Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


Galéria zaslúžilých o Trenčín

Ľudia, ktorí vykonali niečo konkrétne a záslužné pre Trenčín nad rámec svojich povinností a platu, bez odmeny.
Poradie priezvísk je podľa abecedy. Nie sú to životopisy.Ing. arch. Štefan Androvič
zamestnanec mesta Trenčín, potom projektant
zaslúžil sa o Trenčín tým, že napísal diela o histórii Trenčína: Letectvo v Trenčíne, Z vojenských dejín Trenčína a množstvo článkov.

MUDr. Karol Brančík
župný lekár
zaslúžil sa o Trenčín tým, že založil a viedol Prírodovedný spolok župy Trenčianskej a bol v ňom činný

Jozef Branecký
Rektor rehole Piaristov
zaslúžil sa o Trenčín tým, že napísal diela o histórii Trenčína a popularizoval históriu Trenčína.

JUDr. Ľudovít Dohnányi
magistrátny radca
zaslúžil sa o Trenčín tým, že napísal obsiahle dielo o histórii Trenčína. Dielo sa v niekoľkých strojopisných vyhotoveniach zachovalo v súkromných rukách aj v inštitúciách.

Ladislav Farkaš
hlavný účtovník mesta Trenčín
zaslúžil sa o Trenčín tým, že v r. 1939 - 1941 natočil niekoľko filmov z vtedajších spoločenských udalostí.

Ifigénia d'Harcourt
zaslúžila sa o Trenčín tým, že mestu darovala hrad Trenčín aj s pozemkom.

Ladislav Jambor
školský inšpektor
zaslúžil sa o Trenčín tým, že organizoval v Trenčíne spolkovú činosť a spoločenské podujatia týkajúce sa najmä numizmatiky, ale aj leteckej a trenčianskej histórie.

Jozef Kamin
zamestnanec mesta Trenčín
zaslúžil sa o Trenčín tým, že napísal obsiahle dielo o histórii Trenčína. Dielo sa v rukopise zachovalo v súkromných rukách, naposledy ho rektor Branecký zapožičal Trenčianskemu múzeu, ktoré ho má v opatere doteraz.

Opát Rudolf Misz
trenčiansky richtár a farár
zaslúžil sa o Trenčín tým, že po prvej svetovej vojne zorganizoval výhodné splatenie dlhov mesta a výhodnú kúpu rozsiahlych lesov v oblasti Soblahova a Mníchovej Lehoty.

Prof. Štefan Pozdišovský
stredoškolský profesor, potom riaditeľ trenčianskeho múzea
zaslúžil sa o Trenčín tým, že založil a viedol Vlastivedný krúžok a bol v ňom činný, tiež tým, že už ako dôchodca nanovo preložil a vyložil trenčiansky rímsky nápis.

Ján Rekem
r.k. kňaz
zaslúžil sa o Trenčín tým, že napísal zoznam starých diel, ktoré boli v Trenčíne vydané.

Bruno Ripka
riaditeľ Obchodnej akadémie
zaslúžil sa o Trenčín tým, že organizoval literárne štvrtky.

Ignác Springer
erárny nadlesný
zaslúžil sa o Trenčín tým, že okolo r. 1835 z vlastných peňazí zaplatil 16 zlatých eráru za ruiny Veľkej aj Malej Skalky, aby neboli rozobrané na stavebný materiál a tak sa zaslúžil o ich uchovanie až do terajších čias. (B906-111)

Ľudovít Stárek
trenčiansky r.k. farár
zaslúžil sa o Trenčín tým, že napísal a vydal dielo Wegweiser (spievodca po meste a hrade Trenčín), že zverejnil rímsky nápis na trenčianskej hradnej skale a že podnietil zalesnenie Breziny.

Ernest Tesár
(30.4.1890 Vrútky - 1986 Trenčín) železničný úradník
zaslúžil sa o Trenčín tým, že na síce krátku, ale veľmi ťažkú dobu jari 1945, keď Trenčínom cez Váh viedla frontová čiara a strieľalo sa z jednoho brehu na druhý, keď sa oprávnene ľaknutý trenčiansky mešťanosta Zaťko vzdal funkcie, pán Tesár zobral na seba bremeno zodpovednosti a v pravobrežnom Trenčíne, frontou odtrhnutom od ľavobrežného stredu mesta, zabezpečoval nevyhnutnú správu tejto časti mesta.
Zaslúžil sa tiež o rozvoj záujmových činností: filatelie, ale najmä záhradkárstva. Zbieral tiež pohľadnice a vyhotovil niekoľko máp mesta Trenčín.
Táto stránka bola založená na Vianoce roku 2014.

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín

(Koniec diela)
Toto dielo je pod ochranou Autorského zákona. Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                         <<  Návrat na hlavnú stránku