Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.Trenčianske školy v minulosti.
Nezastupiteľné miesto v spracovaní histórie trenčianskeho gymnaziálneho školstva a vďaka patrí pánovi prof. Jánovi Havranovi, povojnovému profesorovi trenčianskeho štátneho gymnázia. História trenčianskeho školstva je však širšia než gymnázium a nie je sústavne spracovaná čo sa týka najmä školských budov, ale aj organizačných foriem školstva - napriek tomu, že dobré zmienky nájdeme v spracovaní iných (spravidla všeobecnejších) tém, alebo jednotlivých škôl (učňovská, azda aj pomocná, a pod., tiež brožúra k výročiu postavenia budovy Vyššej dievčenskej školy, v ktorej je od 1918 štátne gymnázium.)
Preto tu chceme sústrediť zmienky, s cieľom ich neskoršieho spracovania.
Začíname v januári 2016 po troche a vôbec nie sústavne, údaje nie sú úplné, chyby a omyly sú možné, poradie nič nevyjadruje, súčasný obsah nie je konečný.Trenčianske základné, ľudové, národné, meštianske školy,
osemročné stredné školy, jedenásťročné stredné školy
- riaditelia (nazývaní aj "správca"):


Piaristické gymnázium v Trenčíne:Štátne gymnázium Ľudovíta Štúra - od r. 1918,
od 1.9.1959 Dvanásťročná stredná škola
od 1960 Stredná všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ),
potom Gymnázium Jurija Gagarina,
potom Gymnázium Ľudovíta Štúra
- riaditelia:Učňovská škola v Trenčíne - riaditelia:

(Podľa podkladov učňovskej školy, za čo jej patrí poďakovanie.)

Školské budovy v Trenčíne:

(tiež priestory, v ktorých sa vyučovalo, bárs aj neboli postavené ako školské budovy)
Uvedený rok je rokom postavenia, alebo začiatku užívania, ak nie je uvedené ináč.
Roky bude treba skontrolovať a upresniť, pripomienky sú vítané.


Školy obdobia socializmu v Trenčíne:

(z hľadiska organizačného):

Výpis škôl v Trenčíne:

(Zatiaľ to má ďaleko do úplnosti...)

1922-1927
Štvortriedna štátna ľudová škola
Správca: Gizela Hrodeghová (od 1922 do leta 1924), po nej Gabriel Valocký (od leta 1924 do 1927)

1927-1928
Päťtriedna štátna ľudová škola
Správca: Gabriel Valocký (1927-1928, ...)

1928-1929
Štátna občianska škola chlapčenská


1929-1932 (-??)
Štátna meštianska škola

1949-1953
Národná škola chlapčenská
Riaditeľ: Sýkora

1954-1960
II. jedenásťročná stredná škola
Riaditeľ: Štefan Blaško (1954-1958), potom NN (žena, 1958-1959), potom Milan Cimprich (1959-1960-??)


Iné školy:

(z hľadiska organizačného):

Vysvetlenia:

(z hľadiska organizačného):


Za bezprostrednú inšpiráciu a niektoré údaje ďakujem môjmu priateľovi a členovi Klubu starých Trenčanov, pánovi Ing. Vojtechovi Tichému.

Založené 31. januára 2016. Súčasný obsah nie je úplný ani konečný.
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2016.
(Koniec diela)
Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.

      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                 <<    <<  Návrat na hlavnú stránkuNižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa:

železničné adamovič