Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


Hrob Matúša Čáka

Krátky citát z diela Николай Непомнящий a Андрей Низовский: 100 veľkých pokladov, vyšlo v Moskve v r. 2007. (Dielo neuvádza pramene.)
Objavil, z kapitoly Starobylé poklady Slovenska preložil Ing. Vojtech Tichý, Klub trenčianskych knihoľubov Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne, nov. 2014.Na rozdiel od predchádzajúcich hradov sa hrad Тrenčín dobre zachoval. Koncom XIII. storočia patril jednomu z najmocnejších uhorských veľmožov, Matúšovi Čákovi, ktorý sa v r.1296 stal palatínom a postupne nahromadil obrovský majetok. Z tej doby sa zachovala povesť, že v podzemí hradu je pochované jeho telo spolu s jeho nevyčísliteľnými pokladmi. Je známe, že túto hrobku v skale rúbali v priebehu štyroch rokov а vyrúbaný kameň použili na postavenie novej veže hradu. Svojho vládcu pochovali verní rytieri - vazali a medzi nimi bol kastelán hradu, kapitán Ladislav Omodej. Po rokoch, pred svojou smrťou, povedal, že preniknúť ku hrobke v podzemí, kde je pochovaný majiteľ hradu, je prakticky nemožné. Dôkladne zamaskovaný vchod vedie do šikmého tunela idúceho do hĺbky skaly. Na konci tunela, na skalnej stene, je namaľovaná freska zobrazujúca scénu návratu Svätej rodiny s mladým Ježišom z Egypta. Ak sa pritlačí na Ježišove oči, otvorí sa vchod do podzemnej sály, v ktorej sú veľké medené kotle a železné sudy naplnené zlatými mincami, razenými z doby kráľov Ondreja III. (1265-1301) a Přemysla Otakara II. (1267-1278). Práve takýmito mincami platil Matúš Čák žold kráľovským vojakom, tvoriacim posádky v jeho mestách a hradoch.

Pre prípadných hľadačov pokladov, nad rámec citovaného diela obrázky spomínaných historických platidiel:

Strieborný denár Ondreja III.

Strieborný brakteát PřemyslaOtakara II.
      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                         <<  Návrat na hlavnú stránku