Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


Niekdajšie modlitby a datovanie


OBSAH: (ťuknite na položku obsahu, a stránka sa vám tam posunie.)
Modlitby latinsky
Modlitby nemecky
Staré datovanie
Datumy Veľkej noci
Modlitby latinsky - tak sa aj v Trenčíne kedysi modlievalo:

Od azda konca šesťdesiatych rokov počuť už len slovenské modlitby, ale kedysi sa modlievalo aj inak....


  Lecturis salutem in Domino.


Flectamus genua.


In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.


ORATIO DOMINICA
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem.
sed libera nos a malo.
Amen.


AVE MARIA
Ave, Maria gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.


SYMBOLUM APOSTOLORUM
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.
Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum:
qui coceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus:
descendit ad inferos;
tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos;
sedet ad dexteram Dei Patris
omnipotentis:
inde venturus est judicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem,
reminssionem peccatorum, carnis resurrectionem,
vitam aeternam.
Amen.


SALVE REGINA
Salve, Regina, mater misericordiae; cita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clmamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.


ANGELUS
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave, Maria gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ecce ancilla Domini,

Fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave, Maria gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Et Verbum caro factum est,
Et habitavit in nobis.

Ave, Maria gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Gratiam tuam, quasumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Flilii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eumden Christum Dominum nostrum.
Amen.Modlitby nemecky - tak sa aj v Trenčíne kedysi modlievalo:

Piaristický kostol na trenčianskom hlavnom námestí bol aj posádkovým kostolom počas monarchie (do 1918).
Cisársky a kráľovský 71. peší pluk mal zavedenú nemčinu.
Domobranecký 15. honvédsky pluk mal zavedenú maďarčinu.
Aj v dávnejších dobách tu znela nemčina v cisárskej posádke. V krypte piaristického kostola je hrob v ktorom bol v r. 1850 pochovaný v Trenčíne náhle 1. februára 1850 zomrelý 58 ročný k. k. General-Major Gustav rytier von Pott.Das Gebet des Herrn.
Vater unser,
der du bist in dem Himmel!
Geheiligt werde dein Name;
zukomme uns dein Reich;
dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden;
gib uns heute unser tägliches Brot;
und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern;
und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Übel.
Amen.


Der englische Gruß.
Gegrüßt seist Du, Maria,
voll der Gnade;
der Herr ist mir Dir;
du bist gebenedeit unter den Weibern
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitt für uns arme Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Absterbens.
Amen.Staré datovanie

Kedysi sa písalo latinsky, tak sa aj datovalo (latinsky).
Často sa na určenie dňa v roku používalo označenie cirkevného sviatku.
Príklady (sú vymyslené):
      Datum in Trenčín, Anno Domini MMXVIII, mensis Januarii, die 6.
      Dané v Trenčíne, v roku Pána 2018, na sviatok Troch kráľov.
      V Trenčíne, na Troch kráľov roku 2018.
Mená svätých, ktoré označuje tlačený cirkevný kalendár na každý deň, sa podľa môjho poznania v takom každodennom rozsahu na datovanie nepoužívali - používali sa len niektoré:

Cirkevné sviatky v roku, zaužívané na označovanie dní v roku:

1. jan. Nový rok - Panny Márie Bohorodičky
6. jan. Traja Králi - zjavenie Pána
2. február Hromnice = Obetovanie Pána - prinesenie Ježiša do chrámu na 40. deň po jeho narodení
3. feb. Blažej - "svätoblažejské požehnanie"
14. feb. (sv. Cyril)
19. marec sv. Jozef
25. marec Zvestovanie Pána
6. apr. (sv. Metod)

Fašiangy = od Troch kráľov do Popolcovej stredy
Popolcová streda = začiatok 40 dní pôstu až do Veľkej noci
Smrtná nedeľa = predposledná pred veľkonočnou nedeľou. (Morena.)

Veľkonočný - tichý týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu = dni utrpenia a smrti Ježiša Krista; v chráme čierne rúcho.
Kvetná nedeľa (Palmsonntag)= posledná pred veľkonočnou nedeľou; začiatok Veľkonočného týždňa (tiež Svätý týždeň, tiež Pascha); príchod Ježiša Krista do Jeruzalema
(Modrý) pondelok (Sivý) Veľký utorok Škaredá streda
Zelený štvrtok
Veľký piatok - ukrižovanie Pána
Biela sobota (Nový oheň vo večnej lampe; veľkonočná svieca=paškál)
Veľkonočná nedeľa - Ježiš Kristus vstal z mŕtvych prvý deň po sobote = prvá nedeľa po prvom jarnom (po 21. marci) splne mesiaca
Veľkonočný pondelok
Nanebovstúpenie Pána = sviatok Ducha svätého = Turice = 40. deň po Veľkonočnej nedeli-koniec veľkonočného obdobia = zoslanie Ducha svätého (turíčny pondelok)
Sviatok Najsvätejšej Trojice (Sanctisimae Trinitatis) = nedeľa týždeň po (predošlých) Svätodušných sviatkoch Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (pohyblivý sviatok)

24. apríl sv. Juraj
25. apríl Marek
15. máj sv. Žofia
25. máj sv. Urban
8. jún sv. Medard
24. jún sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa
29. jún sv. Petra a Pavla
5. júl sv. Cyril a sv. Metod, spolupatróni Európy (od 1980); štátny sviatok SR.
25. júl sv. Jakub
26. júl sv. Anna
1. aug. sv. Petra v okovách
15. aug. Nanebovzatie Panny Márie
1. nov. Sviatok všetkých svätých
8. sept. narodenie Panny Márie
15. sept. Sedmobolestná Panna Mária
1. nov. (prikázaný) sviatok Všetkých svätých
2. nov. Dušičky - spomienka na všetkých verných zosnulých
11. nov. sv. Martin (Toutský, zobr. na bielom koni, s polovicou plášťa a žobrákom) - začínali priadky
22. nov. sv. Cecília, mučeníčka, patrónky hudby
25. nov. sv. Katarína Alexandrijská, umučená na kolese - patrónka mlynárov
4. dec. sv. Barbora patrónka delostrelcov
6. dec. sv. Mikuláš
8.dec. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
13. dec. sv. Lucia
25. dec. narodenie Pána
26. dec. sv. Štefan, mučeník
31. dec. SilvesterDátumy Veľkej noci

Veľká noc sa podľa kresťanských cirkví slávi prvú nedeľu po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Táto nedeľa bola ustanovená na Nicejskom koncile (prvom všeobecnom) roku 325. Ak spln pripadá na nedeľu, Veľká noc bude až nasledujúcu nedeľu.

Jarná rovnodennosť je „úradne“ stanovená na 21. marec podľa gregoriánskeho kalendára bez ohľadu na astronomickú skutočnosť (ktorá sa môže líšiť až o dva dni). Termín prvého jarného dňa sa síce z dlhodobého hľadiska pohybuje medzi 19. a 22. marcom, v súčasnosti sa napríklad ustálil na 20. marci. Pre výpočet termínu Veľkej noci sa však ako úradný prvý jarný deň zaviedol 21. marec, aj keď sa nemusí zhodovať s astronomickou skutočnosťou. Dátum Veľkej noci sa teda môže odlišovať medzi jednotlivými rokmi až o viac ako jeden mesiac (od 22. marca do 25. apríla).

Ohľadom výpočtov termínu Veľkej noci v minulosti panovali spory. Pôvodne sa odvíjali od židovského kalendára, kresťania ich začali samostatne počítať asi v 3. storočí vo vtedajších hlavných centrách kresťanstva v Alexandrii a v Ríme. Pravoslávna Veľká noc je oproti našej oneskorená, pretože pravoslávna cirkev pre ich výpočet využíva starší juliánsky kalendár. Naviac zachováva kánon Nicejského koncilu, že Veľká noc nesmie kolidovať so židovským sviatkom Pesach.

Bežná domácnosť nemá lunárny kalendár a je to skôr na astronomických výpočtoch, ktoré nám dajú presný údaj o tom, kedy bude Mesiac v splne. Obdobie medzi dvoma mesačnými fázami, teda aj medzi dvoma splnmi, sa nazýva synodický mesiac a trvá 29 a pol dňa. Na výpočet dátumu Veľkej noci existuje aj algoritmus, ale je zložitý a nie každý ho zvládne, preto vám prinášame nasledujúcu tabuľku na najbližšie roky.

Prehľadná tabuľka dátumov:
RokPopolcová streda1. Spln mesiaca
po jarnej rovnodennosti
Veľkonočná nedeľa
2020 26. február 8. apríl 12. apríl
2021 17. február 28. marec 4. apríl
2022 2. marec 16. apríl 17. apríl
2023 22. február 5. apríl 9. apríl
2024 14. február 24. marec 31. marec
2025 5. marec 13. apríl 20. apríl
2026 18. február 2. apríl 5. apríl
2027 10. február 22. marec 28. marec
2028 1. marec 9. apríl 16. apríl
2029 14. február 29. marec 1. apríl
2030 6. marec 17. apríl 21. apríl
2031 26. február 7. apríl 13. apríl
2032 11. február 26. marec 28. marec
2033 2. marec 14. apríl 17. apríl
2034 22. február 3. apríl 9. apríl
2035 7. február 24. marec 25. marec

Obsah o datumoch Veľkej noci spracoval Štefan Šmatlák

Jednotlivé dni Veľkonočných sviatkov sú vypísané vyššie.

Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín,
vydané (modlitby) na Troch kráľov 2015,
doplnené (datovanie) na Troch kráľov 2018,
doplnené (datumy Veľkej noci) na Kvetnú nedeľu 2020.
      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                         <<  Návrat na hlavnú stránku