Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.PhDr. Ján Hanušin st.
Život Trenčana PhDr. Jána Hanušina staršieho je ukážkovým príkladom vrtkavosti doby: jeho životné rozpätie siaha od riaditeľa Slovenského národného múzea až po tehliarskeho robotníka.


Autorovi RNDr. Jánovi Hanušinovi mladšiemu patrí vďaka za súhlas so zverejnením jeho diela na tejto stránke.
Zo skutočností uvedených v životopise treba zdôrazniť dlhoročnú sústavnú prácu Dr. Hanušina na jeho obsiahlom diele o vodných mlynoch na Slovensku, ktoré zostalo v rukopise a je uložené v Matici slovenskej.

Pridané na Silvestra 2015.
      <<  späť na vrch tejto strany

      <<  Návrat na hlavnú stránku

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: