Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


JUDr. Marko Gažík

JUDr. Marko Gažík, poslanec Národného zhromaždenia v masarykovskej republike za HSĽS, žil v r. 1919 - 1926 v Trenčíne (v Dieterovom dome) a pracoval v Trenčíne ako advokát. Jeho brat bol dlhoročný správca mestskej elektrárne v Trenčíne. Potomkovia Dr. Gažíka žijú v Trenčíne, z najbližších vnuk a synovec; od posledne zmieneného s jeho láskavým dovolením uverejňujeme životopis Dr. Marka Gažíka, o ktorom sa síce v slovenskej histórii vie, ale Trenčín už akosi pozabudol, že kedysi bol jeho občanom.
Tento životopis je tiež príspevkom k chvályhodnej snahe pani JUDr. D. Birošovej a jej kolegýň a kolegov pripomenúť právnikov trenčianskej minulosti a zachovať ich životopisy.

      <<  späť na vrch tejto strany   <<<<  späť na prvú stranu