Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.
Literatúra vydaná v Trenčianskom múzeu v Trenčíne.


1937
Pamätnica Mestského múzea Dr. Karola Brančíka v Trenčíne. 1877-1937. (zredigoval Ján Mjartan, kustos muzea)
Vlastivedná spoločnosť Mestského muzea Dr. Karola Brančíka, 1937.

1960
Kalač, Gustáv: Od poroby k slobode.
Okresné múzeum v Trenčíne – Okresný výbor SPB.

1962
Vlastivedný obzor.
Okresné múzeum Trenčín, 1962

1962
Jubilejná výstava obrazov Jána Šandora pri príležitosti jeho 50 narodenín. 30.9.-31.10.1962.
Trenčín: Okresné múzeum, 1962

1966
Vlastivedný obzor.
Múzeum - hrad, 1966

1966
Paulík, Jozef – Kolník, Titus: Pohľady do minulosti Považia. Mohyla z mladšej doby bronzovej a pohrebisko z mladšej doby rímskej v Očkove.
Trenčianske múzeum v Trenčíne – Vydavateľské stredisko Zs KNV pri KPÚ v Bratislave

1967
Jubilejná výstava obrazov Jána Šandora pri príležitosti jeho 55. narodenín. 4.11.- 20.11. 1967.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1967

1968
Pozdišovský, Štefan : Trenčiansky hrad. Sprievodca po hrade Trenčín.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1968

1968
Halaša, Ján – Zrebený, Alexander : Skalka. Stručný turistický sprievodca.
Múzeum a hrad v Trenčíne, 1968

1968
Ľudo Bránsky. Súborná výstava obrazov pri príležitosti jeho 50. nedožitých narodenín. 27.1.-29.2.1968
Múzem a hrad v Trenčíne, 1968

1969
Trenčín 1969. Vlastivedný zborník múzea a hradu v Trenčíne.
Bratislava: Slavín pre Múzeum a hrad v Trenčíne, 1969.

1970
Trenčín 1970. Vlastivedný zborník múzea a hradu v Trenčíne.
Bratislava: Slavín pre Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1971.

1971
Trenčín 1971. Vlastivedný zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
Bratislava: Slavín pre Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1971.

1971
Expozícia dejín Beckova – súbor 9 pohľadníc. (text Jozef Ondrejka)
Bratislava: vydavateľstvo ČSTK Pressfoto pre Trenčianske múzeum (asi 1971)

1971
Ondrejka, Jozef: Beckov – Tematín. Stručný turistický sprievodca.
Bratislava Slavín pre Múzeum a hrad v Trenčíne.

1972
Jubilejná výstava obrazov akademického maliara Jána Šandora pri príležitosti jeho 60. narodenín. 29.9. – 22. 10. 1972
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1972

1973
Trenčiansky hrad vo výtvarnom umení. Katalóg.
Oblastná galéria M. A. Bazovského v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym múzeom, 1973

1973
Orság, Jozef: Kragujevac-55 rokov od vzbury 71. pešieho trenčianskeho pluku.
Okresné osvetové stredisko a Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1973

1973
Trenčín 1972. Vlastivedný zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
Bratislava: Obzor pre Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1973.

1974
Šišmiš, Milan: Hrady stredného Považia vo výtvarnom a dokumentárnom umení. Katalóg k výstave jún-júl 1974.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1974

1974
Šišmiš, Milan a kol.: Trenčín a okolie.
Bratislava Obzor, 1974 – Účelový náklad Trenčianskeho múzea.

1975
Šišmiš, Milan: Z dejín cechových remesiel na strednom Považí. Katalóg z výstavy jún-júl 1975.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1975

1975
Tri desaťročia slobody. Trenčiansky okres v Povstaní a od oslobodenia po súčasnosť.
Trenčianske múzeum v Trenčíne – Ideologická komisia OV KSS, 1975.

1975
Orság, Jozef – Klein, Bohuš: Oslobodenie Trenčianskeho okresu Sovietskou armádou.
Trenčianske múzeum – Krajská knižnica – Okresné osvetové stredisko – Okresná pamiatková správa v Trenčíne.

1976
Zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie o dejinách kartografie na Slovensku. Trenčín, marec 1976.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1976

1976
Zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie o dejinách kartografie na Slovensku. Trenčín, marec 1976.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1976

1977
100. výročie Prírodovedného spolku župy Trenčianskej a múzea v Trenčíne (1877-1977) .Katalóg k výstave.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1977

1978
Orság, Jozef: Kragujevac- 60 rokov od vzbury 71. pešieho trenčianskeho pluku.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1978

1978
Zborník referátov zo seminára k 100. výročiu založenia prírodovedného spolku župy Trenčianskej a múzea v Trenčíne.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1978

1980
Ondrejka, Jozef : Ľudmila Podjavorinská. Sprievodca.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, Pamätná izba Ľ. Podjavorinskej Bzince pod Javorinou, 1980

1980
60 rokov organizovaného poľovníctva v okrese Trenčín.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1980

1980
Krása medailí. Katalóg september-október 1980. (zostavili Ladislav Jambor, Pavol Moško, fotograie Milan Šišmiš, Rudolf Rebro) .
Trenčianske múzeum v Trenčíne – Slovenská numizmatická spoločnosť, 1980.

1981
Štátny hrad Trenčín. Národná kultúrna pamiatka. (texty Andrej Fiala, Tamara Nešporová)
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1981. (skladačka)

1982
Trenčín 1414-1982. Výstavné priestory Oblastnej galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, Štátny oblastný archív v Trenčíne, 1982

1982
Ábelová, Viera: Trenčianska keramika. Katalóg.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1982

1982
Karlíková, Jana: Premeny Trenčína a okolia na starých pohľadniciach. Katalóg k výstave.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1982.

1982
Samuel, Rudolf : Robotnícke hnutie a KSČ v Trenčianskom okrese. Stručný vývoj robotníckeho hnutia a Komunistickej strany Československa v Trenčianskom okrese.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1982

1982
Pramene priateľstva a bratstva. Vydané pri príležitosti otvorenia výstavy v rámci osláv 65. výročia VOSR a 60. výročia vzniku ZSSR.
Trenčianske múzeum v Trenčíne

1983
Mikuš, Milan : Prírodovedci Trenčianskeho okresu v minulosti. Trenčianska vlastiveda 2.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1983

1983
Horváth, Pavel: Trenčín a rodina Štúrovcov. Trenčianska vlastiveda 3.
Trenčianske múzeum v Trenčíne a Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, 1983

1984
Stano, Milan: Obrázky zo života starých a nových Trenčanov.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1984

1985
Pozdišovský, Štefan :Trenčiansky hrad. Národná kultúrna pamiatka.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1985

1985
Pozdišovský, Štefan: A Trencséni vár.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1985

1985
Pozdišovský, Štefan : Trenčiansky hrad. Sprievodca.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1985

1985
Šišmiš, Milan: Všestranný dr. Karol Brančík.1842-1915. Katalóg k výstave.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1985

1985
Babičová, Katarína : Štátny hrad Trenčín národná kultúrna pamiatka.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1985

1985
Nešporová, Tamara : Štátny hrad Trenčín. Lapidárium. (skladačka)
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1985

1985
Šišmiš, Milan : Štátny hrad Trenčín. Expozícia : Erby majiteľov, držiteľov a kapitánov hradu. (skladačka)
Trenčianske múzem v Trenčíne, 1985

1985
Pavlík, Juraj : Umučení na Trenčianskej Brezine 1944-1945. Trenčianska vlastiveda. 4.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1985

1985
TRENČÍN – remeslá – tlačiarne – architektúra. Záujmová publikácia Trenčianskeho múzea v Trenčíne. (zost. Milan Šišmiš a kolektív)
Bratislava: Alfa , 1985 – pre Trenčianske múzeum v Trenčíne.

1986
Abelová, Viera : Ľudový odev na okolí Trenčína. Katalóg k výstave.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1986

1987
Telgársky, Jozef : 350 rokov typografie v Trenčíne.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1987

1987
Androvič, Štefan: Letectvo v Trenčíne. Trenčianska vlastiveda 6.
Bratislava: Alfa, 1987 (pre Trenčianske múzeum v Trenčíne)

1988
Ján Halaša. 1893-1981. Katalóg k výstave z fotografickej tvorby Jána Halašu.
Trenčianske múzeum v spolupráci s Regionálnym kultúrnym strediskom v Trenčíne, 1988

1988
Ján Halaša. Výber z fotografickej tvorby.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1988.

1988
Samuel, Rudolf : Robotnícke hnutie a KSČ v Trenčianskom okrese. (Stručný vývoj). Trenčianska vlastiveda 5.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1988.

1988
Reštaurátorský ateliér (Ján Švejda). Katalóg. (text Jozef Lenhart).
Trenčianske múzeum v Trenčíne –Štátne reštaurátorské ateliéry Bratislava.

1988
Kubranské medaily a plakety. (Úvod: "Spracoval Karol Dobiáš".)
Vydalo Trenčianske múzeum. Nedatované (asi 1988).

1989
Trenčiansky hrad v umeleckom zobrazení – zo zbierok Trenčianskeho múzea.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1989

1989
Karlíková, Jana: Trenčín na starých pohľadniciach. Katalóg najstarších pohľadníc Trenčína k výstave „Trenčín a okolie na starých pohľadniciach“.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1989

1989
Súpková, Jarmila – Marták, Dušan: Podjavorinský kraj v Slovenskom národnom povstaní. Trenčianska vlastiveda 7.
Bratislava: Tatran, 1989 (pre Trenčianske múzeum v Trenčíne)

1989
Jozef Beňo – z tvorby. Výstava obrazov na Trenčianskom hrade – Delová bašta 1.5.-30.5.1989.
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1989

1990
Veliký, Ivo: Hry bratov Čapkovcov na slovenských divadelných scénach v rokoch 1920-1989.
Trenčianske múzeum v Trenčíne.

1991
Kolektív: Trenčiansky hrad. (Autori: Ferdinand Brunovský, Andrej Fiala, Tamara Nešporová, Milan Šišmiš.)
Vydal Osveta Martin, 1991. 148 s. ISBN 80-217-0265-6

1993
Ján Halaša. Zborník materiálov z osláv 100. výročia narodenia lekárnika, fotografistu, organizátora turistiky a publicistu PhMr. Jána Halašu.
Regionálne kultúrne stredisko a Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1993

1993
Priekopníci mapového zobrazovania Slovenska. (Materiály k vedeckej konferencii o vývoji kartografie na Slovensku...)
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1976

1994
Trenčín. Expozície.(skladačka)
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1994

1995
LAUGARICIO (leporelo)
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1995

1995
Hábl, Vlastimil: Trenčiansky hrad. (skladačka)
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1995

1997
Marsina, Richard: Skalka pri Trenčíne. Miesto legiend a pútí. Zborník z vlastivedného seminára.
Trenčianske múzeum v Trenčíne a Slovenská historická spoločnosť pri SAV v Bratislave, 1997

1997
Ďurná, S. – Halusková, E. : Mudr. Karol Brančík. Prírodovedec, lekár 1842-1915.
Kysucká knižnica v Čadci v spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne

1998
Reštaurátorský ateliér (Ján Švejda).
Vydalo Trenčianske múzeum, 1998.

1998
Katarína Babičová, Mgr. Danuta Učníková, PhDr. Vlastimil Hábl: Ilešháziovci. Rodová zbierka obrazov.
Vydalo Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1998. 56 s. ISBN 80-967970-0-X

1998
Trenčiansky hrad. (leporelo)
Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1998

2001
Karlík, Jozef : Čachtice – Draškovičov kaštieľ. (leporelo)
Trenčianske múzeum v Trenčíne , 2001

2011
Pevní vo vernosti: História trenčianskeho 71. pešieho "Drotárskeho" pluku.
Vydalo Trenčianske múzeum. 2011.

2016
PhDr. et ThMgr. Libor Bernát, CSc.: Mikuláš Drábik. Vizionár, mystik a kazateľ Jednoty bratskej.
Vydalo Trenčianske múzeum v Trenčíne.

2017
PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc.: Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649 – 1773.
Vydalo Trenčianske múzeum v Trenčíne. (Nedatované? 2017?)

2017
Pamätnica pri príležitosti 100. výročia príchodu rektora Jozefa Braneckého do Trenčína. (zostavil Miroslav Bulko)
SNS, pobočka Trenčín – Piaristické gymnázium v Trenčíne – Kolégium piaristov v Trenčíne – Mesto Trenčín – Miestny odbor MS v Trenčíne – Trenčianske múzeum v Trenčíne – Klub starých Trenčanov.

2018
PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc.: Jezuitské gymnázium v Trenčíne a jeho žiaci.
Vydalo Trenčianske múzeum v Trenčíne. (Nedatované? 2018)

2018
Kolektív: Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2017.
Vydalo Trenčianske múzeum v Trenčíne. (2018)1953 - 1960
Informačné zprávy Okresného múzea v Trenčíne z rokov 1953-1960 majú charakter periodickej publikácie a sú uvedené v samostatnom zozname.


Z hore uvedeného vyšlo ako "Trenčianska vlastiveda":
1983 Mikuš, Milan : Prírodovedci Trenčianskeho okresu v minulosti. Trenčianska vlastiveda 2.
1983 Horváth, Pavel: Trenčín a rodina Štúrovcov. Trenčianska vlastiveda 3.
1985 Pavlík, Juraj : Umučení na Trenčianskej Brezine 1944-1945. Trenčianska vlastiveda. 4.
1988 Samuel, Rudolf : Robotnícke hnutie a KSČ v Trenčianskom okrese. Trenčianska vlastiveda 5.
1987 Androvič, Štefan: Letectvo v Trenčíne. Trenčianska vlastiveda 6.
1989 Súpková, Jarmila – Marták, Dušan: Podjavorinský kraj v Slovenskom národnom povstaní. Trenčianska vlastiveda 7.
Knižnica Trenčianskeho múzea má okolo 33 tisíc kníh, z nich asi jedna sedmina je z obdobia R-U monarchie; časť knižnice Trenčianskeho múzea bola už pred r. 2016 premiestnená do Nového Mesta nad Váhom.

Údaje sú prevzaté. Spracované aj s použitím údajov na internetových stránkach Trenčianskeho múzea (www.muzeumtn.sk) a odtiaľ odkazovaných ďalších stránok.
Poďakovanie za pomoc patrí pani Alici Krištofovej z knižnice Trenčianskeho múzea v Trenčíne.Súvisiace vydania:

2009
PhDr. Vlastimil Hábl: Ilešháziovci. Vojaci, diplomati, zberatelia a mecéni.
Vydal: Trenčiansky samosprávny kraj, MS Design, 2009. 168 s. ISBN 9788089378098.

1988
Marián Hronský: Vzbura slovenských vojakov v Kragujevci.
Vydal Osveta, 1988.
      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku
Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: