Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


Čestní občania mesta Trenčín


          Uvádzam datum nadobudnutia čestného občianstva, meno a stručne okolnosti.


(Datum neznámy, odhadom medzi r. 1892-1914)
Julius Szalavszký
(1846 - 1936), župan Trenčanskej župy v dvoch obdobiach Rakúsko-Uhorska,
zaslúžil sa o materiálne pozdvihnutie župy, aj keď politicky bol maďarizátor.

19. augusta 1936
Tomáš Masaryk
, bývalý prezident vtedajšieho štátu, tzv. "President - Osvoboditel".

19. augusta 1936
Edvard Beneš, prezident vtedajšieho štátu,
pri príležitosti jeho párhodinovej návštevy mesta Trenčín, bolo to podvečer dňa 21. septembra 1936.

13. februára 1937
Dr. Milan Hodža, predseda vlády vtedajšieho štátu.
Čestným občanom ho jednohlasne zvolilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí; tiež sa rozhodlo pomenovať novú budovu Obchodnej akadémie v Trenčíne jeho menom.

29. marca 1942
Jozef Branecký, rektor piaristov, trenčiansky historik,
za zásluhy o dejiny Trenčína, pri príležitosti jeho 60. narodenín.

21. apríla 1947
Generalissimus J. V. Stalin
za "oslobodenie mesta".  (Už 18.10.1945 bolo trenčianske hlevné námestie, dovtedy nesúce meno Andreja Hlinku premenované na námestie J.V. Stalina.)

21. apríla 1947
pplk. Milan Polák
za "zásluhy v SNP"

21. apríla 1947
Karol Šmidke
za "zásluhy v SNP"

16. apríla 1965
Filipp Fedosejevič Žmačenko (1895-1966)
generálplukovník, veliteľ 40. armády 2. ukrajinského frontu Červenej armády
pri príležitosti 20. výročia dobytia mesta Trenčín.

1994
JUDr. Vojtech Zamarovský,
známy spisovateľ narodený v Trenčíne.


Pozn.: Za údaj o čest. občianstve gen Žmačenka ďakujem Kancelárii Primátora Mesta Trenčín, aug. 2013.Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2013 - 2017.


(Koniec diela.)
Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránkuNižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: