Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.JUDr. Leopold Ringwald a jeho pozoruhodná zbierka obrazov

Meno právnika JUDr. Leopolda Ringwalda (1888-cca 1968) žijúceho v Trenčíne v medzivojnovom období je ešte aj dnes pomerne známe v kruhoch záujemcov o históriu Trenčína. Ako pravotár mal adresy Masarykovo 33 (r. 1924); Palackého 29, advokát (r. 1936, 1937); podľa záznamov z r. 1944(!) vlastnil domy na hlav. námestí č. 32 (parcela 1244) a č. 42 (parcela 1250). Počas vojny bol ako uprchlík (refugee) v Anglicku (podľa https://www.ushmm.org). Trenčianski Ringwaldovci, ktorí zahynuli počas vojny, boli Ringwald Bernárd, Ringwald Július, Ringwald Karol, Ringwald Markus, Ringwaldová Helena, Ringwaldová Margita (podľa p. Pavla Strassmanna a jeho sestry Elly). O rodinných vzťahoch medzi nimi však nevieme nič.

Veľké bolo moje prekvapenie, keď sa mi pred pár rokmi náhodne do ruky dostala dosť veľká a nie tenká kniha o veľkej Ringwaldovej zbierke obrazov Ladislava Medňanského (* 23. apríl 1852, Beckov - † 17. apríl 1919, Viedeň) a jej osudoch, vydaná azda krátko po r. 2010 (Soga Bratislava). Zistil som, že príslušné miestne inštitúcie, rovnako ako ja predtým, o tejto trenčianskej prinajmenej zaujímavosti nič nevedia.

Obsiahlu knihu Ladislav Mednyánszky (522 strán veľkého formátu - zborník prác kolektívu autorov) vydali v r. 2004 SNG a Slovart, v nej sa na str. 257 spomína obrazová zbierka (statkára a pravotára) Ringwaldových (Leo, Béla) ako známa od nov. 1962 (str. 153), v ktorej bolo najviac (okolo 200 obrazov) Ladislava Medňanského, medzi ktorými mali byť krajinky (Tatry...) i portréty. Z jednotlivých časových úsekov boli tieto počty obrazov: 6 obrazov z r. 1880-1885, 20 obrazov z r. 1885-1890, 14 obrazov z r. 1890-1895, 27 obrazov z r. 1895-1900, 11 obrazov z r. 1900-1905, 14 obrazov z r. 1905-1910, 1 obraz z r. 1910-1914, 9 obrazov z r. 1914-1918. Uvádza sa tu ako dobové svedectvo od pamätníka rodiny Czóbelovcov, že rodina(!) Ringwaldových skutočne zastupovala rodinu(!) Medňanských v právnych veciach, čo bola aj odhadom najpravdepodobnejšia okolnosť vzniku zbierky.
V knihe o Medňanskom na str. 153 pani Ľudmila Peterajová vo svojom článku spomína zprávu o liste Leovho syna Richarda Ringwalda z 2.11.1962 riaditeľovi SNG Vaculíkovi, tiež Vaculíkovu návštevu u Ringwaldov v Gerrard Cross pri Londýne 21.9.1974 s prehliadkou zbierky (v nej asi 200 Medňanského obrazov), aj adresu Richard M. Ringwald, Camp Road, Gerrard Cross, Bucks. SL 9 7 PG, Veľká Británia; vtedy (1974) pána Richarda Ringwalda uvádza ako generálneho riaditeľa firmy MINOA, medzinárodného chemického koncernu s 280.000 zamestnancami po celom svete, ktorý úradoval striedavo v Londýne, Bruseli a v New Yorku, mal manželku Audrey a dcéry Catherine (1961) syna Nicolasa (1962), s tým, že JUDr. LeoRingwald zomrel okolo(!) r. 1968, matka (rodné priezvisko nie je uvedené) ešte žila v Grécku a navštevovala aj Slovensko.
Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, feb. 2017.


Samostatný článok o trenčianskej Ringwaldovej zbierke obrazov je nižšie, od autora Ing. Michala Bednára, Trenčana, trochu už tiež pamätníka, ktorý teraz žije mimo Trenčína:
Ing. Michal Bednár:

Známi neznámi

Pred pár rokmi vzbudila veľký záujem dražba zbierky trenčianskeho rodáka Dr.Lea Ringwalda s obrazmi známeho slovenského maliara stredoeuropského formátu Ladislava Mednyanszkeho v bratislavskej aukčnej siene SOGA
Napriek tomu, že táto zbierka bola svojim rozmerom výnimočná, o jej zberateľovi sa ako sa ukázalo, vie v Trenčíne pomerne málo.
Pár faktov ku životu a osudu Dr.Lea Ringwalda. Osud draženej zbierky je ku tomuto osudu paralelný.
Dr.Leo Ringwald sa narodil v roku 1888 v Mníchovej Lehote v rodine Ignaza Ringwalda a Julie Neufeld.
Po ukončení štúdia práva, prevádzkoval v Trenčíne advokátsku kanceláriu. Kancelária mala sídlo v rožnom ekletistickom dome na Palackého ulici, ktorú si starší Trenčania dobre pamätajú ako sídlo hudobnej školy. V tejto kancelárii zastupoval Dr.Leo Ringwald aj maliara Ladislava Mednyanszkeho, z tohto kontaktu pravdepodobne vznikla aj hore spomínaná zbierka. Dr.Leo Ringwald patril v medzivojnovom období ku intelektuálnej elite mesta Trenčín.
Dr.Leo Ringwald pod hrozbou rasového prenasledovania v roku 1939 emigroval najprv do Grécka a potom do Veľkej Británii.
Pritom sa mu podarilo, ešte legálne, vyviezť svoju zbierku obrazov, jadro ktorej tvorili práve asi 200 obrazov od L. Mednyanszkého.
Vo Veľkej Británii sa Dr.Leo Ringwald nestratil ,angažoval sa napríklad v spolku
s. advokátov, ktorému dokonca na krátky čas predsedal. Taktiež sa mu hospodársky darilo, keď tam založil známu chemickú továreň.
Dr. Leo Ringwald zomrel v roku 1968.
Samotnej zbierke sa vo Velkej Británii najprv nedostalo primeraného ocenenia. Dokonca pri jednej aukcii, po smrti Dr.L.Ringwalda, sa tieto obrazy – cenu ktorých si asi nikto, dedičov nevynímajúc - neuvedomil predávali v blokoch za smiešne ceny. Organizátori aukcie sa potom nestačili čudovať aký záujem tieto obrazy vzbudili. Vtedy sa časť tejto zbierky rozpredala.
V slovenských galerijných kruhoch sa o tejto zbierke vedelo. Slovenská národná galéria ešte za bývalého režimu prejavila snahu dostať zbierku, alebo jej časť do svojho galerijného fondu, čo sa vtedy pre nepochopenie  politických kruhoch nepodarilo.
Až v roku 2012 pod záštitou aukčného domu SOGA sa táto zbierka priviezla na Slovensko, a obrazy boli za veľkého záujmu obecenstva zväčša predané.
Pre verejnosť je v Strážkach, kde mal majster ateliér, prístupná výstava jeho diel.

Bednár Michal   február 2017


Zdroje :
Predslov p.Júliusa Barcziho ku katalógu SOGY pre aukciu Mednyanszky zo zbierky Dr.Lea Ringwalda - so súhlasom autora
Stránky Trenčan Trenčanom o Trenčíne


(Koniec diela)
Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránkuNižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: