Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


Prísaha členov mestskej rady Trenčína 1479

V trenčianskej mestskej knihe za zachovala prísaha členov mestskaj rady z roku 1476. Z ďalších zápisov vyplýva, že sa tu už používala viac rokov. Aj keď má už vyše pol tisícky rokov, nielen, že je stále aktuálna, ale tiež jej dobre rozumieme - veď je vo vtedajšej miestnej forme slovenčiny.

„My prísaháme pánu bouhu (1) i této obci, že chcme pravdu vésti, velebiti,
a krivdu tupiti, tak dobre chudému jako bouhatému, sirotkóm a vdovám spravedlnosti
udeliti, a to ani pro bázen, ani pro prízen, ani pro závist, ani pro dary neopustiti, ani
radu vynášeti, a což bychom tomuto mestu i rade kde a od koho škodné
(2) zvedeli
a slyšeli, to v rade zjeviti máme. Toho nám pán bouh pomáhaj.“

(1) Nasleduje preškrtané: matce Boužéj, všem svatým.
(2) Písané: sskodnce

Prevzaté z internetu, tam citované podľa: Chaloupecký, V.: Stredoveké listy ze Slovenska, sbírka listu a listin, psaných jazykem národním, Bratislava-Praha 1937, s. 126

Poznámka: Biografický lexikón Slovenska v položke trenčianskeho rodáka autora JUDr. Jána Holáka (*22.1.1907; †18.6.1988) uvádza jeho dielo "Česká prísažná formula v latinskom štatúte trenčianskeho magistrátu z roku 1476.", v Sborník MS, 16 - 17, 1938 - 39, s. 280 - 283.Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2015, 2018.


(Koniec diela.)


      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku
Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: