Ondrej Kadlec (1904 - 1996) - trenčiansky červený skaut


Hoci Ondrej Kadlec bol kedysi známou postavou Trenčína, málokto vie o jeho príslušnosti ku skautingu.

Narodil sa  19. septembra 1904 v  zamarovskej roľníckej šesťdetnej rodine, ktorá  materiálnymi prostriedkami neoplývala.  Preto mladý Ondrej musel skoro do práce.  Zamestnal sa v trenčianskej Tiberghienke (neskôr Merina). Zúčastnil sa na známom štrajku textilných robotníkov v Trenčíne v roku 1924. Materiálna bieda ho prinútila hľadať východisko z nej. Našiel ho v politickom prísľube zásadného riešenia  tohoto problému. Tak sa ocitol na ľavej strane politického spektra.  Akokoľvek by  sme hodnotili jeho  politické postoje, nemožno mu  uprieť úprimné presvedčenie, celoživotnú snahu angažovať  sa za riešenie  problémov nielen svojich,  ale aj celospoločenských, a  tiež odhodlanie znášať  dôsledky svojich činov.

Už v roku 1921 v Tiberghienke vstúpil do proletárskeho  skautingu, ktorý tam založil Martin Gajdoš. Na rozdiel  od zväzových skautov, ktorí neslúžili záujmom  žiadnej politickej strany  ani konfesie, proletársky skauting bol zameraný najmä  politicky a až potom skautsky. Jeho členmi v Trenčíne boli okrem iných aj Ján Betinec, Ondrej Zigo, Anton Tomáš, Mehýž, Vojtech Magát.
Ondrej Kadlec bol od roku 1926 členom trenčianskeho 102. oddielu Spartakových skautov práce (SSP) pri Federácii proletárskej telovýchovy (FPT), ktorý v rokoch 1932-1938 aj viedol a súčasne v tom istom období (1932-1938) bol aj posledným náčelníkom SSP pri FPT v trenčianskej župe FPT.

Záujmov mal mnoho. Pracoval v záujmovom vlastivednom krúžku profesora Pozdišovského pri Trenčianskom múzeu, v ňom sa s lopatou v ruke zúčastnil povojnového odkrývania trenčianskych podzemných chodieb. Rád cestoval  a fotografoval na svoj sovietsky mechový fotoaparát na svitkový film 6 x 9 cm. Predovšetkým ale po celé desiatky rokov bol vášnivý turista. Jeho turistické výkony, ktoré podal vo vyššom veku, boli naozaj obdivuhodné. Absolvoval som s ním "Trenčiansku päťdesiatku 1974", keď mal už 70 rokov. Aj  po svojej osemdesiatke ešte bežne absolvoval turistické pochody dlhé desiatky kilometrov. Bol drobnejšej, štíhlej postavy a možno aj preto sa dokázal až do svojho predposledného 91. roku  života zúčastňovať turistických zrazov v  tuzemsku, ale aj v zahraničí.

Ondrej Kadlec nezabudol na svoju  skautskú mladosť. Hoci sa vtedy angažoval v  politickom skautingu, cítil sa stále príslušníkom skautského hnutia. Svoju rovnošatu Spartakových skautov práce a iné skautské veci daroval ešte v päťdesiatych rokoch Trenčianskemu múzeu. Nášmu oldskautskému klubu 20.sept.1995 venoval svoju skautskú fotografiu do rúk brata Šťuku. Na  schôdzi dňa 12.okt.1995 bol naším hosťom v trenčianskom 52. klube oldskautov a zaspomínal  si na svoje skautovanie. Zhoršujúci sa zdravotný stav mu však už nedovolil ďalšie stretnutia. Zomrel v Trenčíne dňa 25. októbra 1996.

Autor: Ing. V. Brabenec - Uzlík, 52.O.S. Trenčín
Článok vyšiel pôvodne ako nekrológ v miestnej tlači.