Trenčanom  o  Trenčíne
"Pamäť  Trenčína"
Trenčínofil, historista, minulista, mobilný histopéd.                                                                                                                                                                            Trenčínológia. Trenčínografia. Trenčínopédia.
 Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.   [bebece999(zavinaac)gmail(boddka)com]   Založené 9.3.2008.  Od 20.4.2015 na www.trencan.6f.sk 
   Je .
       

Posledná zmena:
Tieto stránky sú o Trenčíne, zobraziť ďalší text
                                                      hlavne o jeho histórii. Nie sú však venované histórii Trenčína vo všeobecnosti - takých zdrojov informácií je dostatočný počet, často sa iba opakujú, ich obsah sa zväčša nemení a poskytujú len základný prehľad, spravidla však postačujúci pre väčšinu verejnosti. Tieto stránky sú viac zamerané na jednotlivé stránky histórie Trenčína a na ich hlbšie poznávanie, s vedomím, že záujemcov o podrobnejšie informácie nikdy nebude veľa.
Cieľom týchto stránok nie je plávať v módnom prúde; poskytujú obsah, nie ľúbivú formu.

Záujem autora patrí bez rozdielu všetkým, kto žili v Trenčíne alebo vytvárali jeho históriu či sa o ňu zaujímali: komunistom, socialistom, ľudákom, tzv. "demokratom", skutočným demokratom aj nedemokratom, internacionalistom, nacionalistom či národniarom, boľševikom, menševikom, agrárnikom, Slovákom, Čechom, Maďarom, Židom, Nemcom, Cigánom, katolíkom, evanjelikom, inovercom aj bezvercom, a všetkým ďalším nevymenovaným, aj tým zaznávaným a potlačovaným.

Autor týchto stránok, vidiac vo vlastnom príbuzenstve a okolí širokosť spektra politického, náboženského, názorového, národnostného a rasového, vyhlasuje, že neusiluje o akékoľvek rozdeľovanie, nepodporuje žiaden smer, nechce nikoho súdiť, ale usiluje o pochopenie každého, lebo všetko má svoje príčiny.
Každý koná to najlepšie, čo dokáže v danej chvíli a situácii.
Platí o každom: ak by sme ho chceli akokoľvek posudzovať, mali by sme žiť v jeho dobe a zažívať to, čo on zažíval; preto:
V histórii hľadajme príčiny, nie vinníkov.
Minulosť sa už nezmení, ale dejepis prepisuje každý režim.
História nie je politická plastelína.
Kde končia otázky, tam končí aj poznávanie.
Kto môže ísť k prameňu, nech nechodí ku džbánu.
Na týchto stránkach nemá mať nikto prednosť a nikto nemá byť potláčaný.
Autor odsudzuje násilie a nátlak, bez ohľadu na to odkiaľ prichádzajú.
Každý má právo myslieť si, čo chce. Každý má právo povedať, čo si myslí.
Rozdielnosti náhľadov aj úsilí sú zákonité.
Subjektívny pohľad jednotlivca, aj autora, je prirodzený.
Poznať iný názor je v zásade dobré.
Zverejnené nemusí byť názorom pôvodcu stránky.
Komu by aj tak dačo nevyhovovalo, nech to nečíta.

Tieto stránky boli založené 9.3.2008. Ich súčasná podoba vznikala postupne a nie je definitívna.

Témy týchto stránok sú neodmysliteľne späté s existenciou nášho neveľkého voľného združenia za starý Trenčín, ktorého korene siahajú kdesi pred rok 1989 - patria doňho páni Ivan Šarvaic, RNDr. Ján Hanušin, CSc., Ing. Vojtech Brabenec, Ing. Vojtech Tichý, z ktorého v r. 2013 vznikol Klub starých Trenčanov.

Za podporu môjho záujmu o históriu Trenčína, okrem mojim vyššie zmieneným kamarátom patrí moja osobná vďaka a stála spomienka najmä mojim najbližším už nežijúcim Trenčanom: dedkovi, otcovi, mame, sestre Zuzke, otcovej sestre aj bratovi, ako i činiteľom trenčíanskej histórie (poradie nič nevyjadruje): pán prof. Pozdišovský, pán Ing. arch. Štefan Androvič, pán Ján Kudla, pán Ivan Lesay, pán Ján Hajduch, pán Ján Halaša, pán rektor a provinciál Jozef Branecký, pán Rudolf Michalec a jeho syn Ing. arch. Ivan Michalec, CSc., pán JUDr. Vojtech Čelko st., pán Ing. Emil Moder, pán Jozef Kamin, pán magistrátny radca JUDr. Ladislav Dohnányi, pán Juraj Gönci, pán Alexander Čerňanský, pán Jozef Barényi, pani PhDr. Tamara Nešporová, pán Ondrej Mrázik, pán Ľudovít Jakubóczy, tiež súčasným osobám spätým s trenčianskou históriou: pani PhDr. Jana Karlíková, pán Mgr. Jozef Čery, pán MUDr. Juraj Čelko, pán Dr. Vojtech Čelko ml., pán Vít Vagovič, pán Milan Strieženec, pán Ing. Marko Engler, PhD., pán Jozef Korený, ..... - nedá sa na všetkých spomenúť a pritom nezabudnúť nikoho...

Táto stránka je výsledkom dobrovoľnej neplatenej práce. Táto stránka ani jej pôvodca nemajú žiadnu finančnú ani inú materiálnu podporu od žiadnej inštitúcie ani osoby, iba od poskytovateľa bezplatného umiestnenia týchto stránok na internete. Administratíva mesta Trenčín neprejavila záujem o ponúknuté umiestnenie obsahu tejto stránky na stránke mesta, takisto neprejavila záujem o konkrétne ponuky týkajúce sa minulosti mesta Trenčín.
Veci na tejto stránke sú tu zverejnené iba pre poznávaniachtivých jednotlivcov na neziskový a neobchodný účel.
Omyly a chyby sú vždy možné, vecné pripomienky sú vítané na adrese ele pošty uvedenej v záhlaví.

Pôvodca tejto stránky usiluje o vyjadrovanie neskresľovanou slovenčinou.

Na týchto stránkach sú diela pod ochranou Autorského zákona. Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie vopredného súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.

Táto stránka sama osebe nepoužíva "koláčiky" - "cookies" ani javascript ktorý by mal užívateľovi skrytú funkčnosť; čo prípadne pridá poskytovateľ umiestnenia stránky, je len v jeho pôsobnosti."Pamäť Trenčína"? - áno. zobraziť ďalší text
Trenčín doteraz (r. 2016) nemá sústredené zprávy a dokumenty o histórii mesta v dostupnej elektronickej podobe na internete.
      Historické dokumenty Trenčína sú uložené v archíve, miestna literatúra v knižnici a zbierky v múzeu. Všetkým, od jednotlivcov po inštitúcie, za uchovanie histórie patrí vďaka pokolení Trenčanov.
      Systematickosť sprístupňovania zpráv o histórii Trenčína však nezodpovedá súčasnej dobe. Inštitúcie súbežne s narastajúcim všeobecným úpadkom tiež upadajú a rezignujú čoraz viac na svoje funkcie. Typickou ukážkou je dvakrát stratené jedinečné Šebákove rukopisné dielo.
      Sústavnosť tvorby históriopisu mesta (bez ohľadu na formu - papier či ele) chýba úplne; koncepčnosť nevidno ani tam, kde by sa očakávala - žiaden div, keďže ani mesto samo ako právny subjekt (= predstavitelia), bez ohľadu na formálne vyhlásenia, o svoju históriu nemá záujem ani nedbá. Typickou ukážkou je od r. 2010 meškajúce vydanie tretieho dielu monografie mesta.
      Na tejto od r. 2008 postupne budovanej internetovej stránke o Trenčíne a jej podstránkach je tu sústredená elektronická forma (rádove stovky) na Trenčín orientovaných diel vyše poltucta autorov, ktoré sú tu dostupné ľahko, bez formalít, rýchlo bez zháňania, súbežne (netreba čakať na vrátenie diela), bez obavy fyzického znehodnotenia diela či jeho individuálnej straty, navyše zadarmo pre každého na štúdium tém histórie Trenčína (napr. miestopis, osoby, priemysel, registre metadát). S touto internetovou stránkou súvisí aj rovnomenný občas (spravidla na papieri) vydávaný zborníček (v r. 2010, 2011, 2011 CD, 2013, 2015). Súčasný stav založený dobrovoľným úsilím tiež ešte nie je príliš systematický z dôvodu stále prebiehajúceho vývoja. Ďalšie príspevky sú vždy vítané. Autori tu poskytujú na štúdium svoje diela bezplatne, za čo im patrí srdečná vďaka. Opodstatnenosť tejto stránky a jej dôležitosť pre Trenčín ukázala aj drobná epizóda v meste koncom septembra 2016 (tu téma 47; iTn 4.10.2016/3D).
Tak sa tieto internetové stránky TRENČAN už stali časťou historickej pamäti Trenčína, zárodkom rodiacej sa encyklopédie, lexikónu, knižnice, monografie histórie Trenčína na internete, čo v nepotrebnom módnom jazyku je Trenčínológia, Trenčínografia, Trenčínopédia, a pôvodca stránky Trenčínofil, historista, minulista, mobilný histopéd...
V súčasnosti (r. 2016) iného takého miesta niet.
Dokumenty k tomuto úsiliu niektoré sú tu.

Možno sa zopakuje podobná situácia, aká bola okolo internetových stránok mesta, ktoré celkom prvé a vtedy jediné "TDI" ( = Trenčiansky Denný Infoservis, www.tdi.sk; ich súčasný obsah je už dosť iný) vybudovala (zdá sa, že dobrovoľne a nezištne) okolo r. 2000 (žeby už od 1.2.1998?) skupina mladých nadšencov a prevádzkovala ich ako vtedy jediné internetové stránky mesta Trenčín viac rokov, než Mesto Trenčín dalo v r. 2005 zhotoviť internetové stránky mesta, ktoré slúžia najmä administratívnym účelom.je TU.

 Posledné zmeny

Návrat bobrov do Trenčína. Zverejnené k 9.3.2019.
Trenčianska Brezina. Zverejnené k 9.3.2019.
Záhadný nápis na mestskej veži. Pridané k 10.2.2019.
Prírodovedný spolok župy Trenčianskej. Autor: RNDr. Ivan Hrabovec, CSc. Autorovi ďakujeme za láskavé poskytnutie na túto stránku. Pridané k 1.2.2019.
Záhada trenčianskych baráčnikov rozlúštená. Pridané k 21.1.2019.
Z dejín trenčianskeho mestského parku. Autor: RNDr. Ivan Hrabovec, CSc. Autorovi ďakujeme za láskavé poskytnutie na túto stránku. Pridané k 18.1.2019.
Rok 1918 v Trenčíne. Autor: Mgr. Mária Ďurčová. Autorke vďaka za láskavé poskytnutie na túto stránku! Pridané na Tri krále 2019.

JUDr. Štefan Tiso - Trenčan (žil 18.10.1897-28.3.1959). Odkaz na článok v Kultúra FB, 18.5.2005, str. 10, 11. Pridané na Silvestra 2018.
ORECHOVÉ, ISTEBNÍK, ŽABINEC.    Podstránky obcí, k ich okrúhlemu jubileu.   Zverejnené na Vianoce 2018.
TRENČIANSKE BISKUPICE, NOZDRKOVCE, BELÁ, BOBROVNÍK.    Podstránky obcí, k ich okrúhlemu jubileu.   Zverejnené na Vianoce 2018.
Podniky Židov v Trenčíne likvidované a arizované 1941-1942.   S použitím údajov z www upn.gov.sk. Pridané v týždni po Lucii, 2018.
Trenčín za povstania Františka II. Rákociho.   Autor: doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. Pridané 11.11.2018.
Rázusova, či Gorkého ulica ??. Pridané 4.11.2018.
Prvá samoobsluha v Trenčíne. Pridané 22.9.2018.
Kniha "O pár týždňov sa vrátime..." - osudy našincov vo Veľkej vojne (1914-1918) od autora Slava Tomíka.
21. august 1968 v Trenčíne v spomienkach Ing. Jána Samáka.
21. august 1968 - okupácia - ako to bolo v Trenčíne. Pridané 21.8.2018 ráno, po 50 rokoch... (predpokladám neskoršie doplňovanie).
Neznámy vojak Veľkej vojny 1914-1918 na trenčianskom cintoríne. Autor: Mgr. Zuzana Peer. Pridané 18.8.2018.
Druhá svetová vojna v Soblahove a v Trenčíne v spomienkach Ing. Štefana Červeňana. Pridané 15.8.2018.
Elektrifikácia Trenčína. Pridané 10.7.2018.
Trenčín na mape z r. 1664. Pridané 10.7.2018.
   Staršie položky: zobraziť ďalší text
      2018 prvý polrok:
Prvá filatelistická výstava v Trenčíne v roku 1928. Autor: JUDr. Vojtech Čelko, Trenčín. Pridané v júni 2018 k 90. výročiu udalosti.
K niektorým otázkam Kragujevskej vzbury. Autor: Peter Pavlík, Trenčín. Pridané 5.6.2018 ku stému výročiu vzbury. Autorovi vďaka za láskavé poskytnutie na túto stránku!
Zničujúci požiar Katolíckeho konviktu na hlavnom námestí v Trenčíne v r. 1951.    Pridané 21.5.2018.
Premeny hlavného námestia.    Pridané 21.5.2018.
Katolícky kultúrny dom v Trenčíne.   - pridané 8.5.2018.
Dobrodružný príbeh stratenej pamätnej tabule Katolíckeho kultúrneho domu v Trenčíne z roku 1939.   - pridané 8.5.2018.
Zomrel Ing. V. Tichý, zakladajúci člen Klubu starých Trenčanov.     - pridané 24.4.2018.
Mons. ThDr. Andrej Marsina (*1885-†1985), trenčiansky farár a dekan, pápežský prelát.     - pridané 24.4.2018.
(Niektoré) Niekdajšie trenčianske hostince.     - pridané 17.2.2018.
Prof. Štefan Pozdišovský.   Autor: PhDr. Janka Karlíková, Trenčín.     - pridané 10.2.2018.
Templári - ochrancovia prechodu cez Machnáč.   Autor: Ing. Otto Bobok, Trenčín, 2017.     - pridané 29.1.2018.
Kráľovská cesta spájajúca Ponitrie so Stredným Považím cez horské sedlo Machnáč.   Autor: Ing. Otto Bobok, Trenčín, 2017.     - pridané 29.1.2018.
Virtuálna pamätná tabuľa Jurajovi Jánošíkovi     - pridané 25.1.2018.
Lesná železnica Ilava - Zliechov - Gápeľ.   Autor: Jozef Trenčan - vložené 20.1.2018.
Trenčianska továreň na zápalky - doteraz neznáma... - vložené na Tri krále 2018
Hostinec "U Václava" na Sihoti - trenčiansky dnes už najstarší "žijúci", jubilujúci osemdesiatnik... - vložené na Tri krále 2018
Od r. 1956 Trenčín plánovaným cieľom atómových bômb USA - vložené na Tri krále 2018
Niekdajšie modlitby a datovanie - doplnené (datovanie) na Tri krále 2018
      2017:
Trenčianski farári    (Stárek, Misz, Marsina, Luky,... a ďalší kňazi - Hamaj, ...)    Pridané 10.12.2017.
Vysťahovalectvo z obce Opatová do USA v rokoch 1892-1924. Autor: Ing. Zuzana Harvanová.    Pridané 30.11.2017.
Anton Tomáš, predseda MNV v Trenčíne 1954 - 1971.    Pridané v lete 2017.
Letecké opravovne Trenčín na obrázkoch.    Pridané 29. augusta 2017.
Virtuálna pamätná tabuľa - 100. výročie príchodu rektora Jozefa Braneckého do Trenčína 23.8.1917.    Pridané 23. augusta 2017.
Hostinec Sopková - po takmer storočí skončil 19. aug. 2017.    Pridané 19.8.2017.
Trenčan Anton Adamica (1891 - 1970). Autor: PhDr. Martin Lacko, PhD.    Pridané 29.7.2017.
Kronika Trenčana 2004    Pridané 23.6.2017.
Kronika Trenčana 2003    Pridané 17.6.2017.
Kronika Trenčana 2002    Pridané 25.5.2017.
Dubčekovci - Trenčania.    Pridané 20.5.2017.
Kronika Trenčana 2001    Pridané 15.5.2017.
Kronika Trenčana 2000    Pridané 15.5.2017.
Kronika Trenčana 1999    Pridané 15.5.2017.
Trenčín - prehľad udalostí posledného tisícročia. - písané k Novému roku 2000, tu pridané 8.5.2017.
Naše kroniky a kronikári.    Pridané 1.5.2017.
Spomienka na niekdajšie lyžovanie v Soblahove koncom 50. rokov. Autor: Ing. Michal Bednár.    Pridané 1.5.2017.
1935 - Hrad Trenčín. Autor: Ľudovít Janota.    Pridané 8.4.2017 na podstránku Knihovnička Trenčana.
Február 1948 v Trenčíne.    Pridané 27. marca 2017.
Telefónny zoznam Trenčína z r. 1937.    Pridané 27. marca 2017.
Telefónny zoznam Trenčína z r. 1924.    Pridané 19. marca 2017.
Tábor nútených prác v Trenčíne v roku 1950. Autor: Jerguš Sivoš.    Pridané 14. marca 2017.
Virtuálna pamätná tabuľa - Tábor nútených prác v Trenčíne v r. 1950.    Pridané 14. marca 2017.
Virtuálna pamätná tabuľa J. M. Hurbanovi.    Pridané 23. febr. 2017.
JUDr. Leopold Ringwald a jeho pozoruhodná zbierka obrazov: Známi neznámi. Autor: Bednár Michal.    Pridané vo febr. 2017.
Trenčín a Trenčania v prelomových obdobiach.    Pridané 10. febr. 2017.
Trenčianski funkcionári - doplnené (r.k. farári a ďalší kňazi)    2.2.2017.
1922 - Jozef Miloslav Hurban a jeho borba . . . r. 1846. Juraj Podhradský. - pridané 29.1.2017 na podstránku Knihovnička Trenčana.
1884 - Malý drotár - známa báseň - Autor: Svetozár Hurban - Vajanský    Pridané 25.1.2017 na podstránku Knihovnička Trenčana.
1919 - Matka - známa báseň - Autor: Martin Rázus    Pridané 25.1.2017 na podstránku Knihovnička Trenčana.
Hra: Piškvorky 6 x 6.    Pridané 21.1.2017 na podstránku OS52 / Skautská prax.
Hra: Šachy.    Pridané 21.1.2017 na podstránku OS52 / Skautská prax.
Informačné zprávy Okresného múzea v Trenčíne (1953-1960) - obsahy. Autor: Ing. Vojtech Tichý.    Pridané 13.1.2017 na podstránku Knihovnička Trenčana.
Jozef Branecký - bibliografia.    Pridané 3.1.2017 na podstránku Rektor Branecký - Braneckého knihy všetkým a zadarmo.
Virtuálna pamätná tabuľa Organizácii slovenských rodoľubov a vlastencov (1945-1955) a jej členom.    Pridané 1. jan. 2017.
      2016:
Politické a spoločenské pomery v Trenčíne v rokoch 1945 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
História pošty v Trenčíne 1945 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
Prírodovedný spolok župy Trenčianskej. Autor: RNDr. Ivan Hrabovec, CSc. Autorovi ďakujeme za láskavé poskytnutie na túto stránku. Pridané k 1.2.2019.
História filatelie v Trenčíne 1945 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
Juraj Boček (1859 - 1946) - zakladateľ trenčianskeho učňovského školstva, ovocinár.    Pridané 25.12.2016.
1922 - O homeopatii (+ alopatii, hydropatii...) s úsmevom - MUDr. Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský.    Pridané 24.12.2016 do Knihovničky Trenčana.
Ján Barták, povojnový predseda MNV v Trenčíne.    Pridané na Vianoce 2016.
1905 - Hrad Trenčín. Autor: Jozef Ellenbogen - Könyöki.    Pridané 12.12.2016 do Knihovničky Trenčana.
Ján Zeman, prvý povojnový predseda MNV v Trenčíne, evanjelický farár a senior.    Pridané 11.12.2016.
JUDr. Vojtech Čelko - životopis. Autori: Ing. Ivan Chyla, Jozef Korený.    Pridané 20.nov. + 11.dec. 2016.
Trenčín 1918 vo Viedenských novinach    Pridané na Mikuláša roku 2016 do Knihovničky Trenčana.
Trenčan Egon Löwy - český minister Egon T. Lánský    Pridané na Mikuláša roku 2016.
Pozoruhodný životný príbeh Trenčana prof. MUDr. Juraja Červenku - Hirschfelda (1918 - 2001). Autor: MUDr. Juraj Čelko.    Pridané na Mikuláša roku 2016.
Zdeněk Vopat (* 1937 - † po r. 2000) - český literárny autor žijúci v Trenčíne.    Pridané 28. nov. 2016.
Rektor Branecký - na stránke pribudli letáčik, životopis, odkaz na medailu a na článok slovenských spisovateľov.    Pridané 17. nov. 2016 na podstránku Rektor Branecký - Braneckého knihy všetkým a zadarmo.
Pamätná tabuľa príslušníkom 15. honvédskeho pluku 1916 - 2016.    Pridané 17. nov. 2016.
Župy - prehľadná mapka    Pridané 17. nov. 2016.
Zamyslenie nad "Trenčianskym divadlom" o Stalinovi. (Reakcia na článok.)    Pridané 13. okt. 2016.
Stavoprojekt Trnava, ateliér Trenčín. 1974-1990. História projektového ateliéru a spomienky zamestnanca (12.1984-02.1991).    Pridané v sept. 2016.
Letecké opravovne Trenčín. Počiatky podniku.    Pridané v sept. 2016. Je to prepracovaný výber z môjho zborníčka TTT2 z r. 2011.
Letecké opravovne Trenčín na obrázkoch.    Pridané 29. augusta 2017.
Trenčanské kostoly, fary, kaplnky, sochy, kríže, cintoríny, ...    Pridané 21.8.2016.
Virtuálne pamätné tabule Svetloslavovi Veiglovi a Viliamovi Paulíny-Tóthovi.    Pridané v auguste 2016.
Pán Milan Mikuš 90ročný    Pridané 15.7.2016.
Čo si máme pozrieť v Trenčíne? Krátke dejiny Trenčína a hradu (179 - 1949). E- kniha od Rektora Braneckého z r. 1949.    Pridané 27.5.2016 na podstránku Rektor Branecký - Braneckého knihy všetkým a zadarmo.
Pamätné tabule odhalené v Trenčíne významným letcom.    Pridané 19.5.2016.
Virtuálna pamätná tabuľa Ignácovi Springerovi, záchrancovi Skalky.    Pridané 17.5.2016.
Virtuálna pamätná tabuľa PhDr. Tamare Nešporovej, trenčianskej archeologičke.    Pridané 16.5.2016.
Obrázky starého Trenčína (3).    Pridané 8.5.2016.
Zápisník slovenského vojaka - jar 1945.    Pridané 8.5.2016.
Obhajoba obžalovaného MUDr. Silvestra Krčméryho na Vyššom vojenskom súde v Trenčíne, na hlavnom pojednávaní 24. júna 1954 pridané 18.04.2016.
Právo a právnici v Trenčíne   - rozšírené 18.04.2016 a pozmenený názov.
Otvorený list kultúrnej a historickej verejnosti Trenčína a mestu Trenčín     na stránkach Trenčianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV
Ing. Gustáv Dohnányi (1883 - 1965) - starosta mesta Trenčín (1923 – 1924) a trenčiansky staviteľ   Pridané 9.3.2016.
JUDr. Ján Zaťko (1895-1986) - starosta, vládny komisár a mešťanosta mesta Trenčín (1939-1945)   Pridané 27.2.2016.
Pridaná Braneckého kniha: Krátke dejiny zuborského kláštora a opátstva.    Pridané 10.2.2016 do Knihovničky Trenčana aj na podstránku Rektor Branecký - Braneckého knihy všetkým a zadarmo.
Mapa Trenčína v r. 1913
OBRÁZKY STARÉHO TRENČÍNA  1.1.2016 pridaná podstránka, vytvorená už v r. 2011.
Trenčianske školy v minulosti.   (31. januára 2016.)
Trenčiansky šport a športovci v minulosti.   (25. januára 2016.)
Pridané do KNIHOVNIČKY TRENČANA  22.1.2016.
"Dialóg Slováci - Česi" - list z r. 1968 o situácii v trenčianskej továrni Nehera v novembri 1944 a vtedajší prejav župného tajomníka HSĽS Jančoviča.    Pridané 12.1.2016.
Trenčianski funkcionári.    Pridané na Tri krále A.D. 2016.
      2015:
PhDr. Ján Hanušin st.    Pridané na Silvestra roku 2015.
Trenčanský Hrebenda: František Brázda.    Pridané na Silvestra roku 2015.
Ujovi Halašovi.    Pridané do "Knihovničky Trenčana" na Silvestra roku 2015.
Kalendár s hodinami.
Transformácia koryta Váhu na území Trenčína. Autor: RNDr. Ján Hanušin, CSc., Geografický ústav SAV, Bratislava.    Pridané na Silvestra roku 2015.
Mikuláš Dohnáni: Trenčanská studňa. Báseň o Fatme a Omarovi, z r. 1865.    Pridané do "Knihovničky Trenčana" na Vianoce roku 2015.
Fotografie z pohrebu Rektora Braneckého 17. novembra 1962.    Pridané do "Rektor Branecký..." na Vianoce roku 2015.
Doplnená podstránka "Knihovnička TRENČANa"   Doplnené na Mikuláša 2015.
Dávna brožúra o udalostiach v Trenčíne v r. 1938 - 1939.   Doplnené na Mikuláša 2015.
Virtuálne pamätné tabule   Doplnené na Mikuláša 2015.
Spomienkový kalendár TRENČANa na rok 2016 - dá sa aj stiahnúť, aj vytlačiť.   30.11.2015.
Poďakovanie trenčianskej historičke pani Dr. Karlíkovej pri príležitosti ukončenia jej pôsobenia v Trenčianskom múzeu   30.11.2015.
MY TRENČANIA - stretnutia v kaviarni  podstránka, pridaná 27.11.2015.
Odkaz na reportáž z prednášky "Niekdajšie textilné a odevné závody v Trenčíne" 12.11.2015.
Literatúra o Trenčíne - doplnené 3.11.2015.
Čo máme vedieť o Skalke pri Trenčíne?    - ekniha - Branecký, z r. 1947.   Pridané 17.10.2015.
Trolejbusy Trenčíne ? Autor: Ing. Marko Engler, PhD.   Pridané 5.10.2015.
Čo sa stalo v Trenčíne 29. apríla 1954? Autor: Ing. Marko Engler, PhD. (O vzniku mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne.)   Pridané 24.9.2015.
 SAMOSTATNÉ PODSTRÁNKY (samostatné skupiny tém): 

TRENČIANSKE BISKUPICE, NOZDRKOVCE, BELÁ, BOBROVNÍK
ORECHOVÉ, ISTEBNÍK, ŽABINEC

KNIHOVNIČKA TRENČANA
VLASTIVEDNÁ MONOGRAFIA TRENČÍN
REKTOR BRANECKÝ - BRANECKÉHO KNIHY VŠETKÝM A ZADARMO
OBRÁZKY STARÉHO TRENČÍNA

KLUB STARÝCH TRENČANOV
MY TRENČANIA - stretnutia v kaviarni
ZPRAVODAJ MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ V TRENČÍNE

ZO SKAUTSKEJ HISTÓRIE
52. KLUB OLDSKAUTOV V TRENČÍNE

FÚKAČKY
ZDRAVIE
POMINOVEC

Kalkulačka     Kalendár 2019     Citáty     Hra: piškvorky 3x3     Hra: Šachy     Hodiny, deň, čas (kalendár 2006), plaváreň     Šifrovanie

 Obsah: 
      VŠEOBECNÉ:
Sloboda pre históriu - výzva z Blois
Starším Trenčanom - Trojkráľová výzva 2015 a reakcia na ňu z júna 2015
Zamyslenie nad "Trenčianskym divadlom" o Stalinovi. (Reakcia na článok.)    Pridané 13. okt. 2016.
Zoznam mojich príspevkov o histórii vo vzťahu k Trenčínu
Literatúra o Trenčíne
      MESTO:
K Trenčínu pripojené obce
Symbolika Trenčína
História trenčianskych ulíc
Trenčianske ulice - seriál autorky trenčianskej historičky Dr. Janky Karlíkovej o starých trenčianskych uliciach - zmena - na Tri krále 2015
Rázusova, či Gorkého ulica ??. Pridané 4.11.2018.
Premeny hlavného námestia.    Pridané 21.5.2018.
Zničujúci požiar Katolíckeho konviktu na hlavnom námestí v Trenčíne v r. 1951.    Pridané 21.5.2018.
Obrázky starého Trenčína (1) - pridané na Tri krále 2015
Trenčín a Skalka na starých obrazoch (2) rakúskeho maliara Thomasa Endera (1793-1875) - pridané na Tri krále 2015
Obrázky starého Trenčína (3)    Pridané 8.5.2016.
Staré tradície Trenčína
Veľká Skalka (kláštor) - pôdorys
Bitka pri Hámroch (1708) - vojenské a historickogeografické aspekty (Autor: Doc. RNDr. Peter Chrastina, PhD.)
Spomienka na sté výročie začiatku prvej svetovej vojny v Trenčíne.
      KRONIKY:
Naše kroniky a kronikári.    Pridané 1.5.2017.
Trenčín - prehľad udalostí posledného tisícročia. - písané k Novému roku 2000, tu pridané 8.5.2017.
Výpisy z kroník mesta Trenčín z rokov 1945 – 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
Kronika Trenčana 1999    Pridané 15.5.2017.
Kronika Trenčana 2000    Pridané 15.5.2017.
Kronika Trenčana 2001    Pridané 15.5.2017.
Kronika Trenčana 2002    Pridané 25.5.2017.
Kronika Trenčana 2003    Pridané 17.6.2017.
Kronika Trenčana 2004    Pridané 23.6.2017.
      MAPY:
Trenčín na mape z r. 1664. Pridané 10.7.2018.
Mapa Trenčína a okolia - žeby z konca 18. storočia? - výrez z nedatovanej mapy Trenčanskej stolice
Mapa Trenčína z r. 1900 (podrobná)
Mapa Trenčína v r. 1913
Mapa Trenčína a okolia z obdobia pred r. 1918
Mapa Trenčína z r. 1935
Mapa Trenčína z r. približne 1956
Mapa Trenčína z r. približne 1986
Župy - prehľadná mapka
Hrad Trenčín - názvoslovie
Výstavba Hornej Sihote (Autor: Mgr. Jozef Čery)  - vložené 20.9.2013
Staré miery  - vložené 1.3.2013
      HOSPODÁRSTVO (priemysel, remeslá, výroba,...):
Priemysel v Trenčíne (TTT2)
Elektrifikácia Trenčína. Pridané 10.7.2018.
Zoznam trenčianskych podnikov - prvý, skúšobný, neúplný...- na podnet zn. "hapkuaka"
Prvá samoobsluha v Trenčíne. Pridané 22.9.2018.
Trenčianska továreň na zápalky - doteraz neznáma... - vložené na Tri krále 2018
Letecké opravovne Trenčín. Počiatky podniku.    Pridané v sept. 2016. Je to prepracovaný výber z môjho zborníčka TTT2 z r. 2011.
Letecké opravovne Trenčín na obrázkoch.    Pridané 29. augusta 2017.
Stavoprojekt Trnava, ateliér Trenčín. 1974-1990. História projektového ateliéru a spomienky zamestnanca (12.1984-02.1991).    Pridané v sept. 2016.
Hostinec Sopková - po takmer storočí skončil 19. aug. 2017.    Pridané 19.8.2017.
Hostinec "U Václava" na Sihoti - trenčiansky dnes už najstarší "žijúci", jubilujúci osemdesiatnik... - vložené na Tri krále 2018
(Niektoré) Niekdajšie trenčianske hostince.     - pridané 17.2.2018.
      PRVKY MESTA:
Trenčanské kostoly, fary, kaplnky, sochy, kríže, cintoríny, ...    Pridané 21.8.2016.
Katolícky kultúrny dom v Trenčíne.   - pridané 8.5.2018.
Dobrodružný príbeh stratenej pamätnej tabule Katolíckeho kultúrneho domu v Trenčíne z roku 1939.   - pridané 8.5.2018.
Záhadný nápis na mestskej veži. Pridané k 10.2.2019.
Trenčianske školy v minulosti.   (31. januára 2016.)
Trenčiansky šport a športovci v minulosti.   (25. januára 2016.)
Trolejbusy Trenčíne ? - odkaz na zaujímavý článok autora Ing. Marka Englera   Pridané 3.10.2015.
Čo sa stalo v Trenčíne 29. apríla 1954? Autor: Ing. Marko Engler, PhD. (O vzniku mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne.)   Pridané 24.9.2015.
Vývoj mestského opevnenia v Trenčíne
"Tajné" chodby v Trenčíne
Trenčianska Brezina. Zverejnené k 9.3.2019.
Hrob Matúša Čáka (Autor: Ing. Vojtech Tichý)  -vložené 20.12.2014.
Trenčianske vážske mosty
Veterné kolesá v Trenčíne
Vojenské cintoríny v Trenčíne
Z dejín trenčianskeho mestského parku. Autor: RNDr. Ivan Hrabovec, CSc. Autorovi ďakujeme za láskavé poskytnutie na túto stránku! Pridané k 18.1.2019.
Hviezda na Trenčianskom hrade
Transformácia koryta Váhu na území Trenčína. Autor: RNDr. Ján Hanušin, CSc., Geografický ústav SAV, Bratislava.    Pridané na Silvestra roku 2015.
Tábor nútených prác v Trenčíne v roku 1950. Autor: Jerguš Sivoš.    Pridané 14. marca 2017.
Záhada trenčianskych baráčnikov rozlúštená. Pridané k 21.1.2019.
      VEREJNÝ ŽIVOT:
Trenčín a Trenčania v prelomových obdobiach.    Pridané 10. febr. 2017.
Rok 1918 v Trenčíne. Autor: Mgr. Mária Ďurčová. Autorke vďaka za láskavé poskytnutie na túto stránku! Pridané na Tri krále 2019.
"Kronika oslobodenia Trenčína" Autor: Mgr. Jozef Čery. (O prechode frontu Trenčínom na jar 1945)
Druhá svetová vojna v Soblahove a v Trenčíne v spomienkach Ing. Štefana Červeňana. Pridané 15.8.2018.
Február 1948 v Trenčíne.    Pridané 27. marca 2017.
Od r. 1956 Trenčín plánovaným cieľom atómových bômb USA - vložené na Tri krále 2018
Politické a spoločenské pomery v Trenčíne v rokoch 1945 – 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
Z vojenských dejín Trenčína (Autor: Ing.arch.Š. Androvič) (TTT3)
História pošty v Trenčíne 1945 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
História filatelie v Trenčíne 1945 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
      OBYVATEĽSTVO:
K niektorým otázkam Kragujevskej vzbury. Autor: Peter Pavlík, Trenčín. Pridané 5.6.2018 ku stému výročiu vzbury. Autorovi vďaka za láskavé poskytnutie na túto stránku!
Prvá filatelistická výstava v Trenčíne v roku 1928. Autor: JUDr. Vojtech Čelko, Trenčín. Pridané v júni 2018 k 90. výročiu udalosti.
Známi Trenčania
Virtuálne pamätné tabule
Galéria zaslúžilých o Trenčín  - vložené na Vianoce 2014
Čestní občania mesta Trenčín
Trenčianski funkcionári.    Pridané na Tri krále A.D. 2015.
Trenčianski farári    (Stárek, Misz, Marsina, Luky,... a ďalší kňazi - Hamaj, ...)    Pridané 10.12.2017.
Telefónny zoznam Trenčína z r. 1937.    Pridané 27. marca 2017.
Telefónny zoznam Trenčína z r. 1924.    Pridané 19. marca 2017.
Prof. Štefan Pozdišovský.   Autor: PhDr. Janka Karlíková, Trenčín.     - pridané 10.2.2018.
Ing. Gustáv Dohnányi (1883 - 1965) - starosta mesta Trenčín (1923 – 1924) a trenčiansky staviteľ   Pridané 9.3.2016.
JUDr. Ján Zaťko (1895-1986) - starosta, vládny komisár a mešťanosta mesta Trenčín (1939-1945)   Pridané 27.2.2016.
Trenčan Anton Adamica (1891 - 1970). Autor: PhDr. Martin Lacko, PhD.    Pridané 29.7.2017.
Ján Zeman, prvý povojnový predseda MNV v Trenčíne, evanjelický farár a senior.    Pridané 11.12.2016.
Ján Barták, povojnový predseda MNV v Trenčíne.    Pridané na Vianoce 2016.
Anton Tomáš, predseda MNV v Trenčíne 1954 - 1971.    Pridané v lete 2017.
Dubčekovci - Trenčania.    Pridané 20.5.2017.
Právo a právnici v Trenčíne   Pridané 30.9.2015.
JUDr. Gerhard Šebák - trenčiansky historik a mešťanosta
JUDr. Štefan Tiso - Trenčan (žil 18.10.1897-28.3.1959). Odkaz na článok v Kultúra FB, 18.5.2005, str. 10, 11. Pridané na Silvestra 2018.
Ernest Tesár (Autor: JUDr. Otto Gáťa)
Juraj Boček (1859 - 1946) - zakladateľ trenčianskeho učňovského školstva, ovocinár.    Pridané 25.12.2016.
Barón Szalavszky  - trenčiansky župan
MUDr. Koloman Martiny - trenčiansky lekár, chirurg, riaditeľ nemocnice - vložené na Tri krále 2015
MUDr. Štefan Čongrady
"Dialóg Slováci - Česi" - list z r. 1968 o situácii v trenčianskej továrni Nehera v novembri 1944 a vtedajší prejav župného tajomníka HSĽS Jančoviča.    Pridané 12.1.2016.
Pavol Jančovič - nezlomený bojovník za štátnu samostatnosť (Autor: PhDr. Martin Lacko, PhD., ÚPN)  - vložené 24.12.2014
Leopold Gansel - trenčiansky vydavateľ pohľadníc a tlačiar (Autor: RNDr. Ján Hanušin, CSc.)
JUDr. Leopold Ringwald a jeho pozoruhodná zbierka obrazov: Známi neznámi. Autor: Bednár Michal.    Pridané vo febr. 2017.
JUDr. Marko Gažík, poslanec (Autor: M.G.)
JUDr. Vojtech Čelko - životopis. Autori: Ing. Ivan Chyla, Jozef Korený.
Pozoruhodný životný príbeh Trenčana prof. MUDr. Juraja Červenku - Hirschfelda (1918 - 2001). Autor: MUDr. Juraj Čelko.
Trenčan Egon Löwy - český minister Egon T. Lánský    Pridané na Mikuláša roku 2016.
Palacký a Trenčín
Manželia Menclovi a Trenčiansky hrad
Poďakovanie trenčianskej historičke pani Dr. Karlíkovej pri príležitosti ukončenia jej pôsobenia v Trenčianskom múzeu   30.11.2015.
Ing. arch. Ivan Michalec DrSc. - Trenčan, skaut, slovenský urbanista
PhDr. Ján Hanušin st.    Pridané na Silvestra roku 2015.
Zomrel Ing. V. Tichý, zakladajúci člen Klubu starých Trenčanov.     - pridané 24.4.2018.
Mons. ThDr. Andrej Marsina (*1885-†1985), trenčiansky farár a dekan, pápežský prelát.     - pridané 24.4.2018.
Trenčanský Hrebenda: František Brázda.    Pridané na Silvestra roku 2015.
Pán Milan Mikuš 90ročný    Pridané 15.7.2016. Po nešťastnom páde doma a poldruharočnom ležaní zomrel pán Mikuš 26.8.2017.
Zdeněk Vopat (* 1937 - † po r. 2000) - český literárny autor žijúci v Trenčíne.    Pridané 28. nov. 2016.
Zápisník slovenského vojaka - jar 1945.    Pridané 8.5.2016.
Židovstvo v Trenčíne
Likvidácie a arizácie podnikov Židov v Trenčíne (1941-1942)   S použitím údajov z www upn.gov.sk. Pridané v týždni po Lucii, 2018.
Spomienky Jozefa Weisera na jeho pôsobenie v Trenčíne
Spomienka na trenčianskych dominikánov
Prísaha členov mestskej rady Trenčína 1479
Niekdajšie modlitby a datovanie - vložené na Tri krále 2015, doplnené na Tri krále 2018
      RÔZNE:
Návrat bobrov do Trenčína. Zverejnené k 9.3.2019.
Smutný príbeh posledného (?) trenčianskeho somára
Sucholin - zabudnutý patent trenčianskeho holiča
Pouličné hry mojich chlapčenských rokov (Autor: Ing. Vojtech Tichý)  - vložené 20.12.2014.
Spomienka na niekdajšie lyžovanie v Soblahove koncom 50. rokov. Autor: Ing. Michal Bednár.    Pridané 1.5.2017.
Vysťahovalectvo z obce Opatová do USA v rokoch 1892-1924. Autor: Ing. Zuzana Harvanová.    Pridané 30.11.2017.
Spomienkový kalendár TRENČANa na rok 2016 - dá sa aj stiahnúť, aj vytlačiť.   30.11.2015.
Kalendár na rok 2016, aj s hodinami.
Hádanky o Trenčíne
Trenčanské pesničky
Trenčanské historky a vtipy

Aktuality
Čierne perly Trenčína
Drobnosti
Ponuka
Odkaz na reportáž z prednášky "Niekdajšie textilné a odevné závody v Trenčíne" 12.11.2015.
      LITERATÚRA:
Zborník príspevkov TTT1 (dec.2010)
Zborník príspevkov TTT2 (Priemysel v Trenčíne, jan.2011)
Zborník príspevkov TTT3 (Z vojenských dejín Trenčína - Ing.arch.Š. Androvič - dec.2011)

Trenčín v boji o samostatnosť Slovenského štátu. Udalosti v dňoch 6. okt. 1938 - 20. februára 1939. Autor: Ľubomír Lupták. Historická brožúra z r. 1939, tu ako e-kniha na čítanie aj na stiahnutie.
Z minulosti dobrovoľného hasičstva na území terajšieho mesta Trenčín. Autor Stanislav Vančo. E-kniha na čítanie aj na stiahnutie.
História sakrálnych objektov Veľká Kubrá. Autor Mgr. Martin Jakub Macko CSsR. E-kniha na čítanie aj na stiahnutie.
Spravodaj Trenčianskeho hradu (1991-1993)
"Politická mapa mesta Trenčín 1923 - 2010" (M. Řádek) - pohľad na dielo

Lesná železnica Ilava - Zliechov - Gápeľ.   Autor: Jozef Trenčan - vložené 20.1.2018.
Templári - ochrancovia prechodu cez Machnáč.   Autor: Ing. Otto Bobok, Trenčín, 2017.     - pridané 29.1.2018.
Kráľovská cesta spájajúca Ponitrie so Stredným Považím cez horské sedlo Machnáč.   Autor: Ing. Otto Bobok, Trenčín, 2017.     - pridané 29.1.2018. Odkazy - pozrite si inde: 
Otvorený list kultúrnej a historickej verejnosti Trenčína a mestu Trenčín    na stránkach Trenčianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV
Obrázky starého Trenčína s vysvetľujúcimi textami     na stránkach pána Peťovského "Trenčiansky terajšok"
Trenčianska pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV - obsah sa týka aj trenčianskej histórie
História trenčianskeho 71. pešieho pluku    na stránkach voj. klubu v Trenčíne; za upozornenie ďakujem Dr. Jánovi Hanušinovi

Z minulosti obce Opatová
Staré tehly a tehelne na Slovensku
Reportáž z prednášky Klubu starých Trenčanov vo verejnej knižnici v Trenčíne, na tému "Niekdajšie textilné a odevné závody v Trenčíne", 12.nov.2015.

 Osobné: 
Belipa
Mioli
Mioli2
bebeghesed
z 


      <<  Návrat späť na vrch tejto strany          


Videatur In Invisibili:
SatorArepoTenetOperaRotas


Nižšie je prípadá reklama poskytovateľa:


„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde