Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.Trenčanské kostoly, fary, kaplnky, sochy, kríže, cintoríny, ...
...a obdobné - tie, o ktorých vieme.


Tu je len základný prehľad - zhrnutie, spravidla bez historického vývoja či súvislostí a bez prílišných podrobností - tie si prípadný hlbšieho poznania chtivý čitateľ môže nájsť inde. Zahrňuje (asi nie úplne) aj niektoré okolité obce, zástavbou spojené s Trenčínom. Ak sa výslove neuvádza inak, text sa vždy týka Trenčína. Neobsahuje veci umiestnené vo vnútorných priestranstvách (sochy, kríže, ...)
Týka sa hlavne predmetov, najmä stavieb - spravidla nie organizačných či osobných vecí.
Zhrňuje nielen poznatky, ale aj otvorené otázky (neznáme stránky) ktoré by bolo namieste časom objasniť a ktorými sa doteraz možno nikto historicky nezaoberal.
Kostoly:


Farské úrady:


Kaplnky:


Sochy:


Kríže:


Cintoríny:


Rôzne:


Súvisiaca literatúra:


Za pripomienky ďakujem môjmu priateľovi a členovi Klubu starých Trenčanov, pánovi Ing. Vojtechovi Tichému.

Založené 21.8.2016. Súčasný obsah nie je úplný ani konečný.
Poradie (ak nie je podľa času) nič nevyjadruje. Chyby a omyly sú vždy možné.
Pripomienky sú vítané; adresa ele pošty je v záhlaví prvej (hlavnej) stránky.

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2016.
(Koniec diela)
Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.

      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                 <<    <<  Návrat na hlavnú stránkuNižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: