ZOZNAM TRENČIANSKYCH SKAUTSKÝCH KRONÍK (neúplný)

1924 - 1927  Pamätná kniha
1931 - 1945 Zápisnica I. oddielu v Trenčíne
1945 - 1948 Kronika družiny "Rackov" II. odd. Trenčín. anno domini MCMXLV
1946 - 1947 Zápisnica družiny vlkov 1946 - 1947  1. oddiel skautov Trenčín
1949 - 1951 Lodný denník 1. vodn. oddielu skautov v Trenčíne
1968 (cca) Kronika jednej družiny alebo oddielu v Trenčíne (zatiaľ chýba presnejšia identifikácia)
1991 - 1992 Zápisnice a doklady o činnosti Okresnej rady a okresného vodcu Slovenského skautingu v Trenčíne
1989 - cca 2000 Kronika 52. klubu oldskautov "Junák považský" v Trenčíne
1924 cca ? - ???? stará kronika 52. klubu oldskautov v Trenčíne (zatiaľ chýba presnejšia identifikácia)

Prosím o informácie smerujúce k doplneniu zoznamu.
E-mail: bebece(zavinaac)azet(boddka)sk

Autor: Ing. Vojtech Brabenec - Uzlík, 52. O.S., 15.10.2012