Trenčanom  o  Trenčíne
"Pamäť  Trenčína"
Trenčínofil, historista, minulista, mobilný histopéd.                                                                                                                                                                            Trenčínológia. Trenčínografia. Trenčínopédia.
 Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.   [bebece999(zavinaac)gmail(boddka)com]   Založené 9.3.2008.  Od 20.4.2015 na www.trencan.6f.sk 
   Je .
       

Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:
Tieto stránky sú o Trenčíne, zobraziť ďalší text
                                                      hlavne o jeho histórii. Nie sú však venované histórii Trenčína vo všeobecnosti - takých zdrojov informácií je dostatočný počet, často sa iba opakujú, ich obsah sa zväčša nemení a poskytujú len základný prehľad, spravidla však postačujúci pre väčšinu verejnosti. Tieto stránky sú viac zamerané na jednotlivé stránky histórie Trenčína a na ich hlbšie poznávanie, s vedomím, že záujemcov o podrobnejšie informácie nikdy nebude veľa.
Cieľom týchto stránok nie je plávať v módnom prúde; poskytujú obsah, nie ľúbivú formu.

Záujem autora patrí bez rozdielu všetkým, kto žili v Trenčíne alebo vytvárali jeho históriu či sa o ňu zaujímali: komunistom, socialistom, ľudákom, tzv. "demokratom", skutočným demokratom aj nedemokratom, internacionalistom, nacionalistom či národniarom, boľševikom, menševikom, agrárnikom, Slovákom, Čechom, Maďarom, Židom, Nemcom, Cigánom, katolíkom, evanjelikom, inovercom aj bezvercom, a všetkým ďalším nevymenovaným, aj tým zaznávaným a potlačovaným.

Autor týchto stránok, vidiac vo vlastnom príbuzenstve a okolí širokosť spektra politického, náboženského, názorového, národnostného a rasového, vyhlasuje, že neusiluje o akékoľvek rozdeľovanie, nepodporuje žiaden smer, nechce nikoho súdiť, ale usiluje o pochopenie každého, lebo všetko má svoje príčiny.
Každý koná to najlepšie, čo dokáže v danej chvíli a situácii.
Platí o každom: ak by sme ho chceli akokoľvek posudzovať, mali by sme žiť v jeho dobe a zažívať to, čo on zažíval; preto:
V histórii hľadajme príčiny, nie vinníkov.
Minulosť sa už nezmení, ale dejepis prepisuje každý režim.
História nie je politická plastelína.
Kde končia otázky, tam končí aj poznávanie.
Kto môže ísť k prameňu, nech nechodí ku džbánu.
Na týchto stránkach nemá mať nikto prednosť a nikto nemá byť potláčaný.
Autor odsudzuje násilie a nátlak, bez ohľadu na to odkiaľ prichádzajú.
Každý má právo myslieť si, čo chce. Každý má právo povedať, čo si myslí.
Rozdielnosti náhľadov aj úsilí sú zákonité.
Subjektívny pohľad jednotlivca, aj autora, je prirodzený.
Poznať iný názor je v zásade dobré.
Zverejnené nemusí byť názorom pôvodcu stránky.
Komu by aj tak dačo nevyhovovalo, nech to nečíta.

Tieto stránky boli založené 9.3.2008. Ich súčasná podoba vznikala postupne a nie je definitívna.

Témy týchto stránok sú neodmysliteľne späté s existenciou nášho neveľkého voľného združenia za starý Trenčín, ktorého korene siahajú kdesi pred rok 1989 - patria doňho páni Ivan Šarvaic, RNDr. Ján Hanušin, CSc., Ing. Vojtech Brabenec, Ing. Vojtech Tichý, z ktorého v r. 2013 vznikol Klub starých Trenčanov.

Za podporu môjho záujmu o históriu Trenčína, okrem mojim vyššie zmieneným kamarátom patrí moja osobná vďaka a stála spomienka najmä mojim najbližším už nežijúcim Trenčanom: dedkovi, otcovi, mame, sestre Zuzke, otcovej sestre aj bratovi, ako i činiteľom trenčíanskej histórie (poradie nič nevyjadruje): pán prof. Pozdišovský, pán Ing. arch. Štefan Androvič, pán Ján Kudla, pán Ivan Lesay, pán Ján Hajduch, pán Ján Halaša, pán rektor a provinciál Jozef Branecký, pán Rudolf Michalec a jeho syn Ing. arch. Ivan Michalec, CSc., pán JUDr. Vojtech Čelko st., pán Ing. Emil Moder, pán Jozef Kamin, pán magistrátny radca JUDr. Ladislav Dohnányi, pán Juraj Gönci, pán Alexander Čerňanský, pán Jozef Barényi, pani PhDr. Tamara Nešporová, pán Ondrej Mrázik, pán Ľudovít Jakubóczy, tiež súčasným osobám spätým s trenčianskou históriou: pani PhDr. Jana Karlíková, pán Mgr. Jozef Čery, pán MUDr. Juraj Čelko, pán Dr. Vojtech Čelko ml., pán Vít Vagovič, pán Milan Strieženec, pán Ing. Marko Engler, PhD., pán Jozef Korený, ..... - nedá sa na všetkých spomenúť a pritom nezabudnúť nikoho...

Táto stránka je výsledkom dobrovoľnej neplatenej práce. Táto stránka ani jej pôvodca nemajú žiadnu finančnú ani inú materiálnu podporu od žiadnej inštitúcie ani osoby, iba od poskytovateľa bezplatného umiestnenia týchto stránok na internete. Administratíva mesta Trenčín neprejavila záujem o ponúknuté umiestnenie obsahu tejto stránky na stránke mesta, takisto neprejavila záujem o konkrétne ponuky týkajúce sa minulosti mesta Trenčín.
Veci na tejto stránke sú tu zverejnené iba pre poznávaniachtivých jednotlivcov na neziskový a neobchodný účel.
Omyly a chyby sú vždy možné, vecné pripomienky sú vítané na adrese ele pošty uvedenej v záhlaví.

Pôvodca tejto stránky usiluje o vyjadrovanie neskresľovanou slovenčinou.

Na týchto stránkach sú diela pod ochranou Autorského zákona. Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie vopredného súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.

Táto stránka sama osebe nepoužíva "koláčiky" - "cookies" ani javascript ktorý by mal užívateľovi skrytú funkčnosť; čo prípadne pridá poskytovateľ umiestnenia stránky, je len v jeho pôsobnosti."Pamäť Trenčína"? - áno. zobraziť ďalší text
Trenčín doteraz (r. 2016) nemá sústredené zprávy a dokumenty o histórii mesta v dostupnej elektronickej podobe na internete.
      Historické dokumenty Trenčína sú uložené v archíve, miestna literatúra v knižnici a zbierky v múzeu. Všetkým, od jednotlivcov po inštitúcie, za uchovanie histórie patrí vďaka pokolení Trenčanov.
      Systematickosť sprístupňovania zpráv o histórii Trenčína však nezodpovedá súčasnej dobe. Inštitúcie súbežne s narastajúcim všeobecným úpadkom tiež upadajú a rezignujú čoraz viac na svoje funkcie. Typickou ukážkou je dvakrát stratené jedinečné Šebákove rukopisné dielo.
      Sústavnosť tvorby históriopisu mesta (bez ohľadu na formu - papier či ele) chýba úplne; koncepčnosť nevidno ani tam, kde by sa očakávala - žiaden div, keďže ani mesto samo ako právny subjekt (= predstavitelia), bez ohľadu na formálne vyhlásenia, o svoju históriu nemá záujem ani nedbá. Typickou ukážkou je od r. 2010 meškajúce vydanie tretieho dielu monografie mesta.
      Na tejto od r. 2008 postupne budovanej internetovej stránke o Trenčíne a jej podstránkach je tu sústredená elektronická forma (rádove stovky) na Trenčín orientovaných diel vyše poltucta autorov, ktoré sú tu dostupné ľahko, bez formalít, rýchlo bez zháňania, súbežne (netreba čakať na vrátenie diela), bez obavy fyzického znehodnotenia diela či jeho individuálnej straty, navyše zadarmo pre každého na štúdium tém histórie Trenčína (napr. miestopis, osoby, priemysel, registre metadát). S touto internetovou stránkou súvisí aj rovnomenný občas (spravidla na papieri) vydávaný zborníček (v r. 2010, 2011, 2011 CD, 2013, 2015). Súčasný stav založený dobrovoľným úsilím tiež ešte nie je príliš systematický z dôvodu stále prebiehajúceho vývoja. Ďalšie príspevky sú vždy vítané. Autori tu poskytujú na štúdium svoje diela bezplatne, za čo im patrí srdečná vďaka. Opodstatnenosť tejto stránky a jej dôležitosť pre Trenčín ukázala aj drobná epizóda v meste koncom septembra 2016 (tu téma 47; iTn 4.10.2016/3D)
Tak sa tieto internetové stránky TRENČAN už stali časťou historickej pamäti Trenčína, zárodkom rodiacej sa encyklopédie, lexikónu, knižnice, monografie histórie Trenčína na internete, čo v nepotrebnom módnom jazyku je Trenčínológia, Trenčínografia, Trenčínopédia, a pôvodca stránky Trenčínofil, historista, minulista, mobilný histopéd...
V súčasnosti (r. 2016) iného takého miesta niet.
Dokumenty k tomuto úsiliu niektoré sú tu.

Možno sa zopakuje podobná situácia, aká bola okolo internetových stránok mesta, ktoré celkom prvé a vtedy jediné "TDI" ( = Trenčiansky Denný Infoservis, www.tdi.sk; ich súčasný obsah je už dosť iný) vybudovala (zdá sa, že dobrovoľne a nezištne) okolo r. 2000 (žeby už od 1.2.1998?) skupina mladých nadšencov a prevádzkovala ich ako vtedy jediné internetové stránky mesta Trenčín viac rokov, než Mesto Trenčín dalo v r. 2005 zhotoviť internetové stránky mesta, ktoré slúžia najmä administratívnym účelom.je TU.
Kalkulačka    Kalendár 2019    Citáty    Hra: piškvorky 3x3    Hra: Šachy    Hodiny, deň, čas (kalendár 2006), plaváreň    Šifrovanie

 Posledné zmeny: 

Michal Dukát, trenčiansky typograf, redaktor, verejný činiteľ Tu zverejnené 3.10.2019.
Odišiel Ing. Vojtech Tichý. Tu zverejnené 2.10.2019.
História vodovodu a kanalizácie v Trenčíne. Autor Ing. Ivan Bosý. Zverejnené 29.9.2019.
Ivan Štelcer, jeho vydavateľstvo a odboj. Zverejnené 20.9.2019.
Starý Trenčín na nových pohľadniciach. Katalóg.
Židovské rodiny v obci Veľká Kubrá. Autor Mgr. Martin Jakub Macko CSsR. E-kniha na čítanie aj na stiahnutie.
Z dejín pivovarníctva v Trenčíne. Autor: Mgr. Danica Hlaváčová. Autorke vďaka za láskavé poskytnutie na túto stránku! Pridané 28.7.2019.
Zoznam historických výročných zpráv, ročeniek a iných tlačovín trenčianskych (stredných) škôl.
Čo bolo v Trenčíne (ele vydanie TTT5+ na Veľkú noc 2019) - tam: Hostince Potraviny-obchody Obchody Hotely Domy Budovy Trhoviská Vojsko Kultúra Trafiky Názvy Obdobia Pojmy Hry Miery Peniaze Meny Zoštátňovanie Vyháňanie Vplyvy Okupanti Školstvo Školy Školy-ZDŠ+
>
História Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne ku 100. výročiu založenia, zverejnené 12.3.2019.
Hlavné námestie - živnosti, domy (1943) Zverejnené 12.3.2019.
Návrat bobrov do Trenčína. Zverejnené k 9.3.2019.
Trenčianska Brezina. Zverejnené k 9.3.2019.
Prírodovedný spolok župy Trenčianskej. Autor: RNDr. Ivan Hrabovec, CSc. Autorovi ďakujeme za láskavé poskytnutie na túto stránku. Pridané k 1.2.2019.
Záhada trenčianskych baráčnikov rozlúštená. Pridané k 21.1.2019.
Z dejín trenčianskeho mestského parku. Autor: RNDr. Ivan Hrabovec, CSc. Autorovi ďakujeme za láskavé poskytnutie na túto stránku. Pridané k 18.1.2019.
Rok 1918 v Trenčíne. Autor: Mgr. Mária Ďurčová. Autorke vďaka za láskavé poskytnutie na túto stránku! Pridané na Tri krále 2019.

Staršie pridané položky obsahu, v poradí podľa času:    ťuknúť tu.


 SAMOSTATNÉ PODSTRÁNKY (samostatné skupiny tém): 

TRENČIANSKE BISKUPICE, NOZDRKOVCE, BELÁ, BOBROVNÍK
ORECHOVÉ, ISTEBNÍK, ŽABINEC

KNIHOVNIČKA TRENČANA
VLASTIVEDNÁ MONOGRAFIA TRENČÍN
REKTOR BRANECKÝ - BRANECKÉHO KNIHY VŠETKÝM A ZADARMO
OBRÁZKY STARÉHO TRENČÍNA

KLUB STARÝCH TRENČANOV
MY TRENČANIA - stretnutia v kaviarni

ZO SKAUTSKEJ HISTÓRIE
52. KLUB OLDSKAUTOV V TRENČÍNE

FÚKAČKY
ZDRAVIE
POMINOVEC


 Obsah: 
      VLASTNÉ + VŠEOBECNÉ:
Sloboda pre históriu - výzva z Blois
Starším Trenčanom - Trojkráľová výzva 2015 a reakcia na ňu z júna 2015
Zamyslenie nad "Trenčianskym divadlom" o Stalinovi. (Reakcia na článok.)    Pridané 13. okt. 2016.
Zoznam mojich príspevkov o histórii vo vzťahu k Trenčínu
Starý Trenčín na nových pohľadniciach. Katalóg.
Literatúra o Trenčíne
      MESTO:
Čo bolo v Trenčíne (ele vydanie TTT5+ na Veľkú noc 2019)
K Trenčínu pripojené obce
Symbolika Trenčína
Hlavné námestie - živnosti, domy (1943) Zverejnené 12.3.2019.
Premeny hlavného námestia.    Pridané 21.5.2018.
História trenčianskych ulíc
Trenčianske ulice - seriál autorky trenčianskej historičky Dr. Janky Karlíkovej o starých trenčianskych uliciach - zmena - na Tri krále 2015
Rázusova, či Gorkého ulica ??. Pridané 4.11.2018.
Zničujúci požiar Katolíckeho konviktu na hlavnom námestí v Trenčíne v r. 1951.    Pridané 21.5.2018.
Obrázky starého Trenčína (1) - pridané na Tri krále 2015
Trenčín a Skalka na starých obrazoch (2) rakúskeho maliara Thomasa Endera (1793-1875) - pridané na Tri krále 2015
Obrázky starého Trenčína (3)    Pridané 8.5.2016.
Staré tradície Trenčína
Veľká Skalka (kláštor) - pôdorys
Bitka pri Hámroch (1708) - vojenské a historickogeografické aspekty (Autor: Doc. RNDr. Peter Chrastina, PhD.)
Spomienka na sté výročie začiatku prvej svetovej vojny v Trenčíne.
      KRONIKY:
Naše kroniky a kronikári.    Pridané 1.5.2017.
Trenčín - prehľad udalostí posledného tisícročia. - písané k Novému roku 2000, tu pridané 8.5.2017.
Výpisy z kroník mesta Trenčín z rokov 1945 – 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
Kronika Trenčana 1999    Pridané 15.5.2017.
Kronika Trenčana 2000    Pridané 15.5.2017.
Kronika Trenčana 2001    Pridané 15.5.2017.
Kronika Trenčana 2002    Pridané 25.5.2017.
Kronika Trenčana 2003    Pridané 17.6.2017.
Kronika Trenčana 2004    Pridané 23.6.2017.
      MAPY:
Trenčín na mape z r. 1664. Pridané 10.7.2018.
Mapa Trenčína a okolia - žeby z konca 18. storočia? - výrez z nedatovanej mapy Trenčanskej stolice
Mapa Trenčína z r. 1900 (podrobná)
Mapa Trenčína v r. 1913
Mapa Trenčína a okolia z obdobia pred r. 1918
Mapa Trenčína z r. 1935
Mapa Trenčína z r. približne 1956
Mapa Trenčína z r. približne 1986
Župy - prehľadná mapka
Hrad Trenčín - názvoslovie
Výstavba Hornej Sihote (Autor: Mgr. Jozef Čery)  - vložené 20.9.2013
Staré miery  - vložené 1.3.2013
      HOSPODÁRSTVO (priemysel, remeslá, výroba,...):
Priemysel v Trenčíne (TTT2)
Elektrifikácia Trenčína. Pridané 10.7.2018.
História vodovodu a kanalizácie v Trenčíne. Autor Ing. Ivan Bosý. Zverejnené 29.9.2019.
Zoznam trenčianskych podnikov - prvý, skúšobný, neúplný...- na podnet zn. "hapkuaka"
Prvá samoobsluha v Trenčíne. Pridané 22.9.2018.
Trenčianska továreň na zápalky - doteraz neznáma... - vložené na Tri krále 2018
Letecké opravovne Trenčín. Počiatky podniku.    Pridané v sept. 2016. Je to prepracovaný výber z môjho zborníčka TTT2 z r. 2011.
Letecké opravovne Trenčín na obrázkoch.    Pridané 29. augusta 2017.
Stavoprojekt Trnava, ateliér Trenčín. 1974-1990. História projektového ateliéru a spomienky zamestnanca (12.1984-02.1991).    Pridané v sept. 2016.
Hostinec Sopková - po takmer storočí skončil 19. aug. 2017.    Pridané 19.8.2017.
Hostinec "U Václava" na Sihoti - trenčiansky dnes už najstarší "žijúci", jubilujúci osemdesiatnik... - vložené na Tri krále 2018
(Niektoré) Niekdajšie trenčianske hostince.     - pridané 17.2.2018.
Z dejín pivovarníctva v Trenčíne. (Autor: Mgr. Danica Hlaváčová.) Pridané 28.7.2019.
      PRVKY MESTA:
Trenčanské kostoly, fary, kaplnky, sochy, kríže, cintoríny, ...    Pridané 21.8.2016.
Katolícky kultúrny dom v Trenčíne.   - pridané 8.5.2018.
Dobrodružný príbeh stratenej pamätnej tabule Katolíckeho kultúrneho domu v Trenčíne z roku 1939.   - pridané 8.5.2018.
Trenčianske školy v minulosti.   (31. januára 2016.)
Trenčiansky šport a športovci v minulosti.   (25. januára 2016.)
Trolejbusy Trenčíne ? - odkaz na zaujímavý článok autora Ing. Marka Englera   Pridané 3.10.2015.
Čo sa stalo v Trenčíne 29. apríla 1954? Autor: Ing. Marko Engler, PhD. (O vzniku mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne.)   Pridané 24.9.2015.
Vývoj mestského opevnenia v Trenčíne
"Tajné" chodby v Trenčíne
Trenčianska Brezina. Zverejnené k 9.3.2019.
Hrob Matúša Čáka (Autor: Ing. Vojtech Tichý)  -vložené 20.12.2014.
Trenčianske vážske mosty
Veterné kolesá v Trenčíne
Vojenské cintoríny v Trenčíne
Z dejín trenčianskeho mestského parku. Autor: RNDr. Ivan Hrabovec, CSc. Autorovi ďakujeme za láskavé poskytnutie na túto stránku! Pridané k 18.1.2019.
Hviezda na Trenčianskom hrade
Transformácia koryta Váhu na území Trenčína. Autor: RNDr. Ján Hanušin, CSc., Geografický ústav SAV, Bratislava.    Pridané na Silvestra roku 2015.
Tábor nútených prác v Trenčíne v roku 1950. Autor: Jerguš Sivoš.    Pridané 14. marca 2017.
Záhada trenčianskych baráčnikov rozlúštená. Pridané k 21.1.2019.
      VEREJNÝ ŽIVOT:
Trenčín a Trenčania v prelomových obdobiach.    Pridané 10. febr. 2017.
Rok 1918 v Trenčíne. Autor: Mgr. Mária Ďurčová. Autorke vďaka za láskavé poskytnutie na túto stránku! Pridané na Tri krále 2019.
História Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne ku 100. výročiu založenia, zverejnené 12.3.2019.
"Kronika oslobodenia Trenčína" Autor: Mgr. Jozef Čery. (O prechode frontu Trenčínom na jar 1945)
Druhá svetová vojna v Soblahove a v Trenčíne v spomienkach Ing. Štefana Červeňana. Pridané 15.8.2018.
Február 1948 v Trenčíne.    Pridané 27. marca 2017.
Od r. 1956 Trenčín plánovaným cieľom atómových bômb USA - vložené na Tri krále 2018
Politické a spoločenské pomery v Trenčíne v rokoch 1945 – 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
Z vojenských dejín Trenčína (Autor: Ing.arch.Š. Androvič) (TTT3)
História pošty v Trenčíne 1945 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
História filatelie v Trenčíne 1945 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
      OBYVATEĽSTVO:
K niektorým otázkam Kragujevskej vzbury. Autor: Peter Pavlík, Trenčín. Pridané 5.6.2018 ku stému výročiu vzbury. Autorovi vďaka za láskavé poskytnutie na túto stránku!
Prvá filatelistická výstava v Trenčíne v roku 1928. Autor: JUDr. Vojtech Čelko, Trenčín. Pridané v júni 2018 k 90. výročiu udalosti.
Známi Trenčania
Virtuálne pamätné tabule
Galéria zaslúžilých o Trenčín  - vložené na Vianoce 2014
Čestní občania mesta Trenčín
Trenčianski funkcionári.    Pridané na Tri krále A.D. 2015.
Trenčianski farári    (Stárek, Misz, Marsina, Luky,... a ďalší kňazi - Hamaj, ...)    Pridané 10.12.2017.
Telefónny zoznam Trenčína z r. 1937.    Pridané 27. marca 2017.
Telefónny zoznam Trenčína z r. 1924.    Pridané 19. marca 2017.
Prof. Štefan Pozdišovský.   Autor: PhDr. Janka Karlíková, Trenčín.     - pridané 10.2.2018.
Ing. Gustáv Dohnányi (1883 - 1965) - starosta mesta Trenčín (1923 – 1924) a trenčiansky staviteľ   Pridané 9.3.2016.
JUDr. Ján Zaťko (1895-1986) - starosta, vládny komisár a mešťanosta mesta Trenčín (1939-1945)   Pridané 27.2.2016.
Trenčan Anton Adamica (1891 - 1970). Autor: PhDr. Martin Lacko, PhD.    Pridané 29.7.2017.
Ján Zeman, prvý povojnový predseda MNV v Trenčíne, evanjelický farár a senior.    Pridané 11.12.2016.
Ján Barták, povojnový predseda MNV v Trenčíne.    Pridané na Vianoce 2016.
Anton Tomáš, predseda MNV v Trenčíne 1954 - 1971.    Pridané v lete 2017.
Dubčekovci - Trenčania.    Pridané 20.5.2017.
Právo a právnici v Trenčíne   Pridané 30.9.2015.
JUDr. Gerhard Šebák - trenčiansky historik a mešťanosta
JUDr. Štefan Tiso - Trenčan (žil 18.10.1897-28.3.1959). Odkaz na článok v Kultúra FB, 18.5.2005, str. 10, 11. Pridané na Silvestra 2018.
Ivan Štelcer, jeho vydavateľstvo a odboj. Zverejnené 20.9.2019.
Ernest Tesár (Autor: JUDr. Otto Gáťa)
Michal Dukát, trenčiansky typograf, redaktor, verejný činiteľ Tu zverejnené 3.10.2019.
Juraj Boček (1859 - 1946) - zakladateľ trenčianskeho učňovského školstva, ovocinár.    Pridané 25.12.2016.
Barón Szalavszky  - trenčiansky župan
MUDr. Koloman Martiny - trenčiansky lekár, chirurg, riaditeľ nemocnice - vložené na Tri krále 2015
MUDr. Štefan Čongrady
"Dialóg Slováci - Česi" - list z r. 1968 o situácii v trenčianskej továrni Nehera v novembri 1944 a vtedajší prejav župného tajomníka HSĽS Jančoviča.    Pridané 12.1.2016.
Pavol Jančovič - nezlomený bojovník za štátnu samostatnosť (Autor: PhDr. Martin Lacko, PhD., ÚPN)  - vložené 24.12.2014
Leopold Gansel - trenčiansky vydavateľ pohľadníc a tlačiar (Autor: RNDr. Ján Hanušin, CSc.)
JUDr. Leopold Ringwald a jeho pozoruhodná zbierka obrazov: Známi neznámi. Autor: Bednár Michal.    Pridané vo febr. 2017.
JUDr. Marko Gažík, poslanec (Autor: M.G.)
JUDr. Vojtech Čelko - životopis. Autori: Ing. Ivan Chyla, Jozef Korený.
Pozoruhodný životný príbeh Trenčana prof. MUDr. Juraja Červenku - Hirschfelda (1918 - 2001). Autor: MUDr. Juraj Čelko.
Trenčan Egon Löwy - český minister Egon T. Lánský    Pridané na Mikuláša roku 2016.
Palacký a Trenčín
Manželia Menclovi a Trenčiansky hrad
Poďakovanie trenčianskej historičke pani Dr. Karlíkovej pri príležitosti ukončenia jej pôsobenia v Trenčianskom múzeu   30.11.2015.
Ing. arch. Ivan Michalec DrSc. - Trenčan, skaut, slovenský urbanista
PhDr. Ján Hanušin st.    Pridané na Silvestra roku 2015.
Zomrel Ing. V. Tichý, zakladajúci člen Klubu starých Trenčanov. - oznámenie pridané 24.4.2018, článok 2.10.2019.
Mons. ThDr. Andrej Marsina (*1885-†1985), trenčiansky farár a dekan, pápežský prelát.     - pridané 24.4.2018.
Trenčanský Hrebenda: František Brázda.    Pridané na Silvestra roku 2015.
Pán Milan Mikuš 90ročný    Pridané 15.7.2016. Po nešťastnom páde doma a poldruharočnom ležaní zomrel pán Mikuš 26.8.2017.
Zdeněk Vopat (* 1937 - † po r. 2000) - český literárny autor žijúci v Trenčíne.    Pridané 28. nov. 2016.
Zápisník slovenského vojaka - jar 1945.    Pridané 8.5.2016.
Židovstvo v Trenčíne
Likvidácie a arizácie podnikov Židov v Trenčíne (1941-1942)   S použitím údajov z www upn.gov.sk. Pridané v týždni po Lucii, 2018.
Spomienky Jozefa Weisera na jeho pôsobenie v Trenčíne
Spomienka na trenčianskych dominikánov
Prísaha členov mestskej rady Trenčína 1479
Niekdajšie modlitby a datovanie - vložené na Tri krále 2015, doplnené na Tri krále 2018
      RÔZNE:
Návrat bobrov do Trenčína. Zverejnené k 9.3.2019.
Smutný príbeh posledného (?) trenčianskeho somára
Sucholin - zabudnutý patent trenčianskeho holiča
Pouličné hry mojich chlapčenských rokov (Autor: Ing. Vojtech Tichý)  - vložené 20.12.2014.
Spomienka na niekdajšie lyžovanie v Soblahove koncom 50. rokov. Autor: Ing. Michal Bednár.    Pridané 1.5.2017.
Vysťahovalectvo z obce Opatová do USA v rokoch 1892-1924. Autor: Ing. Zuzana Harvanová.    Pridané 30.11.2017.
Spomienkový kalendár TRENČANa na rok 2016 - dá sa aj stiahnúť, aj vytlačiť.   30.11.2015.
Kalendár na rok 2016, aj s hodinami.
Hádanky o Trenčíne
Trenčanské pesničky
Trenčanské historky a vtipy

Aktuality
Čierne perly Trenčína
Drobnosti
Ponuka
Odkaz na reportáž z prednášky "Niekdajšie textilné a odevné závody v Trenčíne" 12.11.2015.
      LITERATÚRA:
Zborník príspevkov TTT1 (dec.2010)
Zborník príspevkov TTT2 (Priemysel v Trenčíne, jan.2011)
Zborník príspevkov TTT3 (Z vojenských dejín Trenčína - Ing.arch.Š. Androvič - dec.2011)

Trenčín v boji o samostatnosť Slovenského štátu. Udalosti v dňoch 6. okt. 1938 - 20. februára 1939. Autor: Ľubomír Lupták. Historická brožúra z r. 1939, tu ako e-kniha na čítanie aj na stiahnutie.
Z minulosti dobrovoľného hasičstva na území terajšieho mesta Trenčín. Autor Stanislav Vančo. E-kniha na čítanie aj na stiahnutie.
História sakrálnych objektov Veľká Kubrá. Autor Mgr. Martin Jakub Macko CSsR. E-kniha na čítanie aj na stiahnutie.
Židovské rodiny v obci Veľká Kubrá. Autor Mgr. Martin Jakub Macko CSsR. E-kniha na čítanie aj na stiahnutie.
Spravodaj Trenčianskeho hradu (1991-1993)
"Politická mapa mesta Trenčín 1923 - 2010" (M. Řádek) - pohľad na dielo

Lesná železnica Ilava - Zliechov - Gápeľ.   Autor: Jozef Trenčan - vložené 20.1.2018.
Templári - ochrancovia prechodu cez Machnáč.   Autor: Ing. Otto Bobok, Trenčín, 2017.     - pridané 29.1.2018.
Kráľovská cesta spájajúca Ponitrie so Stredným Považím cez horské sedlo Machnáč.   Autor: Ing. Otto Bobok, Trenčín, 2017.     - pridané 29.1.2018. Odkazy - pozrite si inde: 
Otvorený list kultúrnej a historickej verejnosti Trenčína a mestu Trenčín    na stránkach Trenčianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV
Obrázky starého Trenčína s vysvetľujúcimi textami     na stránkach pána Peťovského "Trenčiansky terajšok"
Trenčianska pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV - obsah sa týka aj trenčianskej histórie
História trenčianskeho 71. pešieho pluku    na stránkach voj. klubu v Trenčíne; za upozornenie ďakujem Dr. Jánovi Hanušinovi

Z minulosti obce Opatová
Staré tehly a tehelne na Slovensku
Reportáž z prednášky Klubu starých Trenčanov vo verejnej knižnici v Trenčíne, na tému "Niekdajšie textilné a odevné závody v Trenčíne", 12.nov.2015.

 Osobné: 
Belipa 


      <<  Návrat späť na vrch tejto strany          


Videatur In Invisibili:
SatorArepoTenetOperaRotas


Nižšie je prípadá reklama poskytovateľa: