Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


Pavol Jančovič - nezlomený bojovník za štátnu samostatnosť

Autor: Dr. Martin Lacko

Toto dielo je pod ochranou Autorského zákona. Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                         <<  Návrat na hlavnú stránku