Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.Zdeněk Vopat
(* 16. 6. 1937 v Plzni    -   † po r. 2000, zrejme v Trenčíne)
Český autor žijúci v Trenčíne


Hoci meno Zdeněk Vopat je užšiemu (konštrukťáckemu) okruhu Trenčanov známe v osobách otca a syna, je syn (u konštrukťákov "mladej Vopat") ako autor dobrodružnej literatúry prakticky neznámy. Za jeho posmrtné "objavenie" pre históriu a literatúru vďačíme spomienkam a pátraniu jeho dlhoročného kolegu, predsedu Klubu trenčianskych knihoľubov, pánovi Ing. Vojtechovi Tichému.


Zdeněk Vopat Zdeněk Vopat sa narodil 16. 6. 1937 v Plzni. Do Trenčína presídlil ako 13 ročný so svojimi rodičmi na jeseň roku 1950, keď oddelenie "Technicko - konstrukční oddělení" (TKO) plzenskej Škodovky bolo vyšším rozhodnutím premiestnené do Trenčína, a s ním aj jeho pracovník Zdeněk Vopat starší. Z útvaru TKO sa čoskoro stala známa Konštrukta, do ktorej, po stopách svojho otca, nastúpil do zamestnania aj mladý Zdeněk Vopat dňa 3.10. 1957, teda ako 20 ročný. Predchádzalo tomu zrejme nadobudnutie vzdelania v miestnych podmienkach, o ktorom nie je nateraz nič známe.

Sám uvádza, že pracoval v útvare plánovania, neskôr technického rozvoja v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Je známe, že pracoval na klimatických skúškach konštruovaných zariadení.

Bol skôr uzavretý, v početných konštrukťáckych mimopracovných záľubách sa nevyskytoval. Primerane o jeho osobných pomeroch vieme veľmi málo. Oženil sa a žil v Trenčíne, po celý čas pracoval len v Konštrukte. Po rokoch sa jeho prvá manželka zrejme vrátila do Čiech, a jeho druhá manželka z radov slovenských kolegýň po odchode na večnosť ho zanechala ako bezdetného vdovca. Zdeněk Vopat zomrel v Trenčíne a o mieste jeho posledného odpočinku nevieme. Ako svoju poslednú pracovnú úlohu napísal knihu o vo svojej podstate zaniknutej (zbrojnej) Konštrukte, ktorú (knihu) napriek rôznym možným pohľadom treba oceniť ako jedinú svojho druhu.

Pred týmto svojím posledným dielom písal zo záľuby dobrodružné literárne diela, nateraz vieme o štyroch. Písal ich výlučne v rodnej češtine a vychádzali len v Čechách, v Slovensku sú takmer neznáme. Po priznaných dielach uverejnil niektoré pod pamenom (pseudonymom). Hoci v ich súvislosti nájdeme meno (zrejme fiktívneho) prekladateľa Jiřího Linharta, údaje o fiktívnych autoroch, o vysokej čítanosti a pod., sú to však všetko údaje beletristické, nie literárne, sú širšou súčasťou autorovho príbehu. Svedčia o tom aj tu zobrazené vpísané venovania, kde sa pri svojom podpise uvádza ako autor oboch kníh vyšlých pod pamenami.

Keď autor píše o Báthoryčke, dej sa pochopiteľne odohráva v slovenskom prostredí vtedajšieho Uhorska, a toto uhorské určenie autor dôsledne používa: keď píše o Trenčíne, Novom Meste, Čachticiach, Piešťanoch, Bratislave, píše o Uhorsku, nie o Slovensku, ani nič slovenské v diele neuvádza. Toto poznanie zvádza k porovnaniu s prístupom Karla Kálala ("Češi před Karpatami, Češi za Karpatami", 1919).

Názov diela "Čachtická paní II" zvádza k domnienke, že napísal aj prvý diel - ale nie, myslí sa tým (ako sa píše na zadnej strane prebalu) "román Joža Nižnánského Čachtická paní, který patří nepochybně mezi poklady českého a slovenského písemnictví." Nás Slovákov určite potešil, že tento poklad neodriekol slovenskej literatúre, i keď jej ho ponechal len v druhom poradí.

Autor nepochybne písal pre (svoje) potešenie, teda nebol nútený brať ohľady, a tak sa prejavil úprimne spôsobom možno do určitej miery charakteristickým pre jeho kultúrny okruh.
Hodnotenie literárnej úrovne jeho diel nie je účelom tohoto textu.Za vecné podklady ďakujem predsedovi Klubu trenčianskych knihoľubov, pánovi Ing. Vojtechovi Tichému.

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, nov. 2016.


Príloha: Diela autora Zdenka Vopata:

Zdeněk Vopat: Dobrodruh.
Detektívka.
1. vydanie 1968
2. vydanie: Severočeské nakladatelství v Ústí nad Labem, edice Labyrint, 1973, náklad 40.000 výtlačkov. Počet strán 260.

Zdeněk Vopat: Případ Kluge.
Detektívka.
Vydalo Severočeské nakladatelství v Ústí nad Labem, edice Labyrint svazek 14, 1977, náklad 20.000 výtlačkov. Počet strán 184.

Andrász Bartoldy: Čachtická paní II.
Nové fragmenty historické hruzy.
Vydalo nakladatelství Dialog Seifertova 1480 Litvínov v roce 1997. Náklad nie je uvedený. Počet strán 256. (Bez ISBN.)

F. De Broca: Zmizení a vraždy.
Paloma (Záhada zmizelých ponorek). Edna (Záhadné pohyby kontinentu).
Vydalo nakladatelství Dialog Seifertova 1480 Litvínov v roce 1999. Náklad nie je uvedený. Počet strán 152.
ISBN 80-85843-64-1

Zdeněk Vopat a kolektív: Konštrukta Trenčín v dejinách československého a slovenského zbrojného priemyslu.
Preklad Translate 2000. Vydala Konštrukta Defense v Magnet-Press Slovakia (2000).
ISBN 80-968327-8-6
   Príloha: krátke citáty z príslušenstva diel Zdenka Vopata vydaných pod pamenami:

"Většina čtenářů starší i střední generace, ale i mnozí mladší, znají vynikající román Joža Nižnánského Čachtická paní, který patří nepochybně mezi poklady českého a slovenského písemnictví. Celá desetiletí nadšeně přijímaný příběh o krutostech sexuálně sadistické šlechtičny ani dnes neztratil nic ze své přítažlivosti. O to zajímavější je rukopis zcela neznámého maďarského autora Andrásze Bartoldyho (jde zřejmě o pseudonym literárně ambiciózního archíváře, který shromáždil nesmírně zajímavé pohledy na starý krvavý příběh jakoby optikou moderní "literatury faktu". Své "fragmenty historické hrúzy", podpírá autor seriózním pohledem na proud dějín a klíčové momenty v historii Uherska. I když jde ."pouze" o fragmenty, autor nezapře velkou dávku fantazie, když nastavuje zrcadlo hrůzným čínům Alžbety Báthoryové a připomíná historické příčiny i následky událostí, starých téměř čtyřista let, při nichž i dnešnímu čtenáři mrazí..."

"Americký novinář a pátrající agent F. De Broca se dlouhodobě a seriózně zabývá studiem a dokumentováním záhadných a těžko vysvětlitelných událostí. První svazek edice VZRUŠUJÍCÍ PŘÍBĚHY přináší udivující fakta o případech mizení lidí z posádek mořských plavidel. Hermeticky uzavřené ponorky, nalezené na dně moře zcela bez posádky. Lidé mizející a objevující se na druhém konci světa. Záhadné pohyby kontinentu. Smrt několika lidí, kteří chtěli tyto ojedinelé úkazy studovat a objasnit. Osobní angažovanost prof. Charlese Fortha, uznávané osobnosti v oblasti experimentální parapsychologie... Budete číst knihu, která byla několik let uváděna vysoko na žebříčku bestsellerů záhad a dobrodružství."


Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Autor potrétu nie je známy, jeho úpravy a ostatné foto Bbc.

      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                 <<    <<  Návrat na hlavnú stránkuNižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: