnania prichádzajú v stopách sudcu. Takže stojte na mieste, pamätník minulosti na cintoríne: Budúcnosť bude rezonovať s piesňami z mnohých nápadov. “ (József Cserei 18 ^ 87.) == Chronologická história hradu. === «Das Schloss Trencsén und dessen Gebiet »v. J. Lord, peňaženka czinni Čítal som: (tak napíš toto Rupp Jakab, aj v topografických dejinách Maďarska.) Stará tradícia, ktorá sa na tomto vidieku nachádza ústnym podaním ústa, že Maďari v Maďarsku Trenčiansky hrad existuje od svojej okupácie, a že centrálna časť hradu je Tereniius (Ter ent ins tower) prokonzul, Julián odpadlík, rom. cisár XV. vodca svojej légie by boli postavené sarmatskými vpádmi proti. «Kr. u. Okolo roku 140 Márk Aurél za jeho vlády.) Na rozdiel od tohto názoru si dovolím dráždiť moje tvrdenie, že ak si Roman dávame teda historikom uznanie nemožné do Trenčína z Terentia by vzali svoj pôvod. A: Rímski historici jednomyseľne tvrdia, že Rímska ríša a susedné národy rieku Duüa tvoril hranicu a že to bol iba Dunaj mohli byť opevnenia a budovanie kolónií; čo je jasne označené veľa mamičiek prosperujúce dunajské mesto. Ak to tak je, Tremsen je najmenej nemohla by to byť ani pevnosť tohto druhu, alebo kolónie a nemôže podľa toho brať svoj názov Od Terentia. (Nie je nemožné byť tu bolo to rímske osídlenie. Nad spodným valom drevený parný kúpeľ a evg. na ceste medzi cintorínom hore) je hrozno Kamin, ktorá sa neskôr stala majetkom rodiny Knbinszky na tomto pozemku sú vykopané rímske hrobky dokonca aj Nero našli sa aj zlaté peniaze, čo je momentálne Jej majiteľom je pán Motpó Árpád.) Hoci Mark Aurelius 176 kr. n. nejaký priestor v nepriateľskej oblasti potvrdené, ale všetko bolo povedané tiež len blízko Dunaja: pretože iba Bolo to zadarmo pre 8 etáp (1440 m.) nepriateľa, aby sa držal ďalej od Dunaja. Syn Commoda postavil tieto opevnenia vrátil ho nepriateľovi a povolil že môžu byť preč iba na 2 etapy od Dunaja (360 m.). Na základe týchto v Trenčíne ďaleko prepísať dať etapy 8 a 2: pretože je to blízko 133-6476 km. (15 míľ) je to ďaleko od Dunaja. Je pravda, že Rimania sú jeho dobrodruhovia mohli tiež vidieť Trenčín počas svojich kampaní, a z tých 100 000 Rimanov niektorí «, ktorí sú uväznení Yasijtmi padli, mohli sa tu nechať, ale hrad je pod pitóiul, po ktorom niet ani stopy, nie je rímskej stavby dk, nie sú uznané. A tak nepoznáme pôvod! A. hrad a mesto v staroveku nikde ani nie je uvedený ako Trenčín. Ale tiež potom Trincin, Trincin, Tricen a Tritin dokonca Trisson a Trit- syn, u Anonyma Trusuna. Myslím, že je to samostatný názov the. Prišlo to podľa odlišnosti dialektov ususba. S najväčšou pravdepodobnosťou. pri stavbe hradu môžete vidieť tri výrazné bašty a možno ich odvodiť z trojitého stupňa Meno Trenčín; po c slovanské slovo trytin- liárom znamená hrad (ínrzliárom G'wzrvár.) Poďme ďalej! Mysliteľné ‘ že odtiaľ mohol vzniknúť Trenčín, keď t. i. rýchle rezanie (kódové horló) vzal to priamo pod skaly hradu spôsobom, nastupujú rafty a pri vyčnievajúcej skale (ktorá je pre ne miestom mohli byť určite nebezpečné), navzájom dal pozor: Vozor pri Tréineh Dávajte pozor na výbežok (tj. Skalu), ako by ste to robili sú to rafty o to nebezpečnejšie keď sa k sebe blížia hlasným krikom komunikoval. Toto varovné slovo časom vyschlo the. vyčnievajúca skala a tiež na svojom mieste. tak možno uvažovať o pôvode mena Tremsen s najväčšou pravdepodobnosťou autentické údaje v neprítomnosti. Nech je situácia akákoľvek, tým neskôr výskum ukázal, že v údolí Váhu Boli Jazykovia, ktorí boli Slovanmi, a s nimi našiel geografa menom Ptoloinäus a Mesto zvané Trisson alebo iné rukopisy po Tritsonovi. Avšak po zyge, s Metanastae (emigrovaní Gréci), ktorý sa usadil v Tise a D «wa medziľahlom, nemali mesto s týmto menom, potom Trisson ležal v susedstve Slávo-Jazyqok, ktorý geografická poloha potvrdzuje tvrdenie Ptolomäusa. Na hrade padajú prvé parcely a bývali v radovom dome pod hradnou skalou, zatiaľ čo vody Váhu sú stále v oblasti tiekli tam, kde mama nočné domy sú k dispozícii. Tento tok Vagy je ľudský možno overiť autentickými údajmi od pamäte. Je tak isté, že Trenčín a Hrad je jedným z najstarších sídiel v Maďarsku: poloha mesta zo strategického hľadiska zaujímavé, a hradný vrch, najmä vo veku keď sú výsledkom bitiek a kampaní záviselo od príjmu a zabitia hradov, postavenie vojenského pozorovateľa má mimoriadny význam bolo, a tak sa dá predpokladať, že jeho hrad bol skôr vznikol ako mesto. Zhromaždili sme naše historické údaje do nasledujúcich je možné kombinovať: bez Pane dáta a Ruppova «Topografická história» Postupujem podľa rozkazu: Árpád mu poslal 895-hm Zuart, Kadosa a Huba, Dobyť Horný Panón ia; s týmito konfrontovaný zoborský semenník (Svatopluk) vodca kráľa marahanov Open a ° c po 3 dňoch urputného boja uspel v. Maďari moravská vojna páni. V tejto bitke bol Zobor zranený Kadosa pištoľou a zajatý spadol. - o 2 dni neskôr Nitriansky hrad a obkľúčení Maďarmi, Marathi Liianova armáda bola rozbitá a Zobor usmrtený Bol odsúdený. Kvôli tomuto víťazstvu sa vzdal Galgócz a samotný hrad Beczkó; Trenčín a okrem toho po celom hornom Váhu opevnené miesto sa takmer vzdalo Hubahu; [Et onines nationes illius terrae se subiugavenmt sibi usque ad üuvium Vystrihnúť. V prospech tohto nariadenia: non solum modo ipsos subiugavenmt, verum etiam omnia castra eorum ceperunt. quorum nomina haec sunt asquo modo: Slumbey, Colgoucy, Trusun, Blundus et Bana et ordinatis custodibus castrorum iverunt usque ad Üuvium Morva, (Béla anonymný úradník kráľa, 15a (37)] veľkí a vodcovia od spomínaných hradov po putá zbitý a odvedený k Árpádovi, so súhlasom vedúcich ľudu ich putá rozpustil ich, - sú prísahou vernosti vložil do jeho rúk a na oplátku je iný majetky dostali. Posledný Slovan. Ku- premus-Comes bol trenčiansky hrad Lahore. Obaja nazývali hrady a oni vyhlásil jeho majetky za národný majetok Árpád. 1069. V roku 1069 vtrhol Ottó moravský berczeg Do Maďarska a zničil Vág- údolie až do Trenčína, armáda porazených vyhnala mnoho národov a kvasiniek. V tom čase to bol Opos, Martin klamstvá jeho syn, trenčiansky rodák a jeho veľvyslanec, ktorý konfrontoval Otta so svojím vojskom, ho porazil jemu a všetkému unesenému tovaru znovu od neho. O tom kráľ Šalamún pre jeho statočný čin: „Odvážny?“ zavolal ho a Báthoryová pochádza z tohto Oposu rodina. Že tentoraz existoval v Trenčíne, o čom svedčí listina z roku 1111, ktorá podľa príchodu Maďarov do Trenčína a toto miesto našli ako mesto Vedelo sa to aj pred svätým Štefanom, ale jeho osud sa nespomína. Jeden zo starých hradov sa počíta uvedené: 1141-1267. roky: Alaghí 1141, Michael 1193-95, Bob 1241, - Vogomel (Bogomir?) Sobeslavov syn, 1247; tento tatarák niektoré postavil po zničení hrad s maximálnou rýchlosťou a ilv spôsob zachránil životy mnohých ľudí; a preto bol odmenený kiszuczai Szűcsi údolie. Neskôr spomenuté: Boas 1259; Herand 1265; Jakuba roku 1267. V mojom úplete z tejto doby na Trenčín doložené nič sa nespomína; to je isté Okolo roku 1200 sa «Johannita> v. „Maltčina“ rytieri boli pozvaní do Trenčína. (Ich kostol sv. Bolo to pre dušu a bol to ich dom na predmestí, ďaleko od radničnej veže, napravo na pozemku za prvou radou domov.) Patrila im aj obec Lehota. - V roku 1301 sa rytierom Johannita páči Karol horliví veriaci strany v Trenčíne musel odísť a nahradiť ho Ferencz- boli zavedené objednávky; V roku 1528 to je Počas obliehania kláštor Kaczi na rozkaz vrchného veliteľa už sa to nezostavalo. V roku 1224 II. Za vlády Endreho v roku 1224 Trenčiansky hrad a panstvo benediktínskeho opátstva pripojený k jeho nadácii. V roku 1241 zasiahol nešťastný Sajó- 1241. medzi IV. Kráľ Bela smerom k noci utiekli a šťastne na hrad Znvo dosiahol, - ale prenasledovanie Tatármi v dôsledku toho nútený odísť; - THE Kráľ prišiel cez malú Fatru do Trenčianskej župy, obsadil všetky hrady a Bogumir, syn Soboslavov, vrchný veliteľ Trenčína menovaný a región Váhu Snprernns sa rozhodol. 1254. V 1254 TV. Kráľ Bela má dvoch hrdinov uviedol v Trenčíne hradných pánov, ktorými sú Sajó v boji vynikli: Baast a Herand. že atentáty na syna českého Václava a Ottokára chrániť vidiek pred. Od roku 100ü do roku 1318 prekvital vznešený, statočný rod Pochádzalo to z Árpádovho domu v čase kráľov Od vnukov Szabolcsa po Chaáka (Tschaák) povedala vetva. Táto vetva bola častejšie podpora trónu, a teda dôstojnosť a obdarený bohatými statkami. Aj keď tento slávny rod je Chaákvárske črevá prichádza, napriek tomu podľa starého zvyku vzal svoje krstné meno z mena svojej matky. Nájdite jednu Chaaks: Ugud, Kisfalu, Újlak, Bakony, Marczaly atď. Krstné meno je často zmenené na priezvisko; takže Uqud, Ugrin, Chaák, Ujlaky, Demetrius Chaák; krstné meno otca je veľmi často pre jeho syna dané priezvisko: Miklós, syn Ugriusa Miklós cestuje. A to je bežný zvyk sťažuje zostavenie rodokmeňa a všetci tí, ktorí nevenovali pozornosť verili, že Máté Chaák z Trenčína bola to posledná Cha. - Toto je dobre známe rod mal majetky aj pozdĺž Váhu, a Csachticz sa javí byť tiež patril k Chaaku. V roku 1275 IV. Vláda Lászlóa 1275. István Csák dostal trenčiansky hrad a ako darček za jeho statočné správanie Ottokar vrecko proti kráľovi. V roku 1295 III. Vláda Ondreja 1295. v držbe Mihálya Csáka (bývalého syna) bol umiestnený na hrade. Mihály Csák zomrel v roku i300 a v roku 1300. slávny Máté Csák (Mathias Treuciniensis) sa stal majiteľom hradu a pánom Váhu, Náčelník trenčianskej župy. V roku 1302 sa Máté Csák zjednocuje v roku 1302. Arcibiskup kalocský k uhorskej korune ARC. Belova vnučka Václav, český kráľ ponuky. Iba v tom istom roku Viac sa podaril trenčianskemu náčelníkovi Matthewovi získať hlavu strany pre Václava, ktorý prijal meno László a bol korunovaný arcibiskupom z Kalocsy. V roku 1305, po Mátém Csákovi a 1305. jeho partizáni boli sklamaní z Václava, Na trón bol povolaný bavorský princ Otto, kto je tiež IV. Bela mala vnučku; a Korunoval ho Benedikt, vesprémsky biskup päť. 1308. V roku 1308, po odchode kráľa Ota, sa objavil s Máté Csákom v Trenčíne, Nežid, pápežský veľvyslanec a nasledoval ho po prisľúbeniach a presvedčením kráľ Karol vyhrať jeho večierok, aby sa Bábka Charles ho ako čelenku župy a potvrdil ho ako pána všetkých svojich majetkov. 1310. V roku 1310, po Máté Csák v parlamente sa nedostavil, dokonca ani so svojimi straníckymi sympatizantmi Sprisahal sa proti Karlovi, Csákovi Bola vyslovená Matúšova cirkevná kliatba. 1311. V roku 1311 všetka nižšia šľachta (Z Komáromu do Horných Karpát) Iba Vstúpil do Matúšovej strany. Toto je cirkev rozzúrený kliatbou zničil diecézy Nitra, Ostrihom a Vác a stal sa pánom svojho majetku - tak natoľko, že jeho pozostalosť z Ostrihomu a Rozšírila sa na Spiš. Na mnohých hradoch (až do Vyšehradu) tisíce a tisíce zaplatené bol vojak, jeho poddaní boli ako jeden kráľovi - s palatínom vo svojom okolí, dvorný majster a pokladník (a v hrade Treucsen) s jeho obranou a s vodovodom; pred hradom ďalekosiahlymi pestovateľmi a zoologickými záhradami boli všade všade kniežatá nádhera a svetlo dominovali. Tento rok je júl. Na 6. Gentilis bi- bornok vyhlásil cirkevný zákaz (interdictum) Mátéra Csák, jeho spojenci a celá oblasť; v skutočnosti, že mŕtvoly by tiež mali zostať nepochované. Napriek tomu slová cirkevného zákazu Matúša sa to netýkalo, hoci Nitriansky biskup Máté Csák je politický radila svojim inštitúciám. V roku 1312 Máté Csák a Károly R. 1312. vec bola v hre v Rozgony; pôvodne zvíťazila armáda Mátého Csáka, zvlášť keď 1700 obrnený národný tím jazdec Aha pod velením svojho zboru prišiel mu na pomoc; však jun. Dňa 15 stalo sa dvom náčelníkom Demetrius a v dôsledku jeho veľkého náhlenia Pri Rozgonoch bola bitka stratená. Generálni riaditelia: Demetrius, Aba a Omode a zostali mŕtvi na bojisku; A len Matúšova armáda, hoci bola oveľa menšia, bola počet stratených vyústil do behu. Jediným Mátého najväčším nepriateľom sú hobliny Endre, ktorý IV. Tatársky kráľ Bela zachránil ho z ruky ako väzeň v Trenčíne bol privedený na svoj hrad a na príkaz veliteľa hradného pána Bol odsúdený na smrť. V roku 1314 sa partia Mátého Csáka stratila. urobil z Komáromu a Visegráda kráľovského v dôsledku víťazstva vojsk, a od r spojenci nevedeli od Visegráda Držte sa tohto dlhého radu na Spiš, R. Károly bol prinútený do Ostrihomu odovzdať ostrihomskému arcibiskupovi. - • Za všetko napriek moci iba Matúša bol zlomený; iba potvrdené Svätyne, Tapolcsán, Baán a Žilina a vojna so skvelými výsledkami pokračoval na Morave. 1316. V roku 1316 sa v Kalocse zhromaždil mních fakulta zopakovala medziodborové Csákovi a jeho partizánom. Je to však tak zostali akoby neúčinné bývalý; pretože Charles R. medzitým jeho chorý starec sa na Csáka neodvážil zaútočiť a nechcel; na jednej strane neodvážil sa ho vo svojom víťazstve úplne zlomiť, na druhej strane sa bál, že bude biskupom rameno 1 dobytého panstva sám bude požadovať v prospech. 1318. V roku 1318, sept. V 9. jeho veku Máté Csák zomrel (a ako Bél poznamenáva, horúčka) na Trenčianskom hrade, všetci muži bez potomkov. Len Matúš je Maďar. najväčší oligarcha ríše už nie je! Pravdepodobne z Trenčína bol po interdikcii pochovaný na hrade bol pod a cirkev to nedovolila ho s kostolnou nádherou alebo nejakým kostolom umiestnený na jeho cintoríne. Máté Csák a jeho partizáni sú chválení, že počas jeho horiaceho dobrodružstva, na rozdiel od tvrdenia niektorých - iba jedného bol by tiež vykonal lúpež v chráme. Ján sám, v tejto súvislosti nitriansky biskup nerobí najmenšiu výčitku Matúšovi. Mal menej na mysli Mŕtvoly patrónov nitrianskej diecézy (Sv. Sorard a Benedikt) upáliť, ako sa všeobecne verilo; naopak Do roku 1638 boli tieto mŕtvoly viditeľné v v hradnom kostole v Nitre vo veľkolepej rakve v rovnakom roku Umiestnený na hlavný oltár biskupom Telegayom. Aj keď exteriér zatiaľ uvedený vzťahy, vojny a dobrodružstvá Zdalo sa, že majú Matthewovu pozornosť zaujatý, obaja vedľa očí Mátého Csáka sklamal blaho Trenčína, ktoré on prosperujúce obchodné mesto a vypočítaná podľa vlastnej meny v dokumente z 13. storočia Fejér Kódex dipt. Tom. 6-0 obj. 2. pag. 300-a. ,, Decem et septem solidos Trinchiniensesu, o niečo ďalej: „Odoginta sex libris Trinchin iensibus “. Ukázať, že tento dokument je bažinový Trenčín mal vlastný erb. Len Matthew nie je len hrad, banem aj mesto so silným murivom a baštami obkľúčil ho a oboch prinútil, aby boli ochabnuté začarované bažiny na ďalšie dve storočia častejšie vládnuce kniežatá bol mocnosťami navštívený a nenávidený slúžil. Iba Matthew vďaka jeho dithu „husiti a Turkov kruté dobrodružstvá vpredu Zachránili ho v Trenčíne. Mesto Trenčín jeho obecenstvo to vylialo z petrolejovej rudy "Matheus v Trenchine to poprsie." pretrvá to aj po svojej smrti. A za päť storočí nad stráženým pokladom na pár rokov pred Národným múzeom ochrany nechal to tak. Aj mimo Trenčína bude žiť trvalou spomienkou; lebo to potvrdil Baán, Tapolcsán a Žilina mestá a zvýšil ich na lepšiu poličku: ďakujem mu Komárom za víťazstvo a Vyšehrad je stály svietiť. Až po Matúšovej smrti na všetky jeho majetky zapojený, neporušený v Trenčíne sám kráľ sa zmocnil mesta. V prvom prípade bez odporu, lebo to nič nie je. nezanechal nijakého dediča dozadu; v druhom prípade mesto dostal sa pod štát, zatiaľ čo v roku 1321 zložil zbrane vďaka tomu sa stal majetkom kráľa. Počas tohto obliehania však hrad zostal nedotknutý mesto je strašná nočná mora ničenia odhaľuje pred našimi očami, čo ho robí jedným ani z tej doby nemáme dokument, všetky boli zničené. . Kráľovi však netrvalo dlho jeho spravodlivý hnev, pretože už v roku 1324 Charles, Paul na príhovor kastellána Trenčín zo všetkých povinností krajina uľavila mestu ako povedal - tým ľahšie a byť lepšie štruktúrovaný. A naozaj Vyvrcholilo do starého trenčianskeho vrchu krátko nato, pretože v roku 1335 stal sa súčasťou právomocí. V roku 1324 Rob. Károly Pál dostal meno 324. menoval kastelána pre Trenčiansky hrad. V roku 1335 sa zhromaždili v Trenčíne 1335 hrad poľského kráľa a ďalšie mocnosti veľvyslanci. Sám Rób. Charles sa objavili aj v Trenčíne a uzavrel dohodu s Poliakmi, podľa ktorého poľský národ a Kráľov švagor, Kázmért, syn Ulászló, nastúpil na trón a R, Charles je mocný s maďarským vojskom pochodoval do Poľska a porazili tam napadnutí Tatári. Kráľ Ľudovít I. prišiel v roku 1362) 7 liaddal do Trenčína a po pár skupina armád prenikla až na Moravu, Cisár Karol z kniežaťa Bolega (Scliwei- nitz) poslal k nemu kráľovi Ľudovítovi urobiť sneh; toto, kráľ prípadu poslal Nicholas Kenth palatín a Belek István index curiae Károly Brünnbe cisárovi. Toto je dokument v Trenčíne vyrobené a podpísané. Za zmienku stojí kráľ Ľudovít zbrane a iný vojenský tovar, ktorý sa tu vyrába zhromaždenie. (Na území Trenčína dedina, “zachováva si JJámri pamiatku, kde sa potok kvapkajúci z hory nie je kladivo, ale udržuje mlyn v pohybe.) Urobil to tu slávnostná prísaha aug. 15. u. rok Kráľ Ľudovít a cisár Rezső z Rakúska, že nebudú medzi sebou bojovať až do zatiaľ čo bývalý cisár Karol a Ján brata nebráni. Tu uviazal mier medzi kráľom Ľudovítom a cisárom Karolom volal Boleg a Rázmér poľský cvrlikání, Peter, pápežskí nuuti- v našej prítomnosti. (Krištáľový džbán s a kúsky látky použité na poslednú večeru je to prevodník a gothstyl sviatosť tu uchováva pamiatku úpletu Mier Ľudovíta I. a IV. Medzi Charlesom; prvou je pražská katedrála, posledný v našom farskom kostole, páni.) O desať rokov neskôr, v roku 1372, v júni 1372. Ján sa zjavil kráľovi Ľudovítovi 28., Alexandrijský patriarcha diskutovať kráľ, cisár a bavorskí vojvodcovia nedorozumenia. Už okt Zhromaždenie týchto spojencov sa uskutočnilo 6. dňa V Trenčíne. Tu sa objavil Lajos kráľ s kráľovnou a jej matkou S Alžbetou; a cisár Karol a Cisárovná, gróf Rezső a niekoľko Bavorov horezeg; vykonávať množstvo veľkňazov, magnátov a Český národný. V roku 1375, 14. apríla, kráľ Ľudovít 1675. rozdal hrad Györgyovi Bubekovi kráľovná bola pokladníkom (ad honores); - dlho ho však nemohol vlastniť; pretože v dokumente z roku 1380 nájsť hradného grófa menom Matthew who ho počas desiateho vlámania odviezol na Moravu. V roku 1377 slávil Tren koncom jesene 1377. v chene už opusteného princa, v prítomnosti kráľovnej svojej najstaršej dcére Márii, Žigmundovi s grófom ktorý bol jeho synom IV. Cisárovi Karolovi, a dožadoval sa baňa v pôstnom období 1381. že Trenčín, Košice, Budín, Bratislava, Sobota a pod. zmierovacia zmluva (mladšia dcéra medzi Hedvigou a Williamom, ktorý bol synom rakúskeho kniežaťa Leopolda,) potvrdiť. Bolesť, budúci rok September 1382 11. ho Louis uchvátil Kráľ na Veľkú sobotu na plese v Trente najväčšia bolesť Chene zo 40 rokov za vlády mesta Trenčín a mnoho privilégií a listov slobody pre svoje publikum zraniteľný. 1386. Do roku 1386 zostala mladšia kráľovná V držbe Trenčína, ktorý však u. a, rok máj. mesiac vyhral jej manžel Žigmund, v Trenčíne veľmi často, najmä v. počas českej vojny rád zostal. Ako neskorší kráľ a cisár nové privilégiá a dal ústupky mestu okrem potvrdenia tých starých. Pl. Tren- uhlie malo právo leštiť a Prístavy z Ruska cez mesto, chvíľu zostanú v meste a dajú sa kúpiť pre všetkých, príp môžu byť vymeniteľné. To staré právo tiež Žigmundovi potvrdil, že Vág užívanie lesov na oboch stranách Patrí mestu Trenčín. 1387. V roku 1387 medzitým kráľ Žigmund zomrel György Bubek ustanovený za svojho syna Imra index curiaenek a trenčianska župa a okolité veliteľstvo poľských Zveril Stibora kmeňu Ostoja vznikol. Hrad držal Žigmund. V roku 1396 kráľ Žigmund podal hrad Chen sedmohradskej Vojvodine Endre Stibor, s ním veľa hradov pozdĺž Yágu, čo je príklad Matthewa Csáka podľa seba trenčiansky a vážsky gróf nazval ho pánom. V roku 1399 kráľ Žigmund Stibor 1399. Endreho obdaroval Beczkóovým hradom a statky, takže Gilley a Ga- zjednotený s lúčom, vyslobodil ho zo Siklós zo zajatia. Vymenoval ho ni hrad počet. V roku 1424 III. Stibor, syn Stibora 1424. Endrén, trenčiansky gróf, postavil Hrad Beckko a premenil ho. V roku 1430 vpadol husitský tím do 30. rokov 14. storočia. do krajiny pod smer Welek a celú cestu Postupovalo to až do Veľkej soboty; Stibor Trenčín zhromaždili armádu a to isté tlačil sa dopredu až na Veľkú sobotu. Kráľ Žigmund bol v meste Sintava, Stibor sa tam spojil s kráľovským s generálnym riaditeľom Jánosom Mátém. Žigmund vydal rozkaz k útoku, Stiborova povinnosť splnené, ale zdá sa, že Matthew zo všetkej závisti voči Stiborovi, zanechaného, prečo kráľovský tím Pohľad na Žigmunda husitmi zbitý. 1431. V roku 1431 III. Stibor je mŕtvy, ktovie bol najodvážnejší z klíčkov. Pozor mok nezostal. takže Trenčín a Stibor všetok jeho majetok prešiel na kráľa. 1434. V roku 1434 sa stal majetkom Trenčianskeho hradu K druhej manželke kráľa Žigmunda. Borbála (Borbálovou sestrou bol gróf Pre Gilleyho. 1439. V roku 1439 po smrti Žigmunda, kir. na objednávku Trenčiansky hrad transfery ku kráľovnej Alžbete Albertovej, manželke rakúskeho cisára. Podobne : Bistrița, Lion's Stone, Žilina, Str. nazývaný tiež Chen, Sicília a hrad Varin bol darovaný. 1441 V roku 1441 kráľovná Alžbeta. Albert z dôvodu náhlej smrti kráľa, na jeho ochranu hrdinovi českému vodcovi Giskrovi sa obrátil za časťou krajiny Ulászló, český kráľ bol uznaný Uralom. - s Kastelán Trenčianskeho hradu s kráľovnou dobrovoľne otvoril brány hradu Pred Giskrou. * 454. V roku 1454 za vlády Lászlóa V. hrad Trenčín a panstvo Huny daroval guvernérovi Jánosovi adymu. V roku 1457 sa László Hunyady 1457 zľutoval. ľan na smrť Po svojom rozsudku kráľ László Y. Trenčiansky hrad a panstvo z rodu Hunyadyovcov skonfiškovaný. Vlastne do Hunyady v Trenčíne mal majetok; pretože sám László Ilunyady 7 dní pred jeho smrťou čakali na Trenčín nevezi; aký pochod 1457. V listine 9 uviesť, ktorý dokument je a v archíve žilinskej mamy a sú zadržaní. V roku 1458 Mátyás Hunyady (Corvin) 1458. za vlády Trenčianskeho hradu a panstva, ako kráľovský majetok bol spravovaný. Ako rád tento vládca visí V Trenčíne, ako často a príjemne načasoval tu: ukazuje to nielen množstvo dokumentov, ktoré sú z Trenčína datované, ale tých 13 slobôd a ochranné listy, ktorých zvláštnosť je tu sú verne uchovávané. V roku 1459 slávnostná 1459. zásnubný kráľ Matyáš a Katarína, česky Medzi dcérou Podjebrad. Toto je slávnostné prítomný český biskup, zasnúbenie je potvrdené magnátom a rytierom. Tentoraz okolo Margit Gyulai v Haagu Vdova po Ferenczovi, trenčiansky gróf, je miestna ho predstavil farárovi Liborcsa dedina, ktorá neskôr do študijnej základne pripojený. 1461. V roku 1461 ho privedú vyslanci Českej republiky Katalin, Matyášova snúbenica, z Trenčína na hrad, kde ju dostala farebná java krajiny manželka budúcej kráľovnej. 1475. V roku 1475 bol kráľ Matiáš verným vojskom nula, István Zápolya 15 000 zlatých zaviazal Trenčín za HUF, ale II. Ulászló vo februári 1493. 23. hradu daroval mu ho s plnou výbavou. Odvtedy Zápolya s manželkou Hedvigou strávil tu väčšinu svojho života. Hedvig jeho žena ako vdova tu strávila zvyšok rokov, s tu narodenými deťmi: János, - S Georgom a Borbála. V roku 1512 prišlo sem niekoľko poľských biskupov a magnátov, že Borbála, Hedvigina jediná dcéra, Prevezmite snúbenicu kráľa Žigmunda I. Prišlo sem veľa delegátov kráľa Ulászlóa so svadobnými darmi, veľa maďarských biskupov a sprevádzané magnátom. Tu Hedvig zomrela 16. apríla 1521 a toho istého roku pečeň. Dňa 12. s manželom v špióne Don uložené do večného odpočinku. Pohreb z podrobností vieme: „A z Trenčianskeho hradu, ktorý možno dlžil mnohým krása jeho milenky, smútočný sprievod sa vydal na cestu. Na vozidle sa viezol 8-koňový koč darilo sa mu, od Georgovho syna, von na koni pej išiel pred sebou v sprievode; - po rakve prešli jeho verní radcovia: Bosen. Laurentius, a Hecko; Progresoval 15. dňa smútočná žena, 60 jazdcov, 30 poludňajších husárov. Jatočné telo bolo prítomné počas inštalácie Biskup v Nvitrai; István Podmaniczky, 400 kňaz, z ktorých každý dostal 75 denárov. V roku 1512 bol v roku 1512 pánom Jánosa Zápolyu. čakajú Trenčín, vzbura kurucov (Pod kontrolou Dose) na jednej strane vyčnieval maďarský národ domov naopak videli osloboditelia a ako jeho švagor poľský Žigmund I. kráľovi po porážke kurucza V roku 1524 sa dostal na uhorský trón V roku 1527 nešťastná Moháčova katastrofa 1527. po ktorom padol aj György Zápolya, János Zápolya v maďarskom Székesfehérvári korunoval sa za kráľa a Tren- založil spolu s jeho majetkami hrad Chen svojmu vernému priateľovi zásad, Pánovi levov. V roku 1528 Ferdinand, zákonný rok 1528. rálya do Maďarska, János Katziáner (podľa iných, Kocian) Poslal ju proti hradom Trenčín a Lionov kameň so silnou armádou. Kocziána v máji 1528 mesiac pred Trenčínom. Viac než po 30 dňoch obliehania, - 80 libier po hrade a meste boli roztrúsené delové gule. Podarilo sa mu tiež podpáliť strechu na hrade zakryté a v dôsledku toho hrad a mesto sa stal korisťou plameňov, Za to obrancovia hradu boli prinútení vzdať sa, 14 s uzavretím mierovej dohody body padli z oboch strán napísané, - na jednej strane Kócian, na druhej strane dvoma silnými obrancami hradu: Baraczlcay Certifikované Paulom a Basketom Benediktom. Okrem iného to bol jeden z bodov: - ..Á hradná stráž sa zaväzuje, - v prípade zo Zápolya sa neposkytuje žiadna pomoc, vzdať sa hradu “-„ Hrad so zbraňami stráže a Zápolya môže odísť so všetkým svojim majetkom, z hradu „S naozaj len a po kotviacich 3 dňoch bol hrad odovzdaný; zatiaľ čo v Kócziáne (Kacziáner) slnko vpochodoval do zničeného mesta a tam vyplienil a zničil. Hovorí sa, že svätý Pavol je prvý Maďar pustovník, mŕtvola piesne, ktorú naspieval kráľ Ľudovít I. Dostal dar od Benátok a po bitke pri Moháči z budínskeho regiónu, kde Bol rešpektovaný 145 rokov, Bol odvezený do Trenčína a tu v obkľúčení, zhorel vo farskom kostole. Zvyšné spomienky to jasne ukazujú že Kóczián v Trenčíne je škaredý obhospodarované a označené nájdenými proskripciami mená občanov, ktorí boli za sebou mučení. Za jeho krutosť trestná ruka ho chytila; pretože Kóczián bol neskôr za hanebnú zradu sťatý. Nosil sa oveľa ušľachtilejší Ferdinand s mestom a zničený proti jeho obyvateľstvu. Nielen to v tom istom roku potvrdené všetky dal svoje práva a dal nové, ale oslobodil ho ich na 10 rokov všetkého druhu z platenia daní; - prešlo dokonca 10 rokov predĺžil termín pre tých ktorí boli v úpadku. - V roku 1534 Magdolna Székely, Thurzó 1534. Elek, manželka iudex curiaen, to pochopila Trenčiansky hrad a majetky 1, Ferdinand- zo záložne. Thurzó ho obnovil celý hrad a celá rozsiahla budova umiestnené v dobrej ruke s bohatým svetlom. V roku 1548 kráľ Ferdinand Szécsy v roku 1548. Margit, menom Thurzóovej dcéry, zarecitoval hrad a spravoval ho na základe zmluvy je to kastellán od Zapolya V prospech Jánovej vdovy. V roku 1558 bol hrad Szúcsa zjednotený v roku 1558. S hradom a panstvom Trenčín. V roku 1560 získal v roku 1560 Trenčiansky hrad. Gróf Firhus de Arco, Magdolne Székelyovej zať sa zaviazal 65 000 zákonníkov. 1564. Smrť Pirhus de Arca v roku 1564 po hrade vdova po Margaréte Széchyovej spadol. 157: 5. V roku 1573 vláda kráľa Miksu pod hradným pánom Popelom Lászlóom de Lob- kovicz, zať Margit Székelyovej. 1582. V roku 1582 vláda kráľa Rezső prevzal hrad, kráľ súhlasil Gróf Imre Forgách za 38 000 tolárov okrem platenia. Forgách k hradnému panstvu jeho získaním pre seba Trenčín vm. tiež dôstojnosť náčelníka. Zrínyi Po smrti Kataríninej manželky (a dcéra ostrova Boshawk) s arcivojvodom z Lauenburgu, kráľom Karolom V. s príbuzným. Kvôli tejto príbuznosti poslali susední vládcovia. ich prasnice na svadbu v Trenčíne, kde prebehlo to s jasnou nádherou. Gróf Konflikt s kráľom Imre Forgáchom Rezsőom prišiel, vzorka odolávala s určitou tvrdohlavosťou opravil pápež Gregor importy kalendára. - 0 u. i. the na všetky protestantské úle v kraji (pretože je to takpovediac v čase všetkých národov V Trenčianskej župe boli protestanti) vydal zákazový obežník, neprijať kalendár. 1594. V roku 1594 so súhlasom kráľa István Illésházy všetky statky Gróf to kúpil od Forgachu. A uvidíme sa prvýkrát v tomto roku S Illyésházy v Trmesenových novinách. István lllyésházy bol pôvodne jednoduchý bol šľachetným mužom v Csallóköze; - prevzal svoje meno od svojho panstva (Illyésháza), ktorú jeho pradedo získal v roku 1239. lllyésházy Štefana roku 1572 na príkaz zvolený za manžela v Bratislave; čoskoro kir. medzi členmi rady komory a bol povýšený do hodnosti baróna. 1580- s dcérou hrdinu Krussietha, s toľkými majetkami medzi hradom Likava (v župe Láptó), ktorá vlastníctvom hradu bola to tiež dôstojnosť náčelníka zviazané dohromady. István lllyésházy v roku 1586, keď zomrela jej švagriná, Dietrichstein Helen, statky všetkých krusietských rodín zdedil to a stal sa hlavným polezrom povýšený, a ešte v roku 1597 s trenčianskou župou poctený. V roku 1600 bol pánom v roku 1600 gróf István Lllyésházy. nebolo to len v Trenčíne. de Szúcsa, Baáin a Surány hrady, ba i v Trenčíne vm. stal sa jeho hlavným pánom. V roku 1601 na kráľovský príkaz gróf 1601. lllyésházy je veriaci kvôli urážke odišiel do Viedne István Somogyi, kir. prokurátor tým, aby sa ujasnil, Táto záležitosť je jeho tajomstvom; informovaný v; rýchlo opustil Bratislavu Do Trenčína a odtiaľ k vám vzal svoje poklady do Lanskroutu (Lengyelbon) utiekol k krakovskému palatínovi. Viedeň Rozsudok poroty Illyésházyt za urážku na ples Súdil, jeho dôstojnosť, jeho kancelárie a konfiškáciu všetkého jeho majetku, n. m. Likava, Trenčín, Szucs, Baan, Surány, Stompovo drevo, Svätý Juraj, Bazin a a Göding a Mohrenfels (Na Morave) stratiť svoje hrady. Na toto po vynesení rozsudku kráľovského prokurátora všetci skonfiškoval jeho majetky. 1604. V roku 1604 vypukli v Hornom nepokoje V Maďarsku na čele so Sedmohradčanmi István Bocskay stál. 1605. V roku 1605 vtrhol odvážny vlastenec so svojimi spojencami v Trenčíne v údolí Váhu aj smerom k. Armády Bocskai časť (Szilassy, ​​Károlyi, Ujházy, Szmeskal a Belosics) jún. 27. noc v tom čase zaútočili tak priaznivo do mesta urobiť prvý útok bolo zaneprázdnené. V správach o tomto víťazstve Illyés- dom bol okamžite odvolaný z Poľska a trenčianske staré vlastníctvo Bocskaya obnovené používateľom. Počas tejto doby napísal Matthias principála lllyésházy Lengyelovi, aby bol kráľovský z milosti opustenia svojho brata prijaté. Na príhovor lllyésházyovcov v roku 1606 1606. medzi nepokojmi a monarchistami za odmenu bol obnovený mier Kráľ Rezső, gróf Illyésházyt, je legálny ho urobil pánom všetkých jeho zhabaných majetkov, i Trenčína vlastníctvo dôstojnej dôstojnosti tiež ho obdaroval. V roku 1608 boli ustanovené fakulty a rády. Illyésházy bol vybraný v Maďarsku palatín. Tento rok sa to náhodou počítalo lllyésházy palatinus je z Trenčína počas pobytu kráľovský prokurátor Somogyi István cestoval cez Trenčín; lllyésházy spätne premýšľať, koľko priniesol problémy hlavám niekoľkých vlastencov, - súd ho priviedol pred Somogyho a na základe rozsudku na trenčianskom hrade ho obesili pri dolnej bráne. Aké lllyésházy pre túto pomstu pokrivené, z čoho sa dá vysvetliť, že Somogyi bol mešťanom Trenčína a stal sa na dvore by bol dôvod lllyésházy bol podozrivý z urážky. V roku 1609 ochorel na tieto slávne roky 1609. vlastenecký (gróf Lllyésházy, Maďarsko palatína) na trenčianskom hrade. -— Náprava nájsť Becsbe, kde zomrel 5. mája, 70. rok svojho života a aug. 5. bol pochovaný v Buzim. Po žiadnej pozornosti kráľ s jeho súhlasom si adoptoval brata jeho syn: Gašpar. Toto zanechalo za sebou 2 chlapcov: Gabriel a George. Obaja zomreli bez dediča. István lllyésházy je najviac pastvina a pastvina bol najvznešenejším vlastencom. - Úžasné svojím spôsobom ho však kráľ Rezső zle pochopil je v aliancii Bocskay ako cisár sa konal, preto mnoho štvorka z Bocskayovej strany sa mu zlomila proti životu, z prevodu esel iba na generálneho riaditeľa spoločnosti Bocskay, Bdelosť Homénay Bálénovej sa ich podarilo zadržať. V roku 1621 sa konal v Banskej Bystrici pri príležitosti Národného zhromaždenia Collato Ferdinand a Czirákyho zástupcovia sú tvrdohlaví priebeh národného zhromaždenia proti anjelom, - krajina jeho predstavitelia ho vyhlásili za uhorského kráľa Gábor Bethlen zo Sedmohradska. Hlavný nadporučík trenčianskej župy gróf György lllyésházy ho ukryl na trenčianskom hrade koruna (5. apríla 1622, d. n. korunu priniesli do Trenčína; apr. 14 všetci občania zložili prísahu. najprv bolo to ukryté v dome číslo 13 - a odtiaľ korunná stráž Révay, teraz 6. s. Dom [Fried B's]; Révay Júna, zomrel 14. a koruna bola z uhlia), aby sa tomu zabránilo Bethlenovo korunovanie. V roku 1671 bolo nešťastné vloženie roku 1671. po parlamente v Bányi palatín Wesselényi vo veku Zrínyi, Frangepán a Zatknutie a odsúdenie Nádasdyho v Becse, • - prišiel jeden z vojska cisára Leopolda skupiny do kontroly nad hornouhorskou krajinou Spork pod. Trenčiansky hrad je cisárskym vojskom bol obsadený a gróf Illyésházy Bol internovaný na hrade George, ale po test žiadne zložité okolnosti mohol ukázať - potom obsadenie hradu a Illyésházy. V roku 1680 sa konal v Trnave v roku 1680. po parlamente György Illyésházy opäť bol podozrivý zo súhlasu s Petróczy- s Tökölyiho armádou do Sliezska vlámal sa; - prijatý na základe tohto podozrenia a bol odvezený do Olmüczu, ale čoskoro zamknutý na Bratislavskom hrade. V roku 1681 bol Trenčiansky hrad držaný Illyés- 1681. Miklós Házy, syn bývalého: Illyésházy George je prepustený zo zajatia Bratislavského hradu umiestnené, ale polointerne Držali ho vo Viedni, kde v roku 1869 skonal. V roku 1703 spojenecké vojská 1708. splynul s Bákóczym na odľahlom Váhu kde sú takmer všetky hrady patrili k spojenectvu, Miklós llljésházy s výnimkou tej s cisárskymi vojskami vydržal dlhšie obliehanie bez spojenecké jednotky by uspeli dobyť malú časť rozsiahleho hradu. 1706. V roku 1706 opäť bákóczyovské vojská ktorou bol obsadený trenčiansky hrad. THE hlavná starosť spojeneckých vojsk, že proti cisárskej armáde chrbtový výčnelok chránený byť. Gróf Illyésházy je taký odvážny a vytrvalo bránil hrad Bákóczymu Spojenecký zbor bol zatknutý až do zatiaľ čo Heister, cisárske armády - hlavný veliteľ dorazil na miesto tichý a - nasmeroval cestu spojencov do Bratislavy. 1708. V roku 1708 Bákóczyt, vlastné presvedčenie napriek svojej účasti ho gróf Bercsényi presvedčil do tábora neďaleko Egeru tlačiť smerom k Váhu. Blyésliázy zatiaľ obhajoval to skromnejšie a predvídavejšie hrad v prospech cisárov. po bojujte s trenčianskym hradom s veľkou tvrdohlavosťou pokračoval, k Heisterovi a Pálffymu, a bola príležitosť generálnych veliteľov cisárskych armád zhromaždiť svoje jednotky a Bákóczymu zablokovať cestu pri Trenčíne. Po tomto na začiatku bol konflikt, a mať za sebou cisársku stráž zostal, Rákóczy by rád odstúpil o kolízii. V deň bitky, jún. K nehode došlo 8., t. i. keď Rákóczy chcel so svojím koňom preskočiť priekopu, od svojho padlého koňa a dostal kopanec neporušený pod očami od hlúpeho koňa. Na toto v dôsledku nehody Rákóczy, v bezvedomí odvezený z bojiska. Čiastočne tento zmätok, ale na druhej strane Bercsényi jeho trápnosť, ktorá bola inak skutočným hrdinom, doviedol vec tak, že Rákóczy bol spojencom zbor, skôr roztrúsený ako zbitý odišiel do boja. Vypuklo to v roku 1710 na trenčianskom hrade ‘1710. medzi cisárskou hradnou strážou tam, na východ mor, ktorý nyavalya u. rok decz. Až 3 a bol tak rozzúrený, že obeťou sa stala takmer celá hradná stráž do tohto neporiadku. V roku 1766 po Miklósovi Rlyésházym v roku 1766. Gróf János lllyéshazy bol trenčianskym pánom a neznámym spôsobom a nižšie z 1 dôvodu v 1 790 Trenčianskom hrade, všetko horel s prístavbami. Je čas na hrad zrútil sa, rozpadol sa pri požiari a v Trenčíne sa už nepostavila hrad. 1799. V roku 1799 prevzal okolie tohto hradu spolu s grófom Istvánom lllyésházym, ktorý som) r. Bol tiež povýšený na Jurissa. - Už to nie je nebýval na hrade, na liane v centre mesta v paláci, ktorý nesie jeho meno (číslo 1 nižšie) v, „Dubniczi Castle“, 1835. V roku 1835 István lllyésházy v Trenčíne predal svoj hrad a panstvo barónovi Georgovi Sinovi, ktorých dedičmi neboli, ale 4 existujúce majetky medzi jeho dcérou distribuovaný. Ifigénia bola daná Maďarsku a moravské majetky najväčšie - ostatné dievčatá sú zahraničnými vlastníkmi. U. m. I. lig. Ypsylantinal Anastasia; II. Gróf Winrpfen v Irénom, III. lig. Helene na Maurocordato; IY. u grófa d'Hartcourt v Ifigénii je vydatá (jej prvý manžel lig. d'Castries). Je to posledný majiteľ Môj Trenčín tiež patrí do spolu s Jedná sa o známejší Trenčiansky hrad okamihy, tieto v priebehu storočí ustúpili nad tým! Trenčiansky hrad prítomný má pokoj, ktorý si zaslúži, - a jeho niekdajšia postava je naznačená tým, čo ho zasiahlo početné medzery a škvrny, - ktoré bol zranený jeho telo už nie je schopné pokročilého veku sa má vložiť. Vychádza vysoko vysoko zranený, - ohlasovanie mnohých a slávnych spomienok, ktoré nosí na tele. Trenčiansky hrad je všetko napriek svojej fragmentácii tiež zostala je tiež pýchou našej sladkej maďarskej krajiny é “ a- Staňte sa najkrajším klinom údolia! Inovecz hory. Kubrai sa- horúca voda zdroj. Chutil by a 1849. národná pamiatka. Pohľad na trenčiansky vidiek. Pozrime sa priamo na Trenčín na vidiek! - Veľmi príjemný výlet môže z mesta vyrobiť turistu z Trenesenu južne od Inoveczu (vysoký 1042 m) - s jódom, železo na dne, bublajúci zdroj glauberovej a kuchynskej soli. Po dvoch hodinách stúpania prichádza cestujúci na horu lúka a sladké vodný zdroj. Ä Môžete si vychutnať vrchol hory a krásny výhľad, hlboko na juh do Veľkej soboty, východ na Zobor v Nitre na severe Rozprestiera sa na Vágbeszterce. Je to tiež príjemná exkurzia aj k veľkému prameňu Kubra, ktorý severovýchodne od Chene v romantickom údolí lži. Minerálna voda obsahuje: veľkú množstvo vápna a kyseliny uhličitej, horká zemina draslík, sóda, hlina, oxid železitý, kyselina sírová a oxid kremičitý. Poľná cesta z dediny Kubra Tr. Vedieš napr. /. A (125 '* 1) Prejdete cez most dlhý 237'06 metrov (Tren západ) o trištvrte hodiny, (dole tokom Váhu) prichádzame Kosztolnára, kde je pekný prázdninový dom (Nvitrai biskupský statok) nemá rád krásny sad so záhradou. - pekný r. k. kostol a na kopci, oproti tomuto roku je rok 1849 skutočný okt. Bojoval 28. v bitke pri Kostolnej padlých vlastencov ako pamätný kameň. Toto vychoval na znak milosti vďačného potomstva na pamiatku tých ktorí boli pripravení na svoju milovanú vlasť bojovať za jeho slobodu, - bojovať za do posledného dychu. - Na kopcoch Kostolnej bol vojenský tábor, tam bol urputný boj, v ktorom Guido Pongrácz, nadšený vodca povstalcov, prišiel o život, Ordódy odtiaľ pochodoval do Komáromu Majorova roztrúsená armáda so smutnou spomienkou hoci je naplnený týmto vlasteneckým cítením, aby pokračoval v práci v službách vlasti. - Dojímavo maľuje toto miesto súčasného úpletu prejav: D ^ osstolna dalej. „Vidím na hostine a moja duša je ohromená hromadou, V ktorej je zakopaná ozdoba lásky z lásky • odpočíval. Koľko nádeje, túžby, nadšenia pre skorý hrob [zabudnuté Jedna, sloboda, nezostúpila pod Khanty Neexistoval sen, prečo naši otcovia bojovali: Žije nad hrobkou hrdinov slobodného národa! “ (József Cserei, 1888. II / 1.) Existuje počet medzi Kosztolnou a Treticsénom Zámok parciel, - v susedných horách V2 hodiny so zdrojom kyslej vody. Na severozápad od Trenčína je Váh na pravom brehu vidíte ostroh. Hora- Z mysu Szkaika sa týči starý kostol s dvoma vežami ruiny a múry vyzerajú v zrkadle túlavého Váhu, v modlitbe sú zbožným pltníkom veslujúcim na rieke Váh. tenete ^ ippnlag Thur zó dal postaviť György v roku 1520 odvážne. Na počesť Panny. Z tohto kostola na sever, - na úpätí strmého svahu, hustý v tieni borovicových lesov sa dostávame neďaleko do „Mrakodrapov“. Diaľnica od lovcov vedľa niektorých kamenných schodov vedie hore k bývalému priečeliu kláštora na steny. S výnimkou prechádzajúcich návštevníkov ktorých mená sú kláštor stále neporušené stretávame sa v knihe, ktorá sa nachádza v jeho kaplnke, sa navštevujú raz ročne zbožní veriaci oživujú toto miesto dlhoročná pamäť. Stáva sa to v deň Benedikta. Kláštor Skáka bol postavený na svahu, na plodnej skale, v ktorej je jaskyňa má zosnulého obyvateľa č. Benediktov záliv s vyrezávanou sochou. THE. úbočí hory z budovy kláštora (na rozpadajúcich sa múroch vonku) je viditeľná iba jedna veža. O Skalke sa hovorí: Vraj pustovník menom Benedikt bol obyvateľom opusteného miesta, mimo skaly svoje dni venoval svojej priestrannej jaskyni. Na pozvanie vodcu Gézu a jeho manželky Sarolty presťahoval sa sem z Bavorska k veriacim v prvých rokoch svojej kariéry u učiteľa menom Zorárd spolu; druhý operoval Ur z Ny. Jeden raz zaútočili lupiči v nádeji že v ňom nájdu peniaze, bol zavraždený nadávkami. a rieka Váh na úpätí útesu bol vyhodený. Jeho mŕtvoly boli umiestnené otvorene bývalý učiteľ večného mieru (Zorard) vedľa toho. V roku 1189 sa templárski rytieri usadili žili tu a žili na tomto mieste 28 rokov. Potom založenie nitrianskeho biskupa Jakuba I. uvrhol ho do benediktínskeho kláštora a opátstva V roku 1224. Potreby kláštora zvyčajne pokryté zbožnými veriacimi, zatiaľ čo jeho majetok sa zväčšoval. TVÁR. Béla Geszte (Apátfalu) na ľavom brehu Váhu obdaroval kláštor svojím majetkom a grófovi Emeraldovi, pokladníkovi Podhragy vdova po hradnom pánovi pre toto panstvo Zlechó pripojený. Máté Chaák, pán Vágvölgy, ho potvrdil aj v kláštore Skalka ovplyvňovanie, život v priateľskom vzťahu s mníchmi, ktorí tam žijú, čo je jasné znamenie je István, szkalkai opat nebral do uvahy cirkev kliatba s melvaiom Chaáka zasiahla a ešte ďalej konal omšu aj v hradnej kaplnke v Trenčíne, prečo Ján, nitriansky biskup vysvetlil. - Moháčska katastrofa počas nepokojov, ktoré nasledovali boli mnísi prinútení ku kláštoru odísť a Ferdinand-Zápolya v takmer všetkých druhoch kontroverzií majetok zničený. Opáti na Skalke sú zvyčajne menovaný primátom krajiny. Re- pri formovaní Szkalky luteránov v jeho rukách. Neskôr Lippai György, János Püsky de Seder, Nitra dal opátstvo biskupovi, ktorý v roku 1644. skutočný okt. 28. kir. so súhlasom spoločnosti Lippai vychovaný jezuitským kolégiom v Trenčíne darované, to sú kláštor a kaplnka opravené. Po zrušení rádu Szkalka spolu s jeho majetkami prešlo do vlastníctva komory, pričom Júna 1780 20. študijnej základne v prospech Písaných a Maďarov. verejné. ministerstvo sprístupnené mu. Opat a názov je „de rupibus Abbas“ v maďarčine dokonca aj matku na počesť svetského kňazstva sú darované. Krásna poloha mesta Szkalkát je príjemná urobila exkurziu miestnou a majestátnou výhľad odtiaľ do údolia Váhu robí na Skalke dlho nezabudnuteľným romot; ale úctu spúšťa aj táto osamelosť pútnik tu vzdychne vo svojom lone: »Kráčam s inšpiráciou na posvätnú zem Szkalka A čítal som svetlo našich pozdravov na ruinách. Odtiaľ pochádza pokoj, prísľub našej spásy, viera, Svoj blažený lúč odhodil ďaleko na vidiek. Peny Váhu, ktoré miešajú vír: Duša svätého Benedikta nebola potopou pochovaná; Veľký Boh žije, myšlienka praská a víťazí na hrobe Padni na kolená, túlavý, a náš Sion je môj nos. (József Cserei, 1888. I / 31)

Autor spracovania: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2021.

Zverejnené na www.trencan.6f.sk v marci 2021.
Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení a s pôvodnou adresou.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.
Súčasný obsah nemusí byť úplný ani konečný.


Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Na prípadné použitie diela (čo i len čiastočné) treba súhlas autora.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: