Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


Niekdajšie modlitby a datovanie


Modlitby latinsky - tak sa aj v Trenčíne kedysi modlievalo:

Od azda konca šesťdesiatych rokov počuť už len slovenské modlitby, ale kedysi sa modlievalo aj inak....


  Lecturis salutem in Domino.


Flectamus genua.


In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.


ORATIO DOMINICA
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem.
sed libera nos a malo.
Amen.


SYMBOLUM APOSTOLORUM
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.
Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum:
qui coceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus:
descendit ad inferos;
tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos;
sedet ad dexteram Dei Patris
omnipotentis:
inde venturus est judicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem,
reminssionem peccatorum, carnis resurrectionem,
vitam aeternam.
Amen.


AVE MARIA
Ave, Maria gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.


SALVE REGINA
Salve, Regina, mater misericordiae; cita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clmamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.Staré datovanie

Kedysi sa písalo latinsky, tak sa aj datovalo (latinsky).
Často sa na určenie dňa v roku používalo označenie cirkevného sviatku.
Príklady (sú vymyslené):
      Datum in Trenčín, Anno Domini MMXVIII, mensis Januarii, die 6.
      Dané v Trenčíne, v roku Pána 2018, na sviatok Troch kráľov.
      V Trenčíne, na Troch kráľov roku 2018.
Mená svätých, ktoré označuje tlačený cirkevný kalendár na každý deň, sa podľa môjho poznania v takom každodennom rozsahu na datovanie nepoužívali - používali sa len niektoré:

Cirkevné sviatky v roku, zaužívané na označovanie dní v roku:

1. jan. Nový rok - Panny Márie Bohorodičky
6. jan. Traja Králi - zjavenie Pána
2. február Hromnice = Obetovanie Pána - prinesenie Ježiša do chrámu na 40. deň po jeho narodení
3. feb. Blažej - "svätoblažejské požehnanie"
14. feb. (sv. Cyril)
19. marec sv. Jozef
25. marec Zvestovanie Pána
6. apr. (sv. Metod)

Fašiangy = od Troch kráľov do Popolcovej stredy
Popolcová streda = začiatok 40 dní pôstu až do Veľkej noci
Smrtná nedeľa = predposledná pred veľkonočnou nedeľou. (Morena.)

Veľkonočný - tichý týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu = dni utrpenia a smrti Ježiša Krista; v chráme čierne rúcho.
Kvetná nedeľa (Palmsonntag)= posledná pred veľkonočnou nedeľou; začiatok Veľkonočného týždňa (tiež Svätý týždeň, tiež Pascha); príchod Ježiša Krista do Jeruzalema
(Modrý) pondelok (Sivý) Veľký utorok Škaredá streda
Zelený štvrtok
Veľký piatok - ukrižovanie Pána
Biela sobota (Nový oheň vo večnej lampe; veľkonočná svieca=paškál)
Veľkonočná nedeľa - Ježiš Kristus vstal z mŕtvych prvý deň po sobote = prvá nedeľa po prvom jarnom (po 21. marci) splne mesiaca
Veľkonočný pondelok
Nanebovstúpenie Pána = sviatok Ducha svätého = Turice = 40. deň po Veľkonočnej nedeli-koniec veľkonočného obdobia = zoslanie Ducha svätého (turíčny pondelok)
Sviatok Najsvätejšej Trojice (Sanctisimae Trinitatis) = nedeľa týždeň po (predošlých) Svätodušných sviatkoch Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (pohyblivý sviatok)

24. apríl sv. Juraj
25. apríl Marek
15. máj sv. Žofia
25. máj sv. Urban
8. jún sv. Medard
24. jún sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa
29. jún sv. Petra a Pavla
5. júl sv. Cyril a sv. Metod, spolupatróni Európy (od 1980); štátny sviatok SR.
25. júl sv. Jakub
26. júl sv. Anna
1. aug. sv. Petra v okovách
15. aug. Nanebovzatie Panny Márie
1. nov. Sviatok všetkých svätých
8. sept. narodenie Panny Márie
15. sept. Sedmobolestná Panna Mária
1. nov. (prikázaný) sviatok Všetkých svätých
2. nov. Dušičky - spomienka na všetkých verných zosnulých
11. nov. sv. Martin (Toutský, zobr. na bielom koni, s polovicou plášťa a žobrákom) - začínali priadky
22. nov. sv. Cecília, mučeníčka, patrónky hudby
25. nov. sv. Katarína Alexandrijská, umučená na kolese - patrónka mlynárov
4. dec. sv. Barbora patrónka delostrelcov
6. dec. sv. Mikuláš
8.dec. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
13. dec. sv. Lucia
25. dec. narodenie Pána
26. dec. sv. Štefan, mučeník
31. dec. SilvesterVydané (modlitby) na Troch kráľov 2015, doplnené (datovanie) na Troch kráľov 2018.
      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                         <<  Návrat na hlavnú stránku
„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde