Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


Od r. 1956 Trenčín plánovaným cieľom atómových bômb USA


O povojnovom náraste nukleárneho arzenálu USA sú údaje na stránke:
https://www.osti.gov/opennet/forms.jsp?formurl=document/press/pc26.html#ZZ7
Na stránkach Národného bezpečnostného archívu Univerzity Georga Washingtona v USA (National Security Archive) je zpráva o prvý raz odtajnených nukleárnych cieľoch studenej vojny USA:
https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/documents/
kde je aj zoznam dokumentov, z nich jeden je tento:
https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/#update
Z uvedenej stránky je odkaz na dokument z r. 1956, čo je zoznam priemyselných (=civilných!) nukleárnych cieľov pre budúcu preventívnu jadovú vojnu proti SSSR, Číne a východnej Európe namierených proti populácii (čo je porušením medzinárodných noriem, ako píše v článku americký autor William Burr na Vianoce 2015) - ten dokument je tu:
https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/documents/1st%20city%20list%20complete.pdf
a v tom 306 stranovom pdf zozname nukleárnych cieľov, na str. 65 je dole Trenčín s 13 (2+11) položkami cieľov atómových úderov (čísla by mali byť zemepisné súradnice cieľov).

Z tohoto dokumentu sa dozvedáme, že v r. 1956 USA naplánovali atómovými bombami zničiť v Slovensku 171 cieľov, z toho na Trenčín je namierených 13 položiek cieľov (to, že pre nich Trenčín je "czech", asi už nikoho neprekvapí...):

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, na Troch kráľov r. 2018, uverejnené na stránke www.trencan.6f.sk

(Koniec diela.)
Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránkuNižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: