Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


MUDr. Koloman Martiny

MUDr. Koloman Martiny bol celých dlhých 38 rokov riaditeľom trenčianskej nemocnice, tak dlho ako nikto pred ním či po ňom. Bola to vtedy nemocnica pre celú župu, od Trenčína cez Ilavu, Pov. Bystricu, Žilinu a Čadcu až po hranicu s Poľskom. Dr. Martiny sa nebývale zaslúžil o jej rozšírenie a rozkvet, tiež bol v svojej dobe vynikajúci chirurg a vojenský lekár, slúžil nielen za monarchie, počas 1. svetovej vojny, ale aj v povojnovom štáte.Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín

(Koniec diela)
Toto dielo je pod ochranou Autorského zákona. Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                         <<  Návrat na hlavnú stránku