Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


Staré mieryPrepočet starých plošných mier
katastrálnych jutár a štvorcových siah na hektáre:

Na zápis desatinných čísel používať desatinné bodky , nie čiarky!
Počet katastrálnych jutár:  
Počet štvorcových siah:     

prevedené na hektáre je:         hektárov [ha]

Poznámka: od 1.1.1876 platila metrická sústava:
ha = 10.000 m2 = 1,7377 (kat.) jutár (Joch)
ha = 10.000 m2 = 2780 (štvorcových) siah (Klafter)


Prechod na metrickú sústavu (r. 1876):
Rozhodnutie prijať metrickú sústavu mier bolo prijaté 21.6.1874, s platnosťou od 1.1.1876.
Súvisiace ďalšie právne predpisy:
• VIII. zákonný článok z r. 1874
• V. zákonný článok z r. 1907
• Zákonné nariadenie 386 zo 14.12.1922
• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti zo 7.4.1923

Dĺžkové miery - prepočty:
(siaha, = viedenská siaha, Klafter) = 1,896 484 m
(siaha) = 6' (stôp)
1' (stopa) = 12'' (palcov)
1' (stopa) = (31,60806 cm)
1''(palec) = (26,34 mm)
1 Meile (rakúska poštová míľa) = 4000 siah (Klafter) (=7585,936m)

Plošné miery - prepočty:
1 (katastrálne) jutro (Joch) = 1600 ☐ (štvorcových) siah (Klafter)
1 (katastrálne) jutro (Joch) = 5754,6424996096 m2
1 ☐ (štvorcová) siaha (Klafter) = 3,5966515 m2
1 (katastrálne) jutro = 3 katastrálne merice
1 uhorská merica = 600 (katastrálnych) siah
1 ☐Meile (míľa) = 10000 (katastrálnych) jutár (Joch, C.-J.)

Pozn.: V čase Márie Terézie bolo používané (napr. vo vtedajších urbárskych súpisoch)
1 uhorské jutro = 1200 štvorcových siah = 4315,5 m2.
Staré miery:

Zo starej brožúrky, ktorú v medzivojnovom období používali notári:
Pôvodný autor neznámy, nájdené kdesi na internete, autor zpracovania Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, febr. 2013Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2013 - 2019 - 2020, v.03.

      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: